เป็นผู้นำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องรับโทรทัศน์

Hauppauge Digital Inc. ระบบอนาล็อกและดิจิตอลสำหรับตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ผ่าน Hauppauge Computer Works, Inc. และบริษัทในเครือ Hauppauge Digital Europe SARL บริษัทออกแบบและพัฒนาเครื่องรับโทรทัศน์แบบอะนาล็อกและดิจิตอลที่ช่วยให้ผู้ใช้พีซีสามารถรับชมโทรทัศน์บนหน้าจอพีซีในหน้าต่างที่ปรับขนาดได้ และเปิดใช้งานการบันทึกรายการทีวีในระดับที่ยาก ดิส

ก์, การตัดต่อวิดีโอดิจิทัล, การประชุมทางวิดีโอ, การรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัล และการแสดงสื่อดิจิทัลที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์ไปยังโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายในบ้าน บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง Hauppauge รัฐนิวยอร์ก โดยมีสำนักงานบริหารในลักเซมเบิร์ก ไอร์แลนด์ และสิงคโปร์ สำนักงานขายในเยอร

มนี ลอนดอน ปารีส เนเธอร์แลนด์ สวีเดน อิตาลี สเปน สิงคโปร์ ไต้หวัน และแคลิฟอร์เนีย และศูนย์วิจัยและพัฒนาใน Hauppauge นิวยอร์ก ไทเป ไต้หวัน และ Braunschweig ประเทศเยอรมนี เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของบริษัทได้ที่http://www.hauppauge.com _

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง เหตุการณ์ที่อธิบายไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้อาจไม่เกิดขึ้น โดยทั่วไป ข้อความเหล่านี้เกี่ยวข้องกับแผนธุรกิจหรือกลยุทธ์ ผลประโยชน์ที่คาดการณ์หรือคาดการณ์ไ

ว้หรือผลที่ตามมาอื่นๆ ของแผนหรือกลยุทธ์ของเรา แผนการเงิน ผลประโยชน์ที่คาดการณ์หรือคาดการณ์ไว้จากการเข้าซื้อกิจการที่เราอาจทำ ผลลัพธ์หรือฐานะทางการเงิน และผลลัพธ์ของภาระผูกพันใดๆ แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ในปัจจุบัน การประมาณการและการคาดการณ์ของฝ่ายบริหาร เราตั้งใจให้แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ครอบคลุมโดยบทบัญญัติคุ้มครองความปลอดภัยสำหรับแถลงการณ์เชิงคาดการ

ณ์ล่วงหน้า คำต่างๆ เช่น “อาจ” “จะ” “คาดหวัง” “เชื่อ” “คาดการณ์” “โครงการ” “วางแผน” “ตั้งใจ” “ประมาณการ” และ “ดำเนินการต่อ” และคำตรงข้ามและการแสดงออกที่คล้ายคลึงกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า เราขอเตือนคุณว่าข้อความเหล่านี้ไม่ได้รับประกันประสิทธิภา

พหรือเหตุการณ์ในอนาคต และขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอน ความเสี่ยง และอิทธิพลอื่นๆ ซึ่งหลายอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ซึ่งอาจส่งผลต่อความถูกต้องของข้อความและการคาดการณ์ที่ งบจะขึ้นอยู่กับ ปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่กำหนดไว้หรือโดยนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ได้แก่ รายงานประจำปีของบริษัทในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และแบบฟอร์ม 10-Q ของบริษัทสำหรับสา

มเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และสำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่านั้น ความไม่แน่นอน ความเสี่ยง และอิทธิพลอื่นๆ เหล่านี้อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานของเรา และท้ายที่สุดแล้วข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เราจัดทำขึ้นนั้น

ถูกต้องหรือไม่ ผลลัพธ์ ประสิทธิภาพ และความสำเร็จที่แท้จริงของเราอาจแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ เราไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออื่นๆ

Gunslinger Records ให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการดำเนินงานของ Kinbasha และแนวโน้มการเติบโตในอนาคตอัปเดตนำเสนอกลยุทธ์องค์กรโดยละเอียดในเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิในญี่ปุ่น

17 พฤษภาคม 2554 13:30 น. เวลาออมแสงทางทิศตะวันออกฮิตาชิ, ญี่ปุ่น–( BUSINESS WIRE )—Gunslinger Records Inc. (“บริษัท”) (PINK:MUZC) เจ้าของและผู้ดำเนินการศูนย์เกมค้าปลีกในญี่ปุ่นผ่านบริษัทในเครือ Kinbasha Co., Ltd. (“Kinbasha”) ให้ข้อมูลอัปเดตสถานะเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทและแนวโน้มการเติบโตในอนาคต โดยอ้างอิงจากแผ่นดินไหวขนาด 9.0 ที่ญี่ปุ่นและส่งผลให้เกิดสึนามิเมื่อวันที่ 11 มีนาคม

“Kinbasha สามารถกลับมาดำเนินการได้อย่างรวดเร็วที่ร้านปาจิงโกะส่วนใหญ่ของเราเนื่องจากการเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉินของเรา และโดยการใช้มาตรการที่รวดเร็วและเด็ดขาดในการเปิดสถานที่”

ทวีตนี้“แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิที่พัดถล่มภูมิภาคโทโฮคุของญี่ปุ่นในเดือนมีนาคมส่งผลกระทบต่อธุรกิจจำนวนมาก แต่โดยเฉพาะเศรษฐกิจญี่ปุ่นและอุตสาหกรรมปาจิงโกะมีสัญญาณการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง” นายมาซาโตชิ ทาคาฮามะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าว “โชคดีสำหรับ Kinbasha บริษัทรายงานว่าไม่มีการบาดเจ็บล้มตายจากลูกค้าหรือพนักงานอันเป็นผลมาจากแผ่นดินไหวและสึนามิ นอกจากนี้ สิ่งอำนวยความสะดวกของ Kinbasha ไม่ได้รับผลกระทบจากกัมมันตภาพรังสีใด ๆ จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ เนื่องจากห้องนั่งเล่นที่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างออกไปมากกว่า 100 กม.”

Kinbasha รายงานว่าร้านปาจิงโกะ 16 แห่งจาก 21 แห่งของบริษัทถูกบังคับให้ระงับการดำเนินงานทันทีหลังเกิดแผ่นดินไหว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากนโยบายฉุกเฉินที่แข็งแกร่งของบริษัทและการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ ทำให้ร้านทั้งหมด 11 แห่งกลับมาเปิดดำเนินการได้ภายในหนึ่งสัปดาห์ และอีก 4 แห่ง ห้องนั่งเล่นภายในเดือนเมษายน งานซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกทั้ง 15 แห่งประกอบด้วยหน้าต่างและเพดานที่เสียหายเป็นหลัก

“Kinbasha สามารถกลับมาดำเนินการได้อย่างรวดเร็วที่ร้านปาจิงโกะส่วนใหญ่ของเรา เนื่องจากการเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉินของเรา และโดยการใช้มาตรการที่รวดเร็วและเด็ดขาดในการเปิดสถานที่” นายทาคาฮามะกล่าว เราตั้งตารอที่จะปรับปรุงและปรับปรุงห้องอาบอบที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมเพื่อดึงดูดลูกค้ามากขึ้น นอกจากนี้ Kinbasha ยังมีแผนที่จะขยายการนำเสนอความบันเทิงของเราเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นสำหรับผู้มีอุปการคุณ และทำให้ศักยภาพในการเติบโตของเราเร็วขึ้นในปี 2554”

แม้ว่า Kinbasha จะรายงานว่าแผ่นดินไหวทำให้จำนวนลูกค้าลดลง ณ สิ้นเดือนเมษายนถึง 90% ของระดับของบริษัทในปี 2010 แต่ทีมผู้บริหารคาดว่าจะนำจำนวนลูกค้ากลับไปสู่ฐานภายในเดือนกันยายน และปรับปรุงเมตริกให้เกิน 100% หลังจากเดือนตุลาคม 2554.

จากสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมด 21 แห่งของ Kinbasha มีการวางแผนปิดร้าน 2 แห่งโดยฝ่ายบริหาร เนื่องจากขาดศักยภาพทางการตลาดที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม อย่างไรก็ตาม สิ่งที่แตกต่างจาก Kinbasha ก็คือ คู่แข่งรายย่อยจำนวนมากจะถูกบังคับให้ขายอสังหาริมทรัพย์ที่ทำกำไรได้ในสถานที่สำคัญๆ เนื่องจากมีเงินทุนไม่เพียงพอที่จะจ่ายค่าซ่อมแซม แม้ว่าการทำเช่นนั้นอาจเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจก็ตาม

Mr. Takahama กล่าวต่อว่า “ส่วนหนึ่งของความสำเร็จในระยะยาวคือการหาโอกาสในสถานการณ์ที่เลวร้าย แม้จะเกิดแผ่นดินไหว Kinbasha ก็ได้รับโอกาสพิเศษในการเพิ่มขนาดการดำเนินงานของเราโดยการจัดหาผู้ประกอบการที่แข่งขันกันโดยไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกที่เสียหายแต่ยังทำกำไรได้ ในปีหน้า เราหวังว่าจะได้ร้านปาจิงโกะสี่แห่งและระบุเป้าหมายเพิ่มเติมสำหรับการขยายตัวในอนาคต ด้วยการผสมผสานระหว่างการเติบโตตามธรรมชาติและการซื้อกิจการที่เพิ่มขึ้น Kinbasha ยังคงมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของเราในการเพิ่มรายได้ รายได้ และมูลค่าผู้ถือหุ้นในท้ายที่สุด”

ปัจจุบัน Kinbasha เป็นเจ้าของร้านอาหารขนาดกลาง 3 แห่งและศูนย์เกมค้าปลีก 21 แห่งที่รู้จักกันในชื่อ Pachinko Parlors ในญี่ปุ่น เกมปาจิงโกะที่มีลักษณะคล้ายพินบอลเป็นที่นิยมอย่างมากและสามารถพบได้ทั่วประเทศที่สถานีรถไฟ ห้างสรรพสินค้า และเมืองชั้นใน ในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจของประเทศ ธุรกิจปาจิงโกะในญี่ปุ่นสร้างรายได้รวมเป็นสามเท่าของช่องทางอื่นๆ ของการพนันที่ถูกกฎหมายของญี่ปุ่น รวมถึงการแข่งม้าและลอตเตอรี่ และได้รับประโยชน์จากผู้ที่ชื่นชอบเป็นประจำประมาณ 15 ล้านคนที่ใช้จ่ายประมาณ 250 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเกี่ยวกับกันสลิงเกอร์เรคคอร์ดส อิงค์

Gunslinger Records Inc. เป็นบริษัทในฟลอริดาที่เข้าซื้อกิจการบริษัทในเครือ Kinbasha Co., Ltd. (“Kinbasha”) ผ่านการควบรวมกิจการแบบย้อนกลับในเดือนมกราคม 2554 Kinbasha เป็นบริษัทเกมค้าปลีกชั้นนำที่มุ่งเน้นไปที่เมืองฮิตาชิ ประเทศญี่ปุ่น การขยายตัวและการเติบโตในอุตสาหกรรมเกมและอาหารและเครื่องดื่มที่ให้ผลกำไรสูงของญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นในปี 2500 ธุรกิจหลักของ Kinbasha คือการเป็นเจ้าของและการดำเนินงานของศูนย์

เกมขายปลีกในญี่ปุ่นซึ่งให้ลูกค้ามีโอกาสเล่นเกมแห่งโอกาสที่เรียกว่า Pachinko ปาจิงโกะเล่นบนอุปกรณ์ที่คล้ายกับสล็อตแมชชีน เกมดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมยามว่างยอดนิยมของญี่ปุ่น และศูนย์เกมมักเรียกกันว่าร้านปาจิงโกะ ปัจจุบัน Kinbasha มีพนักงานมากกว่า 1 คน 000 คนและเป็นเจ้าของร้านปาจิงโกะ 21 แห่งในจังหวัดชิบะ อิบารากิ และโตเกียว นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นเจ้าของร้านอาหารขนาดกลางสามแห่งในญี่ปุ่นซึ่งให้บริการอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมคำแถลงการให้ความคุ้มครอง

สตรีมมิ่งสื่อตะวันออก 201103 พฤษภาคม 2554 09:00 น. ตามเวลาออมแสงตะวันออกเมดฟอร์ด, นิวเจอร์ซีย์–( BUSINESS WIRE )–Eric Kessler ประธานร่วมของ HBO จะเริ่มการประชุม Streaming Media East Conference ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พร้อมประเด็นสำคัญที่สำรวจบริการ HBO GO ใหม่ในรูปแบบแอพมือถือที่พร้อมใช้งานบน สมาร์ทโฟน iPad, iPhone และ Android ของ Apple เคสเลอร์จะจัดแสดงแคมเปญโฆษณาระดับชาติใหม่ของ HBO GO คำปราศรัยของเคสเลอ ร์ กำลังถ่ายทอดสดและจะเปิดให้ชมระหว่างการนำเสนอที่www.StreamingMedia.com

“การมอบโอกาสให้ผู้ใช้มือถือได้สัมผัสกับรายการโปรดของ HBO ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ช่วยเพิ่มมูลค่าของการสมัครสมาชิก HBO ได้อย่างมาก”ทวีตนี้HBO GO เป็นปลายทางวิดีโอออนไลน์ที่ผ่านการรับรองความถูกต้องที่ให้การเข้าถึงเนื้อหาพรีเมียมของ HBO อย่างไม่จำกัด ช่วยให้ผู้ใช้ iPad, iPhone และแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อบรอดแบนด์อื่น ๆ อีกมากมายสามารถรับชมทุกตอนของทุกซีซันของรายการที่ดีที่สุดจาก HBO รวมถึงฮอลลีวูดอีกหลายร้อยรายการได้ทันที ภาพยนตร์ฮิต — ทุกเวลาและจากสถานที่ใด ๆ ในสหรัฐอเมริกา

ด้วยรายการมากกว่า 1,400 รายการที่นำเสนอทางออนไลน์ HBO GO รวมถึงการเข้าถึงทันทีสำหรับรายการ HBO ที่ดีที่สุดและล่าสุดและภาพยนตร์ยอดนิยม รวมถึงซีรีส์เช่น Game of Thrones® ซีรีส์ที่ได้รับรางวัลในปัจจุบันเช่น Boardwalk Empire ® และ True Blood® คลาสสิกของ HBO เช่น The Sopranos®, Sex and the City® และ Deadwood® รวมถึงภาพยนตร์ต้นฉบับ มินิซีรีส์ กีฬา สารคดี และรายการพิเศษของ HBO ตลอดจนภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่มีให้เลือกมากมาย

“การเพิ่ม HBO GO เป็นแอพมือถือเป็นขั้นตอนล่าสุดในการนำรายการ HBO ที่มีคุณภาพมาสู่สมาชิกของเราในเวลาและเวลาที่ต้องการ” เคสเลอร์กล่าว “การมอบโอกาสให้ผู้ใช้มือถือได้สัมผัสกับรายการโปรดของ HBO ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ช่วยเพิ่มมูลค่าของการสมัครสมาชิก HBO ได้อย่างมาก”

หากต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Streaming Media East 2011 และ Content Delivery Summit โปรดไปที่www.streamingmedia.com/east หรือโทรศัพท์ (800) 300-9868 หรือ (609) 654-6266

การลงทะเบียนสื่อเปิดให้นักข่าวและนักวิเคราะห์ที่ทำงานในองค์กรข่าวเชิงพาณิชย์และบริษัทวิจัย ซึ่งรวมถึงบรรณาธิการ นักข่าว นักเขียนอิสระ โปรดิวเซอร์ ทีมงานกล้อง และช่างภาพนิ่ง นักข่าวและนักวิเคราะห์ที่ทำงานสามารถเข้าใช้กิจกรรมและกิจกรรมของ Streaming Media ทั้งหมดได้ฟรี ยกเว้นเวิร์กช็อปก่อนการประชุม หากต้องการลง ทะเบียน ฟรี โปรดคลิกที่นี่: http://secure.infotoday.com/forms/default.aspx?form=smcommstrat2011เกี่ยวกับงาน StreamingMedia.com

การประชุมและนิทรรศการของ StreamingMedia.com เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในโลกสำหรับธุรกิจวิดีโอและเสียงบนอินเทอร์เน็ต งาน StreamingMedia.com นำบริษัทชั้นนำและเทคโนโลยีมารวมกัน เป็นสถานที่พบปะของอุตสาหกรรมสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสตรีมมิ่งที่ต้องการเรียนรู้ สร้างเครือข่าย และทำข้อตกลงทางธุรกิจ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านเทคโนโลยีจากทั่วโลกได้เข้าร่วมงานประจำปีเหล่านี้ในนิวยอร์ก แคลิฟอร์เนีย และ

ลอนดอน มุ่งเน้นไปที่ “ธุรกิจ” ของสื่อสตรีมมิ่งในภาคสื่อและความบันเทิง, องค์กร, การศึกษาและการออกอากาศ พวกเขาเป็นฟอรัมชั้นนำของอุตสาหกรรมที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อดิจิทัลและมืออาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กลยุทธ์และเรื่องราวความสำเร็จ การแสดงนี้มีพื้นที่จัดแสดงแบบอินเทอร์แอกทีฟที่ช่วยให้ผู้ขายสามารถจัดแสดงผลิตภัณฑ์และโซลูชันของตนแก่ธุรกิจและองค์กรต่างๆ ที่ต้องการรวมโซลูชันองค์กรสื่อสตรีมมิ่งเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานของตน

ผู้บุกเบิก 3D, DIRECTV และ Panasonic เป็นเจ้าภาพเชิญภาพยนตร์ 3D ครั้งแรก
ผู้สร้างภาพยนตร์หกคนที่จะฝึกอบรมกับ Technicolor และ Panasonic; ภาพยนตร์ที่จะจัดแสดงทาง DIRECTV และในงานฉายรอบปฐมทัศน์ที่ Paley Center for Media ในลอสแองเจลิส

ผู้ชนะ DIRECTV n3D Film Invitational Presented by Panasonic ปี 2011 จะคว้ารางวัลใหญ่มูลค่า 25,000 ดอลลาร์กลับบ้าน

03 พฤษภาคม 2554 เวลา 12:50 น. Eastern Daylight Timeเอล เซกันโด แคลิฟอร์เนีย–( BUSINESS WIRE )– เพื่อสานต่อความมุ่งมั่นที่มีต่อหมวดหมู่ 3D DIRECTV และ Panasonic จะจัดงานเปิดตัว 2011 DIRECTV n3D™ Film Invitational Presented by Panasonic

“ในฐานะผู้นำด้านความบันเทิง 3 มิติ DIRECTV มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์รุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ที่จะขับเคลื่อนเทคโนโลยีไปข้างหน้า”

ทวีตนี้The Invitational จะเปิดโอกาสให้ผู้สร้างภาพยนตร์ 6 คนได้ฝึกฝนเกี่ยวกับอุปกรณ์ 3 มิติล่าสุด และสร้างภาพยนตร์สั้นที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก DIRECTV และ Panasonic ภาพยนตร์ทั้งหกเรื่องจะฉายรอบปฐมทัศน์ในช่อง 3D ของ DIRECTV นั่นคือ n3D ™ซึ่งขับเคลื่อนโดย Panasonic และจะฉายในงานรอบปฐมทัศน์ ซึ่งจะจัดขึ้นที่ Paley Center for Media ในลอสแองเจลิสช่วงฤดูร้อนนี้ ผู้ชนะ รางวัล n3D Excellence Awardของ Invitational จะได้รับรางวัลใหญ่ $25,000 นอกจากนี้ Technicolor จะมอบรางวัล 3D Technical Achievement Awardและรางวัลมูลค่า 5,000 ดอลลาร์ อีกด้วย

“ในฐานะผู้นำด้านความบันเทิง 3 มิติ DIRECTV มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิตภาพยนตร์และโทรทัศน์รุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ที่จะขับเคลื่อนเทคโนโลยีไปข้างหน้า” Chris Long รองประธานอาวุโสของ DIRECTV Entertainment กล่าว “เป้าหมายของเราคือการให้โอกาสผู้สร้างภา

พยนตร์เหล่านี้ได้ทำงานกับอุปกรณ์ 3D ล่าสุดและรับการฝึกอบรมจากบริษัทเทคโนโลยี 3D ที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทำในรูปแบบนี้ เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นรายการสุดท้ายของภาพยนตร์สั้น 3D และเพื่อปลูกฝังกลุ่มผู้สร้างภาพยนตร์ใหม่ ๆ ที่จะมอบความสามารถของพวกเขาให้กับหมวดหมู่ 3D ต่อไปในอนาคต”

Eisuke Tsuyuzaki รองประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Panasonic Corporation of North America กล่าวว่า “Panasonic มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความกระตือรือร้นของผู้สร้างภาพยนตร์ในการสร้างภาพยนตร์สั้น 3 มิติ “ในฐานะผู้บุกเบิกเทคโนโลยีทีวี 3 มิติ เร

าภูมิใจอย่างยิ่งที่เนื้อหา 3 มิติใหม่ล่าสุดและน่าสนใจที่สุดในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นโดยใช้เครื่องมือ 3 มิติของ Panasonic รวมถึงกล้องวิดีโอ 3 มิติคุณภาพระดับมืออาชีพและจอภาพอ้างอิง 3 มิติ เรามีความยินดีที่เนื้อหา 3 มิติที่จะสร้างขึ้นใน 2011 DIRECTV n3D™ Film Invitational Presented by Panasonicจะช่วยเร่งการเติบโตของความสนใจในความบันเทิง 3 มิติในบ้านและโรงภาพยนตร์”

Kiran Kulkarni กรรมการผู้จัดการ Geodesic Ltd. กล่าวว่า “เราตื่นเต้นที่จะนำการแข่งขัน IPL และไฮไลท์มาสู่แฟนคริกเก็ต และจะทำในลักษณะที่ใช้งานง่าย ราคาไม่แพง และยืดหยุ่น” Kiran Kulkarni กรรมการผู้จัดการของ Geodesic Ltd. กล่าว ในเกมบนอุปกรณ์ที่พวกเขาเลือกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน Mundu TV ให้แฟน ๆ IPL เข้าถึงผู้เล่นทีมและการแข่งขันที่พวกเขาชื่นชอบได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน”

การรับชม IPL ทางออนไลน์เพิ่มขึ้นมากกว่า 80% ในปีนี้ เนื่องจากแฟน ๆ มองหาแหล่งอื่นนอกเหนือจากโทรทัศน์ที่บ้านเพื่อดูการแข่งขันคริกเก็ต Mundu TV ให้ความยืดหยุ่นที่ผู้ชมกำลังมองหาโดยการสตรีมเนื้อหาไปยังแพลตฟอร์มมือถือและเดสก์ท็อปหลักทั้งหมดในราคาเดียว

“การเป็นพันธมิตรกับ Geodesic จะช่วย Indiatimes เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มเติมสำหรับเนื้อหาดิจิทัล IPL ของเรา” Rishi Khiani ซีอีโอของIndia Times กล่าว

Mundu TV มีให้บริการในรูปแบบแอปที่ดาวน์โหลดได้หรือเป็นโซลูชันแบบไวท์เลเบลสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายออกอากาศและผู้ให้บริการมือถือ แอพรองรับแพลตฟอร์มมือถือและเดสก์ท็อปที่สำคัญทั้งหมด รวมถึง iPhone/iPad, Android, Nokia, Windows Mobile และ Blackberry สำหรับมือถือ รวมถึง Windows และ Apple Mac ปัจจุบันแพ็คเกจ Live IPL ของ Mundu TV มีให้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือและเดสก์ท็อปในสหรัฐอเมริ

กา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง และมาเลเซีย แพ็คเกจนี้มีให้ใช้งานผ่านเดสก์ท็อปในอินเดียเท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลด Mundu TV โปรดไปที่: http://mundu.tv/aboutus/downloads.php

เกี่ยวกับจีโอเดสิก จำกัดMike The Pike Productions, Inc. ประกาศสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไซไฟระทึกขวัญ ‘White Space’
13 พฤษภาคม 2554 08:00 น. ตามเวลาออมแสงตะวันออกลอสแองเจลิส–( BUSINESS WIRE )—Mike The Pike Productions, Inc. (OTC Pink Sheets – MIKP) ( www.mtpprods.com ) ประกาศอย่างภาคภูมิใจในวันนี้ว่ากำหนดวันที่แน่นอนสำหรับการถ่ายภาพหลักเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2554 หนังระทึกขวัญแนวไซไฟเรื่อง ‘White Space’ ซึ่งมีเนื้อเรื่องและเนื้อเรื่องภายใต้การสรุปที่รัดกุมซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การขายและการซื้อกิจการสำหรับโครงการ

“ทุกคนในบริษัทกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์โดยรวมของภาพยนตร์เรื่องนี้ ซึ่งพร้อมสำหรับการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ฉันมั่นใจว่าเราได้ทำงานที่ยอดเยี่ยมโดยรักษาโปรเจ็กต์นี้ให้อยู่ในหมวดคลาสสิกของประเภท เช่น ‘Alien’ และ ‘The Thing’ ของ John Carpenter เพื่อให้ได้ยอดขาย อัตรากำไร และผลตอบแทนที่น่าประทับใจ”

ทวีตนี้โปรเจกต์นี้ได้รับตำแหน่งที่น่าประทับใจ รวมถึงวิทยาเขตสร้างสรรค์ขนาด 25,000 ตร.ม. ซึ่งเป็น ที่ตั้ง ของ www.newdealstudios.com และwww.filmworksfx.com รวมถึงเวทีเสียงยานอวกาศที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมที่ Laurel Canyon Stages http://www.lcstages.com/spaceship .html _

LCS นำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกที่น่าประทับใจซึ่งมีบริษัทต่างๆ เช่น MTV, Warner Brothers, Universal Pictures และอื่นๆ แวะเวียนมา Filmworks/FX ทำงานเป็นประจำกับบริษัทการค้าและภาพยนตร์รายใหญ่ เช่น Sony Pictures, Fox Searchlight, Walden Media, Mandate Pictures และ Lionsgate

นอกจากนี้ ทีมงานยังได้สำรวจสถานที่สำคัญหลายแห่งในแอลเอเพื่อหาลำดับโลกจากสคริปต์ของหนังระทึกขวัญในห้วงอวกาศ Mark B. Newbauer ซีอีโอ/โปรดิวเซอร์ของ MTP กล่าวว่า “มูลค่าการผลิตในโปรเจกต์นี้น่าประทับใจมาก “ไรอัน (ไรอัน โคลุชชี จาก Spokelane Entertainment) กำลัง

ทำงานที่ยอดเยี่ยมในฐานะผู้อำนวยการสร้างที่รับบทบาทหลายอย่างที่นี่เพื่อให้แน่ใจว่าต้นทุนจะสูงอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีพื้นที่น้อยสำหรับข้อผิดพลาดเนื่องจากการถ่ายภาพหลักอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่สัปดาห์”

เขากล่าวต่อว่า “ทุกคนบนเรือกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์โดยรวมของภาพยนตร์เรื่องนี้ ซึ่งพร้อมสำหรับการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ผมมั่นใจว่าเราได้ทำงานที่ยอดเยี่ยมโดยรักษาโปรเจ็กต์นี้ให้อยู่ในหมวดคลาสสิกของประเภท เช่น ‘Alien’ และ ‘The Thing’ ของ John Carpenter เพื่อให้ได้ยอดขาย อัตรากำไร และผลตอบแทนที่น่าประทับใจ”

8 รายได้จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์

และรายได้คงที่ถูกกำหนดเป็นรายได้ก่อนการตัดการดำเนินการระหว่างเซกเมนต์ภายใน SFR9 รายได้ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ถือเป็นรายได้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่รวมรายได้จากการขายอุปกรณ์10 หลังจากจัดประเภทภาษีขายใหม่ภายในรายได้สุทธิสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2553

โทรศัพท์ฟรีในสหรัฐอเมริกา: +1 888 935 4575 รหัสการเข้าถึง 840 16 45รายละเอียดการเล่นซ้ำ (เล่นซ้ำได้ 14 วัน):สหราชอาณาจักร: +44 (0)20 7111 1244 รหัสการเข้าถึง: 8401645#ฝรั่งเศส : +33 (0)1 74 20 28 00 รหัสเข้า : 5450010#

สหรัฐอเมริกา : +1 347 366 9565 รหัสการเข้าถึง : 8401645#โทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกาฟรี : +1866 932 5017 รหัสการเข้าถึง : 8401645#อินเทอร์เน็ต:สามารถติดตามการประชุมได้ทางอินเทอร์เน็ตที่http://www.vivendi.com/ir

สไลด์สำหรับการนำเสนอจะมีให้ทางออนไลน์ด้วยซานดิเอโก–( BUSINESS WIRE )– วันศุกร์ที่ 13 ไม่มีอะไรนอกจากความโชคร้ายสำหรับหญิงชาวอัลไพน์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ผู้ได้รับรางวัล 80,000 ดอลลาร์จากเกมบิงโกที่ Viejas Casino ในความเป็นจริงมันยังคงเป็นความโชคดีของเธอกับเลข 13!

“ง่ายต่อการไป ยากที่จะจากไป”ทวีตนีCarleen Maloney จาก Alpine กำลังเล่นเกมบิงโก Bonanza รอบเช้า 50 เปอร์เซ็นต์ที่ Viejas Casino เมื่อเช้านี้ เมื่อเธอพูดว่า “Bingo!” และรับแจ็กพอต $80,743.10 พนักงานของ Viejas Bingo และแขกคนอื่น ๆ แบ่งปันด้วยความตื่นเต้นเมื่อ Carleen อธิบายว่าเลข 13 คือเลขนำโชคของเธอ เธอแต่งงานในวันที่ 13 และ ลูกชายคน หนึ่ง เกิดในวันที่13

แขกรับเชิญบิงโกของ Viejas ต่างตื่นเต้นในเดือนที่ผ่านมา โดยผู้ชนะคนล่าสุดคว้าแจ็กพอตจำนวนมากกลับบ้าน รวมถึงแขกบิงโก Diane
ผู้ได้รับรางวัล 26,000 ดอลลาร์จาก 52 Blackout Wheel Spin และ Eleanor H. ผู้ได้รับรางวัล 10,294.96 ดอลลาร์ใน
แจ็คพอตระหว่างเซสชันรอบบ่าย

Viejas Casino มีศาลาเล่นบิงโกที่ได้รับความนิยมและน่าตื่นเต้นที่สุดแห่งหนึ่งในซานดิเอโก โดยมีเวลา 11.00 น. 14.00 น. 18.30 น. และ 19.30 น. วันจันทร์ถึงวันเสาร์ และ 11.00 น. 14.00 น. และ 17.00 น. ในวันอาทิตย์ ศาลาเล่นบิงโกของ Viejas Casino มีพื้นที่สูบบุหรี่และห้ามสูบบุหรี่ และกระดาษและแผ่นสัมผัสอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เล่นบิงโกได้เร็วและง่ายกว่าที่เคย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมและโปรโมชั่นทั้งหมดที่ Viejas Casino โปรดไปที่www.viejas.com หรือโทร 800-847-6537

เกี่ยวกับ Viejas คาสิโนSpector Roseman
Willis, PC ประกาศการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มกับ
Financial Group, Ltd.13 พฤษภาคม 2554 15:52 น. เวลาออมแสงทางทิศตะวันออก

ฟิลาเดลเฟีย–( BUSINESS WIRE )– Spector Roseman
& Willis, PC ประกาศว่าคดีฟ้องร้องแบบกลุ่มได้เริ่มขึ้นแล้วในศาลแขวงสหรัฐในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กในนามของผู้ซื้อหุ้นสามัญของ
Financial Group , Ltd. (
หรือ “บริษัท”) (NYSE: GFC) ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2010 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2011 (“ช่วงเวลาของคลาส”)

“ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การปรับโครงสร้างการจัดการ และแผนธุรกิจ”ทวีตนี้การร้องเรียนอ้างว่าตลอดช่วงระยะเวลากลุ่ม จำเลยบิดเบือนความจริงหรือไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับธุรกิจ การดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงข้อเท็จจริงที่ว่าทรัพย์สินส่
วนใหญ่ที่ได้มาจากธุรกรรมหลายรายการในเดือนมกราคม 2553 บกพร่อง ไม่มีสภาพคล่องและมีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าที่บันทึกไว้อย่างมาก และการซื้อกิจการเหล่านี้บางส่วนมาจากบริษัทที่ควบคุมโดยหรือร่วมกับเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงขอ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554 Dalrymple Finance LLC เผยแพร่รายงานวิจารณ์
โดยระบุว่าเป็น “เกมแห่งควันและกระจก” และตั้งคำถามถึงการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้มาในเดือนมกราคม 2553 โดยเฉพาะ จากข่าวนี้ หุ้น
ร่วงลง 1.06 ดอลลาร์หรือ เกือบสี่เปอร์เซ็นต์ ปิดที่ $26.98

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 หลังจากตลาดปิด บริษัทได้ประกาศการลาออกของเจ้าหน้าที่และกรรมการบางส่วน รวมทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท จากข่าวนี้ หุ้นขอ
ลดลง 9.31 ดอลลาร์หรือ 59 เปอร์เซ็นต์ในช่วงการซื้อขายสี่ครั้งติดต่อกัน โดยปิดที่ 6.39 ดอลลาร์ในวัน

ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 NYSE ระงับราคาหุ้นที่ 5.28 ดอลลาร์โดยอ้างว่าต้องการ “ข้อมูลเพิ่มเติม” ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การปรับ โครงสร้างการบริหาร และแผนธุรกิจ” เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554
ประกาศความตั้งใจที่จะถอดถอนออกจาก NYSE

ยังไม่มีการรับรองชั้นเรียนในการดำเนินการข้างต้น สมาชิกในกลุ่มจะเป็นตัวแทนของโจทก์หลักและที่ปรึกษาที่โจทก์หลักเลือก หากคุณต้องการเลือกทนายความเพื่อเป็นตัวแทนของคุณและกลุ่มบุคคล คุณต้องสมัครเป็นโจทก์ที่ได้รับการแต่งตั้งภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 และได้รับเลือกจากศาล โจทก์หลักจะกำกับการดำเนินคดีและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่สำคัญ รวมถึงว่าจะยอมรับข้อตกลงหรือไม่ และจำนวนข้อตกลงที่จะยอมรับสำหรับกลุ่มบุคคลในการดำเนินการ โจทก์หลักจะถูกเลือกจากผู้สมัครที่อ้างว่าขาดทุนทางการเงินมากที่สุดจากการลงทุนในบริษัทในช่วงระยะเวลากลุ่ม

หากคุณซื้อหุ้นสามัญของ ในช่วงระยะเวลาของชั้นเรียนและต้องการหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ หรือมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับสิทธิและผลประโยชน์ของคุณ โปรดติดต่อ:

Robert M. Roseman, Roseman& Williโทรศัพท์ PC: (215) 496-0300River Rock Entertainment Authority ประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกปี 255413 พฤษภาคม 2554 15:26 น. เวลาออมแสงทางทิศตะวันออGEYSERVILLE, Calif.–( BUSINESS WIRE )–The River Rock Entertainment Authority (“ผู้มีอำนาจ”) ผู้ดำเนินการคาสิโน River Rock ใน Sonoma County, California ประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554.

“ห้องเพนนีสล็อตใหม่ ห้องจำกัดสูง ร้านขายของว่างตลอด 24 ชั่วโมง และทัวร์นาเมนต์เกมสล็อตและโต๊ะที่เพิ่งนำมาใช้ใหม่ได้รับผลตอบรับในเชิงบวกอย่างมาก เรายังคงทำงานเพื่อปรับปรุงรูปลักษณ์โดยรวมและความน่าดึงดูดใจของคาสิโนต่อการเยี่ยมชมของแขก”ทวีตนีผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554

รายรับสุทธิสำหรับไตรมาสแรกสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 อยู่ที่ 31.3 ล้านดอลลาร์ รายรับจากคาสิโนรวม 30.1 ล้านดอลลาร์ และรวมรายได้จากสล็อต 27.4 ล้านดอลลาร์ และรายรับจากเกมโต๊ะและโป๊กเกอร์ 2.7 ล้านดอลลาร์ รายได้จากอาหาร เครื่องดื่ม และการขายปลีกอยู่ที่ 1.8 ล้านดอลลาร์ สุทธิจากค่าเผื่อส่งเสริมการขาย 0.5 ล้านดอลลาร์

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับไตรมาสแรกสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 อยู่ที่ 19.0 ล้านดอลลาร์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกอบด้วยค่าใช้จ่ายคาสิโน 4.3 ล้านดอลลาร์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 1.6 ล้านดอลลาร์ ค่าใช้จ่ายในการขาย ทั่วไป และการบริหาร 9.7 ล้านดอลลาร์ ค่าเสื่อมราคา 2.4 ล้านดอลลาร์ ค่าคอมมิชชันการเล่นเกมและค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง 0.7 ล้านดอลลาร์ และค่าใช้จ่ายกองทุนทรัสต์แบ่งรายได้แบบกะทัดรัดของ 0.3 ล้านเหรียญสหรัฐ

EBITDA (1)สำหรับไตรมาสแรกของปี 2554 อยู่ที่ 14.7 ล้านดอลลาร์ หรือ 47% ของรายได้สุทธิ รายได้จากการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2554 อยู่ที่ 12.3 ล้านดอลลาร์ และคิดเป็น 39% ของรายได้สุทธิ ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ดำเนินการสุทธิสำหรับไตรมาสแรกปี 2553 อยู่ที่ 5.2 ล้านดอลลาร์ และรวมดอกเบี้ยจ่าย 5.2 ล้านดอลลาร์

“เรายังคงมุ่งเน้นไปที่การทำให้ River Rock Casino สะดวกสบายและสนุกสนานยิ่งขึ้นสำหรับแขกของเรา การปรับปรุง เทคโนโลยีการเล่นเกมที่อัปเกรด และความพยายามทางการตลาดและการส่งเสริมการขายที่มุ่งเน้นสร้างผลลัพธ์ในเชิงบวก” David
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดกา

รทั่วไปของ River Rock Casino กล่าว “ห้องเพนนีสล็อตใหม่ ห้องจำกัดสูง ร้านขายของว่างตลอด 24 ชั่วโมง และทัวร์นาเมนต์เกมสล็อตและโต๊ะที่เพิ่งนำมาใช้ใหม่ได้รับผลตอบรับในเชิงบวกอย่างมาก เรายังคงทำงานเพื่อปรับปรุงรูปลักษณ์โดยรวมและความน่าดึงดูดใจของคาสิโนต่อการเยี่ยมชมของแขก”ทรัพยากรสภาพคล่องและเงินทุน

เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 มีจำนวนทั้งสิ้น 15.5 ล้านดอลลาร์ เงินสดสุทธิที่ใช้เป็นทุนและกิจกรรมจัดหาเงินที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 มีจำนวนทั้งสิ้น 5.0 ล้านดอลลาร์ เงินสดที่ใช้ในกิจกรรมจัดหาเงินที่ไม่ใช่ทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 มีมูลค่ารวม 3.5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงถึงการแจกจ่ายสุทธิแก่ชนเผ่า เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิจากเงินสดที่มีข้อจำกัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 มีมูลค่ารวม 43.7 ล้านดอลลาร์

ดุลเงินสดปัจจุบันและกระแสเงินสดจากการดำเนินงานคาดว่าจะให้หน่วยงานมีทรัพยากรเพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการค่าใช้จ่ายด้านทุนตามงบประมาณปัจจุบันและการกระจายไปยังเผ่า

EBITDA ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นทางเลือกแทนรายได้จากการดำเนินงาน เป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน หรือเป็นทางเลือกแทนกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน เป็นตัวชี้วัดสภาพคล่อง หรือเป็นมาตรการอื่นใดที่กำหนดตามบัญชีที่รับรองทั่วไป หลักการ (GAAP) นอกจา

กนี้ การคำนวณ EBITDA ของเราอาจเทียบไม่ได้กับที่บริษัทอื่นรายงาน EBITDA เป็นพื้นฐานที่เราประเมินสภาพคล่องของเรา และเนื่องจากข้อตกลงบางประการใน Indenture สำหรับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ของเราเชื่อมโยงกับมาตรการที่คล้ายคลึงกัน EBITDA ยังนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับความสามารถในการให้บริการและการก่อหนี้ EBITDA ไม่ได้คำนึงถึงข้อกำหนดในการชำระหนี้ของเรา ดังนั้น

ตารางต่อไปนี้เป็นการคำนวณ EBITDA สำหรับงวดที่ระบุ (เป็นพัน):(1) EBITDA จัดทำเมตริกเพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานของเราที่ควรพิจารณ

าจากทั้งผลลัพธ์ GAAP และการกระทบยอดกับเงินสดสุทธิที่ได้จากกิจกรรมการดำเนินงาน EBITDA นำเสนอเป็นการเปิดเผยเพิ่มเติมเท่านั้นเนื่องจากหน่วยงานเชื่อว่าให้ความเข้าใจที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับธุรกิจของเรา นักลงทุนอาจใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่นในอุตสาหกรรมเกม และหน่วยงานใช้ EBITDA เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินประสิทธิภาพของตนเองเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

“ฉันต้องการเฉลิมฉลองและแบ่งปันเพลง ‘Born This Way’ กับสัตว์ประหลาดตัวน้อยของฉันด้วยวิธีพิเศษที่ไม่เคยทำมาก่อน” เลดี้ กาก้ากล่าว “Zynga ได้สร้างสถานที่มหัศจรรย์ในFarmVilleที่ซึ่งแฟนๆ ของฉันสามารถเข้ามาเล่นได้ และเป็นคนแรกที่ได้ฟังอัลบั้มนี้”

Owen Van Natta รองประธานบริหารฝ่ายธุรกิจของ Zynga กล่าวว่า “เรามุ่งเน้นที่การสร้างวิธีใหม่ๆ ที่ยอดเยี่ยมเพื่อสร้างความบันเทิงและสร้างความประหลาดใจให้กับผู้เล่นของเรา “การเป็นหุ้นส่วนของเรากับ Lady Gaga มอบประสบการณ์ใหม่มากมาย: สิทธิ์พิเศษในการเข้าถึงเพลงใ

นเกม การประกวดบนอุปกรณ์พกพา อัลบั้มฟรีที่รวมกับการซื้อการ์ดเกมของ Zynga และไอเท็มเสมือนจริงจำนวนจำกัดในเกม Zynga สิบเกม เราอยากจะขอบคุณ Lady Gaga ที่ร่วมงานกับเราในเซอร์ไพรส์ที่ยิ่งใหญ่นี้”โปรแกรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคมถึง 26 พฤษภาคม องค์ประกอบของโปรแกรมประกอบด้วย:

GagaVilleในFarmVilleการเข้าถึงเพลงพิเศษ:เยี่ยมชมฟาร์มในเกมใกล้เคียง
” – ได้รับแรงบันดาลใจจากสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Lady Gaga นำเสนอคริสตัลหลากสีสัน ยูนิคอร์นวิเศษ แกะบนมอเตอร์ไซค์ และถ้าเราสามารถยัดเข้าไปได้ หนังและกลิตเตอร์ . รับสิทธิพิเศษใน

การเข้าถึงเพลงที่ยังไม่เผยแพร่จาก “Born This Way” ทุกวันตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคมถึง 19 พฤษภาคมโดยทำภารกิจให้สำเร็จและปลดล็อกเครื่องเล่น iHeartRadio ของ Clear Channel ซึ่งเป็นสามเพลงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน ในวันที่ 20 พฤษภาคมรับฟังเพลงจาก “Born This Way” เป็นคนแรก ก่อนที่อัลบั้มจะวางจำหน่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม

การ์ดเกม Zynga มูลค่า 25 ดอลลาร์พิเศษ ลุ้นรับหนึ่งวัน “On the set with Gaga”:จำหน่ายเฉพาะผ่าน Best Buy (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา) ในวันที่ 15 พฤษภาคมถึง 11 มิถุนายน การ์ดเกม Zynga มูลค่า 25 ดอลลาร์เหล่านี้มาพร้อมกับการดาวน์โหลด “Born This Way” ฟรี อัลบั้มเต็

ความร่วมมือยังรวมถึงการ์ดเกม Zynga พร้อมอัลบั้มฟรี การประกวด Words With Friends “Words with Gaga” และไอเท็มเสมือนจริงรุ่นจำกัดใน

10 พฤษภาคม 2554 17:50 น. เวลาออมแสงทางทิศตะวันออกซานฟรานซิสโก–( BUSINESS WIRE )–วันนี้ Lady Gaga และ Zynga ประกาศความร่วมมือเพื่อเปิดตัวอัลบั้มใหม่ของศิลปินชื่อดัง “Born this Way” เปิดตัวในวันที่ 17 พฤษภาคม โปรแกรมแรกในลักษณะนี้ให้ “สัตว์ประหลาดตัวน้อย”

ทั่วโลกได้ฟังเพลงพิเศษที่ยังไม่เผยแพร่เป็นครั้งแรกเมื่อพวกเขาเยี่ยมชม
ซึ่งเป็นฟาร์มใกล้เคียงที่ได้รับการออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์ใน
จะมียูนิ คอร์น และคริสตัล. พอพูด.). อัลบั้มเต็มยังมาพร้อมกับการดาวน์โหลดแบบฟรีพร้อมกับการซื้อการ์ดเกมพิเศษของ Zynga มูลค่า 25 ดอลลาร์ ซึ่งมีจำหน่ายเฉพาะที่ Best Buy เท่านั้น

“เรามุ่งเน้นที่การสร้างวิธีใหม่ๆ ที่ยอดเยี่ยมเพื่อสร้างความบันเทิงและสร้างความประหลาดใจให้กับผู้เล่นของเรา”ทวีตนี้โปรแกรมเข้าถึงได้ทั่วทั้งเกมของ Zynga และข้ามแพลตฟอร์ม Words With Friendsเกมโซเชียลบนมือถือยอดนิยมบน iPhone, iPad และอุปกรณ์ Android จะมีการแข่งขัน “W

with Gaga” ทุกวัน เพื่อให้ผู้เล่นมีโอกาสชนะรางวัล Gaga รวมถึงบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตที่กำลังจะมาถึงและสำเนาพร้อมลายเซ็นของ “เกิดมาเป็นอย่างนี้.” นอกจากนี้ Zynga ยังให้รางวัลแก่ผู้เล่นด้วยไอเท็มเสมือนจริง Lady Gaga รุ่นจำกัดบน RewardVille.com เพื่อให้พวกเขาเพลิดเพลินไปกับเกมต่างๆ ของ Zynga ที่พวกเขาชอบเล่น

LEGO Pirates of the Caribbean: วิดีโอเกมได้รับการจัดอันดับ E10+ โดย Entertainment Software Ratings Board (ESRB)โปรดไปที่http://Disney.com/LegoPiratesVideoGame สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ทีที เกมส์

TT Games ซึ่ง Warner Bros. Entertainment เป็นเจ้าของทั้งหมด เป็นกลุ่มเผยแพร่และพัฒนาที่อยู่เบื้องหลังเกมยอดนิยม LEGO® Star Wars™ , LEGO® Batman™: The Videogame, LEGO® Indiana Jones™: The Original Adventures, LEGO Harry Potter: ปีที่ 1-4และ

BIONICLE® Heroes TT Games รวมเอา
Tales ผู้พัฒนาที่มีชื่อเสียงในสหราชอาณาจักร มุ่งเน้นที่เกมคอนโซล อุปกรณ์พกพา อุปกรณ์พกพา และพีซีที่มีคุณภาพสูงสุด โดยมุ่งเป้าไปที่เกมเมอร์อายุน้อยและครอบครัว สำหรับ ข้อมูล เพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมwww.ttgames.com

เกี่ยวกับกลุ่มเลโก้Zynga ลุยกาก้า! Lady Gaga และ Zynga จับมือกันฉลองอัลบั้มใหม่ “Born This Wayจะได้รับสิทธิพิเศษในการฟังเพลง “Born This Way” ใ Farm ที่สร้างขึ้นใหม่ โดยความร่วมมือกับ iHeartRadio ของ Cle มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านของหัวข้อเกี่ยวกับกีฬาและการออก

กำลังกาย และมุ่งมั่นที่จะเป็น “ผู้มีอำนาจ” ขั้นสูงสุดทั้งในและนอกสนาม ไม่ว่าจะอยู่ในเกมการแข่งขันหรือส่งเสียงเชียร์จากข้างสนาม Sports Authority คือจุดหมายปลายทางชั้นนำสำหรับผู้บริโภคในการตอบสนองความต้องการด้านอุปกรณ์กีฬาของตนเอง รวมถึงค้นหาเครื่องแต่งกายของทีมโปรดของพวกเขา Sports Authority ดำเนินการร้านค้า 462 แห่

งใน 45 รัฐ และมีพนักงานมากกว่า 15,000 คนทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังดำเนินการร้านค้าในญี่ปุ่นภายใต้ความ ร่วมมือ กับ AEON Co., Ltd. เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของบริษัทอยู่ที่www.sportsauthority.com

Sports Authority มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านของหัวข้อเกี่ยวกับกีฬาและการออกกำลังกาย และมุ่งมั่นที่จะเป็น “ผู้มีอำนาจ” ขั้นสูงสุดทั้งในและนอกสนาม ไม่ว่าจะอยู่ในเกมการแข่งขันหรือส่งเสียงเชียร์จากข้างสนาม Sports Authority คือจุดหมายปลายทางชั้นนำสำหรับผู้บริโภคในการตอบสนองความต้องการด้านอุปกรณ์กีฬาของตนเอง รวมถึงค้นหาเครื่องแต่งกายของทีมโปรดของพวกเขา Sports Authority ดำเนินการร้านค้า 462 แ

ห่งใน 45 รัฐ และมีพนักงานมากกว่า 15,000 คนทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังดำเนินการร้านค้าในญี่ปุ่นภายใต้ความร่วมมือกับ AEON Co., Ltd. เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของบริษัทอยู่ที่www.sportsauthority.com < http://www.sportsauthority.com >

Nursing Spectrum จัดพิมพ์โดย Gannett Healthcare Group ซึ่งเป็นบริษัทด้านการสื่อสารด้านการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ และเป็นผู้เผยแพร่ข่าวสาร โอกาสการจ้างงานทางสื่อสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุด และผ่านแผนก Gannett Education โอกาสในการศึกษาต่อเนื่องสำหรั

บพยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัด นอกจาก Nursing Spectrum แล้ว GHG ยังเผยแพร่นิตยสาร NurseWeek, Nurse.com The Magazine, Today in PT และ Today in OT รวมถึงเว็บไซต์ Nurse.com, TodayinPT.com และ TodayinOT.comในการเฉลิมฉลองการเปิดตัวครั้

งยิ่งใหญ่ ผู้ซื้อที่ 1PM Sports Authority จะได้เพลิดเพลินไปกับการปรากฏตัวของเหล่าเซเลบริตี้นักกีฬาสุดเซอร์ไพรส์ในสถานที่ทั้งสองแห่งของเท็กซัส Sports Authority จะบริจาคเงินให้กับค่ายฟุตบอลในท้องถิ่นเพื่อยกย่องนักกีฬาแต่ละคนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของพวกเขาที่มีต่อกีฬาที่ดี

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เปิดสถานที่ใหม่สองแห่งในเท็กซัส ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ Sports Authority ในการตอบสนองความต้องการด้านกีฬาและไลฟ์สไตล์ที่แอคทีฟของผู้อยู่อาศัย โดยการให้บริการลูกค้าระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์กีฬาคุณภาพดีที่คัดสรรมาอย่างหลากหลาย” Greg

Waters รองผู้บริหารกล่าว ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเพื่อการกีฬา “Sport Authority เชื่อมั่นอย่างแท้จริงใน ‘ความดีของกีฬาและทุกสิ่งของการกีฬาที่ดี’ และด้วยสถานที่ใหม่เหล่านี้ Sports Authority ไม่เพียงช่วยสร้างงานในเท็กซัส แต่ยังให้คุณค่าและบริการที่ยอดเยี่ยมแก่นักกีฬาและองค์กรในทุกชุมชน”เวลาทำการปกติของทั้งสองสาขาคือวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 9.00 น. – 21.30 น. และวันอาทิตย์ 10.00 น. – 20.00 น.

เกี่ยวกับการกีฬาLEGO ® Pirates of the Caribbean: วิดีโอเกมออกเดินทางวันนี้
การผจญภัยของกัปตันแจ็ค สแปร์โรว์ได้รับ การดูแลจาก LEGO® ในตำนาน เพียง 10 วันก่อนที่ Walt Disney Pictures และ Jerry Bruckheimer Films เรื่อง “Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides” จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์

ถือเป็นผู้เล่นที่มีค่าตัวมากที่สุดเป็นอันดับสองในลีกในปีนี้

Utah Jazz ชนะรวด 5 เกมในขณะที่พวกเขาเตรียมที่จะเป็นเจ้าภาพ New Orleans Pelicans ในวันอังคารที่ 19 มกราคม ปัจจุบันพวกเขาจ่ายเงิน 2,000 ดอลลาร์สำหรับการเดิมพันทุกๆ 100 ดอลลาร์เพื่อคว้าแชมป์ NBA Championship 2021 สามารถล็อคราคานี้ได้ในนี้ครับสิ่งที่พวกเขาพูดแจ๊สให้เพียง 100.4 แต้มต่อการครอบครอง 100 ครั้งยูทาห์ชนะในห้าเกมที่ผ่านมา เท่ากับเลเกอร์สในการคว้าแชมป์ลีกยาวนานที่สุด จอร์แดน คลาร์กสัน ผู้เข้าชิงตำแหน่งผู้เล่นคนที่ 6 แห่งปีในช่วงแรก มีคะแนนเฉลี่ย 20.8 คะแนน โดยมีเปอร์เซ็นต์การยิงจริง 64.7 เปอร์เซ็นต์ระหว่างสตรีคนั้น แจ๊สอนุญาต เพียง 100.4 แต้มต่อการครอบครอง 100 ครั้งในระหว่างการทอยซึ่งรวมถึงชัยชนะเหนือบัคส์และนักเก็ตบนถนนด้วย” — ทิม แมคมาฮอน, อีเอสพีเอ็น

ไมค์ คอนลีย์ คว้า MVP

“เมื่อมุ่งหน้าสู่เกมวันอาทิตย์ ไมค์ คอนลีย์ ถือเป็นผู้เล่นที่มีค่าตัวมากที่สุดเป็นอันดับสองในลีกในปีนี้ คอนลีย์มีคะแนนเฉลี่ย 16.8 แต้มและ 6.0 แอสซิสต์ในฤดูกาลนี้ เขายิงได้ 42.2% จาก 3 ครั้งจากความพยายามเกือบ 7 ครั้งต่อเกม และทีมแจ๊สทำได้ ดีขึ้น 10 แต้มต่อการครอบครอง 100 ครั้งเมื่อเขาอยู่ในสนาม ใครก็ตามที่ดูการต่อสู้ของ MVP ในช่วงต้นฤดูกาลในวันอาทิตย์ (เทียบกับนักเก็ต) เห็นว่าคอนลีย์มีคุณค่าต่อแจ๊สเพียงใด

“แม้ว่าการมีส่วนร่วมในแนวรุกของคอนลีย์จะมองเห็นได้ง่าย แต่สถิติขั้นสูงบอกว่าการป้องกันของคอนลีย์มีคุณค่ามากกว่าจริงๆ FiveThirtyEight ให้คะแนนเขาเป็นกองหลังที่ดีที่สุดอันดับที่ 7 (รูดี้ โกเบิร์ตจากยูทาห์คืออันดับ 1) จนถึงฤดูกาลนี้ โดยการเล่นของเขาในแอตแลนต้า เห็นได้ชัดว่า Trae Young ช่วยในเรื่องการวัดผลเหล่านั้นเมื่อวันศุกร์ คะแนนเกมรุกของเขาค่อนข้างจะขี้อายจากผลงานระดับท็อป 20 เมื่อรวมเข้าด้วยกันแล้ว Conley ก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นทรงคุณค่าที่สุดในลีก” – ไรอัน มิลเลอร์, KSL.com

หนึ่งในทีมอีลิท

“หลังจากเริ่มต้นปีที่ไม่สอดคล้องกัน Jazz ก็ได้พัฒนาจนกลายเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของ NBA นอกเหนือจากการเป็นเจ้าของสถิติที่ดีที่สุดเป็นอันดับสองของ Western Conference แล้ว Jazz ยังพบว่าตนเองติดอันดับท็อป 10 ทั้งในแนวรุกและแนวรับ

“ทีมอยู่ในอันดับที่ 9 ในด้านแนวรุก โดยทำคะแนนได้ 111.7 แต้มต่อการครอบครอง 100 ครั้ง แจ๊สทำได้ดีกว่าในแนวรับโดยที่พวกเขาทำได้เพียง 106.5 แต้มต่อการครอบครอง 100 ครั้ง ซึ่งดีเป็นอันดับ 7 ในลีก ในช่วงที่ผ่าน มา ห้าเกม ตัวเลขเหล่านั้นพุ่งสูงขึ้น” – เบน แอนเดอร์สัน, KSL.comAcePerHead นำเสนอโซลูชั่นการเดิมพันกีฬาที่ยอดเยี่ยมและบริการ Pay Per Head เต็มรูปแบบซึ่งรวมถึงการบริการลูกค้าสดและการสร้างเสาสำหรับ UFC 257 และมีให้บริการในดัลลัส AcePerHead เริ่มเรียกเก็บเงินต่ำเพียง $10 ต่อลูกค้าต่อสัปดาห์ พร้อมให้ทดลองใช้งาน

เริ่มสปอร์ตบุ๊คของคุณเองวันนี้

*ทดลองใช้ฟรี 6 สัปดาห์ – ทดลองขับ – ดีที่สุดในวงการ
*ฝากด้วย Bitcoin – จะเพิ่มเป็นสองเท่า!
*รับโดเมนของคุณเอง เว็บไซต์ที่กำหนดเอง โลโก้
*สลับภายในหนึ่งชั่วโมง รับรายได้ mrore $$ สำหรับการทำเช่นนั้น
*อัตราต่อรองที่แสดงบน DonBest.com
*ตัวเลือกการเดิมพันนับพันทุกวัน + ขณะเล่นสด
*ตัวเลือกการชำระเงินที่ง่ายและรอบคอบรวมของขวัญด้วย บัตร
*รับบัตรของขวัญ Walmart
เริ่มสร้างรายได้จากชีตของคุณที่นี่
คุณสมบัติตัวแทนที่ดีที่สุด

รายงานที่กำหนดเองและการสนับสนุนชั้นนำของอุตสาหกรรม

พนักงานพูดภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน

ตัวแทนบัญชีเฉพาะ

การตั้งค่าวันเดียวกัน

การสนับสนุนลูกค้าที่ดีที่สุด

การจัดการสายชาร์ป

เรียนรู้เพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้เล่นยอดนิยมทั้งหมด

ซอฟต์แวร์สปอร์ตบุ๊คที่ทรงพลังและโดดเด่นสำหรับกีฬา ม้า

การเดิมพันในเกมสดสำหรับลีกหลักและทัวร์นาเมนต์ทั้งหมด

การถ่ายทอดสดรายการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์สำหรับเมเจอร์ลีกและทัวร์นาเมนต์

เรียนรู้เพิ่มเติม

ค้นหาผู้เล่นที่บาร์ UFC เหล่านี้
เจ้ามือรับแทงม้าและตัวแทนสามารถมิกซ์และพบปะกับแฟน ๆ UFC ได้ในระหว่างการออกอากาศ UFC 257

มาตรการป้องกันโควิด-19 ส่งผลให้บาร์และร้านอาหารหลายแห่งทั่วพื้นที่ดัลลัสถูกปิด ต่อไปนี้จะเปิดขึ้น:

ดัลลัส
การควบคุมความจุมีผลเนื่องจากข้อจำกัดเกี่ยวกับโควิด-19 โทรล่วงหน้าและไปถึงที่นั่นก่อน

โรงน้ำแข็งลองฮอร์น

2444 ทางหลวงตะวันตกเฉียงเหนือ

ดัลลัส เท็กซัส 75220

ดู Conor McGregor ปะทะ Dustin Poirier บน Jumbotron 14′ และทีวี HD 44 เครื่องพร้อมระบบเสียงรอบทิศทาง เครื่องดื่มพิเศษ และอาหารอันน่าทึ่ง! เบอร์เกอร์ ปีกไก่ สเต็กไก่ทอด มันฝรั่งทอด หัวหอมโฮมเมด และอาหารใต้สุดคลาสสิกพร้อมผู้คนชั้นยอดและเปี่ยมพลัง… ไม่มีที่ใดที่จะดีไปกว่านี้ในการชมการแข่งขัน! อาจมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

แฟรงกี้ส์ ดาวน์ทาวน์

1303 ถนนสายหลัก

ดัลลัส เท็กซัส 75202

214-741-1919

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า $40 ถึง $200

เรากำลังจัดปาร์ตี้รับชมสำหรับค่ำคืนแห่งการต่อสู้! เข้าร่วมกับเราในเย็นวันเสาร์ที่ 23 มกราคม เพื่อชมการแข่งขันรุ่นไลต์เวตของ Conor McGregor และ Dustin Poirier Frankie’s Downtown มีจอแสดงผลความละเอียดสูง 44 จอ ดังนั้นจึงไม่มีที่นั่งที่ไม่ดีในบ้าน พนักงานบาร์ของเราจะผสมให้เข้ากันทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการต่อสู้ ในขณะที่ห้องครัวจะเสิร์ฟเมนูที่เลือกไว้จนถึงตี 2

ประตูเปิดเวลา 20.00 น. การต่อสู้เริ่มเวลา 21.00 น. การ์ดไฟต์เต็ม ดังนั้นควรวางแผนดูการแข่งขันทั้งหมด

สีบลอนด์บรรจุขวด @ ดัลลัส

505 น. ทางด่วนลาติเมอร์ดี

ดัลลัส เท็กซัส 75204

469-250-0888

ฮูเตอร์ส @ เวสต์เอนด์

2201 น. ลามาร์

ดัลลัส เท็กซัส 75202

214-979-9464

วิลล์ คอล บาร์

2712 ถนนสายหลัก

ดัลลัส เท็กซัส 75226

214-206-7187

วีว่า เอล กัลโล

534 เซาท์ริเวอร์ฟรอนต์บูเลอวาร์ด

ดัลลัส เท็กซัส 75207

214-232-2354

ปิดข้อมือ

2901 ถนนเอล์ม

ดัลลัส เท็กซัส 75226

(469) 237-0918

Dibs เกี่ยวกับชัยชนะ

2401 วิคตอรี่พาร์คเลน

ดัลลัส เท็กซัส 75219

214-903-6536

ลาพยักหน้า @ โทมัส

2900 โทมัสอเวนิว

ดัลลัส เท็กซัส 75204

214-922-8898

คลัตช์บาร์ @ ดัลลัส

2520 ถ.ซีดาร์สปริงส์

ดัลลัส เท็กซัส 75201

972-979-3460

บาร์คาเดีย

2460 นอร์ทเฮนเดอร์สันอเวนิว

ดัลลัส เท็กซัส 75206

214-600-7027

ไฮด์อะเวย์ แอท เฮนเดอร์สัน อเวนิว

2405 N เฮนเดอร์สัน Ave

ดัลลัส เท็กซัส 75206

(972) 685-3440

ชัยชนะเล็กๆ น้อยๆ

604 ถนนนอร์ทไทเลอร์

ดัลลัส เท็กซัส 75208

972-685-7055

ฟอร์ตเวิร์ธ
ซิตี้เวิร์คส์ ฟอร์ตเวิร์ธ

5288 โมนาฮันส์อเวนิว

ฟอร์ตเวิร์ธ เท็กซัส 76109

ครอบคลุม $15 ถึง $150

เข้าร่วมงานปาร์ตี้ชมการต่อสู้ยามค่ำคืนของเราในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม เพื่อชมคอนเนอร์ แม็คเกรเกอร์ต่อสู้กับดัสติน ปัวริเยร์ ชมวิดีโอวอลล์ขนาดใหญ่ของเราและ HDTV โดยรอบซึ่งตั้งอยู่รอบๆ ร้านอาหารอย่างสมบูรณ์แบบ ดังนั้นคุณจะไม่พลาดแม้แต่หมัดเดียว Poirier พ่ายแพ้ในเวลาเพียง 1 นาที 46 วินาทีโดย TKO กับ McGregor ในปี 2014 Poirier ชนะการชก 10 ครั้งตั้งแต่นั้นมา เอาชนะสิ่งที่ดีที่สุดใน UFC McGregor กลายเป็นดาราที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ UFC โดยกลายเป็นนักสู้ UFC คนแรกที่เคยถือเข็มขัดสองเส้นพร้อมกัน แล้วการรีแมตช์ครั้งนี้จะเป็นอย่างไร? ร่วมรับชมถ่ายทอดสดกับเรา

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม

ที่นั่งและสตรีมมิ่งจะเริ่มเวลา 21.00 น. การ์ดต่อสู้เต็มแล้ว ดังนั้นควรวางแผนไว้ในช่วงเย็นสำหรับกิจกรรมหลัก

เพื่อให้แน่ใจว่างานจะปลอดภัยยิ่งขึ้น เราจะจำหน่าย BY THE TABLE และ/หรือบริเวณที่นั่งบาร์ เราจะใช้มาตรการความปลอดภัยจากโควิดทั้งหมด (สวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง การฆ่าเชื้อพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ฯลฯ) นี่เป็นงานปาร์ตี้ส่วนตัว และวิธีเดียวที่จะเข้าร่วมได้คือซื้อตั๋วล่วงหน้า

บัฟฟาโล Bros @ ซันแดนซ์

415 ถนนธร็อคมอร์ตัน

ฟอร์ตเวิร์ธ, เท็กซัส

817-887-9533

ฮูเตอร์ส แอท ดาวน์ทาวน์ฟอร์ตเวิร์ธ

150 ห้องทร็อคมอร์ตัน 132

ฟอร์ตเวิร์ธ, เท็กซัส

817-810-9414

โคโยตี้ไดรฟ์อิน

223 ถนนสายที่ 4 ตะวันออกเฉียงเหนือ

ฟอร์ตเวิร์ธ, เท็กซัส

817-717-7767

สาธารณรัฐเท็กซัส @ ฟอร์ตเวิร์ธ

945 ถนนฟอช

ฟอร์ตเวิร์ธ, เท็กซัส

(817) 887-9797

อ่างเก็บน้ำ

1001 ถนนฟอช

ฟอร์ตเวิร์ธ, เท็กซัส

817-334-0560

เอลชิงกอน @ ฟอร์ตเวิร์ธ

2800 ถนนเบลดโซ

ฟอร์ตเวิร์ธ, เท็กซัส

(972) 989-4474

สวนอเมริกา

2833 ถนนมอร์ตัน

ฟอร์ตเวิร์ธ, เท็กซัส

817-439-9660

คาวบอยคอนกรีต @ ฟอร์ตเวิร์ธ

2901 ถนนคร็อคเก็ตต์

ฟอร์ตเวิร์ธ, เท็กซัส

817-371-3338

ผับไอริชวิทยาลัยทรินิตี

910 ถนนเคอร์รี

ฟอร์ตเวิร์ธ, เท็กซัส

682-224-3525

Tattoo Ranch / บาร์ชั้นใต้ดิน

108 แลกเปลี่ยนตะวันตก

ฟอร์ตเวิร์ธ, เท็กซัส

682-841-1174

วาโก้
ฮูตเตอร์ @วาโก้

3927 เอส. แจ็ค คูลท์เกน ฟรวี

วาโก เท็กซัส

254-752-9464

บาร์โอกาสสุดท้าย

1200 ทางหลวงดัลลัสใหม่

เบลล์มีด, เท็กซัส

254-424-9820

ปีกควายป่า @ Waco, TX

2312 วัตต์ ห่วง 340

วาโก เท็กซัส

254-662-0921

คิลลีน / ป้อมฮูด
ปีกควายป่า @ คิลลีน เท็กซัส

2401 E. Central Texas Expy

คิลลีน เท็กซัส

254-690-1523

โรงเบียร์ Samuel Adams @ Fort Hood

5784 ถนนสายที่ 27

ฟอร์ตฮูด, เท็กซัส

254-532-5073

โจ๊กเกอร์ ไอซ์เฮาส์

7900 S เคลียร์ครีก

คิลลีน เท็กซัส

254-554-9051

VFW โพสต์ 8577

1506 ทหารผ่านศึก Ave

คอปเปอร์รัสโคฟ เท็กซัส

(254) 547-3973AcePerHead นำเสนอโซลูชั่นการเดิมพันกีฬาที่ยอดเยี่ยมและบริการ Pay Per Head เต็มรูปแบบซึ่งรวมถึงการบริการลูกค้าสดและการสร้างเสาสำหรับ UFC 257 และมีให้บริการในฮูสตัน ออสติน และซานอันโตนิโอ AcePerHead เริ่มเรียกเก็บเงินต่ำเพียง $10 ต่อลูกค้าต่อสัปดาห์ พร้อมให้ทดลองใช้งาน

เริ่มสปอร์ตบุ๊คของคุณเองวันนี้

*ทดลองใช้ฟรี 6 สัปดาห์ – ทดลองขับ – ดีที่สุดในวงการ
*ฝากด้วย Bitcoin – จะเพิ่มเป็นสองเท่า!
*รับโดเมนของคุณเอง เว็บไซต์ที่กำหนดเอง โลโก้
*สลับภายในหนึ่งชั่วโมง รับรายได้ mrore $$ สำหรับการทำเช่นนั้น
*อัตราต่อรองที่แสดงบน DonBest.com
*ตัวเลือกการเดิมพันนับพันทุกวัน + ขณะเล่นสด
*ตัวเลือกการชำระเงินที่ง่ายและรอบคอบรวมของขวัญด้วย บัตร
*รับบัตรของขวัญ Walmart
เริ่มสร้างรายได้จากชีตของคุณที่นี่
คุณสมบัติตัวแทนที่ดีที่สุด

รายงานที่กำหนดเองและการสนับสนุนชั้นนำของอุตสาหกรรม

พนักงานพูดภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน

ตัวแทนบัญชีเฉพาะ

การตั้งค่าวันเดียวกัน

การสนับสนุนลูกค้าที่ดีที่สุด

การจัดการสายชาร์ป

เรียนรู้เพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้เล่นยอดนิยมทั้งหมด

ซอฟต์แวร์สปอร์ตบุ๊คที่ทรงพลังและโดดเด่นสำหรับกีฬา ม้า

การเดิมพันในเกมสดสำหรับลีกหลักและทัวร์นาเมนต์ทั้งหมด

การถ่ายทอดสดรายการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์สำหรับเมเจอร์ลีกและทัวร์นาเมนต์

เรียนรู้เพิ่มเติม

ค้นหาผู้เล่นที่บาร์ UFC เหล่านี้
เจ้ามือรับแทงม้าและตัวแทนสามารถมิกซ์และพบปะกับแฟน ๆ UFC ได้ในระหว่างการออกอากาศ UFC 257

อาจมีการใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส (Covid-19) รวมถึงการจำกัดจำนวนผู้โดยสารและหน้ากากอนามัย ต่อไปนี้จะเปิดขึ้น:สถานประกอบการมากมายทั่วพื้นที่ฮูสตันจะแสดง UFC 264: Conor McGregor vs. Dustin Poirier III
BetOnline จะเดิมพันผู้ชนะ วิธีการแห่งชัยชนะ และอื่นๆ อีกมากมายพร้อมโบนัสต้อนรับมากมาย (โบนัสสูงสุด $1,000)
bolcrypto.gif

อัตราต่อรองสำหรับ UFC 264 มีทั้งนักสู้ราคา -110 ในสิ่งที่สัญญาว่าจะเป็นการแข่งขันที่มีการแข่งขันสูง วิธีเดิมพันชัยชนะและรอบก็มีให้เลือกเช่นกัน วางเดิมพันที่นี่

ฮูสตัน
*มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าพัก – สถานที่หลายแห่งมีค่าธรรมเนียมครอบคลุม – กรุณาโทรติดต่อล่วงหน้า

ประตูท้ายรถคริสเตียน@มิดทาวน์

2000 แบ็กบี้เซนต์

ฮูสตัน เท็กซัส 77002

713-527-0261

เทพฤติกรรม

2211 ถนนทราวิส

ฮูสตัน เท็กซัส 77002

(832) 767-2111

พิมลิโก ไอริชผับ

810 วอห์ ดร. #100

ฮูสตัน เท็กซัส 77019

281-974-4038

สิบแปด36

2221 ถนนเวสต์อลาบามา

ฮูสตัน เท็กซัส 77098

832-831-7050

บ้านน้ำแข็งเคอร์บี้

3333 อีสต์ไซด์เซนต์

ฮูสตัน เท็กซัส 77098

713-524-2750

บนเคิร์บ

5004 ดร.เคอร์บี้

ฮูสตัน เท็กซัส 77098

713-526-1414

ที่อยู่

3333 ราลีเซนต์

ฮูสตัน เท็กซัส 77021

(832) 327-8903

บังกะโล ไฮท์ส

2462 ถนนบีลล์

ฮูสตัน เท็กซัส 77008

832-582-7903

ดริฟท์ @ ฮูสตัน

1207 ถนนเวสต์ 20

ฮูสตัน เท็กซัส 77008

(832) 410-8939บาร์ในเมืองลับบ็อก รัฐเท็กซัส จะแสดง UFC 257 – McGregor vs. Poirier
Cinergy Cinemas & Entertainment @ Amarillo เป็นหนึ่งในสถานที่ขนาดใหญ่ที่จะแสดง UFC 257
BetOnline จะเดิมพันผู้ชนะ วิธีการแห่งชัยชนะ และอื่นๆ อีกมากมายพร้อมโบนัสต้อนรับมากมาย (โบนัสสูงสุด $1,000)
อัตราต่อรองสำหรับ UFC 257 มี Conor McGregor เป็นตัวเต็ง -260 ที่จะเอาชนะ Dustin Poirier ซึ่งจะจ่ายเงิน 20 ดอลลาร์สำหรับทุกๆ การเดิมพัน 10 ดอลลาร์ด้วยการชนะ วิธีเดิมพันชัยชนะและรอบก็มีให้เลือกเช่นกัน วางเดิมพันที่นี่

บาร์ลับบ็อกจะใช้มาตรการป้องกันโควิด-19 โดยมีจำนวนที่นั่งจำกัดในสถานที่ส่วนใหญ่ กรุณาโทรสอบถามล่วงหน้า อาจมีการคิดค่าธรรมเนียมครอบคลุม

ฮูเตอร์ส @ อามาริลโล

8101 I-40 ตะวันตก

อามาริลโล เท็กซัส 79121

806-353-9199

โรงภาพยนตร์และความบันเทิง @ Amarillo

9201 ซิเนอร์จี้สแควร์

อามาริลโล เท็กซัส 79119

432-400-2444

เอนนิแกนส์ @ Borger

1,033 ถนน W. Wilson

บอร์เกอร์ เท็กซัส 79007

806-273-6300Cinergy Cinemas & Entertainment @ Amarillo เป็นหนึ่งในสถานประกอบการที่แสดงการต่อสู้ครั้งนี้
UFC 257: การเดิมพันระหว่าง McGregor กับ Poirier รวมถึงวิธีแห่งชัยชนะ ผลรวมของรอบ และอื่นๆ
BetOnline จะเดิมพันผู้ชนะ วิธีการแห่งชัยชนะ และอื่นๆ อีกมากมายพร้อมโบนัสต้อนรับมากมาย (โบนัสสูงสุด $1,000)

อัตราต่อรองสำหรับ UFC 257 มี Conor McGregor เป็นตัวเต็ง -260 ที่จะเอาชนะ Dustin Poirier ซึ่งจะจ่ายเงิน 20 ดอลลาร์สำหรับทุกๆ การเดิมพัน 10 ดอลลาร์ด้วยการชนะ วิธีเดิมพันชัยชนะและรอบก็มีให้เลือกเช่นกัน วางเดิมพันที่นี่

บาร์ Amarilloจะใช้โปรโตคอล Covid-19 โดยมีจำนวนที่นั่งจำกัดในสถานที่ส่วนใหญ่ กรุณาโทรสอบถามล่วงหน้า อาจมีการคิดค่าธรรมเนียมครอบคลุม

ฮูเตอร์ส @ อามาริลโล

8101 I-40 ตะวันตก

อามาริลโล เท็กซัส 79121

806-353-9199

โรงภาพยนตร์และความบันเทิง @ Amarillo

9201 ซิเนอร์จี้สแควร์

อามาริลโล เท็กซัส 79119

432-400-2444

เบนนิแกนส์ @ บอร์เกอร์

1,033 ถนน W. Wilson

บอร์เกอร์ เท็กซัส 79007สถานที่ในออสตินจะแสดง UFC 264: Conor McGregor vs. Dustin Poirier 3
Warehouse Billiard Bar เป็นหนึ่งในสถานประกอบการเพียงไม่กี่แห่งที่ได้รับการยืนยันว่าจะแสดงการต่อสู้ครั้งนี้
BetOnline จะเดิมพันผู้ชนะ วิธีการแห่งชัยชนะ และอื่นๆ อีกมากมายพร้อมโบนัสต้อนรับมากมาย (โบนัสสูงสุด $1,000)
NBA-BOL-061621.png

BOL NBA KickOff 300×250 Gif
อัตราต่อรองสำหรับ UFC 264 มี Conor McGregor และ Dustin Poirier ที่จะชนะแบบตายตัวแม้จะอยู่ที่ -110 ในแต่ละด้าน วิธีเดิมพันชัยชนะและรอบก็มีให้เลือกเช่นกัน วางเดิมพันที่นี่

ออสติน
*มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าพัก – สถานที่หลายแห่งมีค่าธรรมเนียมครอบคลุม – กรุณาโทรติดต่อล่วงหน้า

พิซซ่าแห่งความรอด @ Rainey St

51 เรนนีย์เซนต์ STE 130

ออสติน เท็กซัส 78701

512-499-0105

เรเวลรี่ คิทเช่น แอนด์ บาร์

1410 ตะวันออก 6 เซนต์

ออสติน เท็กซัส 78703

512-322-5223

คอร์เนอร์บาร์ @ ออสติน

พ.ศ. 2444 เอส ลามาร์

ออสติน เท็กซัส 78704

512-445-9500

โกดังบิลเลียดบาร์

509 อี เบ็นไวท์บูเลอวาร์ด

ออสติน เท็กซัส 78704

512-443-8799

ฟาร์อีสท์สปอร์ตบาร์

3407 เกรย์สโตนไดรฟ์

ออสติน เท็กซัส 78731

512-270-8147

ฟาร์อีสท์สปอร์ตบาร์

3407 เกรย์สโตนไดรฟ์

ออสติน เท็กซัส 78731

512-270-8147

ฟลิปไซด์ บาร์

6705 ทางหลวงตะวันตก 290 #107

ออสติน, เท็กซัส, 78735

512-494-4575

สวนเบียร์เซาท์ออสติน

10700 ถนนมันชากา

ออสติน, เท็กซัส, 78748

512-669-5763

Salvation Pizza @ ถนนร็อคโรส

11501 ร็อคโรสอเวนิว #146

ออสติน, เท็กซัส, 78758

(512) 832-6561

นามบัตรยังเกี่ยวข้องกับโลกคาสิโนหรือไม่?

เมื่อ AGS เพิ่งจัดการประชุมสุดยอดลูกค้าที่ Grand Sierra Resort ในเมืองรีโนเมื่อเดือนที่แล้ว David Lopez ซีอีโอได้เดิมพันบนเวทีกับ Shannon Keel ผู้จัดการทั่วไปของ GSR เขาคาดการณ์ว่าผู้เข้าร่วมประชุมไม่ถึงครึ่งจะกล่าวว่าพวกเขายังคงใช้นามบัตรที่พิมพ์ออกมา เมื่อฉันยกมือขึ้นเพื่อยืนยัน ฉันกังวลว่าตัวเองคนเดียวจะถูกตราหน้าว่าเป็น “คนแก่” และย้ายไปอยู่ด้านหลังห้อง

เซอร์ไพรส์! Keel ซึ่งเป็น Gen X’er รุ่นเยาว์หรือ Millennial ที่ประสบความสำเร็จ ได้รับเงิน 100 ดอลลาร์จาก Lopez ที่ดูตะลึงกับคำตอบนี้จริงๆ เกือบสองในสามของผู้ชม รวมทั้งกระดูกงู เห็นได้ชัดว่ายังคงปฏิบัติตามประเพณีโบราณในการแลกเปลี่ยนนามบัตร ฉันสงสัยว่าผลลัพธ์นี้เป็นความผิดปกติแบบย้อนกลับหรือว่าบางทีฝูงชนคาสิโนที่มาเยี่ยมเยียนนี้เป็นเพียงการตกปลาเพื่ออัพเกรดชุดจาก GM ของคาสิโนหรือไม่?

โดยปกติแล้ว ฉันหันไปหาแหล่งที่มาของทุกสิ่งที่ควรรู้ทันที นั่นคือเครื่องของ Google ความผิดพลาดครั้งใหญ่. บทความสองสามร้อยบทความแรกกล่าวว่านามบัตรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดประการเดียวของความสำเร็จในอาชีพการงาน เรื่องราวทำให้ฉันมั่นใจว่านามบัตรที่เฉียบคมนั้นอยู่เหนือกว่าทุกสิ่ง รวมถึงเรซูเม่ ประสบการณ์ และบัญชีค่าใช้จ่ายเสรีนิยมของคุณ แน่นอนว่าโพสต์ทั้งหมดนั้นเขียนโดยบริษัทที่พิมพ์หรือออกแบบนามบัตร บางทีคำตอบของพวกเขาอาจมีอคติเล็กน้อย?

ในหน้าที่ห้าของผลการค้นหาของ Google Forbes มีบทความข่าวจากปี 2017 ที่รวบรวมคำตอบจาก Forbes Business Council สมาชิก Jeff Tan กล่าวว่า “บางทีฉันอาจเป็นคนรุ่นมิลเลนเนียลรุ่นเก่า แต่ฉันก็ยังชอบที่จะแลกเปลี่ยนนามบัตร จำเป็นจริงๆเหรอ? ไม่ (สวัสดี LinkedIn) พวกเขายังคงให้คุณค่าหรือไม่? ใช่. เช่นเดียวกับหนังสือปกอ่อนเมื่อเทียบกับ e-reader ยังมีบางสิ่งที่ยังคงมีความหมายและเป็นส่วนตัวในการให้และรับการ์ดเมื่อพบปะผู้คน”

สมาชิกอีกคนหนึ่ง Dan Golden กล่าวเสริมว่า “นามบัตรไม่ใช่เรื่องของอดีต แต่การรักษามันไว้ต่างหาก รวบรวมนามบัตรแต่จดบันทึกทันที กลับมาที่ออฟฟิศสแกนบัตร มีแอพสแกนเนอร์มากมาย ป้อนข้อมูลที่รวบรวมไว้และปล่อยให้มีการติดตามผลที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่า เชื่อมต่อบน LinkedIn แน่นอน แต่ทำมากกว่านี้ เช่น ติดตามผลในสัปดาห์ต่อมาโดยติดตามบุคคลนั้นบน Twitter และส่งอีเมลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณพูดถึงหลังจากนั้นไม่นาน”

ฉันต้องเห็นด้วยกับโกลเด้น สัปดาห์นี้ ฉันถามพนักงานรุ่น Z กลางๆ ที่ประจำจุดขายที่ออฟฟิศดีโปว่าพวกเขายังขาย Rolodexes เพื่อจัดเก็บนามบัตรอยู่หรือไม่ เธอไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อนแต่จะพยายามค้นหามัน นั่นคือการยืนยัน

ฉันยอมรับว่าฉันมี Rolodexes เก่าๆ สองสามใบยัดการ์ดไว้ แต่เพื่อป้องกันฉัน การ์ดเหล่านี้นั่งอยู่สูงบนชั้นวางที่เต็มไปด้วยฝุ่นถัดจากกล้อง Nikon F 35 มม. รุ่นเก่า และเพจเจอร์/บีปเปอร์ที่มีเปลือกสีเขียวไหลออกมาจากแบตเตอรี่ ช่อง

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าเรื่องราวของ Forbes นั้นเป็นช่วงก่อนเกิดโรคระบาด กฎเกณฑ์ของชีวิตธุรกิจแทบทุกข้อต้องได้รับการตรวจสอบอีกครั้งในยุคหลังการระบาดใหญ่เช่นนี้ CEO Today กล่าวถึงหัวข้อนี้อีกครั้งในปีที่แล้ว: “ในสภาพแวดล้อมเชิงพาณิชย์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การสื่อสารแบบดิจิทัล แอปรับส่งข้อความ และแฮงเอาท์วิดีโอดูเหมือนจะเข้ามาแทนที่หน้าที่พิมพ์ เป็นที่เข้าใจได้ว่ากรณีของนามบัตรจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างแน่นอน” บทความของพวกเขากล่าวถึงข้อดีต่างๆ ของการ์ดดิจิทัล ปัญหาโทรศัพท์ และโซเชียลมีเดีย แต่พวกเขายังคงสรุปว่า “เราเห็นว่านามบัตรที่พิมพ์ออกมายังคงเป็นวิธีที่รวดเร็วและตรงไปตรงมาที่สุดในการแบ่งปันรายละเอียดการติดต่อและทำให้ผู้คนสนใจธุรกิจของคุณ”

เว็บไซต์ Newstrail.com กล่าวว่าในปี 2023 “นามบัตรยังคงมีเสน่ห์อยู่บ้าง พวกเขานำเสนอความเป็นส่วนตัวในโลกดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้น โดยนำเสนอบุคลิกมืออาชีพที่จับต้องได้ วัตถุทางกายภาพนี้สามารถช่วยสร้างความประทับใจไม่รู้ลืม ในขณะเดียวกันก็เป็นวิธีที่สะดวกในการแบ่งปันรายละเอียดการติดต่อ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัลและความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมได้เริ่มที่จะท้าทายการครอบงำของพวกเขา”

แต่ก็มีผู้สงสัยไม่แพ้กัน ฉันถามลูกชายว่ายังใช้นามบัตรอยู่หรือไม่ “ไม่มีใครใช้หรอกพ่อ เราแค่แชร์รายชื่อติดต่อทางโทรศัพท์” เขาบอกฉันเรื่องนี้พร้อมทั้งทำท่าวางตัวแบบเดียวกับตอนที่ฉันถามเขาว่าเขาดูข่าวภาคค่ำทางทีวีเครือข่ายหรือเปล่า

Julia Carcamo ไม่ได้อยู่ในธุรกิจการพิมพ์นามบัตร แต่เธอเป็นที่ปรึกษาชั้นนำด้านการประชาสัมพันธ์และการสร้างแบรนด์ในโลกของคาสิโน (ค้นหาเธอทางออนไลน์ได้ที่นี่ ) การตอบกลับอย่างเป็นทางการของเธอต่อคำถามของฉันค่อนข้างชัดเจน: “ในยุคที่การเชื่อมต่อแบบเสมือนครอบงำ นามบัตรจริงยังคงเป็นรากฐานที่สำคัญของการสร้างแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งไม่อาจทดแทนได้ พวกเขารวบรวมแก่นแท้ของการเชื่อมต่อที่สัมผัสได้ สร้างความประทับใจไม่รู้ลืมที่อยู่เหนือหน้าจอและสะท้อนความเป็นจริง นามบัตรที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีนั้นมีน้ำหนักต่อเอกลักษณ์ของแบรนด์ของคุณ เป็นตัวแทนที่จับต้องได้ซึ่งพูดถึงความเป็นมืออาชีพ ความใส่ใจในรายละเอียด และความมุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวในโลกดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้น โอบกอดพลังทางกายภาพ เพราะสัมผัส การแลกเปลี่ยน และความประทับใจไม่รู้ลืมที่ความภักดีต่อแบรนด์ที่แท้จริงเกิดขึ้น”

ฉันตัดสินใจว่าจะต้องขอความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงานในอุตสาหกรรมนี้อีกสองสามคน ดังนั้นฉันจึงส่งอีเมลมากกว่า 100 ฉบับพร้อมแบบสำรวจสั้นๆ:

ฉันยังคงเชื่อว่านามบัตรมีความสำคัญในปัจจุบัน ใช่ / ไม่ใช่
คุณเก็บนามบัตรไว้ในไฟล์หรือไม่? ใช่ไม่ใช่
ฉันหรือองค์กรของฉัน สแกนการ์ดหรือข้อมูล แต่ไม่เก็บการ์ดไว้ ใช่ / ไม่ใช่
หากยังไม่มี นามบัตรอาจล้าสมัยใน __ ปี 2 /5 /10 / ไม่เคย
ขอบคุณทุกคนที่ตอบ เราได้เรียนรู้บทเรียนที่น่าสนใจ ประการแรก อีเมลที่ส่งพร้อมรายการ Bcc: จำนวนมากมักจะไปอยู่ในถังขยะอีเมลขยะหรือสแปม ประการที่สอง เนื่องจากการเปลี่ยนงานที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาด ไฟล์ที่อยู่อีเมล Outlook ของฉันจึงล้าสมัย (หากฉันรวบรวมนามบัตรได้มากขึ้นในงาน IGA ล่าสุด, TribalNet หรือ AGS Customer Summit)

ที่สำคัญ ฉันค้นพบว่านี่เป็นหัวข้อที่อยู่ใกล้และเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานหลายคนเนื่องจาก FOMO นั่นไม่ใช่แค่ “กลัวพลาด” แต่เป็น “กลัวถูกทิ้งไว้ข้างหลัง” มากกว่า เหมือนกับเมื่อหลายปีก่อนที่คุณสังเกตเห็นทันทีว่าไม่มีใครยังคงใช้ Blackberry อยู่ หรือเมื่อเพื่อนบอกว่าพวกเขาจะ “Venmo you” และคุณไม่รู้ว่าพวกเขากำลังพูดถึงอะไร

คนหนึ่งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสำรวจความคิดเห็นว่า “นี่จะเป็น “ไดโนเสาร์กับเด็กหน้าใหม่หรือเปล่า?” สิ่งที่น่าสนใจคือ “อายุ” ดูเหมือนจะไม่ใช่ปัจจัยในการตอบสนอง วิคเตอร์ โรชา เพื่อนที่ดีของฉัน ซึ่งก้าวข้ามเหตุการณ์สำคัญในยุคมิลเลนเนียลเมื่อทศวรรษหรือสองปีที่แล้ว ไม่คิดว่าการ์ดจะเกี่ยวข้องกันในปัจจุบัน เขาชอบใช้รหัส QR หรือ LinkedIn น่าประหลาดใจที่เขาเป็นหนึ่งใน 54.3% ที่เก็บไฟล์การ์ดที่ได้รับ แต่เขาเสริมด้วยน้ำเสียงของ Dr. Seuss ว่า “กอง ไม่ใช่ไฟล์ เว้นแต่กองจะเป็นไฟล์” เขาไม่ได้อยู่คนเดียวในวิธีการจัดเก็บนี้

โลเปซคงจะเสียเงินไปกับการสำรวจของฉันเช่นกัน โดย 83.3% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าไพ่ยังคงมีความสำคัญ เมื่อสำรวจพบว่า 52.8% กล่าวว่าพวกเขาสแกนการ์ดแล้วกำจัดทิ้ง ฉันควรจะตรวจสอบคำตอบนี้ให้มากกว่านี้

การวิจารณ์ออนไลน์เกี่ยวกับเครื่องสแกนนามบัตรโดยเฉพาะซึ่งมีราคาตั้งแต่ 150 ถึง 425 เหรียญสหรัฐนั้นไม่เป็นผลดีนัก เกือบทั้งหมดทำงานได้ดีเยี่ยมในการสแกนและจับภาพการ์ด แต่ไม่มีผู้ใดได้รับคะแนนสูงในการถ่ายโอนข้อมูลการ์ดไปยังรายการ “ผู้ติดต่อ” ของคุณได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็น Outlook, Google, Yahoo, โทรศัพท์ของคุณ หรือผู้จัดงานรายอื่น ปัญหาที่นี่น่าจะเป็นองค์ประกอบทางศิลปะและรูปแบบการพิมพ์ที่หลากหลายที่นักออกแบบการ์ดใช้เพื่อแสดงข้อมูลการติดต่อ ฉันคิดว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ป้อนข้อมูลจำนวนมากลงในรายชื่อผู้ติดต่อด้วยตนเอง

แต่แล้วนามบัตรดิจิทัลล่ะ?

ภาพด้านบนนี้มาจาก Mobilo และแสดงการ์ดใบหนึ่งของพวกเขา นอกเหนือจาก Popl และบริษัทอื่นๆ อีกสองสามราย พวกเขายังเป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำของการ์ดดิจิทัล แม้ว่าชื่อจะเป็น “ดิจิทัล” แต่คุณก็ยังคงรักษาการ์ดใบเดียวที่สามารถผลิตด้วยการออกแบบที่กำหนดเองบนพลาสติก โลหะ หรือไม้ได้ อย่างไรก็ตาม การ์ด Mobilo มีชิป NFC (Near Field Communication) ภายใน คุณแสดงการ์ด และผู้รับจะบันทึกข้อมูลทั้งหมดของคุณโดยแตะที่การ์ดด้วยโทรศัพท์ของพวกเขา ที่ด้านหลังของบัตร มีวิธีอื่นที่คุณสามารถสแกนโค้ด QR ได้

ข้อดีอย่างหนึ่งสำหรับทางเลือก QR คือฉันได้สัมภาษณ์ Joey Madej ผู้ร่วมก่อตั้ง Mobilo ผ่านทางโทรศัพท์แบบ Zoom เขาอยู่ในนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก; ฉันอยู่ที่เมืองรีโน รัฐเนวาดา เขาชูการ์ดไว้ที่กล้อง และฉันก็บันทึกข้อมูลของเขาทันทีด้วยโทรศัพท์ มันทำงานได้อย่างราบรื่นและไม่มีข้อผิดพลาดทั้งในไฟล์ผู้ติดต่อ iCloud และ Outlook ของฉัน

ข้อดีอีกประการหนึ่งคือสามารถแสดงโค้ด QR นี้ได้บนโทรศัพท์ของคุณโดยไม่ต้องใช้การ์ด ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องพกอะไรเลยหากไม่ต้องการ Madej เตือนว่า “เราไม่แนะนำ (ดิจิทัลเท่านั้น) โดยทั่วไปการมีบางสิ่งบางอย่างติดตัวคุณถือเป็นการดำเนินการที่สมบูรณ์แบบในโซลูชันดิจิทัล เนื่องจากมีผู้คนจำนวนมากที่เปลี่ยนจากกระดาษมาทั้งชีวิตมาสู่ ‘ดิจิทัลเท่านั้น’ สำหรับพวกเขามันอาจจะไกลไปหนึ่งก้าว ดังนั้นการมีบางสิ่งติดตัวคุณ จึงเป็นความทรงจำของกล้ามเนื้อแบบเดียวกับกระดาษการ์ด คุณแจกมัน คุณแตะมัน คุณแค่ไม่แจกมันออกไป”

สำหรับผู้ดำเนินการเดี่ยวเช่นฉัน จะมีค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียวน้อยกว่า 20 ดอลลาร์ตลอดไป นั่นคือประมาณ 20% ของราคากล่องการ์ดแบบดั้งเดิมซึ่งฉันสั่งซื้อซ้ำทุกปีหรือสองปี ยิ่งไปกว่านั้น ฉันสามารถเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยโดยใช้แอปของพวกเขา ฉันลงทะเบียนทันที

บัญชีบริษัทมีราคาแพงกว่า แต่มาพร้อมกับฟีเจอร์คล้าย CRM เพิ่มเติมมากมาย การ์ดยังสามารถลิงก์ไปยังวิดีโอหรือชุดการนำเสนอได้โดยตรง

สิ่งที่น่าสนใจคือ Noah Acres จาก Acres Manufacturing เพิ่งลงนามในบริษัทของเขากับ Mobilo เขาตั้งข้อสังเกตว่า “ฉันสังเกตเห็นว่ามีคนจำนวนน้อยลงที่นำพวกเขา (บัตรกระดาษ) ไปเข้าร่วมการประชุมปกติ แต่ทุกคนก็พาพวกเขาไปที่การประชุมเช่น G2E” Madej กล่าวว่าลูกค้าหลายรายของพวกเขาทำแบบเดียวกันโดยยังคงอยู่ในทั้งสองโลกในตอนนี้

Acres กล่าวเสริมว่า “พวกรุ่นพี่มีแฟ้มนามบัตรเต็มไปหมด” ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ฉันมาจากกลุ่มวัยรุ่นและฮิปๆ ที่อัดแน่นอยู่ใน Rolodexes

ดังนั้น แม้จะมีการยืนยันทั้งหมดก่อนหน้านี้ในเรื่องนี้เกี่ยวกับมูลค่าของบัตรในวันนี้ อย่าลงทุนเงินเกษียณจำนวน 401,000 ของคุณในธุรกิจการพิมพ์นามบัตร เกือบสองในสาม (63.9%) ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าการ์ดจะล้าสมัยภายในห้าปี ประมาณหนึ่งในห้า (22.2%) ของผู้ที่เข้าร่วมทำให้การ์ดมีอายุการใช้งานสองปีหรือน้อยกว่านั้น โดยมีเพียง 16.7% เท่านั้นที่บอกว่าพวกเขา “ไม่เคย” ล้าสมัย

ฉันอยู่ในค่ายห้าปีจนกระทั่งได้คุยกับโมบิโล การลงคะแนนของฉันตอนนี้อยู่ในช่วงสองปี บางทีอาจถึงเวลาที่จะใส่การ์ดกระดาษของฉันลงในถ้วยเหรียญคาสิโนใบใดใบหนึ่งที่ฉันบันทึกไว้ข้างโทเค็นสล็อตดอลลาร์ วิทยุทรานซิสเตอร์ และโทรศัพท์ฝาพับวินเทจ

ในธุรกิจของเรา คุณอาจคิดว่า “Chip War” เป็นเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่าง megalith GPI และผู้เริ่มต้นอย่าง CHIPCO, US Playing Cards, ASM และ Blue Chip พวกเขาทั้งหมดผลิตชิปและโล่ที่ใช้ในโต๊ะแบล็คแจ็ค รูเล็ตและแคร็ปส์ทั่วโลก

แม้ว่าสิ่งทดแทนสกุลเงินเหล่านี้มีความสำคัญ แต่เป็นวงจรรวมหรือ “ชิป” ที่มีคุณค่าต่ออุตสาหกรรมของเรามากกว่ามาก หากไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้ที่ก่อตัวบนแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอน จะไม่มีสล็อตแมชชีนสักเครื่องในปัจจุบันทำงาน เครื่องสับเปลี่ยนของเราจะไม่สับเปลี่ยน และคีย์การ์ดก็ไม่สามารถเปิดประตูห้องพักในโรงแรมได้ นั่นยังไม่รวมถึงข้อเท็จจริงที่ว่าระบบน้ำ ไฟฟ้า ระบบทำความร้อนและความเย็นของเราจะปิดตัวลงทั้งหมด และคุณจินตนาการถึงชีวิตที่ไม่มีเครื่องชงกาแฟ ตู้เย็น หรือไมโครเวฟในห้องพักได้หรือไม่?

คาสิโนของปู่ย่าตายายของคุณในช่วงทศวรรษที่ 1940 และ 50 อาจทำงานได้ดี แต่ไม่มีการดำเนินงานใดในปัจจุบันที่สามารถเปิดไฟได้ อุตสาหกรรมของเราพึ่งพา “ชิป” โดยสิ้นเชิง

ผลงานอันยิ่งใหญ่นี้จาก Chris Miller ซึ่งมีชื่อว่า “การต่อสู้เพื่อเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดของโลก” ไม่ได้กังวลมากนักเกี่ยวกับผลกำไรของคาสิโน มิลเลอร์อธิบายว่าวัฒนธรรมและเศรษฐกิจทั้งหมดของเรา ไม่ต้องพูดถึงความมั่นคงของประเทศ ล้วนตกอยู่ในความเสี่ยงและผูกติดอยู่กับชะตากรรมของอุตสาหกรรมชิปอย่างแยกไม่ออก หากคุณลองคิดดูสักนิด คุณก็รู้เช่นกันว่าในยุคแห่งอินเทอร์เน็ตของสิ่งต่างๆ ไลฟ์สไตล์ทั้งหมดของเราขึ้นอยู่กับชิป

ด้วยการตระหนักรู้ดังกล่าว คุณรู้มากแค่ไหนว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร ใครเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีนี้ และใครจะเป็นผู้ควบคุมสิ่งที่อยู่ข้างหน้า Financial Times ตั้งชื่องานนี้ว่า “หนังสือธุรกิจแห่งปี” และเป็นหนังสือขายดีของ New York Times

ในบางแง่ สิ่งนี้อ่านได้เหมือนกับการขึ้นและลงและการลุกขึ้นอีกครั้งของอารยธรรมโบราณ แต่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงการเร่งด้วยชิปเพียง 60 ปี หนังสือเล่มนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมนี้ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเกือบทุกด้าน และมิลเลอร์อธิบายถึงความสำคัญและอนาคตของกฎของมัวร์ว่า “จำนวนทรานซิสเตอร์ในวงจรรวม (IC) จะเพิ่มขึ้นสองเท่าทุกๆ สองปี” ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยทรานซิสเตอร์เพียงสี่ตัวในปี 1961 ในปัจจุบัน เรากำลังพูดถึงชิปสำหรับผู้บริโภคที่มีสวิตช์ถึง 114 พันล้านสวิตช์บนพื้นผิวที่เล็กกว่าตราไปรษณียากร

ไม่ใช่ทุกคนที่เคยได้ยินเกี่ยวกับแจ็ค คิลบี, โรเบิร์ต นอยซ์, กอร์ดอน มัวร์ และแอนดี้ โกรฟ ฉันเป็นคนที่คลั่งไคล้คอมพิวเตอร์มือสมัครเล่นมาหลายปีแล้ว ดังนั้นคนเหล่านี้จึงคุ้นเคยกันดี แต่การเล่าเรื่องของมิลเลอร์นั้นอ่านง่ายและให้ภูมิหลังอย่างละเอียดว่าผู้บุกเบิกทั้งสี่คนนี้และคนอื่นๆ อีกหลายคนเปลี่ยนแปลงโลกของเราอย่างรวดเร็วได้อย่างไร (กอร์ดอน มัวร์เป็นผู้พยากรณ์ “กฎ”)

คุณจะได้เรียนรู้เรื่องราวต้นกำเนิดของบริษัทในตำนานอย่าง Texas Instruments, Fairchild, Intel, TSMC, Samsung, AMD, Qualcomm, Nvidia และวิธีที่ Silicon Valley กลายเป็น Silicon Valley

เป็นการใช้ชิปในแอปพลิเคชันการป้องกันซึ่งเป็นหัวข้อที่เกิดซ้ำตั้งแต่ต้นจนจบหนังสือเล่มนี้ ไม่มีอะไรแสดงให้เห็นได้ดีไปกว่าความพยายามของชาวอเมริกันในการทำลายสะพาน Thanh Hoa ในเวียดนามเหนือที่เริ่มต้นในปี 1965 สหรัฐฯ ได้ทิ้งระเบิดหลายร้อยลูกใส่เป้าหมายโดยไม่ทำให้โครงสร้างพังลง อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 เราทิ้งระเบิดใส่เป้าหมายเพียง 24 ลูก ทั้งหมดชนและทำลายมัน ความแตกต่างคือระเบิด “อัจฉริยะ” ลูกแรกของเรา พวกเขาถูกนำทางไปยังเป้าหมายโดยใช้ชิปคอมพิวเตอร์ฝังอยู่เพื่อขยับครีบ มันคือการเปลี่ยนสงคราม

แต่คุณยังจะได้เรียนรู้ด้วยว่าเราเปลี่ยนจากผู้นำในด้านการป้องกันที่เหนือกว่ามาสู่การดิ้นรนเพื่อให้ทันกับจีนในปัจจุบัน และโลกทั้งโลกต้องพึ่งพาไต้หวันในองค์ประกอบสำคัญส่วนใหญ่

วิวัฒนาการดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไปจนถึงทุกวันนี้ เมื่อมิลเลอร์อธิบายถึงอาวุธแห่งอนาคต เช่น นักเล่นวินด์เซิร์ฟไร้คนขับและขีปนาวุธที่ควบคุมโดย AI ซึ่งค้นหาเป้าหมายของตนเอง จินตนาการถึงอนาคตของ “Terminator” ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

นอกจากนี้คุณยังจะได้เรียนรู้ว่าสาขาที่ไม่ชัดเจน เช่น “การพิมพ์หิน” และภารกิจที่เกี่ยวข้องในการทำให้ลำแสงเล็กลงเรื่อยๆ มีบทบาทสำคัญในการผลิตชิปในปัจจุบันอย่างไร

แม้แต่อุตสาหกรรมเกมของเราที่ไม่เคยเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีล้ำสมัยมาก่อน ก็เริ่มเห็นประโยชน์ของการพัฒนาชิปนี้ แอปพลิเคชันบนคลาวด์ การวิเคราะห์ปัญญาประดิษฐ์ และวิธีการฐานข้อมูลใหม่ล้วนแสดงผลลัพธ์ที่น่าหวังในการเพิ่มผลกำไร ทั้งหมดนี้เป็นเพราะบุคคลที่มีความสามารถอย่างยิ่งบางคนสามารถบรรจุทรานซิสเตอร์ลงบนชิปได้มากขึ้นเรื่อยๆ

เกือบจะน่าอายที่ฉันรู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับรายละเอียดของ “สงคราม” นี้ก่อนหน้านี้ ขณะที่ฉันนั่งเขียนข้อความนี้อยู่ที่โต๊ะ ฉันสังเกตเห็นว่า Apple Watch ของฉันกำลังใกล้จะถึงเส้นตายแล้ว ฉันดูตัวอักษรเหล่านี้ปรากฏบนหน้าจอ LCD ของจอภาพขณะที่ฉันพิมพ์ ฟังเพลงพื้นหลังจาก Spotify และเคี้ยวป๊อปคอร์นด้วยไมโครเวฟ เมื่อฉันพร้อมที่จะกด “ส่ง” เพื่อส่งบทวิจารณ์นี้ไปยังบรรณาธิการของฉัน ฉันตระหนักได้ว่าสิ่งเดียวที่ฉันทำได้ในวันนี้โดยไม่มี “ชิป” ก็คือการอ่านหนังสือเล่มนี้ คุณก็ควรเช่นกันปกแข็งมีจำหน่ายในร้านค้าและออนไลน์ ในราคา 25 ถึง 30 ดอลลาร์

เช่นเดียวกับการเล่าขานถึงฝันร้ายของบุคคลอื่น และถึงแม้เหตุการณ์นี้จะส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่เหตุการณ์กราดยิงบนถนนลาสเวกัสสตริปเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2017 ก็มีแนวโน้มที่จะจางหายไปในความทรงจำมากมาย

ในประเทศที่การสังหารหมู่เป็นเรื่องปกติที่น่ารำคาญ กาลเวลาที่ผ่านไปและวงจรความรุนแรงของปืนที่ไม่มีที่สิ้นสุดทำให้ชาวอเมริกันจำนวนมากรู้สึกเบื่อหน่ายกับการลาออก ไม่มีใครต้องการการฆ่าอีกต่อไป แต่ดูเหมือนจะไม่มีใครสามารถหยุดยั้งมันได้

หลังจากผ่านไปกว่าห้าปี ผู้นำลาสเวกัสยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับพิธีรำลึกวันที่ 1 ตุลาคม ด้วยเป้าหมายในการพิจารณาแถลงการณ์ที่เหมาะสมต่อโลก คณะกรรมการอนุสรณ์สถานวันที่ 1 ตุลาคม มีกำหนดประชุมในวันพุธที่สี่ของแต่ละเดือนในห้องกรรมาธิการประจำเทศมณฑลที่ศูนย์รัฐบาลคลาร์กเคาน์ตี ซึ่งตั้งอยู่ที่ 500 Grand Central Parkway

ฉันเขียนสิ่งนี้เพื่อพยายามสร้างการอภิปรายในหัวข้อที่ยังคงเป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับบางคน แต่ควรมีความสำคัญไม่เพียง แต่สำหรับชาวเนวาดาตอนใต้และผู้มาเยือน Strip เท่านั้น แต่ยังรวมถึงอุตสาหกรรมเกมด้วย คำถามด้านความปลอดภัยและความปลอดภัยสาธารณะโดยทั่วไป วิธีที่ผู้บริหารคาสิโนจัดการจัดวางอนุสรณ์เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บ เช่นเดียวกับกองทัพของผู้เผชิญเหตุคนแรกและพลเรือนที่ทำดีที่สุดเพื่อช่วยชีวิตในคืนอันเลวร้ายนั้น จะเป็น จำได้นาน

ด้วยเหตุนี้ ฉันจึงเพิ่งเปิดหนังสือเล่มใหม่Vegas Strong: Bearing Witness 1 ตุลาคม 2017 เรียบเรียงโดย Roberta Sabbath และจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเนวาดา เป็นคอลเลกชันบทความและข้อสังเกตความยาว 156 หน้า ซึ่งส่วนหนึ่งพยายามอธิบายผลพวงที่อธิบายไม่ได้ของเหตุกราดยิงที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกา

หนังสือเล่มนี้ไม่ได้พยายามเล่าเรื่องคืนวันที่ 1 ตุลาคมที่เทศกาลดนตรี Route 91 Harvest Music Festival การยิง การสอบสวนฆาตกร และการวิเคราะห์ความปลอดภัย การตอบโต้ และผลที่ตามมาของเหตุการณ์นั้นเต็มไปด้วยรายงาน คำให้การของพยาน และประวัติปากเปล่าหลายพันหน้า

เมื่อพิจารณาจากหลักฐานมากมายที่ตกเป็นเป้าสายตาของสาธารณชนแล้ว ขนาดหนังสือที่ค่อนข้างบางทำให้หนังสือน่ากังวลน้อยกว่าที่เคยเป็น

ข้างใน มีผู้ฟังประวัติศาสตร์แบบบอกเล่าโดยเฉพาะของ UNLV และ Ashley Primack เล่าเรื่องราวของผู้รอดชีวิต

แคโรลิน กู๊ดแมน นายกเทศมนตรีลาสเวกัส ตระหนักถึงบทบาทของศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัย และสัญลักษณ์ของสวนแห่งการรักษา ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นใจกลางเมืองหลังเหตุกราดยิง

ผู้แทน Dina Titus เขียนถึงความสำคัญของการทำงานเพื่อลดความรุนแรงจากอาวุธปืนซึ่งกลายเป็นเรื่องปกติในสังคมของเรา

Mynda Smith น้องสาวของเหยื่อเมื่อวันที่ 1 ต.ค. Neysa Christin Davis Tonks เล่าเรื่องราวที่น่าสะเทือนใจเป็นพิเศษในช่วง 24 ชั่วโมงแรกหลังเหตุกราดยิง หลายคนจะเกี่ยวข้องกับมัน ไม่มีใครจะพบว่ามันง่ายต่อการอ่าน

หลังจากตรวจดูต้นฉบับของผู้จัดพิมพ์และอ่านอีกครั้งในรูปแบบที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ฉันอดไม่ได้ที่จะนึกถึงว่างานของคณะกรรมาธิการอนุสรณ์นั้นนอกเหนือไปจากพิธีการในการกำหนดวิธีที่เหมาะสมในการให้เกียรติผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความโหดร้ายเช่นนี้ แม้ว่าเนื้อหาการประชุม กกต. จะตกจากหน้าแรกของหนังสือพิมพ์และข่าวเด่นของรายการข่าวรอบ 6 โมงเช้า แต่งานก็ยังคงมีความสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ

สิ่งสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมเกมโดยรวมคือต้องแน่ใจว่าการยกย่องอย่างเหมาะสมเสร็จสิ้นแล้ว แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดบางคนอาจถูกล่อลวงอย่างมากให้สละเวลาและเดินหน้าต่อไป โดยหวังว่าคนทั่วไปที่น่าเบื่อจะจัดการเรื่องโศกนาฏกรรมออกไป นั่นจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุด

หวังว่า — ไม่ เรามาทำให้แน่ใจ — ว่างานของคณะกรรมาธิการและการตัดสินใจขั้นสุดท้ายให้ความเคารพอย่างลึกซึ้งและยั่งยืนต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ และออกแถลงการณ์ Vegas Strong เกี่ยวกับผู้คนที่เอาใจใส่ซึ่งอาศัยและทำงานภายใต้แสงไฟของเมืองหลวงแห่งเกมและความบันเทิง

ฉันหวังว่าVegas Strongจะเป็นหนังสือเล่มแรกจากหนังสือหลายเล่มที่พยายามบันทึกเหตุการณ์และให้เกียรติเหตุการณ์ร้ายแรงนี้ในขณะที่เราทำงานเพื่อก้าวไปข้างหน้า ในขณะเดียวกันก็จดจำสิ่งที่หลายคนอยากจะลืม

สุดท้ายนี้ บรรทัดสุดท้ายของคำนำดูมีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษ: “ความจำเป็นในการรักษาไม่เคยหยุดนิ่งเหมือนเมืองไม่เคยหลับใหล”

ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐอเมริกาในเนวาดาเพิ่งได้รับคำร้องขอให้รับรองในคดีฟ้องร้องแบบกลุ่มกับ Wynn Resorts คำฟ้องดังกล่าวอ้างว่าฝ่ายบริหารหลอกลวงนักลงทุนโดยไม่เปิดเผยประวัติและรูปแบบการประพฤติมิชอบทางเพศของ Steve Wynn ให้เร็วกว่านี้ ดังที่เราทราบ ในที่สุดก็มีการเปิดเผย ไม่ใช่โดยฝ่าย บริหารแต่โดยThe Wall Street Journal ในท้ายที่สุด Wynn ก็ลาออก และฝ่ายบริหารและคณะกรรมการก็ได้รับการจัดระเบียบใหม่ เป็นผลให้ราคาหุ้นลดลงจากจุดสูงสุดที่ 195 ดอลลาร์ต่อหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2561 เหลือระดับต่ำสุดที่ 48 ดอลลาร์ในเดือนเมษายน 2563 ผู้ถือหุ้นรู้สึกเป็นทุกข์อย่างเห็นได้ชัด

ความประพฤติของ Steve Wynn มีบทบาทในการลดลงของหุ้น แต่นโยบายของประธานาธิบดี Xi ของจีน การระบาดใหญ่ และรายได้คาสิโนที่ลดลงอย่างรุนแรงอันเนื่องมาจาก COVID สิ่งเหล่านั้นสามารถถูกมองว่าเป็นสาเหตุในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ แต่ไม่สามารถรับผิดชอบได้ ในศาล การดำเนินคดีแบบกลุ่มจำเป็นต้องมีฝ่ายที่มีความผิด ผู้กระทำผิด บุคคลที่ต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้เสียหาย ดังนั้นนักลงทุนกลุ่มนี้จึงมุ่งเป้าไปที่ฝ่ายบริหารของ Wynn

การฟ้องร้องดำเนินคดีในการเล่นเกมไม่ใช่เรื่องแปลก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางอีกคนหนึ่งอนุญาตให้มีผู้หนึ่งคนกับ บริษัท Russell Investments Trust ที่นำโดยพนักงานของ Caesars พนักงานอ้างว่าบัญชีเกษียณอายุของตนสูญเสียมูลค่าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การลงทุนของ RITC ชุดนี้เข้าใจง่าย กองทุนนั้นคือการเกษียณอายุของพวกเขา ในบางกรณีเกือบทุกอย่างที่พวกเขาออมไว้ มันและประกันสังคมจะกำหนดปีสุดท้ายของชีวิตของพวกเขา

ชุดของ Wynn มีความคลุมเครือมากกว่า ทั้งสองฝ่ายไม่ถูกคุกคามด้วยการอยู่ใต้สะพานในวัยชรา แต่โจทก์มองเห็นโอกาสที่จะคืนสิ่งที่พวกเขาสูญเสียไปเมื่อราคาของ Wynn ลดลง จริงๆ แล้ว มีความเป็นไปได้มากกว่าที่คดีดังกล่าวจะเป็นความคิดของสำนักงานกฎหมายที่เชี่ยวชาญด้านการดำเนินคดีในชั้นเรียน บริษัทเหล่านี้จะสแกนข่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อแจ้งเตือนถึงโอกาส

การตายของ Steve Wynn ถูกมองว่าเป็นโอกาสสำหรับหลายๆ คน เขาทิ้งช่องว่างทางจินตนาการไว้ในอุตสาหกรรมเกม และปัญหาของเขาก็มาในเวลาที่เหมาะสมในการเข้าร่วมรายชื่อผู้ล่วงละเมิดที่มีชื่อเสียงของ MeToo กรณีนี้มีเหตุผลบางประการ: เมื่อดูเหมือนข้ามคืน หุ้นของบริษัทร่วงลงมากขนาดนั้น จึงสมเหตุสมผลที่จะคิดว่าฝ่ายบริหารและคณะกรรมการอาจมีบทบาทในการตกต่ำ

ในอีกกรณีหนึ่งในรัฐเคนตักกี้ บริษัทชื่อ VGW Malta Ltd. ตกลงที่จะจ่ายเงิน 11.5 ล้านดอลลาร์ให้กับกลุ่มผู้เล่นที่ Chumba Casino และ Luckyland Slots ผู้อุปถัมภ์คนใดก็ตามที่ใช้จ่ายมากกว่าห้าดอลลาร์ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงในคาสิโนเหล่านั้นระหว่างเดือนมีนาคม 2560 ถึง 2565 มีสิทธิ์เข้าร่วมคดีนี้ได้ โจทก์โต้แย้งว่าเกมดังกล่าวผิดกฎหมายในรัฐเคนตักกี้ ดังนั้นพวกเขาจึงถูกโกง จริงๆ แล้วมีความซับซ้อนมากกว่า แต่นั่นคือสาระสำคัญของการกล่าวอ้าง สภานิติบัญญัติของรัฐเคนตักกี้จะต้องเห็นด้วย ในเดือนนี้ ฝ่ายนิติบัญญัติผ่านกฎหมายห้ามเกม “สีเทา” เหล่านั้น

ในกรณีล่าสุด DrafKings กำลังถูกฟ้องในข้อหา “ขาย NFT (โทเค็นที่ไม่สามารถทดแทนกันได้) ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน” ฉันจะไม่พยายามแยกกลุ่มนั้นออก ฉันแค่ไม่เข้าใจมัน แต่มันทำหน้าที่ที่นี่เพื่อแสดงให้เห็นว่าการกระทำในคลาสเกมทั่วไปกลายมาเป็นอย่างไรบ้าง

เราสามารถเข้าใจคลาสแอคชั่นที่เกี่ยวข้องกับเกมอีกหนึ่งคลาสที่เราเข้าใจได้ มันก็เป็นการต่อต้าน Caesars เช่นกัน อันนี้เกี่ยวกับการโฆษณาการพนันกีฬาของ Caesars — ที่ Caesars ทำให้ผู้เดิมพันเข้าใจผิดด้วยการโฆษณาเท็จเกี่ยวกับโบนัส เดิมพันฟรีหรือไร้ความเสี่ยง ภาษานี้เกือบจะมาจากคำวิพากษ์วิจารณ์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในนิวยอร์กเกือบโดยตรง

นอกเหนือจากคดีความนี้ ลักษณะที่น่าสงสัยของภาษาในโฆษณาเหล่านั้นยังนำไปสู่การเสนอกฎหมายในหลายรัฐด้วย ความพยายามเหล่านั้นพยายามที่จะจำกัดจำนวนการโฆษณาที่บริษัทพนันกีฬาสามารถทำได้ ป้องกันการโฆษณาโดยสิ้นเชิง ยกเลิกการลดหย่อนภาษีสำหรับการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย และ/หรือ ห้ามการใช้โปรโมชั่นเหล่านั้น

ชุด Caesars เป็นชุดที่จริงจังที่สุดสำหรับการเล่นเกม นอกเหนือจากต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทแล้ว จะเน้นการโฆษณาและโปรโมชั่นการพนันกีฬาในระดับที่มากกว่าที่เป็นอยู่ ในเชิงสัญลักษณ์แล้ว นี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเช่นกัน มันทำให้การเล่นเกมอยู่ในกรอบเดียวกันกับหมวดหมู่หลักอื่นๆ ที่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องถูกอธิบายว่าเป็นพวกโลภ ไร้หัวใจ เป็นอันตราย และนักล่า หมวดหมู่ดังกล่าวรวมถึงยาเสพติด เช่น ฝิ่นและผลิตภัณฑ์เช่น ยาสูบ แร่ใยหิน แป้งฝุ่น และสีที่มีสารตะกั่ว นักวิจารณ์อ้างว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของผู้ใช้ และในกรณีเหล่านั้น นักวิจารณ์ก็ชนะ สีที่มีสารตะกั่วและแร่ใยหินหมดสิ้นลง และยาสูบก็เหลืออยู่เพียงไม่นาน ไม่อนุญาตให้โฆษณายาสูบ และการสูบบุหรี่เป็นสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่สาธารณะในรัฐส่วนใหญ่ แม้ว่าคาสิโนจะยังคงได้รับการยกเว้นในเขตอำนาจศาลหลายแห่งก็ตาม

การถูกจัดประเภทว่าเป็นอันตรายหรือเป็นอันตรายไม่ถือเป็นข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ มันไม่ใช่ตำแหน่งที่ดีสำหรับการเดิมพันกีฬาหรืออุตสาหกรรมเกม นอกเหนือจากการดำเนินคดีในชั้นเรียนต่ออุตสาหกรรมเกมแล้ว การฟ้องร้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีเพียงแง่มุมอื่นที่เหมือนกันเท่านั้น นั่นคือภัยคุกคามที่พวกเขาเป็นตัวแทน อุตสาหกรรมเกมไม่สามารถถูกปีศาจในสื่อ สภานิติบัญญัติ หรือศาลได้ การเล่นเกมขึ้นอยู่กับชื่อเสียงในด้านความซื่อสัตย์และความเป็นมิตร และหากปราศจากสิ่งนั้น อุตสาหกรรมก็จะกลายเป็นเงาอันไม่พึงประสงค์ของศักยภาพในฐานะอุตสาหกรรมบันเทิง

ผู้บริหารของบริษัทมองว่าการพนันกีฬา

การเข้าสู่ธุรกิจเกมถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งที่เน้นกีฬาเป็นหลัก ผู้บริหารของบริษัทมองว่าการพนันกีฬาเป็นโอกาสทางการตลาดที่สอดคล้องกับเนื้อหาหลัก

David Gandler ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอกล่าวในการแถลงข่าวว่าการเปิดตัวในรัฐไอโอวาเป็นก้าวสำคัญสำหรับการบูรณาการการพนันออนไลน์และการสตรีมโทรทัศน์

แอป Fubo Sportsbook นำเสนอฟีเจอร์ “รับชมตอนนี้” ที่ให้นักเดิมพันได้อัตราต่อรองสดในเกมที่พวกเขากำลังรับชมบน fuboTV ขณะนี้แอปมีให้บริการผ่าน Apple App Store

นี่เป็นช่วงเวลาสำคัญไม่เพียงแต่สำหรับ fuboTV เท่านั้น แต่ยังสำหรับอุตสาหกรรมการพนันกีฬาและความบันเทิงของสหรัฐฯ เนื่องจากนี่เป็นครั้งแรกที่ทั้งสองมารวมตัวกันอย่างแท้จริงในระบบนิเวศเดียว” แกนด์เลอร์กล่าว

คณะกรรมการการแข่งรถและการเล่นเกมของรัฐไอโอวาอนุมัติ Fubo Sportsbook สำหรับใบอนุญาตในการประชุมวันที่ 31 สิงหาคม Fubo มีข้อตกลงการเข้าถึงตลาดกับ Casino Queen Casino ใน Marquette

การเข้าซื้อกิจการช่วยให้ Fubo เข้าสู่การเล่นเกม
เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว fuboTV ได้ซื้อ Balto Sports ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีสตาร์ทอัพ หนึ่งเดือนต่อมา บริษัทได้ซื้อVigtoryซึ่งเป็นสปอร์ตบุ๊คออนไลน์ Sam Rattner ผู้ก่อตั้ง Vigtory และ Scott Butera ซีอีโอร่วม ทั้งคู่เข้ารับตำแหน่งผู้บริหารในการดำเนินงานด้านเกมของ fuboTV อันเป็นผลมาจากข้อตกลงดังกล่าว

Rattner ก่อตั้ง Engine Sports ซึ่งช่วยให้นักพนันกีฬาทดสอบกลยุทธ์การเดิมพัน ประสบการณ์นั้นนำไปสู่การก่อตั้ง Vigtory เมื่อสองปีก่อน ได้รับเงินทุนจากบริษัทร่วมลงทุนที่มุ่งเน้นด้านกีฬา SeventySix Capital

ก่อนหน้านี้ Butera ดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายเกมแบบโต้ตอบของ MGM Resorts International โดยช่วยบริษัทเกมยักษ์ใหญ่ในลาสเวกัสเปิดตัว BetMGM ประสบการณ์ของเขายังรวมถึงการคุมทีม Arena Football League และตำแหน่งผู้บริหารที่ Foxwoods Resort Casino, Tropicana Entertainment, The Cosmopolitan Resort and Casino และ Trump Entertainment

Butera ทำหน้าที่เป็นประธานของ Fubo Gaming โดยมี Rattner เป็น COO

“ในขณะที่อุตสาหกรรมยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของแฟนกีฬาสำหรับประสบการณ์ส่วนตัวและดื่มด่ำจึงมีความสำคัญมากขึ้น ด้วยการบูรณาการกับ fuboTV เรามุ่งมั่นที่จะทำให้สิ่งนั้นเป็นจริง” Butera กล่าวในการแถลงข่าว

การเปิดตัวของ Fubo เกิดขึ้นเนื่องจากการพนันกีฬาถูกกฎหมายใน 29 รัฐและ District of Columbia ตามรายงานของ Sports Betting Tracker ของ American Gaming Association อีกสามรัฐได้อนุมัติกฎหมายแล้ว แต่รอการเปิดตัวการพนันแบบขายปลีกหรือออนไลน์

ในขณะเดียวกัน การวิจัยตลาดจาก The Diffusion Group ระบุว่าภายในปี 2568 ครัวเรือนในสหรัฐฯ 54 ล้านครัวเรือนจะใช้บรอดแบนด์เท่านั้น เพิ่มขึ้น 42 เปอร์เซ็นต์จากปี 2563

จากผลประกอบการไตรมาสสองของ fuboTV บริการสตรีมมิ่งรายงานว่ามีสมาชิก 682,000 รายจนถึงสิ้นไตรมาส ซึ่งเพิ่มขึ้น 92,000 รายจากไตรมาสแรก และเพิ่มขึ้นเกือบ 400,000 รายจากไตรมาสที่สองในปี 2020

รัฐเพิ่มเติมจะเผยแพร่เร็วๆ นี้
ไอโอวาทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับ Fubo Sportsbook แต่บริษัทกล่าวว่าอาจมีการเปิดตัวอื่นๆ ตามมาเร็วๆ นี้

Fubo สามารถเข้าถึงตลาดในรัฐอินเดียนาและนิวเจอร์ซีย์ผ่านข้อตกลงกับ Caesars Entertainment ข้อตกลงที่คล้ายกันกับ The Cordish Companies ทำให้สามารถเข้าถึงเพนซิลเวเนียได้ บริษัทมีใบอนุญาตในรัฐแอริโซนาแล้วผ่านข้อตกลงที่ทำกับชุมชนชาวอินเดีย Ak-Chin

การเปิดตัวในรัฐเหล่านั้นและรัฐอื่นๆ คาดว่าจะดำเนินต่อไปจนถึงสิ้นปีนี้และดำเนินต่อไปจนถึงปี 2565 ตามข้อมูลของบริษัท

ความพยายามของบริษัทในการเดิมพันกีฬาไม่ได้เกิดขึ้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ มีการยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มต่อ fuboTV โจทก์อ้างในส่วนที่การซื้อ Balto Sports และการมุ่งเน้นไปที่การพนันกีฬาช่วยผลักดันหุ้นให้มีราคาสูงถึง 62.29 ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงปลายเดือนธันวาคม อย่างไรก็ตาม หุ้นจะปิดที่ 24.24 ดอลลาร์ในวันที่ 4 มกราคม

ทนายความของ fuboTV ขอให้ยกฟ้องในคดีนี้

นับตั้งแต่แตะระดับ 16.35 ดอลลาร์ต่อหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม ราคาหุ้นของ fuboTV ก็มีแนวโน้มสูงขึ้น หุ้นปิดวันพฤหัสบดีที่ 32.69 ดอลลาร์ บริษัทจะเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสสามและสถิติอื่นๆ ในวันอังคาร

แพคเกจวาระการประชุมไม่ได้ระบุรายชื่อผู้ให้บริการหรือผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่แนะนำ แต่รายงานที่ตีพิมพ์เมื่อต้นสัปดาห์นี้โดยเดอะนิวยอร์กโพสต์ระบุว่าอย่างน้อยสองกลุ่มที่มีผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดเก้าคนระหว่างพวกเขาได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเลือกของพวกเขา

นอกจากนี้ วาระการประชุมยังรวมถึงการนำกฎที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพันกีฬาบนมือถือมาใช้ด้วย รัฐโพสต์ข้อบังคับเมื่อวันที่ 1 กันยายน และช่วงแสดงความคิดเห็นของสาธารณะสิ้นสุดในวันจันทร์

การอนุมัติกฎระเบียบจะเป็นขั้นตอนสำคัญในการเปิดตัวแอปพลิเคชันการพนันกีฬาบนมือถือในรัฐ ฝ่ายนิติบัญญัติผ่านภาษาการพนันกีฬาบนมือถือในเดือนเมษายนโดยเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณประจำปีของรัฐ ในเวลานั้น ส.ว. โจเซฟ แอดดับโบ แห่งรัฐควีนส์แลนด์ หวังว่าผู้ให้บริการจะสามารถเปิดตัวแอปของตนได้ทันเวลาสำหรับซูเปอร์โบวล์ปี 2022 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์

การประชุมจะเริ่มเวลา 13.30 น . ET และจะสามารถรับชมได้บนเว็บไซต์ของ Gaming Commission

กลุ่มที่นำโดย FanDuel รายงาน Kambi ได้รับการอนุมัติ
ตาม รายงาน ของ The Postผู้ได้รับใบอนุญาตที่คาดหวังนั้นรวมถึงกลุ่มที่นำโดย FanDuel ซึ่งมี Bally Bet, BetMGM และ DraftKings และกลุ่มที่นำโดย Kambi ซึ่งรวมถึง Rush Street Interactive, Caesars Sportsbook, Wynn Interactive, PointsBet และ Resorts World .

การเสนอราคาทั้งสองนี้รวมกันเพื่อรวมผู้ให้บริการแพลตฟอร์มแปดรายและผู้ให้บริการเก้าราย จากเมทริกซ์ภาษีขั้นสุดท้ายที่รัฐเผยแพร่เมื่อสองสัปดาห์ก่อน ซึ่งจะกำหนดอัตราภาษีไว้ที่ร้อยละ 51

NYSGC ได้เผยแพร่คำร้องขอข้อเสนอ (RFP) ในเดือนกรกฎาคม เรียกร้องให้กลุ่มประมูลเสนออัตราภาษีของตนเอง รัฐใช้อัตราสูงสุดและสร้างเมทริกซ์ตามจำนวนผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและผู้ดำเนินการ อดีตผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก Andrew Cuomo ต้องการให้รัฐได้รับรายได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งจากผู้ให้บริการพนันกีฬา และ RFP ให้รางวัลแก่ผู้สมัครที่ส่งข้อเสนอด้วยอัตราที่สูงเช่นนี้

รัฐก็พร้อมที่จะรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำนวน 200 ล้านดอลลาร์ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติแต่ละรายจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 25 ล้านดอลลาร์เพื่อรับใบอนุญาต

เพื่อแลกกับอัตราภาษีที่มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ รัฐจะให้ใบอนุญาตแก่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเป็นเวลา 10 ปี

Kambi ได้ส่งการเสนอราคาครั้งที่สองพร้อมกับ Barstool Sportsbook ของ Penn National Gaming และผู้ดำเนินการพนันกีฬาผู้คลั่งไคล้ Bet365, Fox BET และ theScore BET ก็ส่งข้อเสนอกลับมาในเดือนสิงหาคมเช่นกัน

ผู้บริหารเกมตอบสนองต่อข่าวนิวยอร์ก
รายงานและการประกาศของคณะกรรมาธิการการเล่นเกมเกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับการประมูลเผยแพร่รายงานทางการเงินประจำไตรมาสที่สามและระงับการโทรกับนักวิเคราะห์การลงทุนเพื่อตรวจสอบพวกเขา ใบอนุญาตการพนันกีฬาของนิวยอร์กเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการโทรอย่างน้อยสองสามครั้ง

Bill Hornbuckle ประธานและซีอีโอของ MGM Resorts International กล่าวกับนักวิเคราะห์ระหว่างการโทรช่วงบ่ายวันพุธของ บริษัทว่าเขาคาดว่าผู้ให้บริการเก้าหรือ 10 รายจะได้รับการอนุมัติจาก NYSGC การปรากฏตัวของ MGM ในนิวยอร์ก ซึ่งดำเนินการคาสิโน Empire City ในเมืองยองเกอร์ส ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการตัดสินใจในการดำเนินการประมูล

เขาเสริมว่ากลุ่ม FanDuel ไม่ใช่กลุ่มที่แนะนำอัตราสูงสุดมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

นิวยอร์กแสดงถึงประชากรที่ใหญ่ที่สุดของสมาชิกโปรแกรมรางวัลความภักดีของ MGM (เรียกว่า M-Life) ในรัฐที่มีการพนันกีฬาบนมือถือที่ถูกกฎหมาย Hornbuckle กล่าว ซึ่งจะช่วยควบคุมต้นทุนบางส่วนในตลาดสื่อที่มีราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

เราจะไปถึงที่นั่นในวันแรก ซึ่งก็สำคัญเช่นกัน” เขากล่าว “ดังนั้น ฉันคิดว่าเราจะเริ่มต้นได้ดี เวลาจะบอกกับกีฬาว่าจะทำเงินได้เท่าไหร่ สำหรับเราอีกครั้ง มันเป็นการเล่นแบบ Omni-Channel เป็นการเล่นของแบรนด์ และเราจะปรากฏตัวอย่างยิ่งใหญ่ที่นั่น หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้เข้าสู่ออนไลน์ iCasino แต่คุณรู้ไหมว่านั่นคือสิ่งที่ดีตามมา”

Jay Snowden ประธานและซีอีโอของ Penn National Gaming กล่าวกับนักวิเคราะห์เมื่อวันพฤหัสบดีว่าเขาไม่แน่ใจน้อยลง เขารู้สึกว่าอัตราภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่สูงทำให้บริษัทตั้งคำถามว่าการพนันกีฬาในนิวยอร์กจะเป็นการลงทุนที่ทำกำไรหรือไม่

รายงานของ Post ระบุว่า Penn’s Barstool และผู้ร่วมประมูล Fanatics ไม่ได้รับเอกสารที่กลุ่มใหญ่สองกลุ่มได้รับ

ความคิดเห็นของ Snowden ดูเหมือนจะยืนยันรายงานดังกล่าว เขาบอกกับนักวิเคราะห์ว่าเขามีความรู้สึกผสมปนเปเกี่ยวกับวิธีที่นิวยอร์กตั้งค่าการพนันกีฬาบนมือถือ

“รัฐจะทำเงิน” เขากล่าว “ฉันไม่คิดว่าผู้ให้บริการรายเดียวจะทำเงินในนิวยอร์กได้ ฉันมักจะดิ้นรนกับ… คุณอยากจะเข้าร่วมหรือไม่? ฉันคิดว่าถ้าพูดโดยเป็นกลางแล้ว คุณคงอยากจะเข้าไปมากกว่าไม่อยู่ แต่มันเป็นหนึ่งในรัฐเหล่านั้นที่ถ้าคุณไม่อยู่ คุณก็ไม่ถูกบดบังด้วยสิ่งนั้นเช่นกัน อาจมาจากมุมมองของ (ตลาดที่สามารถระบุที่อยู่ได้ทั้งหมด) และ จากมุมมองของรายได้”tation Casinos ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลรัฐบาลกลาง การร้องเรียนนี้เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องแนวทางปฏิบัติด้านแรงงานที่ไม่เป็นธรรมของบริษัทคาสิโนที่กำลังดำเนินอยู่ โดยคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์แห่งชาติ (NLRB) ฟ้องบริษัท

สถานีคาสิโน Red Rock Resort NLRB ฟ้องร้องสหภาพ
Station Casinos กล่าวว่าพนักงานคาสิโน Red Rock ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายเกมบนโต๊ะรายหนึ่งที่เห็นที่นี่ในเดือนมิถุนายนปี 2020 ไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพ แต่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์แห่งชาติไม่เชื่อว่าบริษัทไม่ได้ขัดขวางคนงานจากสิทธิของรัฐบาลกลางในการจัดตั้ง (ภาพ: KLAS )
ในการยื่นฟ้องต่อศาลแขวงสหรัฐของเนวาดา NLRB ยืนยันว่า Station Casinos ปฏิเสธที่จะจัดเตรียมเอกสารตามคำสั่งของศาล ในเดือนสิงหาคมผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐ Gloria Navarro สั่งให้ Station Casinos เริ่มเจรจากับ Culinary Workers Union Local 226 และ Bartenders Union Local 165 เพื่อคาดการณ์ถึงการรวมตัวของ Red Rock Casino Resort & Spa ของบริษัท

Culinary Union ซึ่งเป็นสหภาพคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในลาสเวกัสอ้างว่า Station Casinos ในปี 2019 แทรกแซงความพยายามในการรวมตัวกันที่ Red Rock ซึ่งอยู่ห่างจาก Las Vegas Strip ไปทางตะวันตก 10 ไมล์ NP Red Rock LLC ซึ่งเป็นหน่วยงานดำเนินงานของรีสอร์ทที่ Station Casinos เป็นเจ้าของได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องดังกล่าว

สถานีและ NP Red Rock กำลังอุทธรณ์คำสั่งของ Navarro คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์รอบที่ 9 ของสหรัฐฯ

ข้อกล่าวหาการเก็บภาษี NLRB
Station Casinos และ Red Rock Casino ถูกกล่าวหาว่าเพิ่มผลประโยชน์ให้กับคนงานของตนก่อนการลงคะแนนเสียงของสหภาพแรงงานที่วางแผนไว้เมื่อสองปีที่แล้ว Cornele Overstreet ผู้อำนวยการภูมิภาคของ NLRB ให้การเป็นพยานว่าการสื่อสารภายในระหว่างผู้บริหาร Red Rock แสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงเงินเดือนและผลประโยชน์ได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อบ่อนทำลายความพยายามในการจัดตั้งสหภาพ

ไม่นานก่อนการลงคะแนนเสียงที่วางแผนไว้ Red Rock ได้ประกาศการดูแลสุขภาพฟรีสำหรับพนักงานที่มีรายได้น้อยกว่า 41,600 ดอลลาร์ต่อปี หรือ 20 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง นอกจากนี้ พนักงานมากกว่า 1,000 คนของรีสอร์ททุกคนเห็นว่าการหักลดหย่อน HMO ของพวกเขาหมดไป และโปรแกรม 401(k) ของบริษัทได้รับการปรับปรุงเพื่อชดเชยพนักงานได้ดียิ่งขึ้น

ในขณะที่สถานีอุทธรณ์คำสั่งให้เจรจาโดยสุจริตกับ Culinary Union Overstreet ได้สั่งให้บริษัทคาสิโนส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องค่าตอบแทนให้ NLRB เพื่อตรวจสอบ หน่วยงานแรงงานกล่าวว่าคาสิโนไม่ปฏิบัติตาม

ความล้มเหลวของผู้คัดค้านในการจัดทำเอกสารถือเป็นการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืน … ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการของคณะกรรมการในเรื่องก่อนหน้า และขัดขวางไม่ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่และหน้าที่ของตน” คำฟ้องของศาล NLRBระบุ

“มีเหตุอันสมควรสำหรับศาลนี้ที่จะเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจหลบเลี่ยงหน้าที่ของตนในการจัดทำเอกสารตามหมายศาลที่ส่งถึงพวกเขา” NLRB สรุป

กลาโหมสถานี
ทนายความของ Station Casinos กล่าวว่าบริษัทที่ปรับปรุงผลประโยชน์ให้กับคนงานควรได้รับการต้อนรับจาก Culinary Union ไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ Joel Rice ทนายความด้านแรงงานในชิคาโกซึ่งปกป้องนายจ้างกล่าวว่า Station และ Red Rock กำลังหารือกันเรื่องการแก้ไขแผนสวัสดิการพนักงาน “หลายสัปดาห์หรือหลายเดือน” ก่อนที่ Culinary Union จะเริ่มความพยายามในการรวมตัวเป็นสหภาพ

Rice แย้งว่า Red Rock และพนักงาน ไม่ใช่ Red Rock และ Culinary Union และ NLRB ควรกำหนดสัญญาค่าตอบแทนที่ตกลงร่วมกัน ศาลไม่มีที่ในการอภิปราย Rice โต้แย้ง มิฉะนั้น “มันจะแทนที่ตัวเลือกของพนักงานที่กล่องลงคะแนนด้วยคำสั่งตุลาการ”

พนักงานของ Red Rock ปฏิเสธ Culinary Union ในระหว่างการลงคะแนนเสียงในปี 2019 ไรซ์กล่าวว่าการเลือกตั้งสหภาพแรงงานครั้งที่สองสามารถแก้ไขปัญหาได้ เนื่องจากนั่นคือจำนวนคดีแรงงานของสหภาพแรงงานที่ไม่เป็นธรรมที่ได้รับการตัดสินโดยทั่วไป

ไม่มีการกำหนดตารางเวลาสำหรับเวลาที่ศาลอุทธรณ์รอบที่ 9 อาจมีน้ำหนัก ข้อพิพาททางกฎหมายเป็นเพียงการคัดค้านที่ยาวนานล่าสุดใน Station Casinos ที่จะอนุญาตให้ Culinary Union รวมคุณสมบัติเนวาดาเข้าด้วยกันผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของปฏิบัติการดังกล่าว ได้แก่ จอห์น เลอ วัย 45 ปี และไมค์ เลอ วัย 36 ปี ซึ่งต่างก็อาศัยอยู่ในซานโฮเซ ทั้งสองถูกตั้งข้อหาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากการดำเนินงานคาสิโนใต้ดิน เช่นเดียวกับการครอบครองอาวุธ และการขายกัญชา ตำรวจกล่าว

มีรายงานว่าพวกเขาถูกควบคุมตัวเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วในคุกซานตาคลาราเคาน์ตี้ เพื่อรอการพิจารณาคดีของศาล ไม่ชัดเจนว่าทั้งคู่เกี่ยวข้องกันหรือไม่

การพนัน ยา ทรัพย์สินที่ถูกขโมย
การสอบสวนการดำเนินการเริ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อน หน่วยป้องกันการลักขโมยของกรมตำรวจซานโฮเซ่ สงสัยว่ามีกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเกิดขึ้นในพื้นที่อุตสาหกรรมทางตอนเหนือของซานโฮเซ

สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหลายประเภท รวมถึงการพนัน การค้ายาเสพติด และการซื้อและขายทรัพย์สินที่ถูกขโมย” ตำรวจ ซานโฮเซกล่าวในแถลงการณ์ล่าสุด

ผู้พิพากษาท้องถิ่นอนุมัติหมายค้นทรัพย์สิน สถานที่ดังกล่าวถูกตำรวจบุกตรวจค้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน

เมื่อเจ้าหน้าที่เข้ามา ผู้คนที่นั่นก็กระจัดกระจายไปตามอุโมงค์ไปยังธุรกิจต่างๆ ที่อยู่ติดกัน และพังกำแพงเพื่อพยายามหลบหนี ตำรวจกล่าว

ปฏิบัติการกัญชาครั้งใหญ่
ในที่สุดผู้ต้องสงสัยก็ถูกจับกุมได้ในขณะที่หลายคนพยายามหลบหนีออกจากธุรกิจใกล้เคียง มีการจับกุม

ผู้พิพากษาท้องถิ่นอนุมัติหมายค้นทรัพย์สิน
ปืน กัญชา และสิ่งของอื่นๆ ที่ถูกยึดระหว่างการจู่โจมของตำรวจในการดำเนินการเล่นเกมผิดกฎหมายในซานโฮเซ และการดำเนินการกัญชาในบริเวณใกล้เคียง (ภาพ: ซานโฮเซ PD)
ตำรวจยังไม่ได้ระบุตัวผู้ต้องสงสัย ค่าใช้จ่ายยังไม่ชัดเจน

ขณะติดตามเส้นทางการเดินทางของผู้ต้องสงสัย เจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่าหนึ่งในธุรกิจที่ผู้ต้องสงสัยผ่านคือธุรกิจกัญชาในร่มขนาดใหญ่ที่ผิดกฎหมาย”ตำรวจซานโฮเซกล่าวในแถลงการณ์

จากนั้นตำรวจขอและได้รับหมายค้นครั้งที่สองจากผู้พิพากษาสำหรับสถานที่ต้องสงสัยอีกแห่ง ตำรวจกล่าว เมื่อตรวจค้นทรัพย์สินดังกล่าว พวกเขายึดกัญชาต้องสงสัยได้ 33 ปอนด์ ผลิตภัณฑ์ THC 25 ปอนด์ กระสุนปืน และอาวุธปืน เจ้าหน้าที่กล่าว ในบรรดาสิ่งของที่ถูกยึด มีแม็กกาซีนปืนไรเฟิลบรรจุกระสุนความจุสูง ตำรวจกล่าว

จากนั้นวันที่ 29 ต.ค. ตำรวจได้เข้าตรวจค้นบ้านของผู้ต้องสงสัย ตำรวจกล่าวว่าพวกเขาพบกัญชา อาวุธปืน และกระสุนเพิ่มเติม ชายทั้งสองถูกห้ามไม่ให้มีอาวุธปืน ตำรวจกล่าว

การจู่โจมแคลิฟอร์เนียครั้งก่อน
ทั่วทั้งแคลิฟอร์เนีย ตำรวจได้บุกค้นโรงสแลปเฮาส์และการดำเนินการด้านการพนันที่ผิดกฎหมายอื่นๆ ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ตำรวจมักจะยึดเงินสด อุปกรณ์เล่นเกมผิดกฎหมาย ยาผิดกฎหมาย และอาวุธในระหว่างการตรวจค้น ในการโจมตีครั้งหนึ่งเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วในเมืองอนาไฮม์มีผู้ถูกควบคุมตัว 70 คน

มีผู้ถูกอ้างถึงประมาณ 25 คนในข้อหาครอบครองยาเสพติด สิบสามคนถูกจองที่สถานกักกันอนาไฮม์สำหรับความผิดร้ายแรงมากขึ้น รวมถึงหมายจับ การละเมิดทัณฑ์บน/คุมประพฤติ และการละเมิดการพนัน

“Slaphouse” เป็นคำที่ใช้อธิบายการดำเนินการการพนันที่ผิดกฎหมายที่พบในที่อยู่อาศัยหรือธุรกิจ KABC สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นอธิบายไว้ในรายงาน ชื่อนี้เกี่ยวข้องกับการที่ผู้เล่น “ตบ” การควบคุมในบางเกมตาม ADM แอปที่มีชื่อแปลว่า “การเล่นเกมที่ปลอดภัย” จะอนุญาตให้พลเมืองของอิตาลีสามารถตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดกับร้านค้าที่ไม่ได้ทุ่มเททั้งหมด นอกจากนี้ยังจะระบุสถานะใบอนุญาตของผลิตภัณฑ์เกมทั้งหมดด้วย

Marcello Minienna ผู้อำนวยการทั่วไปของ ADM อนุญาตให้พัฒนาแอปซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อปกป้องนักพนันชาวอิตาลีจากภัยคุกคามเครือข่ายการพนันที่ดำเนินการโดยมาเฟีย Minenna กล่าวว่าสิ่งสำคัญที่สุดของเขาคือการต่อสู้กับการดำเนินงานในตลาดมืดของอิตาลี

ADM เป็นหนึ่งในห้าหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการภาษีของประเทศ

กำจัดม็อบลง
Minienna ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้า ADM ในปี 2019 หลังจากได้รับผลกระทบจากตำรวจกลางและการสืบสวน Glassia ของหน่วยต่อต้านมาเฟีย ซึ่งพบว่ามูลค่าทรัพย์สินมากกว่า 1 พันล้านยูโร (1.155 พันล้านดอลลาร์) เชื่อมโยงกับการพนันที่ผิดกฎหมาย

Minenna ได้รับการแต่งตั้งจากอดีตประธานาธิบดี Giuseppe Conte เพื่อดูแลการกำกับดูแลของ ADM ในภาคการพนันและต่อสู้กับการทุจริต

เนื่องจากคาสิโนบนบกหลายแห่งในอิตาลีรู้สึกถึงแรงกดดันจากการปิดตัวของโควิด-19 องค์กรอาชญากรรมในประเทศจึงเติบโตขึ้น ตามการระบุของเจ้าหน้าที่ในประเทศ Casino.orgได้พูดคุยกับอดีตสมาชิกวุฒิสภา Gianfranco Pasquino เมื่อต้นปีนี้ ซึ่งยืนยันว่าองค์กรอาชญากรรมกำลังใช้ประโยชน์จากการระบาดใหญ่และการปิดตัวของคาสิโน

Federico Cafiero De Rao อัยการต่อต้านมาเฟียระดับชาติ เชื่อว่าตลาดมืดของอิตาลีมีมูลค่ามากกว่า 2 หมื่นล้านยูโร (23 พันล้านดอลลาร์) เขาได้ระบุในงานแถลงข่าวว่าตัวบ่งชี้นี้น่าเป็นห่วง เนื่องจากแสดงให้เห็นว่ากลุ่มมาเฟียแทรกซึมเข้าไปในอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภทได้มากมายเพียงใด

ข้อ จำกัด เพิ่มเติมมีแนวโน้มที่จะมา
อิตาลีแนะนำเครื่องมือมือถือใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อให้บุคคลในประเทศเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของผู้ให้บริการเกม รวมถึงว่าพวกเขาได้รับอนุญาตหรือไม่ นอกจากนี้ยังเป็นกลไกในการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยไปยังหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

อิตาลีพยายามซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่จะลดอิทธิพลของกลุ่มอาชญากรที่มีต่อประเทศ มีการบุกโจมตีและจับกุมที่มีชื่อเสียง หลายครั้ง โดยเฉพาะในช่วงสามปีที่ผ่านมา

แม้จะมีภัยคุกคามที่ชัดเจน แต่รัฐบาลอิตาลียังคงรักษาแนวทางที่เข้มงวดในการควบคุมผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตในประเทศ บริษัทจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับการตรวจสอบผู้เล่น นอกจากนี้ยังมีการห้ามการโฆษณาแบบครอบคลุมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการพนันของอิตาลีรอดูว่ารัฐบาลจะเพิ่มการแก้ไขกฎหมายงบประมาณปี 2022 เพื่อเป็นมาตรการในการปรับปรุงตลาดที่มีการควบคุมต่อไปหรือไม่ องค์ประกอบของกฎหมายนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพนันของอิตาลี

ADM จะต้องตรวจสอบสัมปทานที่ร้านค้าปลีก/สถานที่ 10,000 แห่ง สิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ให้บริการในพื้นที่ที่ทำงานภายใต้แบรนด์ต่างๆ เช่น Snaitech Lottomatica, Sisal, Eurobet และอื่นๆ

กลุ่มอาชญากรยังอยู่ในการควบคุม
แม้จะมีความพยายามหลายครั้งในการปราบปรามกลุ่มอาชญากร แต่อิตาลียังคงเผชิญกับปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดเกม เมื่อต้นปีที่ผ่านมา การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญใช้ทรัพยากรที่ร้ายแรงในการสอบสวนบุคคลหลายร้อยรายที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการพนันที่ผิดกฎหมาย

ในกลุ่มนี้ มี 23 คนอยู่ใกล้อันดับต้นๆ ของรายการในฐานะผู้กระทำผิดรายใหญ่ที่สุด และทุกคนกล่าวหาว่ามีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มม็อบ Cosa Nostra ตำรวจยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 95 ล้านดอลลาร์ และในที่สุดมีผู้ติดกับดักในการสืบสวนกว่า 355 คน อย่างไรก็ตาม การพิจารณาคดี ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวอาชญากรรม Ndrangheta มี ขนาดใหญ่เท่ากับการจับกุมตัวแต่การพิจารณาคดีก็ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีก

ตัวนำยิ่งยวดทำงานอย่างไร? นักฟิสิกส์อธิบายว่าการมี ไฟฟ้า

โลกสมัยใหม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และสายไฟคือสิ่งที่นำไฟฟ้านั้นไปยังแสงสว่างทุกชนิด โทรทัศน์ ระบบทำความร้อน โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์บนโลกนี้ น่าเสียดายที่โดยเฉลี่ยแล้ว ประมาณ5%ของพลังงานที่ผลิตในโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือพลังงานแสงอาทิตย์จะสูญเสียไปเนื่องจากการจ่ายไฟฟ้าจากโรงงานไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้าย ซึ่งทำให้เกิดความสูญเสียถึง 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในสหรัฐอเมริกาเพียงแห่งเดียว

เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาวัสดุที่เรียกว่าตัวนำยิ่งยวดซึ่งส่งกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเกือบ 100% ฉันเป็นนักฟิสิกส์ที่ศึกษาว่าตัวนำยิ่งยวดทำงานอย่างไรในระดับอะตอม กระแสไหลอย่างไรที่อุณหภูมิต่ำมาก และวิธีการใช้งานต่างๆ เช่น การลอยตัว เมื่อเร็วๆ นี้ นักวิจัยมีความก้าวหน้าอย่างมากในการพัฒนาตัวนำยิ่งยวดที่สามารถทำงานได้ที่ อุณหภูมิและความ ดันที่ค่อนข้างปกติ

หากต้องการดูว่าเหตุใดความก้าวหน้าล่าสุดเหล่านี้จึงน่าตื่นเต้นมาก และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อโลกอย่างไร สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าวัสดุตัวนำยิ่งยวดทำงานอย่างไร

หลอดไฟสองดวงวางติดกัน โดยหลอดหนึ่งแสดงเส้นใยเรืองแสง
วัสดุส่วนใหญ่มีความต้านทานเมื่อมีไฟฟ้าไหลผ่านและทำให้ร้อนขึ้น ความต้านทานคือการที่เส้นใยในหลอดไส้ผลิตแสง Ulfbastel / มีเดียคอมมอนส์ , CC BY-SA
วัสดุที่ปราศจากความต้านทาน
ตัวนำยิ่งยวดคือวัสดุใดๆ ก็ตามที่นำไฟฟ้าได้โดยไม่มีความต้านทานต่อการไหลของกระแสไฟฟ้า

คุณลักษณะที่ปราศจากความต้านทานของตัวนำยิ่งยวดนี้มีความแตกต่างอย่างมากกับตัวนำไฟฟ้ามาตรฐานเช่น ทองแดงหรืออะลูมิเนียม ซึ่งจะร้อนขึ้นเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ซึ่งคล้ายกับการเลื่อนมือของคุณอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวที่เรียบและลื่นเมื่อเปรียบเทียบกับการเลื่อนมือบนพรมที่หยาบ พรมทำให้เกิดแรงเสียดทานมากขึ้นและทำให้เกิดความร้อนมากขึ้นด้วย เครื่องปิ้งขนมปังไฟฟ้าและหลอดไส้แบบเก่าใช้ความต้านทานเพื่อสร้างความร้อนและแสงสว่าง แต่ความต้านทานอาจทำให้เกิดปัญหากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ สารกึ่งตัวนำมีความต้านทานต่ำกว่าตัวนำ แต่ก็ยังสูงกว่าตัวนำยิ่งยวด

วัสดุตัวนำยิ่งยวดจะขับไล่สนามแม่เหล็ก ทำให้สามารถลอยแม่เหล็กไว้เหนือตัวนำยิ่งยวดได้
คุณสมบัติอีกประการหนึ่งของตัวนำยิ่งยวดก็คือพวกมันขับไล่สนามแม่เหล็ก คุณอาจเคยเห็นวิดีโอเกี่ยวกับผลลัพธ์อันน่าทึ่งของเอฟเฟกต์นี้: เป็นไปได้ที่จะลอยแม่เหล็กเหนือตัวนำยิ่งยวด

ตัวนำยิ่งยวดทำงานอย่างไร?
ตัวนำยิ่งยวดทั้งหมดทำจากวัสดุที่มีความเป็นกลางทางไฟฟ้า กล่าวคือ อะตอมของพวกมันประกอบด้วยอิเล็กตรอนที่มีประจุลบซึ่งล้อมรอบนิวเคลียสด้วยโปรตอนที่มีประจุบวกจำนวนเท่ากัน

หากคุณติดปลายด้านหนึ่งของลวดเข้ากับบางสิ่งที่มีประจุบวก และปลายอีกด้านติดกับบางสิ่งที่มีประจุลบ ระบบจะต้องการเข้าถึงจุดสมดุลโดยการเคลื่อนอิเล็กตรอนไปรอบๆ ทำให้อิเล็กตรอนในเส้นลวดพยายามเคลื่อนที่ผ่านวัสดุ

ที่อุณหภูมิปกติ อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ในเส้นทางที่ไม่แน่นอน โดยทั่วไปพวกมันสามารถเคลื่อนที่ผ่านเส้นลวดได้อย่างอิสระ แต่ในบางครั้งพวกมันจะชนกับนิวเคลียสของวัสดุ การชนกันเหล่านี้เป็นสิ่งที่ขัดขวางการไหลของอิเล็กตรอน ทำให้เกิดการต้านทานและทำให้วัสดุร้อนขึ้น

นิวเคลียสของอะตอมทั้งหมดสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง ในวัสดุที่มีตัวนำยิ่งยวด แทนที่จะเคลื่อนที่ไปรอบๆ อย่างสุ่ม อิเล็กตรอนที่กำลังเคลื่อนที่จะถูกส่งผ่านจากอะตอมหนึ่งไปอีกอะตอมในลักษณะที่พวกมันรักษาซิงค์กับนิวเคลียสที่สั่นอยู่ การเคลื่อนไหวที่ประสานกันนี้ไม่ทำให้เกิดการชนกัน ดังนั้นจึงไม่มีการต้านทานและไม่มีความร้อน

ยิ่งวัตถุเย็นลง การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนและนิวเคลียสก็จะยิ่งเป็นระเบียบมากขึ้นเท่านั้น นี่คือเหตุผลว่าทำไมตัวนำยิ่งยวดที่มีอยู่จึงทำงานที่อุณหภูมิ ต่ำ มากเท่านั้น

มุมมองระยะใกล้ของชิปคอมพิวเตอร์
วัสดุตัวนำยิ่งยวดจะช่วยให้วิศวกรสามารถประกอบวงจรอื่นๆ จำนวนมากไว้บนชิปคอมพิวเตอร์ตัวเดียวได้ เดวิด คาร์รอน/มีเดียคอมมอนส์ , CC BY-SA
ประโยชน์ต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หากนักวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาวัสดุตัวนำยิ่งยวดที่อุณหภูมิห้องได้ สายไฟและวงจรไฟฟ้าในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและผลิตความร้อนน้อยกว่ามาก ประโยชน์ของสิ่งนี้ก็จะแพร่หลาย

หากสายไฟที่ใช้ในการส่งไฟฟ้าถูกแทนที่ด้วยวัสดุตัวนำยิ่งยวด สายไฟใหม่เหล่านี้จะสามารถส่ง กระแสไฟฟ้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าสายเคเบิลในปัจจุบันถึงห้าเท่า

ความเร็วของคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ถูกจำกัดด้วยจำนวนสายไฟที่สามารถบรรจุลงในวงจรไฟฟ้าเดียวบนชิปได้ ความหนาแน่นของสายไฟมักถูกจำกัดด้วยความร้อนทิ้ง หากวิศวกรสามารถใช้สายไฟที่มีตัวนำยิ่งยวดได้ พวกเขาก็สามารถติดตั้งสายไฟจำนวนมากขึ้นในวงจรได้ ส่งผลให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำงานได้เร็วและราคาถูกกว่า

ในที่สุด ด้วยตัวนำยิ่งยวดที่อุณหภูมิห้อง การลอยด้วยแม่เหล็กสามารถนำไปใช้ได้ทุกประเภทตั้งแต่รถไฟไปจนถึงอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน

ด้วยความก้าวหน้าล่าสุดที่นำเสนอข่าวที่น่าตื่นเต้นนักวิจัยทั้งสองคนกำลังให้ความสนใจกับฟิสิกส์พื้นฐานของการนำยิ่งยวดที่อุณหภูมิสูงตลอดจนนักเทคโนโลยีที่รอการใช้งานใหม่ๆ
Jeff Bezos ไม่จ่ายภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางในปี 2554 Elon Musk แทบไม่ จ่ายเลย ในปี 2561 เรื่องราวของคนรวยที่หลีกเลี่ยงภาษีก็เป็นเรื่องธรรมดาพอๆ กับเรื่องราวของคนรวยชาวอเมริกันที่ซื้อทางออกจากคุก “ชาวอเมริกันที่ร่ำรวยกว่า” โรเบิร์ต ไรช์คร่ำครวญย้อนกลับไปในช่วงต้นทศวรรษ 1990 “ได้ถอนตัวออกไปอยู่ในละแวกใกล้เคียงและคลับของตนเองมาหลายชั่วอายุคน” Reich กังวลว่า “การแยกตัวครั้งใหม่” ทำให้คนรวย “มีเศรษฐกิจที่แตกต่างจากชาวอเมริกันคนอื่นๆ”

พลเมืองที่ร่ำรวยที่สุดของประเทศบางส่วนจ่ายอัตราภาษีที่แท้จริง ใกล้กับศูนย์ ดังที่นักข่าวสืบสวนคนหนึ่งกล่าวไว้ ผู้มีฐานะร่ำรวย “ ก้าวเท้าออกจากระบบอย่างถูกกฎหมาย ”

หลายๆ คนปรบมือขณะนั่งประชุม
ผู้ชมปรบมือหลังจากที่คณะกรรมการกำกับเทศมณฑลบักกิงแฮมลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ผ่านมติแก้ไขเพิ่มเติมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่สองในการประชุมที่เมืองบักกิงแฮม รัฐเวอร์จิเนีย วันที่ 9 ธันวาคม 2019 AP Photo/Steve Helber
ชาติเดียวแบ่งแยกได้
โรงเรียนและภาษีเป็นเพียงจุดเริ่มต้น

รัฐสิบเอ็ดแห่งขนานนามตัวเองว่า “ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าการแก้ไขครั้งที่สอง ” และปฏิเสธที่จะบังคับใช้ข้อจำกัดปืนของรัฐบาลกลาง การเคลื่อนไหวที่มีเป้าหมายที่จะแยกส่วนชนบทของรัฐสีน้ำเงินที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมทางการเมืองมากขึ้นกำลังเติบโตขึ้น เทศมณฑล 11 แห่งในออริกอนตะวันออกสนับสนุนการแยกตัวและจัดประเภทตนเองใหม่เป็น “เกรทเทอร์ไอดาโฮ” ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ รัฐบาล ประจำรัฐไอดาโฮสนับสนุน

ด้วยความหวังที่จะกลายเป็นรัฐที่แยกจากกันโดยเป็นอิสระจากอิทธิพลทางการเมืองของชิคาโก มณฑลในชนบทของรัฐอิลลินอยส์กว่าสองโหลได้ผ่านการลงประชามติสนับสนุนการแยกตัวออก พรรครีพับลิกัน ในรัฐเท็กซัสบางส่วนสนับสนุน “Texit” ซึ่งรัฐกลายเป็นประเทศเอกราช

แนวคิดแบ่งแยกก็มาจากฝ่ายซ้ายเช่นกัน

“ Cal-exit ” แผนการสำหรับแคลิฟอร์เนียที่จะออกจากสหภาพหลังปี 2559 ถือเป็นความพยายามที่รุนแรงที่สุดในการแยกตัวออกล่าสุด

และการกระทำของผู้แบ่งแยกดินแดนได้พลิกโฉมชีวิตและกฎหมายในหลายรัฐ ตั้งแต่ปี 2012 มี 21 รัฐที่ออกกฎหมายให้กัญชาซึ่งผิดกฎหมายของรัฐบาลกลาง เมืองและรัฐในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ปี 2559 เพื่อต่อสู้กับกฎหมายและนโยบายการย้ายถิ่นฐานของรัฐบาลกลางที่ก้าวร้าว อัยการและผู้พิพากษาบางคน ปฏิเสธ ที่จะดำเนินคดีกับผู้หญิงและผู้ให้บริการทางการแพทย์สำหรับการทำแท้งที่ผิดกฎหมายครั้งใหม่ในบางรัฐ

การประมาณการนั้นแตกต่างกันไป แต่คนอเมริกันบางคนกลับเลือกที่จะไม่ใช้ชีวิตแบบไฮเปอร์โมเดิร์นและโพลาไรซ์โดยสิ้นเชิงมากขึ้นเรื่อยๆ “ชุมชนโดยเจตนา” ชุมชนในชนบทที่ยั่งยืนและร่วมมือกัน เช่นEast Wind in the Ozarksดังที่ The New York Times รายงานในปี 2020 และแพร่ขยาย “ ไปทั่วประเทศ ”

อเมริกาแตกสลายไปแล้วในหลายๆ ด้าน เมื่อมีการนำเสนอการแยกตัวออกในความหมายที่เข้มงวดที่สุด โดยเป็นกลุ่มคนที่ประกาศเอกราชและยึดเอาส่วนหนึ่งของชาติในขณะที่พวกเขาจากไป การอภิปรายจะสายตาสั้น และการกระทำของทางออกในปัจจุบันจะซ่อนตัวอยู่ในสายตาธรรมดา เมื่อพูดถึงการแยกตัวออก คำถามไม่ใช่แค่ “จะเกิดอะไรขึ้นถ้า?” แต่ “แล้วตอนนี้ล่ะ?” ฝ่ายบริหารของ Biden เผยแพร่กลยุทธ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวอร์ชันล่าสุดเผยแพร่ในปี 2018ระหว่างการบริหารของทรัมป์

เช่นเดียวกับที่กลยุทธ์ความมั่นคงแห่งชาติใช้เพื่อการป้องกันประเทศ กลยุทธ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติได้สรุปลำดับความสำคัญของประธานาธิบดีเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เอกสารไม่ใช่คำสั่ง แต่จะอธิบายในแง่ทั่วไปถึงสิ่งที่ฝ่ายบริหารกังวลมากที่สุด ใครคือศัตรูหลัก และจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างไรผ่านการออกกฎหมายหรือการดำเนินการของผู้บริหาร คำแถลงกลยุทธ์ประเภทนี้มักเป็นไปในทิศทางที่มุ่งหวัง

ตามที่คาดไว้ กลยุทธ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติของ Biden ปี 2023 ย้ำคำแนะนำก่อนหน้านี้เกี่ยวกับวิธีปรับปรุงความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริกา โดยเรียกร้องให้มีการปรับปรุงการแบ่งปันข้อมูลระหว่างภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับภัยคุกคามความปลอดภัยทางไซเบอร์ ช่องโหว่ และความเสี่ยง กำหนดให้มีการประสานงานการตอบสนองต่อเหตุการณ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ทั่วทั้งรัฐบาลกลางและเสริมสร้างกฎระเบียบ โดยอธิบายถึงความจำเป็นในการขยายบุคลากรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของรัฐบาลกลาง โดยเน้นถึงความสำคัญของการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศและระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลกลาง และระบุว่าจีน รัสเซีย อิหร่าน และเกาหลีเหนือเป็นศัตรูหลักของอเมริกาในโลกไซเบอร์

อย่างไรก็ตาม ในฐานะอดีตผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมความปลอดภัยทางไซเบอร์และนักวิจัยด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ในปัจจุบัน ฉันคิดว่าเอกสารปี 2023 ได้รวมเอาแนวคิดและมุมมองใหม่ๆ ที่แสดงถึงแนวทางแบบองค์รวมมากขึ้นด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ขณะเดียวกัน สิ่งที่เสนอมาบางส่วนอาจไม่เป็นประโยชน์เท่าที่คิดไว้

ข้อกำหนดสำคัญบางประการในยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับภาคเอกชน ทั้งในแง่ของความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์และการประกันภัยความปลอดภัยทางไซเบอร์ นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดภาระด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับบุคคลและองค์กรขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม ฉันเชื่อว่ายังไม่เพียงพอในการส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูลหรือจัดการกับกลยุทธ์และเทคนิคเฉพาะที่ผู้โจมตีใช้

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติ Kemba Walden หารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติของฝ่ายบริหาร Biden
การสิ้นสุดการชดใช้ค่าเสียหายของผู้ขาย?
เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีดำเนินการภายใต้สิทธิ์การใช้งานที่เรียกว่า ” shrink -wrap” หมายถึงข้อความทางกฎหมายหลายหน้าที่ลูกค้าทั้งรายใหญ่และรายเล็กถูกบังคับให้ยอมรับเป็นประจำก่อนติดตั้งหรือใช้ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และบริการ

แม้ว่าจะมีการเขียนข้อตกลงเหล่านี้ไว้มากมาย แต่โดยทั่วไปแล้วใบอนุญาตดังกล่าวมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน: ท้ายที่สุดแล้วจะปกป้องผู้ขายเช่น Microsoft หรือ Adobe จากผลทางกฎหมายสำหรับความเสียหายหรือต้นทุนใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า แม้ว่าผู้ขายจะอยู่ที่ ความผิดในการผลิตสินค้ามีตำหนิหรือไม่ปลอดภัยซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ใช้ปลายทาง

ในการเคลื่อนไหวที่ก้าวล้ำ กลยุทธ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ใหม่กล่าวว่าแม้ว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ใดมีความปลอดภัยโดยสิ้นเชิง แต่ฝ่ายบริหารจะทำงานร่วมกับสภาคองเกรสและภาคเอกชนเพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทต่างๆ ได้รับการปกป้องจากการเรียกร้องความรับผิดต่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของตน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นรากฐานของสังคมยุคใหม่ส่วนใหญ่

การถอดเกราะป้องกันทางกฎหมายมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนให้บริษัทต่างๆ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกในวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตน และมีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้นในความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ของตนนอกเหนือจากจุดขาย

ในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง กลยุทธ์ดังกล่าวตั้งข้อสังเกตว่าผู้ใช้ปลายทางมีภาระมากเกินไปในการลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยระบุว่าแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อความปลอดภัยทางไซเบอร์และความยืดหยุ่น “ไม่สามารถพึ่งพาการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องขององค์กรที่เล็กที่สุดและพลเมืองส่วนบุคคลของเราได้” โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของผู้ผลิตระบบคอมพิวเตอร์ที่สำคัญ เช่นเดียวกับบริษัทที่ดำเนินการระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ในการมีบทบาทมากขึ้นในการปรับปรุงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของตน นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นว่าอาจมีการขยายกฎระเบียบไปสู่เป้าหมายนั้นด้วย

สิ่งที่น่าสนใจคือกลยุทธ์ดังกล่าวเน้นย้ำถึงภัยคุกคามจากแรนซัมแวร์เนื่องจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่เร่งด่วนที่สุดที่สหรัฐฯ เผชิญในทุกระดับของรัฐบาลและภาคธุรกิจ ตอนนี้เรียกแรนซัมแวร์ว่าเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของชาติ และไม่ใช่แค่เรื่องทางอาญาเท่านั้น

หนุนการประกันภัยทางไซเบอร์
กลยุทธ์ใหม่นี้ยังกำหนดให้รัฐบาลกลางพิจารณารับผิดชอบต่อสิ่งที่เรียกว่าการประกันภัยความปลอดภัยทางไซเบอร์

ในส่วนนี้ ฝ่ายบริหารต้องการให้แน่ใจว่าบริษัทประกันภัยได้รับเงินทุนเพียงพอในการตอบสนองต่อข้อเรียกร้องหลังจากเหตุการณ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่สำคัญหรือเป็นหายนะ ตั้งแต่ปี 2020 ตลาดประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์เติบโตขึ้นเกือบ 75%และองค์กรทุกขนาดพิจารณาว่านโยบายดังกล่าวมีความจำเป็น

สิ่งนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เมื่อพิจารณาจากจำนวนบริษัทและหน่วยงานภาครัฐที่ต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายองค์กรในการดำเนินงานในแต่ละวัน ด้วยการปกป้องหรือ “หนุนหลัง” บริษัทประกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ ฝ่ายบริหารหวังว่าจะป้องกันวิกฤตทางการเงินครั้งใหญ่ที่เป็นระบบสำหรับผู้ประกันตนและเหยื่อในระหว่างเหตุการณ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์

อย่างไรก็ตาม การประกันภัยความปลอดภัยทางไซเบอร์ไม่ควรถือเป็นบัตรผ่านฟรีสำหรับความพึงพอใจ โชคดีที่ปัจจุบันบริษัทประกันภัยมักต้องการให้ผู้ถือกรมธรรม์พิสูจน์ว่าพวกเขาปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ดีที่สุดก่อนที่จะอนุมัติกรมธรรม์ ซึ่งจะช่วยปกป้องพวกเขาจากการออกกรมธรรม์ที่อาจต้องเผชิญกับการเรียกร้องที่เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ถือกรมธรรม์

มองไปข้างหน้า
นอกเหนือจากการจัดการกับข้อกังวลในปัจจุบันแล้ว ยุทธศาสตร์นี้ยังถือเป็นกรณีสำคัญในการรับรองว่าสหรัฐฯ เตรียมพร้อมสำหรับอนาคต โดยกล่าวถึงการส่งเสริมการวิจัยเทคโนโลยีที่สามารถปรับปรุงหรือแนะนำความปลอดภัยทางไซเบอร์ในสาขาต่างๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ และระบบควบคุมอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ดังกล่าวเตือนเป็นพิเศษว่าสหรัฐฯ จะต้องเตรียมพร้อมสำหรับ “อนาคตหลังควอนตัม” ซึ่งเทคโนโลยีเกิดใหม่อาจทำให้การควบคุมความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีอยู่มีความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงระบบการเข้ารหัสปัจจุบันที่อาจถูกทำลายโดยคอมพิวเตอร์ควอนตัมในอนาคต

เมื่อคอมพิวเตอร์ควอนตัมใช้งานได้จริงมาถึง จะบังคับให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการรักษาความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ต
ในกรณีที่กลยุทธ์ล้มเหลว
แม้ว่ายุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติเรียกร้องให้ขยายการแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ต่อไป แต่ก็ให้คำมั่นที่จะทบทวนนโยบายการจัดหมวดหมู่ของรัฐบาลกลางเพื่อดูว่าจำเป็นต้องมีการเข้าถึงข้อมูลแบบเป็นความลับเพิ่มเติมในส่วนใดบ้าง

รัฐบาลกลางประสบปัญหาจากการจัดประเภทมากเกินไปดังนั้น หากมีสิ่งใด ฉันเชื่อว่าจำเป็นต้องมีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลความปลอดภัยทางไซเบอร์น้อยลงเพื่ออำนวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลที่ดีขึ้นในประเด็นนี้ สิ่งสำคัญคือต้องลดอุปสรรคด้านการบริหารและการปฏิบัติงานเพื่อการปฏิสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและทันท่วงที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และรัฐบาลกลางและรัฐ การจำแนกประเภทที่มากเกินไปถือเป็นความท้าทายประการหนึ่ง

นอกจากนี้ กลยุทธ์ดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึงการใช้กลยุทธ์ เทคนิค และขั้นตอนทางไซเบอร์ในการรณรงค์เพื่อสร้างอิทธิพลหรือบิดเบือนข้อมูล และการกระทำอื่นๆ ที่อาจกำหนดเป้าหมายไปที่สหรัฐอเมริกา การละเลยนี้อาจเกิดขึ้นโดยเจตนา เพราะแม้ว่าการดำเนินการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และอิทธิพลมักจะเกี่ยวพันกัน แต่อ้างอิงถึงการดำเนินการตอบโต้การมีอิทธิพลอาจนำไปสู่ความขัดแย้งของพรรคพวกในเรื่อง เสรีภาพในการ พูดและกิจกรรมทางการเมือง ตามหลักการแล้ว ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติไม่ควรเป็นประเด็นทางการเมือง

ดังที่กล่าวไปแล้ว ยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางไซเบอร์แห่งชาติปี 2023 ถือเป็นเอกสารที่มีความสมดุล แม้ว่าจะมีการย้ำข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติฉบับแรกในปี 2545 แต่ก็ยังเสนอแนวคิดเชิงนวัตกรรมบางประการที่สามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐฯ ในรูปแบบที่มีความหมาย และช่วยปรับปรุงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของอเมริกาให้ทันสมัย ​​ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ลองจินตนาการว่าคุณกำลังขับรถไปทั่วประเทศเพื่อชมทิวทัศน์ ต้นไม้ที่อยู่ไกลๆ จะเข้ามาใกล้รถของคุณมากขึ้น ผ่านไปทางคุณ จากนั้นจึงเคลื่อนตัวออกไปอีกครั้งในระยะไกลที่อยู่ด้านหลังคุณ

แน่นอน คุณรู้ว่าต้นไม้นั้นไม่ได้ลุกขึ้นและเดินเข้าหาหรือออกไปจากคุณจริงๆ คุณอยู่ในรถที่กำลังเคลื่อนไปทางต้นไม้ ต้นไม้กำลังเคลื่อนที่โดยการเปรียบเทียบหรือสัมพันธ์กับคุณเท่านั้น นั่นคือสิ่งที่นักฟิสิกส์เรียกว่าสัมพัทธภาพ หากคุณมีเพื่อนยืนอยู่ข้างต้นไม้ พวกเขาจะเห็นคุณเคลื่อนตัวเข้าหาพวกเขาด้วยความเร็วเดียวกับที่คุณเห็นพวกเขาเคลื่อนตัวเข้าหาคุณ

ในหนังสือของเขาในปี 1632 เรื่อง “ บทสนทนาเกี่ยวกับระบบสองหัวหน้าของโลก ” นักดาราศาสตร์กาลิเลโอ กาลิเลอี บรรยายถึงหลักการสัมพัทธภาพเป็นครั้งแรก นั่นคือแนวคิดที่ว่าจักรวาลควรมีพฤติกรรมในลักษณะเดียวกันตลอดเวลา แม้ว่าคนสองคนจะประสบกับเหตุการณ์ที่แตกต่างกันเพราะสิ่งหนึ่งคือ เคลื่อนไหวด้วยความเคารพต่ออีกฝ่าย

หากคุณอยู่ในรถและโยนลูกบอลขึ้นไปในอากาศ กฎทางกายภาพที่กระทำกับลูกบอล เช่น แรงโน้มถ่วง ควรเหมือนกับกฎที่กระทำกับผู้สังเกตการณ์ที่มองจากข้างถนน อย่างไรก็ตาม ในขณะที่คุณเห็นว่าลูกบอลเคลื่อนที่ขึ้นและลง คนข้างถนนจะเห็นลูกบอลเคลื่อนที่เข้าหาหรือออกจากพวกเขา เช่นเดียวกับขึ้นและลง

ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษและความเร็วแสง
ในเวลาต่อมา อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ปัจจุบันเรียกว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษเพื่ออธิบายข้อสังเกตที่น่าสับสนบางประการซึ่งยังไม่มีคำอธิบายตามสัญชาตญาณในขณะนั้น ไอน์สไตน์ใช้ผลงานของนักฟิสิกส์และนักดาราศาสตร์หลายคนในช่วงปลายทศวรรษปี 1800 เพื่อรวบรวมทฤษฎีของเขาในปี 1905 โดยเริ่มจากองค์ประกอบสำคัญ 2 ประการ คือ หลักการสัมพัทธภาพ และการสังเกตแปลกๆ ว่าผู้สังเกตการณ์ทุกคนมีความเร็วแสงเท่ากันและไม่มีอะไรเคลื่อนที่ได้ เร็วขึ้น. ทุกคนที่วัดความเร็วแสงจะได้ผลลัพธ์เดียวกันไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนหรือเคลื่อนที่เร็วแค่ไหนก็ตาม

สมมติว่าคุณอยู่ในรถที่ขับด้วยความเร็ว 60 ไมล์ต่อชั่วโมง และเพื่อนของคุณยืนอยู่ข้างต้นไม้ เมื่อพวกเขาขว้างลูกบอลเข้าหาคุณด้วยความเร็วเท่ากับ 60 ไมล์ต่อชั่วโมง คุณอาจคิดตามหลักเหตุผลว่าคุณจะสังเกตเห็นเพื่อนของคุณและต้นไม้เคลื่อนที่มาหาคุณด้วยความเร็ว 60 ไมล์ต่อชั่วโมง และลูกบอลเคลื่อนที่เข้าหาคุณด้วยความเร็ว 120 ไมล์ต่อชั่วโมง ไมล์ต่อชั่วโมง. แม้ว่าจะใกล้เคียงกับค่าที่ถูกต้องมาก แต่จริงๆ แล้วมีข้อผิดพลาดเล็กน้อย

ประสบการณ์ของเวลาขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหว
ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คุณอาจคาดหวังจากการเพิ่มตัวเลขสองตัวกับคำตอบที่แท้จริงจะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนเข้าใกล้ความเร็วแสงมากขึ้น หากคุณกำลังเดินทางด้วยจรวดที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 75% ของแสงและเพื่อนของคุณขว้างลูกบอลด้วยความเร็วเท่ากัน คุณจะไม่เห็นลูกบอลเคลื่อนที่เข้าหาคุณที่ 150% ของความเร็วแสง เนื่องจากไม่มีสิ่งใดสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าแสง ดูเหมือนว่าลูกบอลจะยังคงเคลื่อนที่เข้าหาคุณด้วยความเร็วที่น้อยกว่าแสง แม้ว่าทั้งหมดนี้อาจดูแปลกมาก แต่ก็มีหลักฐานการทดลองมากมายที่สนับสนุนข้อสังเกตเหล่านี้

การขยายเวลาและความขัดแย้งคู่
ความเร็วไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับผู้สังเกตการณ์ ผลที่ตามมาอีกประการหนึ่งของทฤษฎีสัมพัทธภาพคือแนวคิดเรื่องการขยายเวลาโดยที่ผู้คนจะวัดระยะเวลาที่ผ่านไปต่างกัน ขึ้นอยู่กับความเร็วที่พวกเขาเคลื่อนที่สัมพันธ์กัน

แต่ละคนมีประสบการณ์เกี่ยวกับเวลาตามปกติซึ่งสัมพันธ์กับตนเอง แต่คนที่เคลื่อนที่เร็วกว่าจะใช้เวลาผ่านไปน้อยกว่าคนที่เคลื่อนที่ช้ากว่า เมื่อพวกเขาเชื่อมต่อใหม่และเปรียบเทียบนาฬิกาเท่านั้น พวกเขาจึงตระหนักว่านาฬิกาเรือนหนึ่งบอกว่าเวลาผ่านไปน้อยลง ในขณะที่อีกเรือนหนึ่งบอกมากกว่านั้น

สิ่งนี้นำไปสู่ผลลัพธ์ที่แปลกประหลาดที่สุดประการหนึ่งของทฤษฎีสัมพัทธภาพ – Twin Paradoxซึ่งกล่าวว่าหากหนึ่งในฝาแฝดคู่หนึ่งเดินทางสู่อวกาศด้วยจรวดความเร็วสูง พวกเขาจะกลับสู่โลกและพบว่าแฝดของพวกเขามีอายุเร็วกว่า พวกเขามี. สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าเวลามีลักษณะ “ปกติ” ตามที่แฝดแต่ละคู่รับรู้ (เหมือนกับที่คุณกำลังประสบกับเวลาอยู่ในขณะนี้) แม้ว่าการวัดของพวกเขาจะไม่เห็นด้วยก็ตาม

Twin Paradox ไม่ใช่ความขัดแย้งที่แท้จริง
คุณอาจสงสัยว่า: ถ้าแฝดแต่ละคนเห็นว่าตัวเองหยุดนิ่งและอีกฝ่ายกำลังเคลื่อนตัวเข้าหาพวกเขา พวกเขาจะถือว่าอีกฝ่ายแก่เร็วขึ้นไม่ใช่หรือ? คำตอบคือไม่ เพราะทั้งคู่ไม่สามารถมีอายุมากกว่าเมื่อเทียบกับแฝดอีกคนหนึ่งได้

แฝดบนยานอวกาศไม่เพียงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเฉพาะโดยที่กรอบอ้างอิงยังคงเหมือนเดิม แต่ยังมีความเร่งเมื่อเทียบกับแฝดบนโลกอีกด้วย ต่างจากความเร็วที่สัมพันธ์กับผู้สังเกต ความเร่งเป็นแบบสัมบูรณ์ หากคุณก้าวขึ้นไปบนตาชั่ง น้ำหนักที่วัดได้นั้นแท้จริงแล้วคือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง การวัดนี้จะยังคงเหมือนเดิมโดยไม่คำนึงถึงความเร็วที่โลกเคลื่อนที่ผ่านระบบสุริยะ หรือระบบสุริยะเคลื่อนที่ผ่านกาแล็กซี หรือกาแล็กซีผ่านจักรวาล

ไม่มีแฝดคู่ใดจะประสบกับความแปลกประหลาดใดๆ กับนาฬิกาของตนเมื่อเคลื่อนเข้าใกล้ความเร็วแสงมากขึ้น ทั้งคู่ต่างสัมผัสกับเวลาตามปกติเช่นเดียวกับคุณหรือฉัน เมื่อพวกเขาพบกันและเปรียบเทียบข้อสังเกตของพวกเขาเท่านั้นที่พวกเขาจะเห็นความแตกต่าง ซึ่งเป็นสิ่งที่กำหนดไว้อย่างสมบูรณ์แบบโดยคณิตศาสตร์ของทฤษฎีสัมพัทธภาพ

สวัสดีเด็ก ๆ ที่อยากรู้อยากเห็น! คุณมีคำถามที่ต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญตอบหรือไม่? ขอให้ผู้ใหญ่ส่งคำถามของคุณไปที่CuriousKidsUS@theconversation.com กรุณาบอกชื่อ อายุ และเมืองที่คุณอาศัยอยู่

และเนื่องจากความอยากรู้อยากเห็นไม่มีการจำกัดอายุ ผู้ใหญ่ โปรดแจ้งให้เราทราบด้วยว่าคุณสงสัยอะไรเช่นกัน เราไม่สามารถตอบทุกคำถามได้ แต่เราจะพยายามอย่างเต็มที่ เป็นเรื่องง่ายที่จะรู้สึกมองโลกในแง่ร้ายเมื่อนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเตือนว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศได้ก้าวหน้าไปมากแล้ว ในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่สังคมจะเปลี่ยนตัวเองหรือถูกเปลี่ยนแปลง แต่ในฐานะผู้เขียนสองคน ของรายงานสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศ ล่าสุด เรายังเห็นเหตุผลในการมองโลกในแง่ดีด้วย

รายงานล่าสุดจากคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงรายงานการสังเคราะห์ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นล่วงหน้า แต่ยังอธิบายว่าโซลูชันที่มีอยู่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้อย่างไร และช่วยให้ผู้คนปรับตัวเข้ากับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่สามารถทำได้ หลีกเลี่ยง

ปัญหาคือโซลูชันเหล่านี้ไม่ได้ถูกปรับใช้เร็วพอ นอกจากการตอบโต้จากภาคอุตสาหกรรม แล้ว ความกลัวการเปลี่ยนแปลงของผู้คนยังช่วยรักษาสภาพที่เป็นอยู่อีกด้วย

เพื่อชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปรับตัวให้เข้ากับความเสียหายที่กำลังดำเนินอยู่ โลกจะต้องเปลี่ยนวิธีการสร้างและใช้พลังงาน การขนส่งผู้คนและสินค้า ออกแบบอาคาร และปลูกพืชอาหาร ที่เริ่มต้นด้วยการยอมรับนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง

ความกลัวการเปลี่ยนแปลงอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เลวร้ายลงได้
ตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมไปจนถึงการเพิ่มขึ้นของโซเชียลมีเดีย สังคมมีการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตและความเข้าใจของผู้คนในโลกนี้

การเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าไม่ดี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตัวอย่างเช่น ประมาณครึ่งหนึ่งของระบบนิเวศแนวปะการังของโลกเสียชีวิตเนื่องจากความร้อนและความเป็นกรดที่เพิ่มขึ้นในมหาสมุทร ประเทศหมู่เกาะ เช่น คิริบาสและชุมชนชายฝั่ง รวมถึงในรัฐหลุยเซียนาและอลาสกา กำลังสูญเสียพื้นที่ไปสู่ทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น

ผู้อยู่อาศัยในประเทศคิริบาส ซึ่งเป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก บรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงที่พวกเขาประสบเมื่อระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น
การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ มีทั้งผลดีและผลเสีย การปฏิวัติอุตสาหกรรมได้ยกระดับมาตรฐานการครองชีพของผู้คนจำนวนมาก แต่กลับก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน การหยุดชะงักทางสังคม และการทำลายสิ่งแวดล้อม

ผู้คนมักต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เพราะความกลัวที่จะสูญเสียสิ่งที่พวกเขามีนั้นมีพลังมากกว่าการรู้ว่าตนเองอาจได้รับสิ่งที่ดีกว่า ความต้องการที่จะรักษาสิ่งต่าง ๆ ตามที่เป็นอยู่ หรือที่เรียกว่าอคติในสถานะที่เป็นอยู่ อธิบายการตัดสินใจของแต่ละคนทุกประเภท ตั้งแต่การยึดติดกับนักการเมืองที่ดำรงตำแหน่ง ไปจนถึงการไม่ลงทะเบียนในแผนเกษียณอายุหรือสุขภาพแม้ว่าทางเลือกอื่นอาจจะดีกว่าอย่างสมเหตุสมผลก็ตาม

เอฟเฟกต์นี้อาจเด่นชัดยิ่งขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในอดีต การชะลอการเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงโดยไม่จำเป็น เช่น การล่มสลายของอารยธรรมบางแห่งในศตวรรษที่ 13ในพื้นที่ซึ่งปัจจุบันคือภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา เมื่อผู้คนจำนวนมากขึ้นต้องเผชิญกับอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรงพวกเขาอาจเริ่มตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และเปิดรับแนวทางแก้ไขใหม่ๆ

การผสมผสานระหว่างความดีและความชั่ว
รายงานของ IPCC แสดงให้เห็นชัดเจนว่าอนาคตเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คำถามคือการผสมผสานระหว่างความดีและความชั่วในการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

หากประเทศต่างๆ ยอมให้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไปในอัตราที่สูง และชุมชนปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นทีละน้อย การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จะถูกบังคับให้บังคับและส่วนมากจะเลวร้าย

ตัวอย่างเช่น เมืองริมแม่น้ำอาจเพิ่มเขื่อนเมื่อน้ำท่วมในฤดูใบไม้ผลิเลวร้ายลง เมื่อถึงจุดหนึ่ง เมื่อระดับน้ำท่วมเพิ่มขึ้น การปรับตัวดังกล่าวก็ถึงขีดจำกัด เขื่อนที่จำเป็นในการกักเก็บน้ำอาจมีราคาแพงเกินไปหรือรบกวนจนบ่อนทำลายประโยชน์ของการใช้ชีวิตใกล้แม่น้ำ ชุมชนอาจจะเหี่ยวเฉาไป

คนในเรือตรวจสอบเขื่อนกระสอบทรายฝั่งแม่น้ำเพื่อปกป้องชุมชนในช่วงน้ำท่วม
ชุมชนริมแม่น้ำมักจะแย่งกันสร้างเขื่อนในช่วงน้ำท่วม อย่างเช่นที่นี้ในรัฐลุยเซียนา รูปภาพสกอตต์โอลสัน / Getty
ชุมชนริมแม่น้ำอาจใช้แนวทางการเปลี่ยนแปลงที่รอบคอบและคาดหวังมากขึ้น มันอาจจะย้ายไปยังพื้นที่ที่สูงขึ้น เปลี่ยนริมฝั่งแม่น้ำให้กลายเป็นสวนสาธารณะ ในขณะเดียวกันก็พัฒนาที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงสำหรับผู้ที่ต้องพลัดถิ่นจากโครงการ และร่วมมือกับชุมชนต้นน้ำเพื่อขยายภูมิทัศน์ที่รองรับน้ำท่วม ในขณะเดียวกัน ชุมชนสามารถเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทนและการขนส่งไฟฟ้าเพื่อช่วยชะลอภาวะโลกร้อน

การมองโลกในแง่ดีอยู่ที่การกระทำโดยเจตนา
รายงานของ IPCC มีตัวอย่างมากมายที่สามารถช่วยควบคุมการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกดังกล่าวได้

ตัวอย่างเช่น ปัจจุบันพลังงานหมุนเวียนโดยทั่วไปมีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลดังนั้นการเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดมักจะช่วยประหยัดเงินได้ ชุมชนยังสามารถได้รับการออกแบบใหม่เพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายทางธรรมชาติได้ดีขึ้นด้วยขั้นตอนต่างๆ เช่นการรักษาภาวะไฟป่าตามธรรมชาติ และการสร้างบ้านให้ไม่เสี่ยงต่อการถูกไฟไหม้

แผนภูมิแสดงต้นทุนที่ลดลงและการใช้พลังงานสะอาดที่เพิ่มขึ้น
ต้นทุนกำลังลดลงสำหรับรูปแบบสำคัญของพลังงานทดแทนและแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า รายงานการประเมิน IPCC ครั้งที่หก
การใช้ที่ดินและการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานเช่น ถนนและสะพาน สามารถอิงตามข้อมูลสภาพภูมิอากาศที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า การเปิดเผย ราคาประกันภัยและความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศขององค์กรสามารถช่วยให้สาธารณชนรับรู้ถึงอันตรายในผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาซื้อและบริษัทที่พวกเขาสนับสนุนในฐานะนักลงทุน

ไม่มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้โดยลำพัง ทุกคนต้องมีส่วนร่วม รวมถึงรัฐบาลที่สามารถออกคำสั่งและจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงธุรกิจที่มักจะควบคุมการตัดสินใจเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และประชาชนที่สามารถสร้างแรงกดดันต่อทั้งสองอย่างได้

การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ความพยายามในการปรับตัวและบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วงห้าปีที่ผ่านมา แต่ไม่เร็วพอที่จะป้องกันไม่ให้การเปลี่ยนแปลงที่กำลังดำเนินอยู่

การดำเนินการให้มากขึ้นเพื่อพลิกสถานการณ์ที่เป็นอยู่ด้วยโซลูชันที่ได้รับการพิสูจน์แล้วสามารถช่วยให้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ราบรื่น และสร้างอนาคตที่ดีขึ้นในกระบวนการนี้

หมายเหตุบรรณาธิการ: นี่เป็นการอัปเดตบทความที่เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2022 การอ่าน รายงานสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศล่าสุดอาจทำให้รู้สึกหนักใจ โดยอธิบายว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นซึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางอย่างรวดเร็วต่อสภาพอากาศ ภูมิอากาศ และระบบนิเวศในทุกภูมิภาคของโลกอย่างไร และระบุว่าความเสี่ยงกำลังเพิ่มสูงขึ้นเร็วกว่าที่นักวิทยาศาสตร์คาดไว้

อุณหภูมิโลกขณะนี้อยู่ที่ 1.1 องศาเซลเซียส (2 องศาฟาเรนไฮต์) อุ่นกว่าช่วงเริ่มต้นของยุคอุตสาหกรรม คลื่นความร้อน พายุ อัคคีภัย และน้ำท่วม เป็นอันตรายต่อมนุษย์และระบบนิเวศ หลายร้อยสายพันธุ์ได้หายไปจากภูมิภาคเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงน้ำแข็งในทะเล มหาสมุทร และธารน้ำแข็งอย่างถาวร ในบางพื้นที่ การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเรื่องยากขึ้น ผู้เขียนเขียน

ถึงกระนั้น ก็มีเหตุผลหลายประการสำหรับการมองโลกในแง่ดีเช่น ต้นทุนพลังงานหมุนเวียนที่ลดลงกำลังเริ่มเปลี่ยนแปลงภาคส่วนพลังงาน เป็นต้น และการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าก็กำลังขยายตัว แต่การเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นเร็วพอ และหน้าต่างสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นกำลังปิดลงอย่างรวดเร็วรายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อรักษาภาวะโลกร้อนให้ต่ำกว่า 1.5 C (2.7 F) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกจะต้องลดลง 60% ภายในปี 2578 เมื่อเทียบกับระดับปี 2562

แผนที่ความร้อนแสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและมีลักษณะอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆ ในอนาคต
ขอบเขตที่คนรุ่นปัจจุบันและอนาคตจะได้สัมผัสกับโลกที่ร้อนขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับทางเลือกที่ทำในปัจจุบันและในปีต่อๆ ไป สถานการณ์จำลองแสดงความแตกต่างที่คาดหวังในอุณหภูมิ ขึ้นอยู่กับระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต รายงานการประเมิน IPCC ครั้งที่หก
ในรายงานฉบับใหม่ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 IPCC ได้สรุปข้อค้นพบจากชุดการประเมินที่เขียนขึ้นในช่วงแปดปีที่ผ่านมา และหารือถึงวิธีหยุดยั้งความเสียหาย นักวิทยาศาสตร์หลายร้อยคนได้ทบทวนหลักฐานและการวิจัยในนั้น

ต่อไปนี้เป็นข้อควรอ่านสี่ประการโดยผู้เขียนร่วมของรายงานบางฉบับ โดยแต่ละรายงานจะให้ภาพรวมที่แตกต่างกันของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังดำเนินอยู่และหารือเกี่ยวกับแนวทางแก้ไข

1. พายุและน้ำท่วมที่รุนแรงมากขึ้น
เจ้าหน้าที่กู้ภัยในชุดเสื้อกั๊กสีสดใสและหมวกแข็งเดินลากแพในน้ำลึกถึงเอวบนถนนที่มีน้ำท่วม น้ำขึ้นอยู่กับกล่องจดหมายที่พวกเขาเดินผ่าน
บริษัทอาสาสมัครดับเพลิงช่วยเหลือในการอพยพหลังจากเกิดน้ำท่วมฉับพลันในเมืองเฮลเมตตา รัฐนิวเจอร์ซีย์ ในเดือนสิงหาคม 2021 Tom Brenner / AFP ผ่าน Getty Images
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่น่าตกใจที่สุดหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมอย่างรุนแรง

ในยุโรปพายุในปี 2021ทำให้เกิดดินถล่ม ส่งผลให้แม่น้ำหลายสายไหลผ่านหมู่บ้านที่อยู่มานานหลายศตวรรษ ในปี 2022 ประมาณหนึ่งในสามของปากีสถานจมอยู่ใต้น้ำ และชุมชนหลายแห่งในสหรัฐฯได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน

IPCC เตือนในรายงานการประเมินฉบับที่ 6 ว่าวัฏจักรของน้ำจะยังคงเข้มข้นขึ้นเมื่อดาวเคราะห์อุ่นขึ้น ซึ่งรวมถึงปริมาณฝนมรสุมที่รุนแรง แต่ยังเพิ่มความแห้งแล้ง การละลายของธารน้ำแข็งบนภูเขาที่มากขึ้น หิมะปกคลุมที่ลดลง และหิมะละลายก่อนหน้านี้ เขียนโดย Mathew Barlow นักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพอากาศของ UMass-Lowell ผู้เขียนร่วมของรายงานที่ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

แผนที่โลกแสดงปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นในละติจูดที่สูงขึ้น แต่ไม่ใช่ทุกที่
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่เมื่อโลกอุ่นขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในละติจูดที่สูงกว่า รายงานการประเมิน IPCC ครั้งที่หก
“วัฏจักรของน้ำที่เข้มข้นขึ้นหมายความว่าทั้งความสุดขั้วแบบเปียกและแห้ง และความแปรปรวนทั่วไปของวัฏจักรของน้ำจะเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะไม่สม่ำเสมอทั่วโลกก็ตาม” บาร์โลว์เขียน

“การทำความเข้าใจเรื่องนี้และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในวัฏจักรของน้ำมีความสำคัญมากกว่าการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ น้ำเป็นทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับทุกระบบนิเวศและสังคมมนุษย์”

อ่านเพิ่มเติม: วัฏจักรของน้ำทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อสภาพอากาศอุ่นขึ้น รายงานของ IPCC เตือน – นั่นหมายถึงพายุและน้ำท่วมที่รุนแรงยิ่งขึ้น

2. ยิ่งล่าช้านานเท่าใดต้นทุนก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น
คนขับรถสามล้อถีบมองดูรถ SUV ที่กำลังโบกมือขณะขับลุยน้ำสูงระดับเข่า
ฝนตกหนักปกคลุมถนนในกรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ ในเดือนกรกฎาคม 2020 น้ำท่วมกลายเป็นเรื่องธรรมดาในหลายเมืองในเอเชียใต้ มูเนียร์ อุซ ซามาน / AFP ผ่าน Getty Images
IPCC เน้นย้ำในรายงานว่ากิจกรรมของมนุษย์ทำให้โลกร้อนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วในชั้นบรรยากาศมหาสมุทร และบริเวณที่เป็นน้ำแข็ง

“ประเทศต่างๆ สามารถวางแผนการเปลี่ยนแปลงของตนได้ หรือเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความเสียหายและวุ่นวายซึ่งมักจะเกิดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป” เอ็ดเวิร์ด คาร์นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยคลาร์กและผู้ร่วมเขียนรายงาน IPCC ที่เน้นเรื่องการปรับตัว กล่าว

ยิ่งประเทศรอการตอบสนองนานเท่าไร ความเสียหายและค่าใช้จ่ายในการควบคุมก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น การประมาณการครั้งหนึ่งจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียระบุว่าค่าใช้จ่ายในการปรับตัวที่จำเป็นสำหรับเขตเมืองอยู่ระหว่าง 64,000 ถึง 80,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี และต้นทุนในการไม่ทำอะไรเลย 10 เท่าของระดับนั้นภายในกลางศตวรรษ

“การประเมิน IPCC เสนอทางเลือกที่ชัดเจน” คาร์เขียน “มนุษยชาติยอมรับสภาพหายนะที่เป็นอยู่และอนาคตที่ไม่แน่นอนและไม่น่าพึงพอใจที่มันกำลังนำไปสู่ ​​หรือจะคว้าบังเหียนและเลือกอนาคตที่ดีกว่า?”

เป็นผู้สนับสนุนการเดิมพันอย่างเป็นทางการสำหรับกลุ่มกีฬา

ภายใต้ข้อตกลงสองปี ขณะนี้ Neds เป็นผู้สนับสนุนการเดิมพันอย่างเป็นทางการสำหรับกลุ่มกีฬา ปัจจุบัน APL เป็นองค์กรที่จัดการทั้งเอ-ลีกชายสำหรับผู้หญิงและเอ-ลีกชาย

ข้อตกลงนี้จะให้สิทธิ์แก่ Neds ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Entain ในออสเตรเลียในการโปรโมตในสนามกีฬา APL จะให้สิทธิ์แก่บริษัทในการเลือกป้ายแสดงการแข่งขัน และการบูรณาการกับศูนย์การแข่งขันสดสำหรับการแข่งขันระดับนานาชาติและในประเทศ นอกจากนี้ยังจะได้รับการเข้าถึงเนื้อหาบน Keepup ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเนื้อหาดิจิทัลของ A-Leagues ช่องทางโซเชียลมีเดียของ A-Leagues จะรวมชื่อของผู้ดำเนินการ

James Burnett ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ Neds อธิบายว่าข้อตกลงดังกล่าวทำให้บริษัทสามารถเข้าถึงและควบคุมการแข่งขันมากกว่า 200 นัดในลีกชายและหญิงมืออาชีพ Burnett แบ่งปันว่า A-Leagues ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากฟุตบอลเป็นกีฬาที่มีการเล่นกันอย่างแพร่หลายที่สุดในออสเตรเลียและทั่วโลก

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Neds ลงทะเบียนกับองค์กรกีฬา ก่อนหน้านี้ได้ประกาศข้อตกลงความร่วมมือกับ Ultimate Fighting Championship (UFC) ข้อตกลงดังกล่าวทำให้เป็นพันธมิตรการพนันอย่างเป็นทางการของออสเตรเลีย

ความร่วมมือครั้งใหม่พบกับการดูถูกเหยียดหยาม
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่จะตื่นเต้นกับความร่วมมือครั้งใหม่นี้ โดยเฉพาะทีมเอลีกที่ได้บรรลุข้อตกลงกับรัฐบาลในการสนับสนุนกิจกรรมต่อต้านการพนันแล้ว

สำนักงานการพนันอย่างมีความรับผิดชอบแห่งนิวเซาธ์เวลส์ (NSW) ได้ก่อตั้งความร่วมมือกับ Western Sydney Wanderers ในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 ข้อตกลงคือเพื่อแก้ไขปัญหาการพนันกีฬาอาชีพให้เป็นมาตรฐาน The Wanderers ระบุว่าพวกเขาจะปฏิเสธข้อเสนอใดๆ จากผู้ให้บริการเดิมพันกีฬาสำหรับการสนับสนุนหรือการสนับสนุนตามสัดส่วน

เนื่องจากเจ้าของสโมสร A-League ทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในฐานะเจ้าของ APL จึงทำให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎสำหรับหรือต่อต้านพันธมิตรและความร่วมมือบางอย่าง

ทั่วประเทศมีการผลักดันให้ลดอิทธิพลของการเดิมพันกีฬาในกีฬา สิ่งนี้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเน็ดส์และ APL ยากเช่นกัน สโมสรกีฬาจำนวนหนึ่งได้ยกเลิกการเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพันกีฬา และกำลังขอส่วนลดเพิ่มเติม

APL กำหนดก้าวของตัวเอง
บางที APL หวังว่าจะสามารถแสดงให้เห็นว่ากีฬาและการพนันกีฬาสามารถครอบครองสนามเดียวกันได้โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

องค์กรไม่กลัวที่จะแยกตัวออกจากฝูงชน และเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็ได้พิสูจน์แล้ว

เอกลักษณ์ของแบรนด์ใหม่ถูกเปิดเผยสำหรับลีกอาชีพ ลีกเยาวชน หญิง และชายถูกจัดกลุ่มภายใต้แบรนด์เอ-ลีกเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฤดูกาลหน้า การเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้ทั้ง A- และ W-League เป็นพันธมิตรชั้นยอดที่ด้านบนของเกม A-Leagues ใหม่กำลังจะเปิดตัวแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ “ล้ำสมัย” ในไม่ช้านี้ ซึ่งคาดว่าจะ “กลายเป็นบ้านของฟุตบอลในออสเตรเลีย”

ขณะนี้กีฬากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านในรูปแบบอื่นเช่นกัน ซีซั่นใหม่นี้ถือเป็นสัญญาออกอากาศฉบับใหม่กับ Network Ten ซึ่งเป็นเจ้าของโดย ViacomCBS และบริการสตรีมมิ่งใหม่ของ Paramount+ ข้อตกลงดังกล่าวเริ่มต้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและจะใช้บังคับในอีกห้าปีข้างหน้า

Stephen Gibbsวัย 45 ปี ช่างปูพื้นจาก Barry เวลส์ ไม่ได้แสดงอารมณ์ใด ๆ ในขณะที่ผู้พิพากษา Richard Twomlow จาก Merthyr Tydfil Crown Court ได้พิพากษาลงโทษ

Twomlow อธิบายว่า Gibbs เป็น “ความเสี่ยงที่สำคัญต่อสาธารณะ”

ก่อนหน้านี้ ศาลได้ยินว่ากิ๊บส์อยู่กับเอ็มมา บราวน์ คู่หูของเขามานานกว่าสิบปี แต่ความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปี 2017 เมื่อบราวน์ถูกรางวัลมากกว่า 5 ล้านปอนด์จากลอตเตอรีแห่งชาติของสหราชอาณาจักร

อัยการกล่าวว่า นั่นหมายความว่าบราวน์ไม่ต้องพึ่งพาทางการเงินกับกิ๊บส์ ผู้คลั่งไคล้การควบคุมอีกต่อไป ซึ่งไม่พอใจกับอิสรภาพและความกระตือรือร้นที่เพิ่งค้นพบซึ่งมาพร้อมกับโชคลาภของคู่หูของเขา

เขาห้ามความทะเยอทะยานของเธอที่จะใช้เงินเพื่อเดินทางไปทั่วโลกเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ชอบการเดินทาง ขณะเดียวกัน เขาเริ่มเชื่อว่าเธอกำลังมีชู้ และติดตั้งอุปกรณ์ติดตามบนรถของเธอ อัยการกล่าว

คำสาปลอตเตอรี่
ตามเอกสารของศาล บราวน์กลับไปที่บ้านที่เธอพักร่วมกับกิ๊บส์เมื่อวันที่ 30 มกราคมปีนี้ และพบว่าเขาเมาอยู่ในครัว

เขาถามเธอว่าเธออยู่ที่ไหนและกล่าวหาว่าเธอนอกใจเขากับเพื่อนเก่าที่โรงเรียน บราวน์บอกว่าเธอต้องการยุติความสัมพันธ์

กิ๊บส์คว้าคอเธอแล้วกระแทกเธอเข้ากับผนัง ก่อนที่จะหยิบมีดออกมาจากลิ้นชักในห้องครัว เขาแทงเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่ใบหน้า แขน และท้อง

เธอจำภาพมีดที่เธอคิดว่าแทงเข้าตาข้างหนึ่งของเธอได้”ทนายเอียน เบนเน็ตต์ อัยการกล่าวต่อศาล

Bennett อ้างว่า Gibbs เชื่อว่า Brown เสียชีวิตแล้วเมื่อเขาทิ้งหน้าลงจมกองเลือด เพื่อนบ้านได้ยินเสียงเธอร้องขอความช่วยเหลือ จึงแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่

ตำรวจพบกิ๊บส์อยู่ในรถของเขาโดยมีมีดเปื้อนเลือดอยู่บนที่นั่งผู้โดยสาร

บราวน์ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งเธอจำเป็นต้องทำศัลยกรรมพลาสติก เธอสูญเสียการมองเห็นร้อยละ 75 จากการโจมตี และมีรอยแผลเป็นและไม่สามารถขยับแขนขวาได้

กิ๊บส์เคยแทงเด็ก
ผู้ถูกรางวัลลอตเตอรีซึ่งบริจาคเงินจำนวนมากของเธอเพื่อการกุศล กล่าวในแถลงการณ์ถึงผลกระทบต่อเหยื่อ เธอเป็นคนเปลี่ยนไปแล้ว

ฉันเคยเป็นทั้งชีวิตและจิตวิญญาณของงานปาร์ตี้ แต่ตอนนี้ฉันไม่อยากอยู่เป็นกลุ่มใหญ่” บราวน์กล่าว “ฉันจะพกสิ่งนี้ติดตัวไปตลอดชีวิต ฉันต้องดิ้นรนรับมือกับความจริงที่ว่าเราอยู่ด้วยกันมา 12 ปีและเรามีความสุข”

ในตอนแรกกิ๊บส์ปฏิเสธที่จะพยายามฆ่าบราวน์ แต่เขาเปลี่ยนคำสารภาพเป็นความผิดในเดือนกันยายน

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 กิบส์ถูกตัดสินจำคุก 10 ปีฐานแทงอดีตคู่รักอีกคนและลูกชายวัย 11 ขวบของเธอ หลังจากที่เธอยุติความสัมพันธ์

หลังจากการโจมตีครั้งนั้น เขาพยายามฆ่าตัวตายด้วยการแทงตัวเองแล้วกระโดดลงจากโรงจอดรถบริษัทใช้ชื่อที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศที่ดำเนินธุรกิจ ในกรีซและไซปรัส Sazka ดำเนินการลอตเตอรี่ในชื่อ OPAP ในอิตาลี Loto Gioco เป็นชื่อของบริษัท ในออสเตรีย Lotteries Austria เป็นหน้าตาของบริษัท

นับจากนี้ไป สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะถูกแปลงเป็น Allwyn บริษัทได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงในวันนี้ โดยใช้ชื่อที่ใช้สำหรับการดำเนินงานในสหราชอาณาจักรตั้งแต่เดือนเมษายน

เป้าหมายของการรีแบรนด์คือเพื่อสะท้อนจุดยืนของบริษัทในระดับโลกได้ดีขึ้น แทนที่จะเป็นเพียงผู้ดำเนินการทั่วยุโรป บริษัทได้ขยายการเข้าถึงและหวังว่าการเปลี่ยนชื่อจะช่วยเสริมตำแหน่งดังกล่าว

ช่วงเวลาสำคัญของซัซก้า
Sazka มีงานยุ่งมากในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา เนื่องจากกำลังมองหาที่จะขยายการดำเนินงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในเดือนเมษายน 2020 บริษัทได้เข้าซื้อการดำเนินการด้านการพนันกีฬาของ Stoiximan Group ในกรีซและไซปรัสผ่านทางบริษัท OPAP

ตามมาด้วยการเข้าร่วม การแข่งขันใบอนุญาตลอตเตอรีแห่งชาติของสหราชอาณาจักรครั้งที่สี่ที่ยังคงดำเนินอยู่ ควรจะสรุปในเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้ อย่างไรก็ตาม กระบวนการออกใบอนุญาตใหม่ใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ ขณะนี้ผลงานมีการวางแผนเปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า

ไม่นานหลังจากประกาศเข้าร่วมในโครงการลอตเตอรีของสหราชอาณาจักร Sazka ก็ได้รับการอัดฉีดเงินทุนจำนวนมากจาก Apollo Global Management เพื่อช่วยในการขยายโครงการ เงินจำนวน 500 ล้านยูโร (565.55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ยังคงช่วยเหลือในความพยายามใหม่ๆ ของบริษัทในยุโรปและสหรัฐอเมริกา การลงทุนดังกล่าวบ่งบอกถึง “การประเมินมูลค่าหุ้นที่ 4.2 พันล้านยูโร (4.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับ Sazka ตามข้อมูลของบริษัท

เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา Sazka ซื้อ 4.31% ของ Casinos Austria ซึ่งเป็นบริษัทที่คาดว่าจะช่วยเมืองนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่นนำความฝันของรีสอร์ทแบบบูรณาการมาสู่ชีวิต นอกจากนี้ยังเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน OPAP โดยในที่สุดก็เข้าควบคุมบริษัท 45.36%

รายได้มีแนวโน้มสูงขึ้น
ในช่วงหกเดือนล่าสุดซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน รายได้รวมจากการเล่นเกม (GGR) ของ Sazka เพิ่มขึ้น 160.3 ล้านยูโรหรือ 65% เป็น 406.9 ล้านยูโร ตัวเลขนี้ไม่รวมรายได้จากการมีส่วนร่วมในคาสิโนออสเตรียและ Stoiximan

การเติบโตนี้เกิดจากการเติบโตตามธรรมชาติใน iGaming รวมถึงการขายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ นอกจากนี้ยังรวมถึงผลกระทบของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อธุรกิจกรีซ-ไซปรัสในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 มากกว่าที่เคยเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 2 ปี 2564

ภาษีการเล่นเกมเพิ่มขึ้น 206.4 ล้านยูโร (233.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) หรือ 244% เป็น 291 ล้านยูโร (329 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ GGR ที่รวมบัญชี นี่เป็นมากกว่าการเติบโตของ GGR เนื่องจากการควบรวมกิจการที่ Casinos Austria ซึ่งจ่ายภาษีการเล่นเกมในอัตราที่สูงกว่าธุรกิจอื่นๆ

ยอดขายสำหรับการดำเนินการลอตเตอรีเพิ่มขึ้น 78% เป็น 621.6 ล้านยูโร (702.84 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในช่วงครึ่งแรกของปี ยอดขายลอตเตอรีทันทีก็เพิ่มขึ้น 101% แตะ 119.6 ล้านยูโร (135.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เนื่องจาก Sazka ปรับปรุงจุดสนใจหลักมันยังคงเป็นหัวข้อที่สำคัญ และข้อมูลเชิงลึกจากการอภิปรายในการประชุมครั้งนั้นรวมถึงจากการประชุม Global Symposium on Racing ประจำปีครั้งที่ 47 ซึ่งเริ่มต้นเมื่อวันอังคารที่มหาวิทยาลัยแอริโซนาก็คุ้มค่าที่จะพูดคุยกันในบางจุด แต่ก่อนที่การแข่งม้าจะขยายฐานผู้ชมออกไป ยังต้องทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ อีก

การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ต้องเกิดขึ้นคือการปรับปรุงความปลอดภัยของม้า ไม่มีอะไรสำคัญจนกว่าจะเสร็จสิ้น

ฉันหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อไม่ให้ต่อต้านการแข่งรถเพราะฉันไม่ ฉันโตมาจาก Churchill Downs เพียง 10 นาที และใช้เวลาและเงินมากมายที่นั่น ที่ยกมาเพราะอยากให้กีฬามีอนาคต

อย่างดีที่สุด การแข่งม้าเป็นกีฬาที่ดูเหมือนจะเป็นที่ชื่นชอบของแฟนกีฬาแห่งศตวรรษที่ 21 การแข่งขันใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีและสามารถจบการแข่งขันได้อย่างน่าตื่นเต้นและเร้าใจ การหยุดทำงานระหว่างการแข่งขันจะให้เวลาแก่นักเดิมพันในการตัดสินว่าพวกเขาชอบใครในการแข่งขันครั้งถัดไป หรือพวกเขาสามารถรับชมการแข่งขันจำลองจากสนามอื่นเพื่อโอกาสในการเดิมพันการแข่งขันอื่นที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่นาทีต่อมา การนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ อัตราต่อรองคงที่จะช่วยดึงดูดนักเดิมพันรายใหม่

แต่การใช้เวลา เงิน และพลังงานไปกับแคมเปญเพื่อดึงดูดแฟน ๆ และนักเดิมพันหน้าใหม่จะมีประโยชน์อะไร เมื่ออยู่นอกการแข่งขัน Triple Crown กีฬาดังกล่าวดูเหมือนจะดึงดูดความสนใจของสื่อเฉพาะเมื่อม้าตายหรือเมื่อมีเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับยาเสพติดเท่านั้น

การแข่งม้าที่ ‘ปลอดภัยและยุติธรรมยิ่งขึ้น’ เกิดขึ้นได้
Charles Scheeler ยอมรับว่าการแข่งม้าสามารถและต้องปลอดภัยกว่า

เขาแถลงดังกล่าวในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ในวันอังคารที่การประชุมสัมมนา Scheeler เป็นประธานคณะกรรมการบริหารของ Horseracing Integrity and Safety Act (HISA) คณะกรรมการถูกตั้งข้อหาพัฒนากฎการแข่งรถระดับชาติที่เรียกร้องจาก HISA ซึ่งเป็นกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ผ่านเมื่อปีที่แล้ว กฎเหล่านั้นจะมีผลอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคมปีหน้า

HISAได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากนักขี่ม้าบางคนในเกม ซึ่งเกรงว่าจะทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น และไม่ปรับปรุงความปลอดภัยของกีฬา ข้อกังวลหลักคือการห้าม Lasix ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการควบคุมเลือดออกในปอด แต่เขตอำนาจศาลส่วนใหญ่เริ่มสั่งห้ามยาดังกล่าวเมื่อปีที่แล้วโดยค่อย ๆ ดำเนินการ การแบนเด็กอายุ 2 ขวบเริ่มในปี 2020 และสำหรับนักวิ่งเดิมพันทุกคนที่เริ่มต้นปีนี้ ดูเหมือนจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาใด ๆ ในกีฬา

และในขณะที่องค์กรนักขี่ม้าหลายแห่งพยายามปิดกั้น HISA ในศาลรัฐบาลกลาง Scheeler เรียกร้องให้พวกเขาเข้าร่วมกับผู้นำในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงการแข่งรถ

มันไม่สำคัญว่าคุณกำลังอยู่ฝ่ายไหน (โต้วาที)”เขากล่าว “ไม่ว่าคุณจะคิดว่าแก้วมีสามในสี่เต็มหรือว่างเปล่าสามในสี่ สิ่งสำคัญคือเราทุกคนตระหนักดีว่ากีฬาที่ปลอดภัยและยุติธรรมยิ่งขึ้นจะสร้างกระแสน้ำที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะยกระดับทุกคนในวงการกีฬา”

การแข่งรถไม่มีทางเลือกจริงๆ Scheeler กล่าวเสริม เขาเป็นทนายความที่เกษียณแล้ว ซึ่งครั้งหนึ่งเคยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหลักของจอร์จ มิทเชลล์ เมื่ออดีตวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ นำการสอบสวนอิสระเกี่ยวกับการใช้ยาเพิ่มประสิทธิภาพในเมเจอร์ลีกเบสบอล การรักษาสภาพที่เป็นอยู่ไม่ใช่ทางเลือก

“ถ้าเราอยู่ในที่ที่เราอยู่ เราจะไม่อยู่ในที่ที่เราอยู่” เขากล่าว “เราจะสูญเสียดินแดน”

ฐานข้อมูลแสดงการปรับปรุง
สถิติแสดงให้เห็นว่าการแข่งรถในประเทศดีขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ฐานข้อมูลการบาดเจ็บของม้าซึ่งดูแลโดย The Jockey Club ได้เก็บบันทึกการเสียชีวิตจากการแข่งขันมาตั้งแต่ปี 2009 ในปี 2020 เส้นทางที่เข้าร่วมรายงานอัตราการเกิดการเสียชีวิต 1.41 ต่อ 1,000 ครั้ง นับเป็นปีที่แปดติดต่อกันที่อัตราการลดลง

อีกวิธีในการดู ดังที่ The Jockey Club อธิบายไว้ก็คือ 99.86 เปอร์เซ็นต์ของผู้เริ่มต้นทั้งหมดในสนามแข่งเหล่านั้นจบการแข่งขันโดยไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัส

นั่นอาจดูเหมือนมีอัตราการเกิดที่ต่ำมาก แต่ฐานข้อมูลไม่ได้ครอบคลุมการเสียชีวิตทั้งหมด ตัวอย่างเช่น Medina Spirit เสียชีวิตหลังจากออกกำลังกาย

นอกจากนี้ ตามที่สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการแข่งรถBloodHorseระบุไว้ในการศึกษาเมื่อสองปีที่แล้ว การเสียชีวิตในการแข่งรถในสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะสูงกว่าในบริเตนใหญ่ ญี่ปุ่น และฮ่องกง

ยิ่งกว่านั้นสามารถทำได้และต้องทำ

การใช้และการใช้ยาในทางที่ผิดในอุตสาหกรรมการแข่งรถทำให้กีฬามาถึงทางแยก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการแข่งรถจะต้องตกลงกันว่ากีฬาจะต้องดำเนินไปในทิศทางใดก่อนที่จะนำมาตรการอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงกีฬามาใช้คณะกรรมการการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแห่งรัฐได้กำหนดการประชุมในเช้าวันพุธเพื่อจัดให้มีการพิจารณาคดีและอาจลงคะแนนเสียงร่างพระราชบัญญัติสภาผู้แทนราษฎรฉบับที่ 29 วาระการประชุมยังกล่าวถึงการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติที่เป็นไปได้ด้วย

HB29 เป็นกฎหมายที่วุฒิสภาของรัฐแก้ไขเพิ่มเติมในเดือนมิถุนายนเพื่อแทรกภาษาการพนันกีฬาโดยหวังว่าจะบรรลุข้อตกลงก่อนที่สภานิติบัญญัติจะถูกเลื่อนออกไปในช่วงปิดภาคฤดูร้อน เมื่อสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้น ผู้นำจากทั้งสองสภาจึงได้ตั้งคณะกรรมการการประชุมขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมเพื่อลงรายละเอียดและบรรลุข้อตกลง

รายงานความก้าวหน้าออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อวันจันทร์ ส.ว. Kirk Schuring แห่งรัฐ R-Canton บอกกับWHBC-AMว่าเขาคาดหวังว่าจะมีการลงคะแนนเสียงทั้งในสภาและวุฒิสภาในสัปดาห์นี้

เรามีทุกอย่างพร้อมแล้ว”เขากล่าว “ตอนนี้ ฉันไม่สามารถลงรายละเอียดได้ เพราะเรามีแนวคิดที่เราได้ดำเนินการไปแล้ว และตอนนี้เรากำลังทำงานร่วมกับคณะกรรมาธิการฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาอยู่ในรูปแบบทางกฎหมายที่จำเป็น”

หากทุกอย่างเป็นไปด้วยดี การลงคะแนนเสียงชั้นในห้องทั้งสองอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้นี้ ปฏิทินของสภานิติบัญญัติแห่งโอไฮโอแสดงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่กำหนดไว้ในบ่ายวันพุธและวันพฤหัสบดีในสัปดาห์นี้ วุฒิสภามีกำหนดจะประชุมกันในวันพุธและวันที่ 15 ธันวาคม

การเดิมพันกีฬาโอไฮโอจะเริ่มภายในปี 2566
รุ่นสุดท้ายของใบเรียกเก็บเงินนั้นซึ่งอยู่ใน HB29 อนุญาตให้คณะกรรมการควบคุมคาสิโนโอไฮโอควบคุมกิจกรรมได้ อนุญาตให้มีหนังสือกีฬาขายปลีก 40 รายการ แอปพลิเคชันมือถือสูงสุด 25 รายการ และผู้ถือใบอนุญาตจำหน่ายสุราบางรายสามารถเสนอซุ้มในสถานที่ของตนได้

ใบเรียกเก็บเงินดังกล่าวยังเรียกร้องให้มีหนังสือกีฬาขายปลีกตั้งอยู่ในเขตที่มีผู้อยู่อาศัยอย่างน้อย 100,000 คน มณฑลที่มีประชากรเกิน 400,000 สามารถมีสปอร์ตบุ๊คขายปลีกได้สามแห่ง ในขณะที่มณฑลที่ใหญ่ที่สุดสามแห่งของรัฐสามารถมีได้ห้าแห่ง สิ่งเหล่านี้จะเป็นเจ้าภาพโดยคาสิโนของรัฐ racinos (ซึ่งควบคุมโดยลอตเตอรีของรัฐ) และแฟรนไชส์กีฬามืออาชีพ ผู้ถือใบอนุญาตการขายปลีกจะได้รับอนุญาตให้ใช้งานแอปออนไลน์ได้

ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าร่างกฎหมายใหม่จะอยู่ในจำนวนเท่าใด แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตัวแทนของรัฐ Bill Seitz (R-Cincinnati) บอกกับStatehouse News ของรัฐโอไฮโอ ว่าทุกฝ่ายในอุตสาหกรรมเกมถูกรวมอยู่ด้วย Seitz ยังบอกกับเว็บไซต์ข่าวว่าเป้าหมายคือการเปิดตัวการพนันกีฬาภายในวันที่ 1 มกราคม 2023

“เราต้องการให้แน่ใจว่าจะให้เวลาคณะกรรมการควบคุมคาสิโนอย่างเพียงพอในการดำเนินการตรวจสอบทั้งหมดที่พวกเขาถูกตั้งข้อหาทำภายใต้การเรียกเก็บเงินนี้ และเราต้องการให้แน่ใจว่าทุกคนเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นเดียวกัน” เขาบอกกับสเตทเฮาส์ ข่าว . “เราจะไม่มีคนบางคนออกสู่ตลาดเร็วกว่าคนอื่นๆ นั่นไม่ยุติธรรม. เราทุกคนจะเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นเดียวกัน”

Schuring บอกกับสถานีวิทยุ Canton ว่าหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้กฎหมายใช้เวลานานมากในการมาถึงจุดนี้คือการเจรจากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี “การแข่งขันอย่างเข้มข้น” ในตลาดเกม เขาบอกว่ามันเหมือนกับการพยายามบรรลุข้อตกลงกับโอไฮโอ สเตท บัคอายส์, มิชิแกน วูล์ฟเวอรีนส์, บอสตัน เรดซอกซ์ และนิวยอร์ก แยงกี้ส์

บางคนยังคงชอบการควบคุมลอตเตอรี
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐพยายามผ่านการเรียกเก็บเงินการพนันกีฬา ปีที่แล้ว ร่างกฎหมายแยกกันปรากฏในทั้งสองห้อง สภาผ่านเวอร์ชันที่ให้อำนาจแก่คณะกรรมการลอตเตอรีเกี่ยวกับการพนันกีฬา แต่ร่างกฎหมายดังกล่าวไม่เคยได้รับการพิจารณาในวุฒิสภา

นอกจากนี้ ร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภาเองก็ไม่เคยมีความคืบหน้าแต่อย่างใดก่อนที่เซสชั่นจะสิ้นสุดลง และเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้น จะต้องยื่นใบเรียกเก็บเงินใหม่สำหรับการประชุมสองปีที่เริ่มต้นเมื่อต้นปีนี้

แม้ว่าตอนนี้จะมีความเห็นเป็นเอกฉันท์แล้ว แต่ทุกคนก็ไม่เห็นด้วยกับทิศทางที่สิ่งต่าง ๆ ดูเหมือนจะมุ่งหน้าไป

จอห์น แครนลีย์ นายกเทศมนตรีเมืองซินซินนาติ ซึ่งกำลังลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าการรัฐจากพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งในปีหน้า เชื่อว่าการพนันกีฬาใน รัฐควรจะแพร่หลาย ตามคำแถลงในหน้า Facebook ของแคมเปญของเขา นั่นหมายความว่าลอตเตอรีควรควบคุมการพนันกีฬา ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนของรัฐโอไฮโอมากขึ้น

“โอไฮโอมีธุรกิจขนาดเล็กมากกว่า 10,000 แห่งที่ขายผลิตภัณฑ์ลอตเตอรีอยู่แล้ว ธุรกิจเหล่านี้กระจัดกระจายไปทั่วรัฐและยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ปล่อยให้พวกเขาแบ่งปันในการเดิมพันกีฬาจะช่วยทุกภูมิภาคของโอไฮโอ” แครนลีย์กล่าวแซดเลอร์ฟ้องร้องคัดค้านคำสั่งห้ามดังกล่าวในเดือนมิถุนายน โดยโต้แย้งว่าคำสั่งดังกล่าว “ขัดต่อรัฐธรรมนูญและดังนั้นจึงไม่สามารถบังคับใช้ได้”

เขากล่าวว่าการห้ามลงโทษธุรกิจขนาดเล็กในท้องถิ่นอย่างไม่ยุติธรรมในช่วงเวลาที่เวอร์จิเนียรับรองและได้รับอนุญาตจากการเล่นเกมคาสิโนและการพนันกีฬา โดยส่วนใหญ่เพื่อประโยชน์ของบริษัทเกมขนาดใหญ่นอกรัฐ

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ผู้พิพากษาใน Greensville Circuit Court ได้สั่งห้ามใช้น้ำแข็งเพื่อรอการตัดสินของคดี การทดลองมีกำหนดในเดือนพฤษภาคม

เฉดสีเทาทางกฎหมาย
เกมทักษะมีรูปลักษณ์และความรู้สึกของสล็อตแมชชีน แต่ใช้องค์ประกอบทักษะบางอย่าง ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับผู้เล่นที่ต้อง “ตัดสินใจอย่างเหมาะสม” โดยระบุเพย์ไลน์ที่ชนะของตนเอง

ผู้เล่นยังสามารถนำเสนอเกมโบนัสที่พวกเขาจะต้องจดจำและทำซ้ำลำดับของสีที่กระพริบ คล้ายกับ “Simon” เกมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเด็กที่ได้รับความนิยมในช่วงปี 1980 เครื่องสล็อตเหมือนมีอยู่ในร้านสะดวกซื้อและป้ายรถบรรทุกในเวอร์จิเนียเป็นเวลาสองทศวรรษ แต่พวกเขาได้ครอบครองพื้นที่สีเทาของกฎหมาย ดังนั้นบางครั้งจึงถูกเรียกว่า “เครื่องจักรสีเทา”

แซดเลอร์เป็นเจ้าของป้ายรถบรรทุกและร้านอาหารหลายแห่งในและรอบๆ บ้านเกิดของเขาที่เอ็มโพเรียทางตอนใต้ของเวอร์จิเนีย ตามเอกสารของศาล อดีตนักแข่งรถคาดว่าจะสูญเสียรายได้สุทธิต่อปี 750,000 ดอลลาร์เนื่องจากการสั่งห้าม เขาบอกว่าเขาไม่มีปัญหากับการเล่นเกมคาสิโนในเวอร์จิเนีย แต่เขาไม่ควรสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจขนาดเล็ก

แซดเลอร์เรียกแบนขัดต่อรัฐธรรมนูญ
ร่างกฎหมายที่จะทำให้เกมทักษะถูกกฎหมาย เก็บภาษี และควบคุมถูกปฏิเสธโดยอุตสาหกรรมเนื่องจากภาษีลงโทษ 35 เปอร์เซ็นต์ และได้รับการลงมติโดยสมัชชาใหญ่

ในปี 2020 สภานิติบัญญัติลงมติให้สั่งห้ามเครื่องจักรดังกล่าวโดยเด็ดขาด แต่ผู้ว่าการรัฐจากพรรคเดโมแครต ราล์ฟ นอร์แธม ขอให้ฝ่ายนิติบัญญัติพักงานไว้หนึ่งปี เขาวางแผนเก็บภาษีและควบคุมเครื่องจักรเป็นเวลา 12 เดือนเท่านั้น เพื่อช่วยพยุงการเงินสำหรับธุรกิจที่ต้องดิ้นรนในช่วงการแพร่ระบาด

แต่นั่นคงจะเป็นเช่นนั้น Northam กล่าว การห้ามมีผลใช้บังคับในเดือนกรกฎาคมนี้

แซดเลอร์กล่าวในแถลงการณ์เมื่อเดือนตุลาคมว่าเขาจะไม่ยอมให้ “การแทรกแซงของรัฐบาลและการเข้าถึงมากเกินไป” จนกว่า “สิทธิตามรัฐธรรมนูญของเขา และสิทธิของเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กอื่นๆ เช่นฉัน จะได้รับการฟื้นฟูโดยศาล”

เมื่อวันจันทร์ เขาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเขาแค่อยากได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม

“คำตัดสินคืนนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเรากำลังจะได้สิ่งนั้น” เขากล่าวเสริม จากนั้นเขาก็บอกว่าเขากำลังมุ่งหน้ากลับไปที่ Emporia เพื่อเปิดเครื่องเกมของเขาสำนักงานตรวจสอบและประสานงานการเล่นเกมของมาเก๊า (DICJ) มีรายงานว่าบอกกับกลุ่มขยะว่าพวกเขาไม่สามารถให้ยืมเงินของลูกค้าเพื่อเล่นการพนันต่อไปได้ในขณะที่พวกเขาอยู่ในเมืองคาสิโน นายหน้า Bernstein แจ้งข่าวว่าหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมกำลังปราบปรามการดำเนินงานรวมทั่วทั้งเขตปกครองพิเศษของจีน (SAR) อย่างมาก

ผู้ให้บริการคาสิโนเชิงพาณิชย์ทั้งหกราย ได้แก่ Sands, MGM, Wynn, Melco, Galaxy และ SJM เริ่มปิดห้องเล่นเกมวีไอพีส่วนตัวที่ถูกใช้โดยกลุ่มดังกล่าวหลังจากการจับกุมเมื่อปลายเดือนที่แล้วของผู้ก่อตั้ง Suncity Group ประธานและซีอีโอ Alvin Chau Suncity เป็นหนึ่งในกลุ่มรวมที่ใหญ่ที่สุดในมาเก๊าและทั่วเอเชียมายาวนาน

จุดสิ้นสุดของ Junkets
ผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนหกรายของมาเก๊าถูกกำหนดให้เห็นสิทธิพิเศษในการเล่นเกมของพวกเขาจะหมดอายุในเดือนมิถุนายนปีหน้า ขณะนี้ SAR ของจีนอยู่ในระหว่างการทบทวนด้านกฎระเบียบทั้งหมดของอุตสาหกรรมเกมชั้นนำระดับโลก

Junkets กลายเป็นศัตรูหมายเลข 1 ของการประเมินอุตสาหกรรมใหม่ ตามคำแนะนำของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน มีข้อกังวลอย่างมากเกี่ยวกับวิธีที่กลุ่มขยะช่วยเหลือชาวแผ่นดินใหญ่ในการเคลื่อนย้ายเงินจำนวนมหาศาลจากสาธารณรัฐประชาชนไปยังแหล่งเก็บภาษีอย่างมาเก๊า Xi กล่าวว่าเงินทุนไหลออกไปยังศูนย์กลางคาสิโนมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติ

ลูกค้า Junket มักจะซื้อทริป VIP ที่สูงเกินไปไปยังมาเก๊าจาก Junket บนแผ่นดินใหญ่ซึ่งรวมถึงการเดินทางและที่พักหรูหราระดับเฟิร์สคลาส แพ็คเกจท่องเที่ยวแผ่นดินใหญ่ไม่ได้พูดถึงการพนันเลย แต่เมื่อลูกค้ามาถึงมาเก๊า พวกเขามักจะได้รับวงเงินเครดิตที่สะท้อนราคาซื้อการเดินทาง

ตามที่ Bernstein ระบุ DICJ ได้สั่งให้กลุ่มขยะดังกล่าวระงับองค์ประกอบเครดิต นั่นคือหน้าที่หลักของวิสาหกิจรวม หมายความว่าวันของกลุ่มวีไอพีที่นำนักพนันที่ร่ำรวยที่สุดของจีนไปยังมาเก๊าสามารถนับได้

“หากสิ่งนี้เป็นจริง พวกขยะจะต้องดำเนินการเป็นตัวแทนการท่องเที่ยว ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการรับค่าธรรมเนียมในการนำลูกค้าที่ร่ำรวยมาสู่ผู้ให้บริการคาสิโน แทนที่จะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากห้องเล่นเกมวีไอพี ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจหลักมานานหลายปี ” Carlos Lobo ที่ปรึกษาด้านเกมของมาเก๊าอธิบาย

เกมเด้ง
คาสิโนในมาเก๊าไม่ได้แสดงความกังวลมากมายเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่แข็งแกร่งของการรวมกลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมในปี 2565 และต่อๆ ไป ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ MGM กล่าวว่า จริงๆ แล้ว ขยะไม่ได้ช่วยอะไรกับกำไรของบริษัทในภูมิภาคนี้เลย และปัจจุบันลูกค้าในตลาดมวลชนระดับพรีเมี่ยมก็เป็นผู้บริโภคที่ปรารถนามากที่สุด

แม้จะมีความสับสนวุ่นวายด้านกฎระเบียบรอบ ๆ ขยะ Bernstein กล่าวว่ามีการปรับปรุงที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในรายได้จากการเล่นเกมในสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม หมายเหตุจากนายหน้าอธิบายว่ารายรับจากการเล่นเกมขั้นต้น (GGR) ในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 จากค่าเฉลี่ยรายสัปดาห์ที่พบในเดือนพฤศจิกายน

การชนของ GGR เป็นผลมาจากการข้ามพรมแดนที่มีข้อจำกัดน้อยกว่าสำหรับชาวแผ่นดินใหญ่เข้าและออกจากมาเก๊า

ในขณะที่สุขอนามัยของมือได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่ง

John Boyce, MD, หัวหน้าแผนกโรคติดเชื้อที่โรงพยาบาล Saint Raphael ใน New Haven, Conn. ได้ศึกษาประสิทธิภาพของแนวทางปฏิบัติในการทำความสะอาดโรงพยาบาล การศึกษาของเขาตีพิมพ์ในวารสารInfection Control and Hospital Epidemiology ฉบับเดือนกรกฎาคม 2552 และมกราคม 2553

“ในช่วง 5 ถึง 10 ปีที่ผ่านมา มีการชื่นชมมากขึ้นสำหรับข้อเท็จจริงที่ว่าพื้นผิวที่ปนเปื้อนในโรงพยาบาลสามารถนำไปสู่การแพร่เชื้อโรคที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ” ดร. บอยซ์กล่าว “ในแนวปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อที่สำคัญที่สุด แต่องค์กรต่างๆ เช่น CDC ก็ตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องใส่ใจกับพื้นผิวด้วยเช่นกัน”

“ขณะนี้มีหลักฐานที่แสดงว่าการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความเสี่ยงของผู้ป่วยในการได้รับแบคทีเรียที่ดื้อยา เช่น เอนเทอโรคอคคัสที่ดื้อต่อแวนโคไมซิน (VRE), คลอสตริเดียม ดิฟิไซล์ (C. diff) และสแตฟิโลค็อกคัสที่ดื้อต่อเมธิ ซิลลิน aureus (MRSA) ในโรงพยาบาล” ดร. บอยซ์กล่าว

การติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพตามรายงานของ Agency for Healthcare Research and Quality of the US Department of Health and Human Services การติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ (HAIs) เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยที่สุดของการรักษาในโรงพยาบาล และเป็นหนึ่งใน 10 สาเหตุหลักของ ความตายในสหรัฐอเมริกา ในปี 2545 HAIs มีการติดเชื้อประมาณ 1.7 ล้านรายและเสียชีวิตที่เกี่ยวข้อง 99,000 ราย

รัฐบาลและองค์กรอุตสาหกรรมต่างเรียกร้องให้มีเทคนิคการตรวจสอบที่ดีขึ้น ในManagement of Multidrug-Resistant Organisms in Healthcare Settings, 2006แนวปฏิบัติ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการควบคุมการติดเชื้อด้านการดูแลสุขภาพของศูนย์ควบคุมโรค (CDC) แนะนำว่าสถานพยาบาลควร “ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำความสะอาดเพื่อให้แน่ใจว่ามีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวอย่างสม่ำเสมอ” ทั้ง Society for Healthcare

Epidemiology of America (SHEA) และ Infectious Diseases Society of America (IDSA) ต่างระบุว่าการมีระบบตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา ในเอกสาร CDC Toolkit ล่าสุด “ตัวเลือกสำหรับการประเมินการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม” CDC ยอมรับ ATP Bioluminescence เป็น “วิธีการที่เป็นกลางสำหรับการประเมินสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม”

Debra Rectenwald ประธานฝ่ายป้องกันการติดเชื้อและผู้จัดการทั่วไปของ 3M กล่าวว่า “ระบบ Clean-Trace เป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับพันธมิตรสถานพยาบาลของเรา ซึ่งมีภารกิจร่วมกันในการลด HAIs” “ระบบการจัดการสุขอนามัย ATP นี้เป็นเครื่องมือระดับแนวหน้าที่จะปฏิวัติสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมและเป็นส่วนสำคัญของภารกิจของเราคือการรวบรวมองค์ประกอบทั้งหมดของโซลูชันการตรวจสอบสุขอนามัยที่เหนือกว่า นอกจากนี้ 3M ยังเสนอการศึกษา โปรโตคอล บริการ เครื่องมือปฏิบัติตามข้อกำหนด และกลุ่มผลิตภัณฑ์การทำความสะอาด ซึ่งทั้งหมดนี้ครอบคลุมโซลูชั่นด้านสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมือนใครของเราสำหรับคลังอาวุธป้องกันการติดเชื้อของลูกค้าของเรา”

ทำการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกเพื่อสภาพแวดล้อมด้านการดูแลสุขภาพที่สะอาดขึ้นปัจจุบัน โรงพยาบาลและสถานพยาบาลประมาณ 150 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกากำลังใช้ Clean-Trace หนึ่งในสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านั้นคือโรงพยาบาลแทมปาซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์การบาดเจ็บระดับ 1 เพียงแห่งเดียวในพื้นที่และศูนย์การเผาไหม้ 1 ใน 4 แห่งในรัฐ จอห์น สโคลาโร ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการสุขภาพที่ผ่านการรับรองและผู้อำนวยการฝ่ายบริการด้านสิ่งแวดล้อม/สิ่งทอ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการทำความสะอาดด้านสิ่งแวดล้อมที่สถานพยาบาล

West Central Florida เช่นเดียวกับโรงพยาบาลหลายแห่ง Tampa General ใช้การตรวจสอบด้วยสายตาอย่างระมัดระวังและการสุ่มตัวอย่างเพาะเชื้อและการทดสอบในห้องปฏิบัติการเป็นระยะๆ แต่ Scolaro ค้นหาวิธีการแบบเรียลไทม์ที่เข้มข้นมากขึ้นเพื่อช่วยตรวจสอบและยืนยันประสิทธิภาพการทำความสะอาด ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา

จากข้อมูลของ Scolaro ความสามารถในการยืนยันประสิทธิภาพการทำความสะอาดโดยจุดสัมผัสแต่ละจุดและพนักงานทำความสะอาดได้นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและช่วยเปลี่ยนไดนามิกการป้องกันการติดเชื้อในโรงงา

“การปรับปรุงที่สำคัญจาก 85 เปอร์เซ็นต์เป็น 96 เปอร์เซ็นต์ในคะแนนการปฏิบัติตามนั้นเป็นผลมาจากการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพในทันทีและความสามารถในการประเมินและปรับปรุงขั้นตอนของเรา” Scolaro กล่าว “ตอนนี้สามารถแสดงให้เห็นความแตกต่างของประสิทธิภาพระหว่างการทำความสะอาดที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมได้ทันที ระบบนี้มีผลทำให้มองไม่เห็นและกลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากสำหรับเราอย่างรวดเร็ว”

นอกจากนี้ Clean-Trace System ได้กลายเป็นเครื่องมือทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพและเป็นแรงกระตุ้นเชิงบวกสำหรับพนักงานทำความสะอาด “พนักงานของเราสามารถเห็นได้โดยตรงว่าอะไรได้ผลและสามารถเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติของพวกเขาให้ตรงตามมาตรฐานได้อย่างสม่ำเสมอ” Scolaro กล่าว

ขณะนี้ระบบการจัดการสุขอนามัย 3M Clean-Trace พร้อมใช้งานแล้วสำหรับการใช้งานด้านสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม 3M คาดว่าจะแนะนำแอปพลิเคชัน Clean-Trace สำหรับเครื่องมือผ่าตัดและกล้องเอนโดสโคปภายในปี 2554 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.3M.com/cleantrace

เกี่ยวกับแผนกป้องกันการติดเชื้อของ 3Mแผนกป้องกันการติดเชื้อของ 3M มีพันธกิจอย่างแท้จริงในการจัดหาโซลูชันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ เมื่อรวมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน 3M ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่แตกต่า

งกันมากกว่า 40 แพลตฟอร์มและกลุ่มผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพกำหนดและจัดการกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อในปัจจุบัน ด้วยระบบบุคลากร ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ 3M Infection Prevention ยังคงเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ซึ่งมุ่งมั่นที่จะช่วยลูกค้าเป็นผู้นำในการควบคุมความเสี่ยงของการติดเชื้อ หากต้องการ ข้อมูล เพิ่มเติม โปรดไปที่www.3M.com/infectionprevention

เกี่ยวกับ 3M Health Care3M Health Care ซึ่งเป็นหนึ่งในหกกลุ่มธุรกิจหลักของ 3M นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมระดับโลกเพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการปรับปรุงการปฏิบัติ การส่งมอบ และผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยในด้านการแพทย์ การดูแลช่องปาก การให้ยา ความปลอดภัยของอาหาร และ ตลาดข้อมูลด้านสุขภาพ เรียน รู้ เพิ่มเติมที่www.3M.com/healthcare

เกี่ยวกับ 3M3M รวบรวมจุดประกายความคิดใหม่ ๆ และแปลงให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์อันชาญฉลาดหลายพันรายการ วัฒนธรรมการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ของเราเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดกระแสเทคโนโลยีอันทรงพลังที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นอย่างไม่สิ้นสุด 3เอ็ม คือบริษัทแห่งนวัตกรรมที่ไม่เคยหยุดคิดค้น ด้วยยอดขาย 2.7 หมื่นล้านดอลลาร์ 3M มีพนักงานประมาณ 80,000 คนทั่วโลก และมีการดำเนินงานในกว่า 65 ประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่www.3M.com หรือติดตาม @3MNews บน Twitter

3M และ Clean-Trace เป็นเครื่องหมายการค้าของ 3Mวิทยาลัยพยาบาลแชมเบอร์เลนจัดงาน ‘Nurses’ Night at the Ballpark’ กับทีมชิคาโกคับส์
พยาบาลท้องถิ่นขว้างลูกแรก นักเรียนพยาบาลร้องเพลงชาติในเกมคืนนี้

10 พฤษภาคม 2554 09:30 น. ตามเวลาออมแสงตะวันออกชิคาโก–( BUSINESS WIRE )–ในการเฉลิมฉลองสัปดาห์พยาบาลแห่งชาติ (6-12 พฤษภาคม) วิทยาลัยพยาบาลแชมเบอร์เลนร่วมมือกับNursing Spectrumซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Gannett เพื่อจัดงาน “Nurses’ Night at the Ballpark” ประจำปีครั้งที่สอง กับทีม Chicago Cubs ที่ Wrigley Field ในวันที่ 10 พฤษภาคม ค่ำคืนนี้มีขึ้นเพื่อยกย่องพยาบาลและนักการศึกษาพยาบาลในเขตชิคาโกสำหรับความมุ่งมั่นในการปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง พยาบาลวิชาชีพ (RN) คาเรน ฟิลปี จะเป็นผู้ขว้างท่อนแรกของพิธี และเบียงกา จิรัลโด นักศึกษาพยาบาลของแชมเบอร์เลนจะร้องเพลงชาติ

“เมื่อนึกย้อนไปในวันนั้นเมื่อ 22 ปีที่แล้ว ฉันมักจะคิดว่าชีวิตของฉันจะเป็นอย่างไรถ้าฉันไม่ใช่พยาบาลที่ได้รับเลือกให้รับเด็กคนนั้น”ทวีตนี้Chamberlain College of Nursing ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนวิชาชีพการพยาบาลอย่างภาคภูมิ สนับสนุน “Nurses’ Night at the Ballpark” เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและขอบคุณพยาบาลทุกคนในชิคาโกที่อุทิศตนเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ป่วย

Susan Groenwald ประธานวิทยาลัยพยาบาล Chamberlain กล่าวว่า “ที่ Chamberlain เราให้ความสำคัญกับการดูแลที่สำคัญและพิเศษที่พยาบาลมอบให้ทุกวัน” Susan Groenwald ประธานวิทยาลัยพยาบาล Chamberlain กล่าว “การเข้าร่วมกับ Chicago Cubs และNursing Spectrumเพื่อจัดงาน ‘Nurses’ Night at the Ballpark’ ทำให้เรามีโอกาสที่จะปรบมือให้พยาบาลต่อสาธารณะสำหรับผลงานของพวกเขา และสนับสนุนให้สาธารณชนทำเช่นเดียวกัน”ถึงการเปิดคาสิโน Gun Lake ในมิชิแกน แผนสำหรับการแข่งขันอื่น ๆ และใหม่ในมิชิแกน การแข่งขันจากคาสิโนโอไฮโอ และการอนุญาตใด ๆ ที่เป็นไปได้สำหรับการเล่นเกมในรัฐเคนตักกี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของ Full House และผลการดำเนินงานจะรวมอยู่ในรายงานของ Full House ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Form 10-K สำหรับปีงบประมาณล่าสุดที่สิ้นสุด .

บริษัทจะจัดการประชุมทางโทรศัพท์และออกอากาศทางเว็บในวันนี้เวลา 14:00 น. EDT ทั้งการโทรและเว็บคาสต์เปิดให้ประชาชนทั่วไป

หมายเลขการประชุมทางโทรศัพท์คือ 877-941-1430; ผู้โทรต่างประเทศสามารถโทรออกได้โดยกดหมายเลข 1-480-629-9810 กรุณาโทรติดต่อล่วงหน้า 5 นาทีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อก่อนการนำเสนอ ผู้สนใจยังสามารถเข้าถึงการโทรสดทางอินเทอร์เน็ตได้ที่www.fullhouseresorts.com (เลื

อกนักลงทุนแล้วเลือกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น) โปรดเข้าสู่ระบบล่วงหน้าสิบห้านาทีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อก่อนที่จะเริ่มการโทร คำถามและคำตอบจะถูกสงวนไว้สำหรับนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน หลังจากเสร็จสิ้น สามารถเข้าถึงการเล่นการโทรซ้ำได้เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ทางอินเทอร์เน็ตที่ลิงก์ด้านบน หรือโทร 800-406-7325 หรือ 1-303-590-3030 และระบุรหัสผ่าน 4438468

เกี่ยวกับ Nintendo : Nintendo Co., Ltd. ผู้บุกเบิกระดับโลกในการสร้างสรรค์ความบันเทิงแบบอินเทอร์แอกทีฟจากเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ผลิตและทำการตลาดฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับคอนโซลพกพา Wii™, Nintendo 3DS ™ และตระกูล Nintendo DS ™ ตั้งแต่ปี 1983 เมื่อเปิดตัว

Nintendo Entertainment System ™ Nintendo ได้ขายวิดีโอเกมมากกว่า 3.5 พันล้านเกมและฮาร์ดแวร์มากกว่า 577 ล้านเครื่องทั่วโลก ซึ่งรวมถึง Wii, Nintendo 3DS, Nintendo DS, Nintendo DSi ™และ Nintendo DSi XL รุ่นปัจจุบัน ™เช่นเดียวกับ Game Boy ™ , Game Boy Advance, Super NES™ , Nintendo 64 ™ และ ระบบNintendo GameCube ™ นอกจากนี้ยังสร้างไอคอนอุตสาหกรรมที่เป็นที่รู้จักในครัวเรือน เช่น Mario ™

, Donkey Kong ™ , Metroid ™ , Zelda ™ และ Pokémon ™ Nintendo of America Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่เป็นเจ้าของทั้งหมด ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเรดมันด์ รัฐวอชิงตัน ทำหน้าที่เป็นสำนักงานใหญ่สำหรับการดำเนินงานของ Nintendo ในซีกโลกตะวันตก สำหรับข้อมูล เพิ่มเติม เกี่ยวกับ Nintendo โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทที่http://www.nintendo.com

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ: เอกสารสำหรับสื่อมวลชนของ Nintendo สามารถดูได้ที่http://press.nintendo.comซึ่งเป็นไซต์ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน หากต้องการเข้า สู่ระบบ กรุณาติดต่อ Deanna Talamantez ที่ 213-438-8742 หรือdtalamantez@golinharris.com ผู้ใช้สามารถรับข้อมูล Nintendo ได้ทันทีโดยสมัครรับฟีด RSS ของเว็บไซต์

บริษัทเชื่อว่า EBITDA ซึ่งเป็นมาตรวัดทางการเงินแบบ non-GAAP ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนของบริษัท รวมถึงคนอื่นๆ ที่อาจสนใจซื้อหุ้นสามัญของ TWC ความเชื่อนี้ขึ้นอยู่กับการสนทนาและการประชุมที่ผู้บริหารของ TWC มีกับนักลงทุน โดยที่เนื้อหาของการเจรจาเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่การวัด EBI

TDA ในอดีตและในอนาคต จากการสังเกตของฝ่ายบริหาร ดูเหมือนว่าแม้การวัด EBITDA จะไม่ใช่ “GAAP” แต่ก็ช่วยเพิ่มความเข้าใจของนักลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท กล่าวโดยย่อ การวัดประสิทธิภาพนี้ให้มุมมองเชิงวิเคราะห์ของกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทตามเกณฑ์เงินสด โดยไม่รวมผลกระทบของภาระหนี้และค่าเสื่อมราคา (ที่ไม่ใช่เงินสด) และค่าตัดจำหน่าย

ทรานส์เวิลด์คอร์ปอเรชั่นก่อตั้งขึ้นในปี 2536 เป็นบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ ที่มีธุรกิจเกมและโรงแรมทั้งหมดในยุโรป คาสิโนของ TWC ดำเนินการภายใต้ชื่อ American Chance Casinos ที่จดทะเบียน และตั้งอยู่ในเมืองชายแดนในสาธารณรัฐเช็ก และในกรณีของคาสิโนโครเอเชียที่บริหารนั้น ใกล้กับเมืองตากอากาศ บริษัทเป็นเจ้าของและดำเนินการคาสิโน Ceska และ Rozvadov บนชายแดนเช็ก-เยอรมัน ใกล้กับ Regensburg ประเทศเยอรมนี รูท 59 คา

สิโน, Hotel Savannah และสปาที่ Hotel Savannah บนพรมแดนเช็ก-ออสเตรียทางเหนือของกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย; และคาสิโนรูท 55 บนพรมแดนเช็ก-ออสเตรียทางเหนือของเมืองลินซ์ ประเทศออสเตรีย TWC ยังดำเนินการ Grand Casino Lav ใกล้เมือง Split ประเทศโครเอเชีย ภายใต้สัญญาการจัดการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TWC และ American Chance Casinos และ Hotel Savannah สามารถดูได้ที่www.transwc.com , www.american-chance-casinos.com และwww.hotel-savannah.comซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข่าวประชาสัมพันธ์นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยแถลงการณ์และข้อมูลเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าบางประการ ถ้อยแถลงและข้อมูลใด ๆ ในที่นี้ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตอาจถือเป็นข้อมูลที่คาดการณ์ล่วงหน้า คำต่างๆ เช่น “อาจ” “จะ” “คาดหวัง” “เชื่อ” “คาดการณ์” “ประมาณการ” หรือ “ดำเนินการต่อ” หรือคำที่เทียบเคียงกันโดยปราศจากการจำกัดโดยไม่จำกัดเพียงคำกล่าวข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุอนาคต- ดูงบ ข้อความเหล่านี้โดยธรรมชาติแล้วมีความเสี่ยงและความไม่

แน่นอนสูง ทั้งที่ทราบและไม่ทราบ และผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ในอนาคตที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว บริษัทไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าหรือข้อมูลใด ๆ ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นผลจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออื่น ๆเกี่ยวกับสมาคมฟุตบอลเยาวชนแมสซาชูเซตส์

สมาคมฟุตบอลเยาวชนแมสซาชูเซตส์ ( Mass Youth Soccer Association)) เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของสหพันธ์ฟุตบอลแห่งสหรัฐอเมริกา (US Soccer) ซึ่งเป็นองค์กรปกครองแห่งชาติสำหรับฟุตบอลในสหรัฐอเมริกา และสมาคมฟุตบอลเยาวชนแห่งสหรัฐอเมริกา (US Youth Soccer)

ในแมสซาชูเซตส์ ในระดับนานาชาติ Mass Youth Soccer เป็นสมาชิกของ Federation Internationiale de Football Association (FIFA) FIFA เป็นหน่วยงานกำกับดูแลฟุตบอลทั่วโลกและมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดระเบียบ พัฒนาและส่งเสริมเกมฟุตบอลทั่วโลก แม้จะมีขนาดเท่ารัฐแ

มสซาชูเซตส์ แต่ Mass Youth Soccer เป็นสมาคมฟุตบอลเยาวชนของรัฐที่ใหญ่เป็นอันดับสองจากทั้งหมด 55 สมาคม โดยมีสมาชิกมากกว่า 200,000 คน Mass Youth Soccer มีขึ้นเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงเกมฟุตบอลสำหรับเยาวชนในแมสซาชูเซตส์ และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพที่ดีของผู้เล่นเหล่านั้น โดยเสนอและสนับสนุนโปรแกรมต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผู้เล่น โค้ช และผู้บริหารเกี่ยวกับ Korrio

Korrio ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม 2552 เป็นผู้พัฒนา Playflow™ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกีฬาอัตโนมัติสำหรับเยาวชนในศตวรรษที่21 Korrio ให้ความสำคัญกับเด็กและกีฬาเป็นพิเศษ ภารกิจของบริษัทคือการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การเล่นกีฬาและยกระดับการเล่นกีฬาโดยการทำให้สิ่งต่าง ๆ ที่ขวางท

างเป็นไปโดยอัตโนมัติ เช่น การลงทะเบียน/การชำระเงิน การจัดตั้งทีม บัญชีรายชื่อ การจัดตารางเวลา การสื่อสาร และเว็บโฮสติ้ง Korrio นั้นง่าย ปลอดภัย บูรณาการ และเคลื่อนที่ได้ เยี่ยมชมเราทางออนไลน์ที่korrio.com และดูวิดีโอ Korrio ของเรา เพื่อเรียนรู้วิธียกระดับเกมของคุณ

Noble Financial Capital Markets ก่อตั้งขึ้นในปี 2527 และเป็นสถาบันบูติกวาณิชธนกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัยตราสารทุน บริการเต็มรูปแบบ โดยมุ่งเน้นที่บริษัทขนาดเล็กและเกิดใหม่ที่กำลังเติบโต บริษัทมีสำนักงานในนิวยอร์ก บอสตัน นิวเจอร์ซีย์ เซนต์หลุยส์ และโบคา ราตัน นอกจากงานโร

ดโชว์ที่ไม่ใช่ข้อตกลงและการประชุมเฉพาะภาคส่วนตลอดทั้งปีแล้ว โนเบิล ไฟแนนเชียลยังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีรูปแบบขนาดใหญ่ในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิ โดยมีบริษัทที่นำเสนอ 120 – 150 แห่งจากทั่วอเมริกาเหนือ และมีผู้เข้าร่วมประชุมเกือบ 600 ราย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม : www.noblefcm.com

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 21E ของกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งจัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 ข้

อความคาดการณ์ล่วงหน้าในที่นี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการนำระบบ PokerPro ที่คาดไว้โดยคุณสมบัติการเล่นเกมและลูกค้ารายอื่น ๆ และการยอมรับระบบ PokerPro ที่คาดหวังโดยผู้เล่น . ผลลัพธ์ที่แท้จริงของเราอาจแตกต่างอย่างมากจากที่กล่าวโดยนัยในแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ อัน

เป็นผลจากปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมโดยรวม การยอมรับของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ของเรา ความล่าช้าในการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ การอนุมัติเพิ่มเติมของหน่วยงานกำกับดูแล คำตัดสินของศาลที่ไม่พึงประสงค์ ปัญหาการผลิตและ/หรือการควบคุมคุณภาพ ก

ารปฏิเสธ การระงับหรือการเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบอนุญาตโดยหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานของรัฐ การยุติหรือการไม่ต่ออายุสัญญาของลูกค้า แรงกดดันด้านการแข่งขันและสภาวะเศรษฐกิจทั่วไป และสถานะทางการเงินของเรา ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้และอื่นๆ ได้อธิบายรายละเอีย

ดเพิ่มเติมในรายงานประจำปีล่าสุดของเราใน Form 10-K และรายงานอื่นๆ ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ากล่าวถึง ณ วันที่จัดทำขึ้นเท่านั้น เราไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความดังกล่าวเพื่อสะท้อนถึงสถานการณ์ใหม่หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้น ยกเว้นตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้

Roku เสนอเครื่องเล่นสตรีมมิ่ง Roku ที่ได้รับรางวัลสามเวอร์ชัน ได้แก่ Roku HD มูลค่า 59.99 ดอลลาร์ Roku XD ราคา 79.99 ดอลลาร์ และ Roku XDS ราคา 99.99 ดอลลาร์ Roku ทุกรุ่นมีการสตรีมแบบไร้สายและความละเอียดสูงในตัว เครื่องเล่น Roku มีวางจำหน่ายทางออนไลน์และในร้านค้าปลีกจาก Roku, Amazon.com, Best Buy, BJ’s Wholesale Club, Fry’s Electronics และ RadioShackเกี่ยวกับโรคุ อิงค์

การใช้ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วมีข้อจำกัดบางประการ

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วควรได้รับการพิจารณาเพิ่มเติม ไม่ใช่เพื่อทดแทนหรือเหนือกว่ามาตรการทางการเงิน GAAP ใด ๆ รวมถึงรายได้สุทธิ (เป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของหน่วยงาน) หรือกระแสเงินสดที่ได้จากกิจกรรมการดำเนินงาน (เป็นตัวบ่งชี้สภาพค

ล่องของหน่วยงาน) และไม่ควรถือเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพทางการเงินโดยรวมของหน่วยงาน การคำนวณ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของผู้มีอำนาจมีแนวโน้มที่จะแตกต่างจากการคำนวณ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วหรือการวัดที่มีชื่อคล้ายกันอื่น ๆ ที่ใช้โดยบริษัทคาสิโนและการบริการอื่น ๆ ดังนั้น การเปรียบเทียบอาจถูกจำกัด EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วช่วยขจัดรายการที่เกิดซ้ำจำนวนมากออกจากรายได้สุทธิ เช่น ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและการเพิ่มส่ว

นลดให้กับหนี้สินที่ถูกยกเลิก แต่ละรายการเหล่านี้เกิดขึ้นในอดีต และจะยังคงเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต และควรได้รับการพิจารณาในการประเมินผลโดยรวมของหน่วยงาน ผู้มีอำนาจชดเชยข้อจำกัดเหล่านี้โดยการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องของดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย การเพิ่มส่วนลดให้กับหนี้สิ

นที่ถูกเพิกถอน และรายการอื่น ๆ ที่ไม่รวมอยู่ในการคำนวณของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว ทั้งในการกระทบยอดกับมาตรการทางการเงินของ GAAP ของรายได้สุทธิแ

ละในงบการเงินรวม ซึ่งทั้งหมดนี้ควรได้รับการพิจารณาเมื่อประเมินผล adding new subscribers, retaining and upgrading existing subscribers, for additional capital expenditures and as a measure of performance for incentive compen

sation purposes. DIRECTV and DIRECTV U.S. believe this measure is useful to investors, along with other GAAP me

asures (such as cash flows from operating and investing activities), to compare our operating performance to other communications, entertainment and media companies. We believe that investors also use current and proje

cted free cash flow to determine the ability of our current and projected subscriber base to fund required and discretionary spending and to help determine the financial value of the company.

(4) DIRECTV Latin America subscriber data exclude subscribers of the Sky Mexico service.CAUTIONARY STATEMENT CONCERNING FORWARD-LOOKING STATEMENTS

NOTE: This release may include or incorporate by reference certain statements that we believe are, or may be considered to be, “forward-looking statements” within the meaning of various provisions of the Secu

rities Act of 1933 and of the Securities Exchange Act of 1934. Theseข้อมูลบางอย่างที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้อาจมีข้อความที่มีลัก

ษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 และมาตรา 21E ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ข้อความเหล่านี้บางครั้งสามารถระบุได้ด้วยการใช้คำที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น “อาจ” “จะ” “คาดการณ์” “ประมาณการ” “คาดหวัง” หรือ “ตั้งใจ” และการแสดงออกที่คล้ายกัน ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและคว

ามไม่แน่นอนที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ในอนาคต ดังนั้น ผลลัพธ์ดังกล่าวอาจแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงในแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าที่ทำโดยหรือในนามของหน่วยงาน ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่อผลประกอบการทางการเงินของหน่วยงานจะรวมอยู่ในรายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2010 ตลอดจนในรายงานอื่นๆ ของหน่วยงานและเ

อกสารที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้จัดทำขึ้น ณ วันที่เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น หน่วยงานไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงหรือเสริมข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ เพื่อสะท้อนถึงเหตุก

ารณ์หรือสถานการณ์ที่ตามมา หน่วยงานไม่สามารถรับรองได้ว่าผลลัพธ์หรือเหตุการณ์ที่คาดการณ์ไว้จะสำเร็จหรือจะเกิดขึ้น เช่นเดียวกับในรายงานอื่น ๆ ของหน่วยงานและเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ที่รวมอยู่ในข่าวประชาสั

มพันธ์นี้จัดทำขึ้น ณ วันที่เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น หน่วยงานไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงหรือเสริมข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ตามมา หน่วยงานไม่สามารถรับรองได้ว่าผลลัพธ์หรือเหตุการณ์ที่คาดการณ์ไว้จะสำเร็จหรือจะเกิดขึ้น เช่นเดียวกับในรายงานอื่น ๆ ของหน่วยงานและเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ที่รว

มอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้จัดทำขึ้น ณ วันที่เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น หน่วยงานไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงหรือเสริมข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ตามมา หน่วยงานไม่สามารถรับรองได้ว่าผลลัพธ์หรือเหตุการณ์ที่คาดการณ์ไว้จะสำเร็จหรือจะเกิดขึ้น forward-looking statements generally can be identified by use of statements that include phrases such as “

believe,” “expect,” “estimate,” “anticipate,” “intend,” “plan,” “project” or other similar words or phrases. Similarly, statements that describe our objectives, plans or goals also are forward-looking statements. Al

l of these forward-looking statements are subject to certain risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from historical results or from those expOPBDA ไตรมาสแรกเพิ่มขึ้น 4% เป็น 1.36 พันล้

านดอลลาร์ และกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 14% เป็น 921 ล้านดอลลาร์ โดยมีสาเหตุหลักมาจากกำไรขั้นต้นที่เกี่ยวข้องกับรายได้ที่สูงขึ้นซึ่งหักล้างบางส่วนด้วยต้นทุนการจัดหาสมาชิกที่สูงขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของสมาชิกรวมที่เพิ่มขึ้นและความต้องการอุปกรณ์บริการขั้นสูงที่สูงขึ้น กำไรจ

ากการดำเนินงานยังได้รับผลกระทบในเชิงบวกจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการให้เสร็จสิ้น รวมถึงค่าเสื่อมราคาที่ลดลงซึ่งเกี่ยวข้องกับการลดลงของค่าใช้จ่ายด้านทุนของ set-top box ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

DIRECTV กลุ่มละตินอเมริDIRECTV Latin America (DTVLA) เป็นเจ้าของประมาณ 93% ของ Sky Brazil, 41% ของ Sky Mexico และ 100% ของ PanAmericana ซึ่งครอบคลุมประเทศที่เหลือส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้ Sky Mexico ซึ่งมีผลลัพธ์คิดเป็นการลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ดังนั้น

จึงไม่ได้รวมบัญชีโดย DTVLA มีสมาชิกประมาณ 3.31 ล้านคน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 ทำให้จำนวนสมาชิกทั้งหมดในภูมิภาคอยู่ที่ 9.55 ล้านคนการทบ

ทวนไตรมาสแรกressed or implied by the relevant forward-looking statement. Such risks and uncertainties include, but are not limited to: economic conditions; product demand and market acceptance; ability to simplify as

pects of our business model, improve customer service, create new and desirable programming content and interactive features, and achieve anticipated economies of scale; government and regulatory action; local political or economic

Constellation Energy จะให้พลังงานแก่ “เกมสีเขียว” เกมแรกที่ US Cellular Field โดยการซื้อใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (RECs) เพื่อให้ครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าในวันแข่งขัน Constellation Energy ยังเสนอแผนไฟฟ้าสีเขียวใหม่แก่ผู้อยู่อาศัยใน Chicagoland ซึ่งรับประกันพลังงานสีเขียวอย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์เมื่อลูกค้าเลือก Constellation เป็นผู้ผลิตไฟฟ้า

“เกมสีเขียว” ของทีม White Sox ขับเคลื่อนโดย RECs ที่ได้รับการรับรองจาก Green-e ซึ่งแสดงถึงประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม แสงอาทิตย์ หรือพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ พนักงานของ White Sox กว่า 1,500 คนจะสวมเสื้อยืดสีเขียวพิเศษเพื่อรำลึกถึงเกมและดอกไม้ไฟหลังจากนั้น กิจกรรมสนับสนุน Constellation จะดำเนินต่อไปในเกม White Sox อีก 11 เกมในฤดูกาลนี้

Constellation Energy เป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับในธุรกิจของรัฐอิลลินอยส์และตลาดพลังงานของภาครัฐ และให้บริการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติแก่นายจ้าง โรงเรียน โรงพยาบาล และเทศบาลที่ใหญ่ที่สุดในรัฐหลายพันแห่งมากว่าทศวรรษ Constellation Energy เริ่มให้บริการไฟฟ้าในที่พักอาศัยแก่ชาวเมืองชิคาโกในเดือนกุมภาพันธ์ โดยเสนอแผนราคาคงที่ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง

Constellation Energy เสนอขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์ง่ายๆ สำหรับเจ้าของบ้านและผู้เช่าทั้งหมดในพื้นที่ Chicagolandที่home.constellation.com หรือผู้บริโภคอาจโทรไปที่ 1-866-577-4700

Constellation Energy แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดูแลสิ่งแวดล้อมและอนาคตของพลังงานสะอาดด้วยการนำเสนอโซลูชั่นด้านพลังงานที่เป็นนวัตกรรมแก่ลูกค้า โซลูชันเหล่านี้ช่วยให้ลูกค้าควบคุมการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน แอพพลิเคชั่นที่เป็

นนวัตกรรม ได้แก่ VirtuWatt™ ซึ่งเป็นการผสมผสานที่ทรงพลังของฮาร์ดแวร์และแอพพลิเคชั่นออนไลน์ที่ช่วยให้ลูกค้าเชิงพาณิชย์สามารถตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าแบบเรียลไทม์และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเกี่ยวกับกลุ่มดาวพลังงาน

Constellation Energy ( www.constellation.com ) เป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ และพลังงาน รวมถึงบริการสำหรับบ้านและธุรกิจทั่วทั้งภาคพื้นทวีปของสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าของหน่วยผลิตไฟฟ้าที่หลากหลายซึ่งมีกำลังการผลิตรวมประมาณ 12,000 เมกะวัตต์ แล

ะเป็นผู้สนับสนุนชั้นนำสำหรับแหล่งพลังงานที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานนิวเคลียร์ บริษัทส่งไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติผ่าน Baltimore Gas and Electric Company (BGE) ซึ่งเป็นบริษัทสาธารณูปโภคที่ได้รับการควบคุมใน Central Maryland บริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในบัลติมอร์ Constellation Energy มีรายได้ 14.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2553

แอป Autodesk TinkerBox ซึ่งเป็นเกมที่ออกแบบมาเพื่อจุดประกายความสนใจในฟิสิกส์และวิศวกรรมเครื่องกลอย่างสนุกสนาน พร้อมให้บริการแล้วใน App Store สำซาน ราฟาเอล, แคลิฟอร์เนีย–( บิสิเนส ไวร์ )— Autodesk, Inc. (NASDAQ: ADSK) ประกาศเปิดตัวแอป TinkerBox ซึ่งเป็นเก

มฟรี* ที่ออกแบบมาเพื่อจุดประกายความสนใจในฟิสิกส์และวิศวกรรมเครื่องกลอย่างสนุกสนาน พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วบน App Store สำหรับ iPhone และ iPod touch หลังจากความสำเร็จของแอพ Autodesk TinkerBox สำหรับ iPad ผู้เล่นสามารถสัมผัสกับความสุขและความตื่นเต้นของการประดิษฐ์บนอุปกรณ์ iOS ที่หลากหลายได้แล้ว

“การขยายแอพไปยัง iPhone และ iPod touch เป็นขั้นตอนธรรมชาติในภารกิจของเราในการทำให้วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสนุกขึ้น เข้าถึงได้ และดึงดูดทั้งคนหนุ่มสาวและผู้ใหญ่”

RS เป็นเกมออนไลน์ JAVA บนเว็บจริงที่พัฒนาโดย Jagex Ltd. ลักษณะสำคัญคือ: มีการออกแบบที่ไม่ซ้ำใคร มันเป็นระบบการปรับระดับพลังและเวทมนตร์ มีระบบบัดดี้ที่ทรงพลัง และมีระบบการแสดงออกที่สดใส เช่นเดียวกับระบบค่าคอมมิชชั่นสินค้า The Grand Exchange ในเกมมีทักษะ 25

ชนิดใน 5 ประเภท: การต่อสู้ (รวมถึงการโจมตี ความแข็งแกร่ง การป้องกัน ระยะไกล เวทมนตร์ การสวดมนต์ การสร้างรัฐธรรมนูญ การอัญเชิญ และอื่นๆ) การรวบรวมทรัพยากร (เช่น การตกปลา การขุด การตัดไม้ ฯลฯ) การประมวลผล (รวมถึงการทำอาหาร การประดิษฐ์ การสร้างไฟ การสร้างรูน ฯลฯ) ทักษะอิสระและทักษะที่ครอบคลุม โดยพื้นฐานแล้ว เมื่อผู้เล่นแสดงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับทักษะ ค่าประสบการณ์ความสามารถที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้น

ด้วยแคมเปญต่อเนื่องยอดขายของ RS เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อัตราลูกค้าที่ลงทะเบียนใหม่ของ IGXE ยังสูงถึง 60% ในช่วงเวลาดังกล่าว “RS เป็นหนึ่งในเกมโปรดของฉัน แคมเปญนี้เป็นโอกาสที่ดีในการประหยัดเงินของฉัน เมื่อฉันรับชุดพร RS Green d’hide (Ranger) ทองฟรี 4M ถูกส่งมาให้ฉันในเวลาเดียวกัน คุณภาพที่เหนือกว่า การจัดส่งที่รวดเร็ว ราคาที่ดีที่สุด ความสะดวก และการชำระเงินที่ยืดหยุ่น ทำให้ฉันสนใจWOW Gold , RIFT Gold , RS Gold , RS Gold , Eve ISK , EQ2 Plat ของ IGXE มาโดยตลอด” คุณ Vasier ลูกค้าประจำกล่าว ของ IGXE

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญ “ซื้อไอเทม RuneScape รับทองคำฟรี” โปรดติดตามหน้าแรกของ IGXE.com และคอลัมน์ RS แชทสดตลอด 24 ชั่วโมงยินดีต้อนรับคุณเช่นกันติดต่อConstellation Energy, Chicago White Sox ร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยพลังงานหมุนเวียนและการปลูกต้นไม้การทำงานร่วมกันเริ่มต้นขึ้นในวันเสาร์ด้วยเกม White Sox “สีเขียว” เกมแรกที่ขับเคลื่อนโดยใบรับรองพลังงานทดแทนและนำเสนอทางเลือกไฟฟ้าสีเขียวสำหรับผู้บริโภคในชิคาโก

28 เมษายน 2554 17:34 น. เวลาออมแสงตะวันออกชิคาโก—( BUSINESS WIRE ) — Constellation Energy (NYSE:CEG) ผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำที่มีการแข่งขันสูง ประกาศในวันนี้ถึงความพยายามด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนระยะยาวกับองค์กร Chicago White Sox ที่เริ่มต้นด้วยการขับเคลื่อนเกม Sox ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน เทียบกับ Baltimore Orioles ที่มีใบรับรองพลังงานหมุนเวียน 100 เปอร์เซ็นต์

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะเริ่มต้นความพยายามระยะยาวกับทีม Chicago White Sox เพื่อส่งเสริมพลังงานสะอาดและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม”ทวีตนี้การให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเริ่มขึ้นหลายชั่วโมงก่อนเกมการแข่งขันเมื่อ White Sox Volunteer Corps, Constellation Energy และผู้เล่น White Sox หลายคนจะปลูกต้นไม้สี่ต้นและคลุมด้วยหญ้าในสนามเด็กเล่นที่ Armour Square Park ฝั่งตรงข้ามถนนจากสนามเบสบอล

Brooks Boyer รองประธานอาวุโสฝ่ายขายและการตลาดของ Chicago White Sox กล่าวว่า “เรามองหาข้อเสนอ บริการ และประสบการณ์ที่มีคุณค่าแก่แฟนๆ ที่ภักดีของเราอยู่เสมอ และเรารู้ว่า Constellation Energy จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายนั้นในอีกหลายปีข้างหน้า” .

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะเริ่มต้นความพยายามระยะยาวกับทีม Chicago White Sox เพื่อส่งเสริมพลังงานสะอาดและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม” Bruce Stewart ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ Retail Energy จาก Constellation Energy กล่าว “ความพยายามครั้งใหม่นี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของเราในการจัดหาทางเลือกไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับชาวเมืองชิคาโกแลนด์มากกว่า 2 ล้านคน และเริ่มต้นความร่วมมือที่ยอดเยี่ยมกับองค์กร White Sox”

จำนวนเงินในวงเล็บหมายถึงการเปลี่ยนแปลงปีต่อปี

ประสิทธิภาพของกลุ่มการนำเสนอข้อมูลทางการเงินกำหนดการด้านล่างสะท้อนถึงผลประกอบการทางการเงินของ Time Warner สำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม โดยแยกตามสายธุรกิจ (ล้าน)นำเสนอด้านล่างเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกลุ่ม Time Warner สำหรับไตรมาสแรกของปี 2011 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นNETWORKS (เทอร์เนอร์บรอดคาสติ้งและเอชบีโอ)

รายรับเพิ่มขึ้น 18% (538 ล้านดอลลาร์) เป็น 3.5 พันล้านดอลลาร์ โดยได้รับประโยชน์จากการเติบโตของรายได้จากการสมัครสมาชิก 9% (167 ล้านดอลลาร์) รายได้จากการโฆษณา 31% (242 ล้านดอลลาร์) และรายได้เนื้อหา 48% (120 ล้านดอลลาร์) รายได้จากการสมัครสมาชิกที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากอัตราในประเทศที่สูงขึ้น เช่นเดียวกับการขยายตัวและการเติบโตในต่างประเทศ การเติบโตของรายได้จากการโฆษณาได้รับแรงหนุนจากกิ

จกรรม NCAA Division I Men’s Basketball Championship (“NCAA Tournament”) การกำหนดราคาภายในประเทศที่แข็งแกร่ง ตลอดจนการขยายตัวระหว่างประเทศ การเติบโตของรายได้จากเนื้อหามีสาเหตุหลักมาจากยอดขาย ที่ สูงขึ้นของรายการต้นฉบับของ HBO ซึ่งรวมถึงThe Pacific , Sex and the CityและBoardwalk Empire

รายรับจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 2% (26 ล้านดอลลาร์) เป็น 1.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงรายได้ที่สูงขึ้น ส่วนหนึ่งชดเชยด้วยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งรวมถึงต้นทุนการเขียนโปรแกรมที่สูงขึ้น ต้นทุนการเขียนโปรแกรมเพิ่มขึ้น 37% เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเขียนโปรแกรมกีฬาเพิ่มขึ้น โดยหลั

กมาจากการแข่งขัน NCAA รวมถึงต้นทุนการเขียนโปรแกรมดั้งเดิมและลิขสิทธิ์ที่สูงขึ้น รายรับจากการดำเนินงานลดลง 3% (39 ล้านดอลลาร์) เป็น 1.2 พันล้านดอลลาร์ งวดปีก่อนรวมกำไร 59 ล้านดอลลาร์ที่รับรู้จากการรวมบัญชีของ HBO Central Europe ซึ่งสะท้อนถึงมูลค่ายุติธรรมที่สูงกว่าต้นทุนตามบัญชีของบริษัทของการลงทุนเดิมใน HBO Central Europe

การถ่ายทอดสดการแข่งขัน NCAA Tournament สุดพิเศษของ Turner Sports ‘และ CBS Sports ผ่าน TBS, TNT, truTV และ CBS เป็นทัวร์นาเมนต์ที่มีผู้ชมมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2548 นอกจากนี้ NCAA March Madness on Demand ซึ่งให้บริการวิดีโอสตรีมสดและออนดีมานด์ แอปพลิเคชันบรอดแบนด์และมือถือ ทำให้การเข้าชมรวมเพิ่มขึ้น 63% จากปีก่อนในทุกแพลตฟอร์ม การรายงานข่าว NBA ประจำฤดูกาล 2010-2011 ของ TNT เป็

นฤดูกาลที่มีผู้ชมมากที่สุดในรอบ 27 ปีของการออกอากาศ NBA ของ Turner ความสำเร็จนี้ยังคงดำเนินต่อไปด้วยการรายงานข่าวของ TNT ในรอบตัดเชือก NBA ประจำปี 2554 ซึ่งส่งผลให้มีการเติบโตของตัวเลขสองหลักอย่างแข็งแกร่งในกลุ่มประชากรหลักจนถึงวันที่ 26 เมษายน 2554 เมื่อเทียบกับปี 2553

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 HBO ได้เปิดตัว HBO GO ซึ่งเป็นบริการวิดีโอออนไลน์ที่ผ่านการรับรองความถูกต้อง บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ รวมถึง iPad, iPhone และสมาร์ทโฟน Android ด้วยการเพิ่มเติมล่าสุดของ Cox, DirecTV, Dish Network และ Suddenlink ตอนนี้ HBO GO พร้อม

ให้บริการแก่ฐานสมาชิกในประเทศของ HBO ประมาณ 80% จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2011 ตอนเปิดตัวของGame of Thronesมีผู้ชมทั้งหมด 8.7 ล้านคน และจำนวนผู้ชมในตอนกลางคืนเพิ่มขึ้นตั้งแต่ตอนแรก HBO ได้รับรางวัล Peabody Awards เจ็ดรางวัล ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดในบรรดาสื่อโทรทัศน์หรือสำนักข่าวในปีนี้ รวมถึงรางวัลสำหรับThe PacificและTemple Grandinความบันเทิงในการถ่ายทำ (Warner Bros.)

รายรับลดลง 3% (90 ล้านดอลลาร์) เป็น 2.6 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากการเปรียบเทียบที่ยากกับการเปิดตัวละครและโฮมวิดีโอในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ไตรมาสของปีก่อนรวมรายได้จากSherlock HolmesและThe Blind Sideตลอดจนการเผยแพร่โฮมวิดีโอจำนวนมากขึ้น การลดลงเหล่านี้ถูกชดเชยส่วนหนึ
ด้วยค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโทรทัศน์ที่สูงขึ้น ซึ่งได้ประโยชน์จากจำนวนซีรีส์ที่มากขึ้น ระยะเวลาในการจัดส่ง และการเผยแพร่ทั่วโลกที่ดีขึ้น รวมถึงรายได้จากวิดีโอเกมที่สูงขึ้นซึ่งขับเคลื่อนโดย LEGO Star Wars III: The Clone Wars

รายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วลดลง 50% (152 ล้านดอลลาร์) เป็น 155 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากผลงานการแสดงละครที่ลดลงถูกหักล้างเพียงบางส่วนจากผลงานทางโทรทัศน์ที่สูงขึ้น รายรับจากการดำเนินงานลดลง 49% (149 ล้านดอลลาร์) เป็น 158 ล้านดอลลาร์

ในเดือนมีนาคม Warner Bros. Entertainment กลายเป็นสตูดิโอภาพยนตร์แห่งแรกที่ให้ผู้บริโภคสามารถเช่าภาพยนตร์ได้โดยตรงผ่าน Facebook เมื่อเดือนที่แล้ว Warner Bros. ได้เปิดตัวการทดสอบ VOD ระดับพรีเมียมโดยนำเสนอHall Passผ่าน DirecTVสำนักพิมพ์ (Time Inc.)

รายรับโดยพื้นฐานแล้วทรงตัวที่ 798 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงการลดลง 5% (17 ล้านดอลลาร์) ในรายได้จากการบอกรับเป็นสมาชิก ชดเชยด้วยการเพิ่มขึ้น 18% (13 ล้านดอลลาร์) ในรายได้อื่นๆ รายได้จากโฆษณาทรงตัวในไตรมาสนี้เนื่องจากการโอนผู้บริหารของSI.com และGolf.comให้กับ Turner และการขายนิตยสารบางฉบับที่ IPC (“การขาย IPC”) การทำธุรกรรมเหล่านี้ส่งผลเสียต่อรายได้จากการโฆษณาประมาณ 15 ล้านดอลลาร์เมื่อเ

ทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน หากไม่รวมผลกระทบของการโอนและการขาย IPC รายได้จากโฆษณาจะเพิ่มขึ้น 4% รายได้จากการบอกรับสมาชิกที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากต่างประเทศที่ลดลง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขาย IPC ส่วนหนึ่ง เช่นเดียวกับรายได้จากการสมัครรับข้อมูลในประเทศและแผงหนังสือที่ลดลง รายได้อื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ได้รับจาก Turner ที่เกี่ยวข้องกับ SI.comและGolf.com

รายรับจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 26% (13 ล้านดอลลาร์) เป็น 63 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตของรายได้จากการโฆษณานิตยสารสิ่งพิมพ์ในประเทศที่มีอัตรากำไรสูงขึ้นและค่าใช้จ่ายที่ลดลง ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนด้วยต้นทุนการปรับโครงสร้างและการเลิกจ้างที่สูงขึ้น

ในระหว่างไตรมาสนี้ Time Inc. รักษาส่วนแบ่งการตลาดชั้นนำของการโฆษณานิตยสารในประเทศโดยรวมที่ 21.2% (ข้อมูลของ Publishers Information Bureau) ในเดือนมกราคมPeople.comกลายเป็นเว็บไซต์นิตยสารแห่งแรกที่มีผู้เข้าชมมากกว่าหนึ่งพันล้านหน้าต่อเดือน สัปดาห์

ที่ผ่านมา Time Inc. บรรลุข้อตกลงกับ Apple เพื่อให้สมาชิกฉบับพิมพ์ของTime, FortuneและSports Illustratedเข้าถึงนิตยสารฉบับ iPad ที่ผ่านการรับรองความถูกต้องโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกนิตยสาร People ได้รับอยู่แล้วกำไรสุทธิรวมและผลประกอบการต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 0.58 ดอลลาร์ สำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 เทียบกับ 0.61 ดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปีที่แล้ว การลดลงของกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วส่วนใหญ่สะท้อนถึงรายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วที่ลดลงซึ่งถูกหักล้างบางส่วนด้วยจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้น้อยลง

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทรายงานรายได้สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ Time Warner Inc. จำนวน 653 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.59 ดอลลาร์ ต่อหุ้นสามัญปรับลด ซึ่งเปรียบเทียบกับรายได้สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ Time Warner Inc. ในไตรมาสแรกของปี 2553 ที่ 725 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.62 ดอลลาร์ ต่อหุ้นสามัญปรับลด

สำหรับไตรมาสแรกของปี 2554 บริษัทรายงานรายได้สุทธิ 651 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.59 ดอลลาร์ ต่อหุ้นสามัญปรับลด ซึ่งเปรียบเทียบกับรายได้สุทธิในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่ 725 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.62 ดอลลาร์ ต่อหุ้นสามัญปรับลดการใช้มาตรการทางการเงินแบบ non-gaap

บริษัทใช้รายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว (ขาดทุน) และอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว รวมถึงมาตรการอื่นๆ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของธุรกิจ รายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว (ขาดทุน) คือรายได้จากการดำเนินงาน (ขาดทุน) โดยไม่รวมผลกระทบของการด้อ

ยค่าที่ไม่ใช่เงินสดของค่าความนิยม สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและถาวร กำไรและขาดทุนจากสินทรัพย์ดำเนินงาน ต้นทุนภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ หรือการจำหน่าย รวมถึงสิ่งตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว ตราบเท่าที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่าย และจำนวนเงิ

นที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์และการสืบสวนของรัฐบาล อัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วหมายถึงรายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วหารด้วยรายได้

รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของ Time Warner Inc. คือรายได้สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของ Time Warner Inc. โดยไม่รวมการด้อยค่าของค่าความนิยม สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและถาวรและการลงทุนที่ไม่ใช่เงินสด กำไรและขาดทุนจากการดำเนินงานของสินทรัพย์ หนี้สิน

และการลงทุน ต้นทุนภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การลงทุน หรือการจำหน่าย รวมถึงสิ่งตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว ตราบเท่าที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่าย จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์และการสืบสวนของรัฐบาล และจำนวนเงินที่เป็นของธุรกิจที่จัดประเภทเป็นการดำเนินงานที่ยกเลิก ตลอดจนผลกระทบของภาษีและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในรายการข้างต้น ในทำนองเดียวกัน

รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของ Time Warner Inc. และ EPS ที่ปรับปรุงแล้วถือเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของความแข็งแกร่งในการดำเนินงานของธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมาตรการเหล่านี้กำจัดจำนวนเงินที่ไม่สะท้อนถึงประสิทธิภาพพื้นฐานของธุรกิจของบริษัท บริษัทใช้ EPS ที่ปรับปรุงแล้ว ท่ามกลางมาตรการอื่นๆ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของธุรกิจทั้งแบบสัมบูรณ์และเทียบกับบริษัทอื่นและตลาดที่กว้างขึ้น นักลงทุนจำนวนมากยังใช้

มาตรวัด EPS ที่ปรับปรุงแล้วเป็นพื้นฐานทั่วไปในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของบริษัทต่างๆ ข้อจำกัดบางประการของรายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว (ขาดทุน), อัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว, รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วที่เป็นของ Time Warner Inc.

กระแสเงินสดอิสระคือเงินสดที่ได้รับจากการดำเนินงานจากการดำเนินงานต่อเนื่อง บวกกับการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์และการสืบสวนของรัฐบาล (สุทธิจากการกู้คืนประกันใดๆ) ค่าใช้จ่ายภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การลงทุน หรือการจำหน่าย ในขอบเขตที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่าย และส่วนที่เกิน สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการใช้สิทธิซื้อหุ้น หักรายจ่ายฝ่ายทุน ชำระเงินต้นตามสัญญาเช่าซื้อทุ

น และการกระจายหุ้นส่วน ถ้ามี บริษัทใช้กระแสเงินสดอิสระในการประเมินธุรกิจของบริษัท และมาตรการนี้ถือเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของสภาพคล่องของบริษัท รวมถึงความสามารถในการลดหนี้สุทธิ การลงทุนเชิงกลยุทธ์ การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ และการซื้อหุ้นคืน อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของมาตรการนี้

ข้อจำกัดทั่วไปของมาตรการเหล่านี้คือไม่ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของสหรัฐอเมริกา และอาจเทียบไม่ได้กับมาตรการที่มีชื่อคล้ายกันของบริษัทอื่น เนื่องจากความแตกต่างในวิธีการคำนวณและรายการที่ยกเว้น รายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว (ขาดทุน) รายได้สุทธิที่ปรับปรุ

งแล้วซึ่งเป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของ Time Warner Inc. กำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วและกระแสเงินสดอิสระควรได้รับการพิจารณาเพิ่มเติมจากรายได้จากการดำเนินงาน (ขาดทุน) ของบริษัทที่เป็นของ ผู้ถือหุ้นสามัญของ Time Warner Inc. รายได้ (ขาดทุน) ปรับลดต่อหุ้นสามัญ และมาตรการกระแส

เงินสดต่างๆ (เช่น เงินสดที่ได้มาจากการดำเนินงานจากการดำเนินงานต่อเนื่อง)เกี่ยวกับไทม์ วอร์เนอร์ อิงค์09 พฤษภาคม 2554 03:01 น. ตามเวลาออมแสงตะวันออทาโคมา, วอชิงตัน–( บิสิเนส ไวร์ )— นอกจากการเล่นเบสบอลเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้ว ทีมทาโคมา เรเนียร์ยังไปตีลูกให้กับศูนย์เต้านมแครอล มิลการ์ด โดยสนับสนุนเกมหาทุนที่ชื่อว่า “Pink at the Park” เพื่อส่งเสริม สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการตรวจแมมโมแกรมประจำปีและเพื่อหาเงินบริจาคเพื่อให้บริการตรวจมะเร็งเต้านมที่ Carol Milgard Breast Center สำหรับผู้หญิงที่ด้อยโอกาสในเมืองทาโคมา

“สมาคมมะเร็งอเมริกันและศูนย์เต้านม Carol Milgard แนะนำให้ตรวจแมมโมแกรมทุกปีสำหรับผู้หญิงทุกคนที่อายุ 40 ปีขึ้นไป CMBC สามารถบรรลุพันธกิจที่สำคัญของเราในการให้บริการด้านสุขภาพเต้านมแก่สตรีที่ด้อยโอกาสของ Tacoma ผ่านการบริจาคเพื่อการกุศลและพันธมิตรจำนวนมากของเรา ผลงาน”

ทวีตนี้Tacoma Rainiers เล่นเกมวันแม่โดยสวมเสื้อเบสบอลสีชมพูเพื่อเฉลิมฉลองการต่อสู้กับโรคมะเร็งเต้านม และหลังจบเกม แฟนๆ ของพวกเขาจะประมูลเสื้อที่มีลายเซ็นของผู้เล่นคนโปรดในระหว่างการประมูลสด Pink Jersey Benefit Auction รายได้จากการประมูลครั้งนี้จะช่วยให้ผู้หญิงทาโคมาด้อยโอกาสได้รับการตรวจแมมโมแกรมฟรีที่ Carol Milgard Breast Center

ผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านมและกลุ่มสุขภาพสตรีในชุมชนที่เข้าร่วมเกมรับผลประโยชน์สวมชุดสีชมพูเพื่อสนับสนุนการรับรู้มะเร็งเต้านม การเปิดเผยเรื่องราวที่จริงใจของผู้ป่วยที่ศูนย์เต้านม Carol Milgard เกี่ยวกับประสบการณ์การวินิจฉัยมะเร็งเต้านมของเธอ ดึงดูดความสนใจของฝูงชนและเตือนพวกเขาถึงความสำคัญของการตรวจหาตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งมีเพียงการตรวจด้วยแมมโมแกรมประจำปีเท่านั้นที่สามารถให้ได้

ไค ทราน, MD, ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ของศูนย์เต้านม Carol Milgard อธิบายว่า “การตรวจแมมโมแกรมประจำปีได้รับการแนะนำโดย American Cancer Society และ Carol Milgard Breast Center สำหรับผู้หญิงทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป CMBC สามารถบรรลุพันธกิจที่สำคัญของเราในการจัดหา Tacoma’s สตรีด้อยโอกาสได้รับบริการด้านสุขภาพทรวงอกอย่างครบวงจรผ่านการบริจาคเพื่อการกุศลและความร่วมมือมากมายจากพันธมิตรของเรา”

Jacquelyn Ostrom กรรมการบริหารของ Carol Milgard กล่าวว่า “Tacoma Rainiers ‘Pink Day’ เป็นงานชุมชนที่สมบูรณ์แบบเพื่อยกระดับการรับรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการตรวจแมมโมแกรมประจำปี และเพื่อหาเงินทุนที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนบริการตรวจเต้านมสำหรับผู้หญิงที่ด้อยโอกาสในชุมชนของเรา” ศูนย์เต้านม.

เกี่ยวกับศูนย์เต้านมแครอล มิลการ์ดด.ญ.ริเวอร์ เอดจ์ วัย 9 ขวบ นักกีฬาฮอกกี้แห่งรัฐนิวเจอร์ซีย์ ชนะการแข่งขัน Discover “ลูกของคุณสามารถชนะได้หนึ่งวันด้วย Stanley Cup®”เพื่อนร่วมทีมและชุมชนจะมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองเมื่อผู้ชนะนำถ้วยสแตนลีย์ไปที่ลานฮอกกี้ชุมชน ICEHOUSE

07 พฤษภาคม 2554 12:00 น. เวลาออมแสงทางทิศตะวันออกRIVER EDGE, NJ–( BUSINESS WIRE )– ทีมฮอกกี้เยาวชนของรัฐนิวเจอร์ซีย์ใช้เวลาในวันนี้กับการแข่งขัน Stanley Cup หลังจากที่ผู้เล่นคนหนึ่งของพวกเขา Christian L. จาก River Edge วัย 9 ขวบ ได้รับรางวัล “Your K

id Could Win a การประกวดวิดีโอ Day with the Stanley Cup®”ซึ่งมอบรางวัลให้กับนักกีฬาฮอกกี้เยาวชนของสหรัฐฯ และครอบครัว เพื่อนร่วมทีม และชุมชนของเขา/เธอด้วยวันเดียวกับ Stanley Cup®

“ลูกของคุณสามารถชนะได้หนึ่งวันด้วย Stanley Cup®”ทวีตนี้ผู้ปกครองของ Christian ส่งวิดีโอของเขา ซึ่งหลังจากการลงคะแนนสาธารณะเพื่อตัดสินผู้เข้ารอบสามคน ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ วิดีโอของ Christian ชื่อ ‘A season to fight for PINK AND WHITE’ สร้างขึ้นเพื่อยกย่องแม่ของเขาซึ่งกำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งเต้านมและขอบคุณพ่อของเขาที่เป็นโค้ชให้ทีมของเขาชนะการแข่งขันฮอกกี้ท้องถิ่น (ดูวิดีโอที่ชนะได้ที่www.discover.com/nhl ).

Christian ได้รับถ้วย Stanley Cup ที่บ้านของเขาเมื่อเช้านี้ จากนั้นนำถ้วย Stanley Cup ไปที่ ICEHOUSE ใน Hackensack, NJ ซึ่งทีมฮอกกี้ของเขา Avalanche เล่นอยู่ หลังจากที่ทีมใช้เวลากับถ้วย Stanley Cup แล้ว Discover ก็เชิญสมาชิกในชุมชนมาร่วมฉลองและถ่ายรูปกับถ้วย Stanley

“ฉันตื่นเต้นมากเพราะฉันเป็นเด็กคนเดียวในประเทศที่ได้ใช้เวลาหนึ่งวันกับถ้วยสแตนลีย์” คริสเตียนกล่าวเพื่อให้ได้รับการพิจารณาสำหรับโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตนี้ ผู้ปกครองของผู้เล่นที่อายุไม่เกิน 13 ปีได้รับการขอให้ส่งวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับช่วงเวลาที่คุ้มค่าที่สุดของบุตรหลานบนลานน้ำแข็ง วิดีโอหกสิบรา

ยการถูกส่งและโหวตโดยผู้เข้าชมหน้า Facebook ของ Discover ผลงานที่ได้รับการโหวตสูงสุดสามรายการได้รับการตัดสินโดยคณะกรรมการพิจารณาจากความกระตือรือร้น ความเหมาะสมของวิดีโอกับธีม ความคิดริเริ่ม ความคิดสร้างสรรค์ และความจริงใจ

สมาชิกในครอบครัวของคริสเตียนเป็นแฟนฮ็อกกี้ตัวยง แม่และพ่อของเขาพบกันผ่านกีฬาฮอกกี้ และพี่ชายของเขาก็เล่นฮอกกี้เช่นกัน บ้านของพวกเขายังมี “ห้องฮอกกี้” โดยเฉพาะ ซึ่งพ่อของ Christian ทำโต๊ะและเก้าอี้จากไม้ฮอกกี้ ในห้องมีลูกฮอกกี้พร้อมลายเซ็น เสื้อเจอร์ซีย์ และรูปถ่ายหลายใบ

“ในฐานะบัตรเครดิตอย่างเป็นทางการของสมาคมฮอกกี้แห่งชาติ Discover กำลังมอบประสบการณ์ที่คุ้มค่าและไม่เหมือนใครสำหรับนักกีฬาฮอกกี้รุ่นเยาว์” Harit Talwar ประธานของ US Cards ที่ Discover กล่าว “เมื่อพิจารณาถึงการทดลองและความยากลำบากที่ Christian และครอบครัวของเขามีในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา การให้โอกาสพวกเขาได้สัมผัสกับความรุ่งโรจน์ของ Stanley Cup พร้อมกับเพื่อนร่วมทีมและชุมชนของเขาก็ถือเป็นรางวัลสำหรับ Discover”

วันคริสเตียนกับถ้วยสแตนลีย์จะนำเสนอเป็นสารคดีสั้นที่จะฉายระหว่างการออกอากาศเกมที่ 2 ของ Stanley Cup Final®สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขันหรือดูวิดีโอการแข่งขัน โปรดไปที่เพจ Facebook ของ Discover ที่ Facebook.com/Discoverหรือwww.discover.com/nhlเกี่ยวกับการค้นพบ

Discover Financial Services (NYSE: DFS) เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านธนาคารและการชำระเงินโดยตรง ซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในบริการทางการเงินของสหรัฐอเมริกา นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2529 บริษัทได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ออกบัตรรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา บริษัทเป็นผู้

ดำเนินการบัตร Discover ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกรางวัลเงินสดของอเมริกา และให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อเพื่อการศึกษา บัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ บัตรเงินฝาก และบัญชีตลาดเงินผ่านบริษัทในเครือDiscover Bank ธุรกิจการชำระเงินประกอบด้วยDiscover Networkด้วยร้านค้าหลายล้านแห่งและส

ถานที่เข้าถึงเงินสด PULSE หนึ่งในเครือข่ายเอทีเอ็ม/เดบิตชั้นนำของประเทศ และ Diners Club International เครือข่ายการชำระเงินระดับโลกที่ได้รับการยอมรับในกว่า 185 ประเทศและดินแดน สำหรับ ข้อมูล เพิ่มเติม โปรดไปที่www.discoverfinancial.com

NHL, NHL Shield และเครื่องหมายคำและรูปภาพของ Stanley Cup เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ National Hockey League สงวนลิขสิทธิ์.

ศูนย์เต้านม Carol Milgard เป็นศูนย์เต้านมที่ทันสมัยซึ่งก่อตั้งโดย MultiCare Health System, Franciscan Health System และ TRA Medical Imaging และให้บริการตรวจคัดกรองและตรวจเต้านมด้วยบริการเต็มรูปแบบที่มีคุณภาพสูงสุด เยี่ยมชมเราได้ที่: www.carolmilgardbreastcenter.org

หากต้องการนัดตรวจเอกซเรย์เต้านม โทร: 253.759.2622 กด 2ทีมสื่อที่เข้าร่วมกับองค์กรไม่แสวงหากำไรระดับแนวหน้าสำหรับแคมเปญปฏิบัติการเพื่อสังคมสำหรับThe Beaverเปิดให้บริการแล้ววันนี้เรื่องราวที่สะเทือนใจของภาพยนตร์แสดงให้เห็นความหดหู่ใจและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

06 พฤษภาคม 2554 13:33 น. เวลาออมแสงทางทิศตะวันออกลอสแองเจลิส–( BUSINESS WIRE )– ได้รับแรงบันดาลใจจาก Participant Media และ THE BEAVER จาก Summit Entertainment ผู้เข้าร่วมได้สร้างแคมเปญปฏิบัติการทางสังคมเพื่อเพิ่มความตระหนักของสาธารณชนเกี่ยวกับ

ภาวะซึมเศร้า โดยร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรชั้นนำสามแห่งซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านการให้ความหวังและความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะซึมเศร้าและความเจ็บป่วยทางจิตในรูปแบบอื่นๆ ได้แก่ National Alliance on Mental Illness (NAMI), To Write Love

on Her Arms (TWLOHA) และ Kristin Brooks Hope Center (KBHC) ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายแบบจำกัดจำนวนในอเมริกาเหนือเมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2554 นำแสดงโดยเมล กิบสันและโจดี ฟอสเตอร์ เจ้าของรางวัลออสการ์ และกำกับโดยฟอสเตอร์ด้วย

การทำงานร่วมกับองค์กรเหล่านี้ ผู้เข้าร่วมได้ออกแบบแคมเปญปฏิบัติการทางสังคมเพื่อให้ผู้ชมมีเครื่องมือและทรัพยากรสำหรับบุคคล ครอบครัว และประชาชนในวงกว้าง เพื่อจัดการกับปัญหาความเจ็บป่วยทางจิตและโอกาสในการมีส่วนร่วมในการสนทนาในชุมชนและการอภิปรายออนไลน์