แทงบอลออนไลน์ สมัครเล่นบอล เว็บกีฬาออนไลน์ โต๊ะบอลออนไลน์

แทงบอลออนไลน์ สมัครเล่นบอล เว็บกีฬาออนไลน์ โต๊ะบอลออนไลน์ ทายผลบอล สมัครฟุตบอลออนไลน์ โต๊ะบอลออนไลน์ แทงพนันบอลออนไลน์ สมัครเดิมพันกีฬา เว็บพนันกีฬา เว็บรับแทงบอล แอพแทงบอล

บริษัทจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินและข้อจำกัดการกู้ยืมที่อิงตามการเปลี่ยนแปลงของ EBITDA ตามที่กำหนดไว้ในวงเงินสินเชื่ออาวุโสประจำปี 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

การสนทนาของเรากับผู้ให้กู้และนักลงทุนที่คาดหวังในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้อาวุโสประจำปี 2554 ของเรา ได้ยืนยันถึงความสำคัญของ EBITDA ในกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อแก่เราหรือการลงทุนในตราสารหนี้ของเรา

บริษัทใช้ EBITDA เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดโบนัสจูงใจประจำปีสำหรับเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทถือว่า EBITDA เป็นมาตรการเสริมที่เป็นประโยชน์สำหรับข้อมูลทางการเงินของ GAAP เนื่องจากเป็นการบ่งชี้ถึงความสามารถของเราในการสร้างเงินทุนที่เพียงพอสำหรับรายจ่ายฝ่ายทุน (รวมถึงการเปิดสโมสรใหม่และการยกระดับสโมสรที่มีอยู่) ตลอดจนดำเนินการริเริ่มเพื่อปรับปรุง ธุรกิจของเราด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ตามกลยุทธ์ของเรา

• นักวิเคราะห์หุ้นรายไตรมาสที่ติดตามบริษัทของเรามักจะรายงานเกี่ยวกับ EBITDA ของเราในส่วนที่เกี่ยวกับคำวิจารณ์ในการประเมินมูลค่า
EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วมีการใช้งานและข้อจำกัดคล้ายกับ EBITDA เราไม่ และนักลงทุนไม่ควรพึ่งพา EBITDA หรือ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอย่างไม่เหมาะสมเพื่อเป็นตัววัดสภาพคล่องของเรา

จำนวนเงินในงวดก่อนหน้าบางรายการได้จัดประเภทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการนำเสนอข้อมูลทางการเงินในปี 2555 ตลอดการแถลงข่าว

1ดูส่วนท้ายของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้สำหรับการกระทบยอดของ (i) OIBDAN สำหรับแต่ละส่วนงานกับรายได้จากการดำเนินงานที่รวม (ขาดทุน) (ii) รายได้ที่ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่อรายได้; (iii) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและ SG&A ที่ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (iv) OIBDAN ไม่รวมผลกระทบจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับ OIBDAN; (v) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยตรงและ SG&A ไม่รวมค่าชดเชยที่ไม่ใช่เงินสดเป็นค่าใช้จ่าย; (vi) ค่าใช้จ่ายองค์กรที่ไม่รวมค่าชดเชยที่ไม่ใช่เงินสดเป็นค่าใช้จ่ายองค์กร และ (vii) OIBDAN ต่อกำไร (ขาดทุน) สุทธิ โปรดดูคำจำกัดความของ OIBDAN ในส่วนการเปิดเผยเพิ่มเติมในข่าวเผยแพร่นี้

2ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยตรงและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการชดเชยที่ไม่ใช่เงินสดที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทและหุ้นที่มีจำกัด ค่าใช้จ่ายองค์กรยังไม่รวมค่าใช้จ่ายชดเชยที่ไม่ใช่เงินสดที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทและหุ้นที่มีจำกัด

3ในระหว่างปี 2555 บริษัทได้จำหน่ายธุรกิจระหว่างประเทศสองแห่ง ส่งผลให้รายรับ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และ OIBDAN ลดลง 15 ล้านดอลลาร์ 12 ล้านดอลลาร์ และ 3 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายได้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และ OIBDAN ลดลง 10 ล้านดอลลาร์ 8 ล้านดอลลาร์ และ 2 ล้านดอลลาร์ตามลำดับสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

สื่อและความบันเทิง

รายได้ CCM+E ทั้งปี 2555 เพิ่มขึ้น 98 ล้านดอลลาร์หรือ 3% เมื่อเทียบกับปี 2554 อันเนื่องมาจากยอดขายโฆษณาระดับประเทศและระดับท้องถิ่นที่สูงขึ้นในหมวดการเมือง ยานยนต์ และโทรคมนาคม รายได้ดิจิทัลสูงขึ้น โดยได้แรงหนุนจากชั่วโมงการฟังที่เพิ่มขึ้น 100% บนแพลตฟอร์ม iHeartRadio ในขณะที่ผู้สนับสนุนกิจกรรมของผู้โฆษณาก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน รายได้จากการรับส่งข้อมูลเพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากการเข้าซื้อกิจการธุรกิจจราจรในไตรมาสที่สองของปี 2554 การเติบโตของรายได้ได้รับการชดเชยบางส่วนจากการลดลงในการขายโปรแกรมการรวมกลุ่มระดับประเทศ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 38 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 1.87 พันล้านดอลลาร์ในปี 2555 การประหยัดจากต้นทุนการเขียนโปรแกรมที่ลดลงนั้นถูกชดเชยด้วยค่าใช้จ่ายในการขายที่สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการสตรีมดิจิทัลที่เกิดจากชั่วโมงการฟังที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 4 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในรายรับเชิงกลยุทธ์และโปรแกรมการประหยัดต้นทุน

OIBDAN เพิ่มขึ้น 60 ล้านดอลลาร์หรือ 5% เป็น 1.22 พันล้านดอลลาร์ในปี 2555 รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในรายรับเชิงกลยุทธ์และโครงการประหยัดต้นทุน 22 ล้านดอลลาร์ในปี 2555 และ 18 ล้านดอลลาร์ในปี 2554

โฆษณากลางแจ้งของอเมริกา

รายได้นอกอาคารของอเมริกา ซึ่งไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน เพิ่มขึ้น 27 ล้านดอลลาร์หรือ 2% เมื่อเทียบกับปี 2554 โดยได้แรงหนุนจากความจุกระดานข่าวดิจิทัลที่สูงขึ้นและอัตราการเข้าพักและอัตราในสนามบินที่สูงขึ้น การชดเชยการเติบโตนี้บางส่วนในปี 2555 เป็นรายได้ที่ลดลงจากกระดานข่าวและโปสเตอร์แบบเดิมๆ ตามรายงานที่รายงาน รายรับเพิ่มขึ้น 27 ล้านดอลลาร์หรือ 2% เมื่อเทียบกับปี 2554 ซึ่งรวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ซึ่งไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน เพิ่มขึ้น 29 ล้านดอลลาร์เป็น 794 ล้านดอลลาร์ในปี 2555 รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 11 ล้านดอลลาร์ในปี 2555 ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนบางอย่างในรายได้เชิงกลยุทธ์และโครงการประหยัดต้นทุน ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร การเติบโตจากธุรกิจสนามบิน และค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานที่ที่สูงขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากการติดตั้งป้ายโฆษณาดิจิทัลจำนวน 178 ป้ายในระหว่างปี ตามรายงานค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 28 ล้านดอลลาร์หรือ 4% เมื่อเทียบกับปี 2554 รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

OIBDAN ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงน้อยกว่า 1% เป็น 486 ล้านดอลลาร์ในปี 2555 รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนบางอย่างในรายได้เชิงกลยุทธ์และโปรแกรมการประหยัดต้นทุน 15 ล้านดอลลาร์ในปี 2555 และ 4 ล้านดอลลาร์ในปี 2554 ตามรายงาน OIBDAN ลดลง 2 ดอลลาร์ ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2554 รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

โฆษณากลางแจ้งระหว่างประเทศ

การปรับลดรายรับ 15 ล้านดอลลาร์จากการขายธุรกิจสองแห่งในช่วงไตรมาสที่สามของปี 2555 และการลดลง 79 ล้านดอลลาร์เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รายได้ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 11 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 1% รายได้เพิ่มขึ้นหลักจากสัญญาใหม่ในประเทศต่างๆ เช่น ออสเตรเลีย จีน และเม็กซิโก ซึ่งภาวะเศรษฐกิจแข็งแกร่ง และในสหราชอาณาจักรที่ได้รับประโยชน์จากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน รายได้ที่เพิ่มขึ้นได้รับการชดเชยบางส่วนจากภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่อ่อนแอในบางพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปตอนใต้และกลุ่มประเทศนอร์ดิก ตามรายงานที่รายงาน รายรับลดลง 83 ล้านดอลลาร์หรือ 5% เมื่อเทียบกับปี 2554 ซึ่งรวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) เพิ่มขึ้น 64 ล้านดอลลาร์ในปี 2555 โดยปรับเป็น 12 ล้านดอลลาร์จากการขายธุรกิจสองแห่งในช่วงไตรมาสที่สามของปี 2555 และไม่รวมการลดลง 71 ล้านดอลลาร์จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากการทำสัญญาใหม่และต้นทุนบุคลากรที่สูงขึ้น การเพิ่มขึ้น 64 ล้านดอลลาร์นี้รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น 27 ล้านดอลลาร์ในละตินอเมริกา และการเพิ่มขึ้น 6 ล้านดอลลาร์ในการลงทุนในแผนรายได้เชิงกลยุทธ์และโปรแกรมการประหยัดต้นทุน ตามการรายงาน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง 18 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การปรับลด OIBDAN มูลค่า 3 ล้านดอลลาร์เนื่องจากการขายธุรกิจสองแห่งในช่วงไตรมาสที่สามของปี 2555 และไม่รวมการลดลง 8 ล้านดอลลาร์จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ OIBDAN ระหว่างประเทศในปี 2555 ลดลง 54 ล้านดอลลาร์หรือ 16% เป็น 291 ล้านดอลลาร์ OIBDAN ในปี 2555 ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น 27 ล้านดอลลาร์ในละตินอเมริกา และค่าใช้จ่าย 19 ล้านดอลลาร์สำหรับการลงทุนในแผนรายได้เชิงกลยุทธ์และโปรแกรมการประหยัดต้นทุน เทียบกับ 13 ล้านดอลลาร์ในปี 2554 OIBDAN ตามรายงาน OIBDAN ลดลง 19% เป็น 283 ล้านดอลลาร์

การประชุมทางโทรศัพท์การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทำให้รายรับในไตรมาสที่สี่ของปี 2555 และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการขายและบริหารโดยตรงของบริษัทลดลงประมาณ 6 ล้านดอลลาร์และ 4 ล้านดอลลาร์ตามลำดับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทำให้รายรับปี 2555 ของบริษัทและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยตรงและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง ประมาณ 79 ล้านดอลลาร์ และ 71 ล้านดอลลาร์ ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปี 2554

CC Media Holdings, Inc. พร้อมด้วย Clear Channel Communications, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทเป็นเจ้าของทั้งหมด และบริษัทลูกที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อย่าง Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อหารือเกี่ยวกับผลลัพธ์ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 4: 30 น. ตามเวลาตะวันออก หมายเลขการประชุมทางโทรศัพท์คือ 866-254-5936 และรหัสผ่านคือ 281432 เว็บคาสต์เสียงสดของการประชุมทางโทรศัพท์จะมีอยู่ที่ส่วนนักลงทุนของwww.clearchannel.com และwww.clearchanneloutdoor.com. การเล่นซ้ำของการโทรจะสามารถใช้ได้หลังจากการประชุมทางโทรศัพท์แบบสด เริ่มเวลา 17:30 น. ตามเวลาตะวันออก เป็นระยะเวลา 30 วัน หมายเลขรีเพลย์คือ 800-475-6701 (ผู้โทรในสหรัฐฯ) และ 320-365-3844 (ผู้โทรระหว่างประเทศ) และรหัสผ่านสำหรับทั้งคู่คือ 281432 ที่เก็บถาวรของเว็บคาสต์จะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ 24 ชั่วโมงหลังจากการโทรเป็นระยะเวลา 30 วัน

ส่วนหนี้ระยะยาวในปัจจุบันอยู่ที่ 382 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

สภาพคล่องและฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานอยู่ที่ 489 ล้านดอลลาร์ กระแสเงินสดที่ใช้สำหรับกิจกรรมการลงทุนรวม 397 ล้านดอลลาร์ และกระแสเงินสดที่ใช้สำหรับกิจกรรมจัดหาเงินอยู่ที่ 95 ล้านดอลลาร์ สำหรับเงินสดสุทธิลดลง 4 ล้านดอลลาร์

รายจ่ายฝ่ายทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 อยู่ที่ประมาณ 390 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 362 ล้านดอลลาร์ในปี 2554

ในระหว่างปี 2555 บริษัทย่อยของบริษัทเข้าทำรายการเกี่ยวกับหนี้สินต่างๆ ได้แก่

Clear Channel Communications, Inc. (บริษัทในเครือ CC Media Holdings, Inc.)

แลกเปลี่ยนเงินกู้ยืมระยะยาวมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ที่จะครบกำหนดในปี 2557 และ 2559 เป็นจำนวนเงินต้นที่คล้ายคลึงกันของใบรับประกันลำดับความสำคัญ 9.0% ที่ออกใหม่ที่จะครบกำหนดในปี 2562
ร่วมกับการแลกเปลี่ยนหนี้ แก้ไขวงเงินสินเชื่อเพื่ออนุญาตให้มีการแลกเปลี่ยนเงินกู้ระยะยาวเพิ่มเติม 3 พันล้านดอลลาร์ เพื่อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการชำระล่วงหน้าเงินกู้ระยะ A และหลังจากการชำระคืนหรือการขยายระยะ A เพื่อให้สามารถซื้อคืนหนี้ระยะแรกและ ต่ำกว่าสัดส่วนการซื้อเงินกู้ตามระยะเวลาที่ตราไว้ในบางกรณี การแก้ไขดังกล่าวยังรวมถึงเงินกู้ต่างๆ และได้ขจัดข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับการก่อหนี้ของบริษัทย่อย
รีไฟแนนซ์สินเชื่อตามลูกหนี้ที่มีขนาดวงเงิน 535 ล้านดอลลาร์ ขึ้นอยู่กับฐานการกู้ยืม สิ่งอำนวยความสะดวกมีกำหนดวันที่ 24 ธันวาคม 2017; ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับยอดหนี้คงค้างระดับหนึ่ง วันครบกำหนดไถ่ถอนคือวันที่ 30 ตุลาคม 2558 หรือ 2 พฤษภาคม 2559
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc. (บริษัทในเครือ Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.)

ออกหุ้นกู้ Series A อาวุโส 7.625% จำนวน 275 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนปี 2020 และ 1,925 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก 7.625% ตราสารหนี้ด้อยสิทธิอาวุโสระดับ Series B ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2020 มูลค่า 7.625% ผ่านเงินกู้ระหว่างบริษัท เงินที่ได้รับจากธนบัตรทั้งสองจำนวนรวม 2,170 ล้านเหรียญสหรัฐ ถูกจ่ายเป็นเงินปันผลพิเศษให้กับ ผู้ถือหุ้น Clear Channel Communications, Inc. ใช้ส่วนของเงินปันผลและเงินสดในมือเพื่อชำระหนี้ 2,096 ล้านดอลลาร์ภายใต้วงเงินสินเชื่อที่มีหลักประกันอาวุโส
ออกพันธบัตรอาวุโส Series A 6.5% มูลค่า 736 ล้านดอลลาร์ ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 และ 1,989 ล้านดอลลาร์ 6.5% ตราสารหนี้อาวุโสระดับซีรีส์ B ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 เงินที่ได้มาและเงินสดในมือถูกนำมาใช้เพื่อชำระคืนตั๋วเงิน Series A 9.25% มูลค่า 9.25% ที่ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560 และ 2,000 ล้านดอลลาร์ B ตั๋วเงินอาวุโสที่ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560 นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมและเบี้ยประกัน
ปัจจุบันวงเงินสินเชื่อที่มีหลักประกันกำหนดให้ Clear Channel ปฏิบัติตามทุกไตรมาสโดยมีเงื่อนไขทางการเงินที่จำกัดอัตราส่วนของหนี้สินที่มีหลักประกันรวมของ Clear Channel สุทธิจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต่อ EBITDA 3 รวมของ Clear Channelสำหรับสี่ไตรมาสก่อนหน้า หนี้ที่มีหลักประกันของ Clear Channel ประกอบด้วยวงเงินสินเชื่อที่มีหลักประกันอาวุโส วงเงินสินเชื่อตามลูกหนี้ ใบรับประกันลำดับความสำคัญ และหนี้บริษัทย่อยที่มีหลักประกันอื่นบางรายการ การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการเงินอาจส่งผลให้ภาระหน้าที่ของ Clear Channel เร่งรัดในการชำระยอดค้างชำระภายใต้วงเงินทั้งหมด อัตราส่วนสูงสุดภายใต้พันธสัญญานี้กำหนดไว้ที่ 9.5:1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 อัตราส่วนของ Clear Channel อยู่ที่ 5.9:1 เทียบกับ 6:9:1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 4

3EBITDA รวมของ Clear Channel สำหรับสี่ไตรมาสก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ 2.033 พันล้านดอลลาร์คำนวณจากรายได้จากการดำเนินงาน (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ค่าด้อยค่า และรายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ (ค่าใช้จ่าย) – สุทธิ บวกค่าตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสด และเพิ่มเติม ปรับปรุงสำหรับรายการต่อไปนี้: (i) เพิ่มขึ้น 80.2 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปิดและ/หรือการรวมสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าธรรมเนียมการรักษา ค่าธรรมเนียมการให้คำปรึกษา และกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตอื่นๆ; (ii) เพิ่มขึ้น 51.0 ล้านดอลลาร์สำหรับกำไรหรือขาดทุนที่ไม่เกิดซ้ำหรือผิดปกติ; (iii) เพิ่มขึ้น 45.5 ล้านดอลลาร์สำหรับรายการที่ไม่ใช่เงินสด (iv) เพิ่มขึ้น 18.5 ล้านดอลลาร์สำหรับสินค้าอื่นๆ และ (v) เพิ่มขึ้น 20 ดอลลาร์

4 EBITDA รวมของ Clear Channel สำหรับสี่ไตรมาสก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ 1.955 พันล้านดอลลาร์คำนวณจากรายได้ (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ค่าเสื่อมราคา และรายรับจากการดำเนินงานอื่นๆ – สุทธิ บวกค่าตอบแทนที่มิใช่เงินสด และเป็น ปรับปรุงเพิ่มเติมสำหรับรายการต่อไปนี้: (i) เพิ่มขึ้น 18.5 ล้านดอลลาร์สำหรับเงินสดที่ได้รับจากบริษัทในเครือที่ไม่ควบรวมกิจการ; (ii) เพิ่มขึ้น 31.5 ล้านดอลลาร์สำหรับรายการที่ไม่ใช่เงินสด (iii) เพิ่มขึ้น 40.1 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปิดและ/หรือการรวมสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าธรรมเนียมการรักษา ค่าธรรมเนียมการให้คำปรึกษา และกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตอื่น ๆ และ (iv) เพิ่มขึ้น 31.6 ล้านดอลลาร์สำหรับสินค้าอื่นๆ

การเปิดเผยเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินแบบ non-GAAP

ตารางต่อไปนี้ระบุ OIBDAN ของบริษัทสำหรับสามเดือนและปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทกำหนด OIBDAN เป็นรายได้ (ขาดทุน) สุทธิรวมที่ปรับปรุงเพื่อไม่รวมค่าชดเชยที่ไม่ใช่เงินสดและรายการต่อไปนี้แสดงในงบ ของการดำเนินงาน: ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ (ค่าใช้จ่าย); รายได้อื่น (ค่าใช้จ่าย) – สุทธิ; ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ของบริษัทในเครือที่ไม่ควบรวมกิจการ; กำไร (ขาดทุน) จากหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย; รายได้จากการดำเนินงานอื่น (ค่าใช้จ่าย) – สุทธิ; D&A และค่าธรรมเนียมการด้อยค่า

บริษัทใช้ OIBDAN เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท มาตรการนี้เป็นหนึ่งในมาตรการหลักที่ใช้โดยฝ่ายบริหารในการวางแผนและคาดการณ์ช่วงเวลาในอนาคต ตลอดจนการวัดผลการปฏิบัติงานสำหรับค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกฝ่ายบริหารอื่นๆ เราเชื่อว่ามาตรการนี้เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของความแข็งแกร่งในการดำเนินงานและผลการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีความเชื่อมโยงระหว่างความสามารถในการทำกำไรและรายได้สุทธิ นอกจากนี้ยังเป็นมาตรการหลักที่ใช้โดยผู้บริหารในการประเมินบริษัทต่างๆ ว่าเป็นเป้าหมายการเข้าซื้อกิจการที่อาจเกิดขึ้น

บริษัทเชื่อว่าการนำเสนอของมาตรการนี้มีความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุน เนื่องจากจะช่วยให้นักลงทุนสามารถดูผลการดำเนินงานในลักษณะที่คล้ายกับวิธีการที่ผู้บริหารของบริษัทใช้ บริษัทเชื่อว่าจะช่วยให้นักลงทุนเข้าใจผลการดำเนินงานของบริษัทได้ดีขึ้น และทำให้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทกับบริษัทอื่นที่มีโครงสร้างเงินทุน โครงสร้างตัวเลือกหุ้น หรืออัตราภาษีต่างกันได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ บริษัทเชื่อว่ามาตรการนี้เป็นหนึ่งในมาตรการหลักที่ใช้ภายนอกโดยนักลงทุน นักวิเคราะห์ และเพื่อนร่วมงานของบริษัทในอุตสาหกรรมของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินมูลค่าและเปรียบเทียบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรม

เนื่องจาก OIBDAN ไม่ใช่การวัดที่คำนวณตาม GAAP จึงไม่ควรพิจารณาแยกหรือทดแทนรายได้สุทธิเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และอาจเทียบไม่ได้กับมาตรการที่มีชื่อเดียวกันซึ่งใช้โดยบริษัทอื่น OIBDAN ไม่จำเป็นต้องเป็นตัววัดความสามารถของบริษัทในการจัดหาเงินทุนที่ต้องการเงินสด เนื่องจากไม่รวมข้อมูลทางการเงินบางอย่างเมื่อเทียบกับรายได้จากการดำเนินงานและรายได้ (ขาดทุน) สุทธิ ซึ่งเป็นการวัดผลทางการเงินแบบ GAAP ที่เปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุด ผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินนี้จึงควรพิจารณาประเภทของเหตุการณ์และธุรกรรมที่ไม่รวมไว้

นอกจากนี้ เนื่องจากส่วนสำคัญของการดำเนินการโฆษณาของบริษัทดำเนินการในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตยูโร สหราชอาณาจักร และจีน ฝ่ายบริหารจึงทบทวนผลการดำเนินงานจากการดำเนินงานในต่างประเทศโดยใช้ค่าเงินดอลลาร์คงที่ เกณฑ์ค่าเงินดอลลาร์คงที่ (ซึ่งมีการปรับสกุลเงินต่างประเทศเพื่อแสดงรายได้ ค่าใช้จ่าย และ OIBDAN ต่างประเทศที่เกิดขึ้นจริงในปี 2555 ที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำปี 2554) ช่วยให้สามารถเปรียบเทียบการดำเนินการที่ไม่ขึ้นกับการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด บริษัทจัดให้มีการกระทบยอดด้านล่างกับจำนวนเงินที่เปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุดที่รายงานภายใต้ GAAP ซึ่งรวมถึง (i) OIBDAN สำหรับแต่ละส่วนต่อรายได้จากการดำเนินงานรวม (ขาดทุน) (ii) รายได้ที่ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่อรายได้; (iii) ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่อค่าใช้จ่าย; (iv) OIBDAN ไม่รวมผลกระทบจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับ OIBDAN; (v) ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมค่าชดเชยที่ไม่ใช่เงินสดเป็นค่าใช้จ่าย; (vi) ค่าใช้จ่ายองค์กรที่ไม่รวมค่าชดเชยที่ไม่ใช่เงินสดเป็นค่าใช้จ่ายองค์กร และ (vii) OIBDAN ต่อกำไร (ขาดทุน) สุทธิเกี่ยวกับ CC Media Holdings, Inc.

CC Media Holdings, Inc. (OTCBB: CCMO) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Clear Channel Communications เป็นหนึ่งในบริษัทสื่อและความบันเทิงชั้นนำระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านวิทยุ ดิจิตอล กลางแจ้ง โทรศัพท์มือถือ การถ่ายทอดสด และความบันเทิงและข้อมูลตามความต้องการ บริการสำหรับชุมชนท้องถิ่นและมอบโอกาสระดับพรีเมียมให้กับผู้โฆษณา ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.clearchannel.com

ข้อความบางส่วนในข่าวเผยแพร่นี้เป็น “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ทราบและไม่รู้จัก ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ ประสิทธิภาพ หรือความสำเร็จที่แท้จริง ของ CC Media Holdings, Inc. และบริษัทในเครือ ซึ่งรวมถึง Clear Channel Communications, Inc. และ Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. จะมีความแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ ประสิทธิภาพ หรือความสำเร็จในอนาคตที่แสดงหรือบอกเป็นนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว คำหรือวลี “คำแนะนำ” “เชื่อ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “ประมาณการ” “คาดการณ์” และคำหรือสำนวนที่คล้ายกันมีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว นอกจากนี้,

ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจทำให้ผลลัพธ์ในอนาคตแตกต่างไปจากที่แสดงโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ผลกระทบของการเป็นหนี้ที่มีนัยสำคัญของบริษัท ซึ่งรวมถึงการใช้กระแสเงินสดเพื่อชำระหนี้ ; การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ภาวะการเมืองและเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ ที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ในปัจจุบัน (ทั้งโดยทั่วไปและสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมโฆษณา) การเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายของรัฐบาลและการดำเนินการของหน่วยงานกำกับดูแล การเปลี่ยนแปลงระดับการแข่งขันสำหรับดอลลาร์โฆษณา ความผันผวนของต้นทุนการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงสภาพแรงงาน การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดรายจ่ายฝ่ายทุน ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและค่าสกุลเงิน ผลการดำเนินคดี; ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ภาษีและข้อพิพาทด้านภาษี การเปลี่ยนแปลงของประชากรและข้อมูลประชากรอื่นๆ การเข้าถึงตลาดทุนและการกู้ยืมเงิน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจที่ได้มา และความเสี่ยงที่เราไม่สามารถบรรลุหรือคงไว้ซึ่งการประหยัดต้นทุนที่คาดการณ์ไว้ ปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่ทราบหรือคาดเดาไม่ได้ก็อาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อผลลัพธ์ ผลการดำเนินงาน หรือความสำเร็จในอนาคตของบริษัท ด้วยความเสี่ยง ความไม่แน่นอน การสันนิษฐาน และปัจจัยต่างๆ เหตุการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าที่กล่าวถึงในข่าวเผยแพร่นี้อาจไม่เกิดขึ้น คุณได้รับคำเตือนที่จะไม่ไว้วางใจเกินควรกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ ซึ่งพูดเฉพาะตามวันที่ระบุหรือหากไม่มีการระบุวันที่ ณ วันที่ในเอกสารนี้ ความเสี่ยงที่สำคัญอื่นๆ ได้อธิบายไว้ในรายงานของบริษัทที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา รวมถึงในหัวข้อ “ข้อ 1A ปัจจัยเสี่ยง” ของรายงานประจำปีของ CC Media Holdings, Inc. ในแบบฟอร์ม 10-K และรายงานรายไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ บริษัทไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะเนื่องจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น รวมทั้งในหัวข้อ “ข้อ 1A. ปัจจัยเสี่ยง” ของรายงานประจำปีของ CC Media Holdings, Inc. ในแบบฟอร์ม 10-K และรายงานรายไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ บริษัทไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะเนื่องจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น รวมทั้งในหัวข้อ “ข้อ 1A. ปัจจัยเสี่ยง” ของรายงานประจำปีของ CC Media Holdings, Inc. ในแบบฟอร์ม 10-K และรายงานรายไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ บริษัทไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะเนื่องจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น

บริษัท Toro แทงบอลออนไลน์ จะประกาศผลผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2556 ประจำปีงบประมาณ 2556
19 กุมภาพันธ์ 2556 13:42 น. เวลามาตรฐานตะวันออก
บลูมิงตัน, มินนิโซตา–( บิสิเนส ไวร์ )–19 ส.ค. 2556 The Toro Company (NYSE: TTC) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทจะเปิดเผยผลประกอบการประจำไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลาประมาณ 07:30 น. CST บริษัทจะเรียกหารายได้ของนักลงทุนในวันนั้นด้วย

ข้อความเต็มของการเปิดเผยรายได้ของ Toro จะมีอยู่ที่www.thetorocompany.com เวลา 8.00 น. CST คลิกที่ “ข้อมูลนักลงทุน” เพื่อดูข่าวล่าสุด

เว็บคาสต์สดแบบฟังอย่างเดียวของการประชุมทางโทรศัพท์รายไตรมาสจะมีให้ที่www.thetorocompany.com การโทรเริ่มต้นเวลา 10.00 น. CST ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ และผู้เยี่ยมชมควรไปที่เว็บไซต์อย่างน้อย 15 นาทีก่อนเพื่อลงทะเบียน ดาวน์โหลด และติดตั้งซอฟต์แวร์เสียงที่จำเป็น

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมในการถ่ายทอดสด สามารถรับชม ย้อน หลังได้ ที่ www.thetorocompany.com ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงเว็บคาสต์

เกี่ยวกับบริษัท Toro บริษัท
Toro (NYSE: TTC) เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกในด้านอุปกรณ์สนามหญ้า ภูมิทัศน์ เช่าและก่อสร้าง ตลอดจนระบบชลประทานและแสงสว่างกลางแจ้ง ด้วยยอดขายมากกว่า 1.9 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2555 การมีอยู่ทั่วโลกของ Toro ได้ขยายไปสู่กว่า 90 ประเทศผ่านความสัมพันธ์ที่แน่นแ

ฟ้นซึ่งสร้างขึ้นบนความซื่อสัตย์สุจริตและความไว้วางใจ นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และความมุ่งมั่นในการช่วยลูกค้าเพิ่มพูนความงาม ผลผลิต และความยั่งยืนของที่ดิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2457 บริษัทได้สร้างประเพณีแห่งความเป็นเลิศจากแบรนด์ที่แข็งแกร่งจำนวนหนึ่ง เพื่อช่วยลูกค้าในการดูแลสนามกอล์ฟ สนามกีฬา พื้นที่สีเขียวสาธารณะ อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัย และทุ่งเกษตรกรรม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.thetorocompany.com .

รายชื่อผู้ติดต่อ
Kurt Svendsen กรรมการผู้จัดการบริษัท Toro Company ฝ่ายสื่อสารองค์กรและนัก
ลงทุน สัมพันธ์ 952-887-8630, kurt.svendsen@toro.comหรือสื่อมวลชนสัมพันธ์ Branden Happel ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์952-887-8930, branden.happel@toro คอม

การแสดง Bobby Bonesจะเปิดทั่วประเทศทางสถานีวิทยุ 35 ประเทศ เริ่มวันที่ 25 กุมภาพันธ์
–Brad Paisley, Jake Owen, Gloriana, Joe Nichols, Craig Campbell และ Jana Kramer Help Country Radio ให้การต้อนรับ Bobby Bones ในระหว่างการแถลงข่าวที่จัดโดย WSIX ที่โรงละคร Ford Country Music Hall of Fame ในแนชวิลล์ —

ลอสแองเจลิส –( บิสิเนส ไวร์ )–22 ส.ค. 61 Premier Networks เครือข่ายเสียงอันดับหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ประกาศในวันนี้ว่าสถานีวิทยุ 35 ประเทศจะดำเนินการThe Bobby Bones Showซึ่งจะเปิดตัวทั่วประเทศในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ ขณะที่จำนวนพันธมิตรยังคงดำเนินต่อไป เพื่อขยายอย่างรวดเร็ว โปรแกรมซึ่งเปลี่ยนจากรูปแบบ CHR และเปิดตัวใน The BIG 98/WSIX ของแนชวิลล์เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ จะเปิดตัวในสถานี/ตลาดชั้นนำดังต่

อไปนี้: WFUS-FM/แทมปา-เซนต์. ปีเตอร์สเบิร์ก, ฟลอริดา; KSD-FM/เซนต์. หลุยส์ มิสซูรี; WCKY-FM/ไฟนด์เลย์ รัฐโอไฮโอ; KWNR-FM/ลาสเวกัส เนวาดา; KASE-FM/ออสติน, เท็กซัส; WCKT-FM/ฟุต. เมเยอร์ส-เนเปิลส์ ฟลอริดา; KNST-FM/ทูซอน, แอริโซนา; KTGX-FM/ทัลซา โอเค; KBQI

-FM/อัลบูเคอร์คี, นิวเม็กซิโก; KHEY-FM/เอลพาโซ เท็กซัส; KTOM-FM/มอนเทอเรย์-ซาลินาส แคลิฟอร์เนีย; WAVW-FM/ฟุต. เพียร์ซ ฟลอริดา; WMAD-FM/แมดิสัน วิสคอนซิน KSWF-FM/ สปริงฟิลด์ มิสซูรี; WSTH-FM/โคลัมบัส GA; KMFX-FM/โรเชสเตอร์ มินนิโซตา; KYKR-FM/โบมอนต์, เท็กซัส; WTXT-FM/ทัสคาลูซา แอละแบมา; WOBB-FM/ออลบานี, จอร์เจีย และอื่นๆ สำหรับรายชื่อทั้งหมดติดต่อประชาสัมพันธ์ของ Premiere Networks

ข่าวดังกล่าวได้รับการประกาศในวันนี้ในระหว่างการแถลงข่าวซึ่งจัดโดย The Big 98/WSIX ที่โรงละครฟอร์ดในตำนานของ Country Music Hall of Fame ในแนชวิลล์ เปิดฉากงาน แบรด เพสลีย์ สตาร์ระดับประเทศ แชร์ข้อความพิเศษกับ Bones พร้อมเผยตลาดระดับประเทศที่งาน The Bobby Bones Showจะเปิดตัวในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ เพสลีย์จะปรากฏเป็นแขกรับเชิญคนแรกของโบนส์ด้วย เพิ่มความน่าตื่นเต้นให้กับการเปิดตัวซินดิเคท จากนั้น Amy

Paige แห่ง WSIX และ The AntMan ได้เป็นเจ้าภาพช่วงถาม-ตอบกับ Bones ตามมาด้วยการปรากฏตัวพิเศษจากดาราเพลงคันทรีเช่น Jake Owen, Gloriana, Joe Nichols, Craig Campbell, Jana Kramer, Josh Thompson, Dustin Lynch, Parmalee, Brett Eldridge, Chris

Janson , The Farm, Eric Paslay, Jon Pardi, Charlie Worsham, Kristin Kelly, Greg Bates และ Joel Crouse ที่ทุกคนแวะมาเพื่อให้ Bones และผู้จัดรายการ Lunchbox และ Amy ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น หากต้องการดาวน์โหลด b-roll ของการแถลงข่าว ให้คลิกที่ลิงก์ต่อไปนี้: http://www.wsix.com/pages/pressconference.html

ถ่ายทอดสดจาก WSIX ในแนชวิลล์The Bobby Bones Show ออกอากาศเช้าวันธรรมดาตั้งแต่ 5 ถึง 10 น. CT ในแต่ละวัน เจ้าภาพ Bobby Bones, Lunchbox และ Amy ยินดีต้อนรับผู้มีชื่อเสียงในวงการเพลงคันทรี่และให้ความบันเทิงแก่ผู้ฟังด้วยการผสมผสานข่าวสารและข้อมูลวัฒนธรรมป๊อปที่ไม่เหมือนใคร การแสดงผาดโผนที่บ้าคลั่ง และบทสนทนาที่สนุกสนาน Bobby Bones Showยังมีให้บริการบนiHeartRadio.com และแอพมือถือ iHeartRadio ซึ่งเป็นบริการฟังดิจิทัลแบบครบวงจรฟรีของ Clear Channel

Country Top 30 ร่วมกับ Bobby Bones ซึ่งเป็นโปรแกรมเพลงคันทรีสุดสัปดาห์ใหม่สี่ชั่วโมง จะเปิดตัวทั่วประเทศในช่วงสุดสัปดาห์ของวันที่ 2 และ 3 มีนาคม การแสดงนับถอยหลังประจำสัปดาห์จะนำเสนอ Bones, Lunchbox และ Amy เพื่อแสดงเพลงคันทรียอดนิยมใน นอกเหนือจากการแบ่งปันการสนทนากับศิลปินแล้ว รายการ ที่มาจากแนชวิลล์Country Top 30 กับ Bobby Bonesจะออกอากาศในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ระหว่างเวลา 6.00 น. ถึง

เที่ยงคืนตามเวลาท้องถิ่น นอกจากนี้ Bones จะยังคงเป็นเจ้าภาพจัดรายการวิทยุ FOX Sports Radio ประจำสัปดาห์ของเขาต่อไป ในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ET / 10.00 น. ถึง 13.00 น. PT บนสถานีวิทยุเกือบ 300 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีใน iHeartRadio และ XM169

โปรดติดต่อ Premiere Networks ที่หมายเลข 818-377-5300 หรือเยี่ยมชมwww.PremiereRadio.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bobby Bonesรายชื่อผู้ติดต่อเครือข่ายวิทยุรอบปฐมทัศนAmanda Deutchman, 818-461-828ADeutchman@premiereradio.com

PREMIERE RADIO NETWORKS INC.OTCBB:CCMO ดูราคาหุ้นและแผนภูมิ ดูการยื่น SEสรุปการเปิดตัการแสดง Bobby Bones จะเปิดทั่วประเทศทางสถานีวิทยุ 35 ประเทศ เริ่มวันที่ 25 กุมภาพันธ์

รุ่นที่วางจำหน่าภาษาอังกฤรายชื่อผู้ติดต่เครือข่ายวิทยุรอบปฐมทัศน์Amanda Deutchman, 818-461-828ADeutchman@premiereradio.com
ค้นหเข้าสู่ระบบลงชื่เพิ่มเติมจาก Business Wiบล็อกสหราชอาณาจักร/ไอร์แลนด์Deutschlandฝรั่งเศสฮ่องกงอิตาลีญี่ปุ่นTradeshownews.com
ติดต่อเรากลยุทธ์ภาษีของสหราชอาณาจักรคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลจัดการคุกกี้ข้อตกลงในการใช้งาน© 2022 บิสิเนส ไวร์

การสำรวจระบุแนวโน้มการใช้ชีวิตกลางแจ้งยอดนิยมสำหรับปี 2013
19 กุมภาพันธ์ 2556 12:45 น. เวลามาตรฐานตะวันออก
วอชิงตัน–( บิสิเนส ไวร์ )–19 ส.ค. 2556 เจ้าของบ้านชาวอเมริกันต่างก็สนใจที่จะเพิ่มห้องกลางแจ้งเพื่อความบันเทิงและนันทนาการในสถานที่ของตนมากขึ้นตามการสำรวจแนวโน้มสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยในปี 2556 ที่จัดทำโดย American Society of Landscape Architects ผลลัพธ์ยังแสดงให้เห็นความต้องการทั้งการออกแบบที่ยั่งยืนและไม่ต้องบำรุงรักษา

“พวกเขาต้องการพื้นที่กลางแจ้งที่น่าดึงดูดซึ่งง่ายต่อการดูแลและยั่งยืน”ทวีตนี้ภูมิสถาปนิกที่เชี่ยวชาญในการออกแบบที่อยู่อาศัยทั่วประเทศถูกขอให้ให้คะแนนความนิยมที่คาดหวังขององค์ประกอบการออกแบบกลางแจ้งที่อยู่อาศัยที่หลากหลายในปี 2013 ประเภทของพื้นที่ใช้สอยกลางแจ้งที่กำหนดเป็นห้องครัวและพื้นที่บันเทิงได้รับคะแนนร้อยละ 94.5 ค่อนข้างหรือ เป็นที่นิยมมาก ทั้งหมดยกเว้นสวนและพื้นที่จัดภูมิทัศน์ที่ร้อยละ 94.4

ในทุกหมวดหมู่ 97 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนหลุมไฟและเตาผิงว่าค่อนข้างเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่ต้องการมากในปี 2013 รองลงมาคือเตาย่าง (96.3%) ที่นั่งและพื้นที่รับประทานอาหาร (96.3%) และแสงสว่าง (95.1 เปอร์เซ็นต์)

“ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนนี้ เจ้าของบ้านต้องการได้รับความเพลิดเพลินมากขึ้นจากพื้นที่ของพวกเขา” แนนซี ซอมเมอร์วิลล์ รองประธานบริหารและซีอีโอของ ASLA กล่าว อัสลา “พวกเขาต้องการพื้นที่กลางแจ้งที่น่าดึงดูดซึ่งง่ายต่อการดูแลและยั่งยืน”

องค์ประกอบของน้ำตกแต่ง เช่น น้ำตก สระน้ำประดับ และสระน้ำ คาดว่าจะเป็นที่ต้องการสำหรับภูมิทัศน์ในบ้าน (90.9 เปอร์เซ็นต์) สปา (81.5 เปอร์เซ็นต์) และสระว่ายน้ำ (75.3 เปอร์เซ็นต์) ก็คาดว่าจะได้รับความนิยมเช่นกัน

ระเบียงลานเฉลียงและดาดฟ้าอยู่ในรายชื่อของผู้คนสูง (97.6 เปอร์เซ็นต์) เช่นเดียวกับรั้ว (89.6 เปอร์เซ็นต์) และคุณสมบัติของน้ำประดับ (84.2%)

ชาวอเมริกันยังคงชอบองค์ประกอบการออกแบบที่ใช้งานได้จริงและโดดเด่นสำหรับสวนของพวกเขา เช่น ภูมิทัศน์ที่มีการบำรุงรักษาต่ำ (93.9 เปอร์เซ็นต์) และพืชพื้นเมือง (86.6 เปอร์เซ็นต์) โดยที่ออร์แกนิกได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (65.3% เทียบกับ 61.2 เปอร์เซ็นต์ในปี 2554) เพื่อให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวด้านอาหารในท้องถิ่น ผู้คนจำนวนมากขึ้นเลือกใช้อาหารและสวนผัก รวมถึงสวนผลไม้และไร่องุ่น (ร้อยละ 82.7)

นอกจากการปลูกในพื้นที่และแบบออร์แกนิกแล้ว องค์ประกอบที่ยั่งยืนอื่นๆ ยังได้รับความนิยมจากเจ้าของบ้านอีกด้วย พืชพื้นเมืองหรือพืชที่ทนแล้ง (83 เปอร์เซ็นต์) การชลประทานแบบหยด (82.5 เปอร์เซ็นต์) ทางเท้าที่ซึมผ่านได้ (72.8 เปอร์เซ็นต์) และสนามหญ้าที่ลดลง (72.6 เปอร์เซ็นต์) กำลังเข้าสู่พื้นที่อยู่อาศัยกลางแจ้งทั่วประเทศ