เว็บเล่นป๊อกเด้ง สมัครเล่นไพ่ป๊อกเด้ง สมัครเล่นป๊อกเด้ง สมัครป๊อกเด้งออนไลน์

เว็บเล่นป๊อกเด้ง สมัครเล่นไพ่ป๊อกเด้ง สมัครเล่นป๊อกเด้ง สมัครป๊อกเด้งออนไลน์ ป๊อกเด้งออนไลน์ เกมส์ป๊อกเด้ง เว็บป๊อกเด้งออนไลน์ ป๊อกเด้ง เว็บป๊อกเด้ง เว็บเล่นป๊อกเด้ง ไพ่ป๊อกเด้ง เล่นไพ่ป๊อกเด้ง เว็บเล่นไพ่ป๊อกเด้ง เล่นป๊อกเด้ง เล่นป๊อกเด้งออนไลน์ ไพ่ป๊อกเด้งออนไลน์ GClub ป๊อกเด้ง จีคลับ ป๊อกเด้ง หลีกเลี่ยงการใช้ Olumiant ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อรุนแรง ซึ่งรวมถึงการติดเชื้อเฉพาะที่ พิจารณาความเสี่ยงและประโยชน์ของการรักษาก่อนเริ่มใช้ Olumiant ในผู้ป่วย: การติดเชื้อเรื้อรังหรือกำเริบ ผู้ที่เคยสัมผัสวัณโรค มีประวัติการติดเชื้อรุนแรงหรือติดเชื้อฉวยโอกาส ที่อาศัยหรือเดินทางในพื้นที่ของวัณโรคเฉพาะถิ่นหรือ mycoses เฉพาะถิ่น; หรือมีปัจจัยพื้นฐานที่อาจจูงใจให้ติดเชื้อ

พิจารณาการรักษาด้วยยาต้านวัณโรคก่อนเริ่มใช้ Olumiant ในผู้ป่วยที่มีประวัติวัณโรคแฝงหรือวัณโรคที่ออกฤทธิ์ ซึ่งไม่สามารถยืนยันแนวทางการรักษาที่เพียงพอได้ และสำหรับผู้ป่วยที่มีผลการทดสอบวัณโรคแฝง แต่มีปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อวัณโรค

มีรายงานการศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับการเปิดใช้งานใหม่ของไวรัส รวมถึงกรณีของการเปิดใช้งานไวรัสเริม (เช่น งูสวัด) หากผู้ป่วยเป็นโรคเริมงูสวัด ให้หยุดการรักษา Olumiant จนกว่าอาการจะหายไป ไม่ทราบผลกระทบของ Olumiant ต่อการเปิดใช้งานไวรัสตับอักเสบเรื้อรังอีกครั้ง คัดกรองไวรัสตับอักเสบตามแนวทางทางคลินิกก่อนเริ่มใช้ Olumiant

การตาย

ในการศึกษาความปลอดภัยหลังการขายแบบสุ่มขนาดใหญ่ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (RA) อายุ 50 ปีขึ้นไปที่มีปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างน้อยหนึ่งปัจจัยเมื่อเปรียบเทียบสารยับยั้ง Janus kinase (JAK) อีกตัวหนึ่งกับตัวบล็อคเนื้องอกเนื้อร้าย (TNF) อัตราที่สูงกว่า มีการสังเกตการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ รวมถึงการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดกะทันหันด้วยตัวยับยั้ง JAK

พิจารณาถึงประโยชน์และความเสี่ยงสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายก่อนเริ่มหรือรักษาด้วย Olumiant ต่อไป

ความร้ายกาจ

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองและมะเร็งอื่น ๆ ได้รับการสังเกตในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย Olumiant ในผู้ป่วย RA ที่รักษาด้วยสารยับยั้ง JAK ตัวอื่น พบอัตราการเกิดมะเร็งที่สูงกว่า (ยกเว้นมะเร็งผิวหนังที่ไม่ใช่เมลาโนมา [NMSC]) เมื่อเปรียบเทียบกับตัวบล็อก TNF ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ในปัจจุบันหรือในอดีตมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น พบอัตราการเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่สูงขึ้นในผู้ป่วยที่ได้รับยา JAK inhibitor เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับ TNF blockers อัตรามะเร็งปอดที่สูงขึ้นและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของมะเร็งโดยรวมพบได้ในผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบันหรือในอดีตที่รับการรักษาด้วยตัวยับยั้ง JAK เมื่อเทียบกับผู้ที่ได้รับการรักษาด้วย TNF blockers

พิจารณาถึงประโยชน์และความเสี่ยงสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายก่อนที่จะเริ่มหรือการรักษาด้วย Olumiant ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งที่ทราบ (นอกเหนือจาก NMSC ที่รักษาได้สำเร็จ) ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง และผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ในปัจจุบันหรือในอดีต

มีรายงาน NMSCs ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย Olumiant แนะนำให้ตรวจผิวหนังเป็นระยะสำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนังมากขึ้น

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สำคัญเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด

ในผู้ป่วย RA ที่อายุ 50 ปีขึ้นไปที่มีปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างน้อยหนึ่งตัวที่รักษาด้วยสารยับยั้ง JAK อีกตัวหนึ่ง พบว่ามีอัตราการเกิดเหตุการณ์หัวใจและหลอดเลือดที่ไม่พึงประสงค์ที่สำคัญ (MACE) สูงขึ้น (หมายถึงการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจตาย (MI) และโรคหลอดเลือดสมอง) เมื่อเทียบกับ TNF blockers ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ในปัจจุบันหรือในอดีตมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น หยุดใช้ Olumiant ในผู้ป่วยที่เคยมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือโรคหลอดเลือดสมอง

พิจารณาถึงประโยชน์และความเสี่ยงของผู้ป่วยแต่ละรายก่อนเริ่มหรือรักษาต่อเนื่องกับ Olumiant โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ในปัจจุบันหรือในอดีต และผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดอื่นๆ แจ้งผู้ป่วยเกี่ยวกับอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจอย่างรุนแรงและขั้นตอนที่ต้องทำหากเกิดขึ้น

การเกิดลิ่มเลือด

การเกิดลิ่มเลือดอุดตันรวมถึงลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำลึก (DVT) และเส้นเลือดอุดตันที่ปอด (PE) ได้รับการสังเกตที่อุบัติการณ์ที่เพิ่มขึ้นในผู้ป่วยที่ได้รับ Olumiant เมื่อเทียบกับยาหลอก นอกจากนี้ยังมีกรณีของการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดแดง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จำนวนมากเหล่านี้ร้ายแรงและบางส่วนส่งผลให้เสียชีวิต ในผู้ป่วย RA ที่อายุ 50 ปีขึ้นไปที่มีปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างน้อยหนึ่งตัวที่รักษาด้วยสารยับยั้ง JAK อีกตัวหนึ่ง พบว่าอัตราการเกิดลิ่มเลือดอุดตันสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ TNF blockers หลีกเลี่ยง Olumiant ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง ยุติการใช้ Olumiant และประเมินผู้ป่วยที่มีอาการของโรคลิ่มเลือดอุดตันในทันที

การเจาะทางเดินอาหาร

มีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับการเจาะทะลุของระบบทางเดินอาหารในการศึกษาทางคลินิกของ Olumiant แม้ว่าจะไม่ทราบบทบาทของการยับยั้ง JAK ในเหตุการณ์เหล่านี้ ใช้ Olumiant ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่อาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นสำหรับการเจาะทางเดินอาหาร (เช่น ผู้ป่วยที่มีประวัติของ diverticulitis) ประเมินผู้ป่วยที่มีอาการทางช่องท้องครั้งใหม่โดยทันทีเพื่อระบุการเจาะทางเดินอาหารในระยะเริ่มต้น

ความผิดปกติในห้องปฏิบัติการ

Neutropenia – การรักษาด้วย Olumiant สัมพันธ์กับอุบัติการณ์ของ neutropenia ที่เพิ่มขึ้น (จำนวนนิวโทรฟิลสัมบูรณ์ [ANC] <1000 เซลล์/มม. 3 ) เมื่อเทียบกับยาหลอก หลีกเลี่ยงการเริ่มหรือขัดจังหวะการรักษา Olumiant ในผู้ป่วยที่มี ANC <1000 เซลล์/มม. 3 ประเมินที่การตรวจวัดพื้นฐานและหลังจากนั้นตามการจัดการผู้ป่วยตามปกติ Lymphopenia – Absolute lymphocyte count (ALC) <500 เซลล์/มม. 3 ถูกรายงานในการทดลองทางคลินิกของ Olumiant เม็ดเลือดขาวนับน้อยกว่าค่าปกติสัมพันธ์กับการติดเชื้อในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย Olumiant แต่ไม่ใช่ยาหลอก หลีกเลี่ยงการเริ่มหรือขัดจังหวะการรักษา Olumiant ในผู้ป่วยที่มี ALC <500 เซลล์/มม. 3 ประเมินที่การตรวจวัดพื้นฐานและหลังจากนั้นตามการจัดการผู้ป่วยตามปกติ ภาวะโลหิตจาง – มีรายงานการลดระดับฮีโมโกลบินเป็น <8 g/dL ในการทดลองทางคลินิกของ Olumiant หลีกเลี่ยงการเริ่มหรือขัดจังหวะการรักษา Olumiant ในผู้ป่วยที่มีฮีโมโกลบิน <8 g/dL ประเมินที่การตรวจวัดพื้นฐานและหลังจากนั้นตามการจัดการผู้ป่วยตามปกติ เอนไซม์ตับสูง – การรักษาด้วย Olumiant มีความสัมพันธ์กับอุบัติการณ์การเพิ่มขึ้นของเอนไซม์ตับเมื่อเทียบกับยาหลอก พบการเพิ่มขึ้นของ ALT ≥5x ขีดจำกัดบนของค่าปกติ (ULN) และการเพิ่มขึ้นของ AST ≥10x ULN ในผู้ป่วยในการทดลองทางคลินิกของ Olumiant ประเมินที่การตรวจวัดพื้นฐานและหลังจากนั้นตามการจัดการผู้ป่วยตามปกติ ตรวจสอบสาเหตุของการยกระดับเอนไซม์ตับในทันทีเพื่อระบุกรณีที่เป็นไปได้ของการบาดเจ็บที่ตับที่เกิดจากยา หากสังเกตพบการเพิ่มขึ้นของ ALT หรือ AST และสงสัยว่ามีอาการบาดเจ็บที่ตับที่เกิดจากยา ให้ขัดจังหวะ Olumiant จนกว่าจะยกเว้นการวินิจฉัยนี้ ระดับไขมันในเลือด สูง – การรักษาด้วย Olumiant สัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของค่าพารามิเตอร์ของไขมัน รวมถึงคอเลสเตอรอลรวม คอเลสเตอรอลไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำ และคอเลสเตอรอลไลโปโปรตีนความหนาแน่นสูง ประเมินค่าพารามิเตอร์ของไขมันประมาณ 12 สัปดาห์หลังการเริ่มต้น Olumiant จัดการผู้ป่วยตามแนวทางทางคลินิกสำหรับการจัดการภาวะไขมันในเลือดสูง การฉีดวัคซีน หลีกเลี่ยงการใช้วัคซีนที่มีชีวิตร่วมกับ Olumiant ปรับปรุงการสร้างภูมิคุ้มกันให้สอดคล้องกับแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันในปัจจุบันก่อนเริ่มการรักษาด้วย Olumiant แพ้ง่าย ผู้ป่วยที่ได้รับ Olumiant มีปฏิกิริยาเช่น angioedema ลมพิษและผื่นที่อาจสะท้อนความไวของยา หากเกิดปฏิกิริยาภูมิไวเกินอย่างร้ายแรง ให้หยุดใช้ Olumiant ทันทีพร้อมทั้งประเมินสาเหตุที่เป็นไปได้ของปฏิกิริยา อาการไม่พึงประสงค์ อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน (16.3%, 11.7%), คลื่นไส้ (2.7%, 1.6%), โรคเริม (0.8%, 0.7%) และงูสวัด (1.0%, 0.4%) สำหรับ Olumiant 2 มก. และยาหลอกตามลำดับ การตั้งครรภ์และให้นมบุตร ข้อมูลที่จำกัดเกี่ยวกับการใช้ Olumiant ในหญิงตั้งครรภ์ไม่เพียงพอที่จะแจ้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับยาสำหรับความพิการแต่กำเนิดที่สำคัญหรือการแท้งบุตร แนะนำให้ผู้หญิงไม่ให้นมลูกระหว่างการรักษาด้วย Olumiant การด้อยค่าของตับและไต ไม่แนะนำให้ใช้ Olumiant ในผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายรุนแรงหรือตับรุนแรง โปรดคลิกเพื่อเข้าถึงข้อมูลการสั่งจ่ายยา ฉบับเต็ม รวมทั้งคำเตือนแบบบรรจุกล่องเกี่ยวกับการติดเชื้อร้ายแรง การเสียชีวิต ความร้ายกาจ เหตุการณ์หัวใจและหลอดเลือดที่ไม่พึงประสงค์ที่สำคัญ และการเกิดลิ่มเลือด และ คู่มือ การใช้ยา BA HCP ISI 06DEC2021 เกี่ยวกับลิลลี่ในวิทยาภูมิคุ้มกัน ลิลลี่กำลังนำมรดกของเราในการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ที่แปลกใหม่และแปลกใหม่มาสู่ภูมิคุ้มกันวิทยา และมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับผู้ที่ป่วยด้วยโรคภูมิต้านตนเอง ยังมีความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองที่สำคัญ รวมทั้งค่าใช้จ่ายส่วนตัวและทางสังคม สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่กับโรคภูมิต้านทานผิดปกติต่างๆ และเป้าหมายของเราคือการลดภาระของโรค ลิลลี่กำลังลงทุนในแนวทางทางคลินิกระดับแนวหน้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกัน โดยหวังว่าจะพลิกโฉมประสบการณ์การรักษาโรคภูมิต้านตนเอง เราได้สร้างท่อส่งที่ลึกล้ำและมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาวิทยาศาสตร์ล้ำสมัยเพื่อค้นหาวิธีการรักษาใหม่ ๆ ที่เสนอการปรับปรุงที่มีความหมายเพื่อสนับสนุนผู้คนและชุมชนที่เราให้บริการ เกี่ยวกับอีไล ลิลลี่และบริษัท ลิลลี่เป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพระดับโลกที่รวมการดูแลกับการค้นพบเพื่อสร้างยาที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นสำหรับผู้คนทั่วโลก เราก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่าหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาโดยชายผู้มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ยาคุณภาพสูงที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริง และวันนี้เรายังคงยึดมั่นในพันธกิจนั้นในการทำงานทั้งหมดของเรา พนักงานของ Lilly ทั่วโลกทำงานเพื่อค้นหาและนำยาที่เปลี่ยนแปลงชีวิตมามอบให้ผู้ที่ต้องการ ปรับปรุงความเข้าใจและการจัดการโรค และตอบแทนชุมชนผ่านการทำบุญและอาสาสมัคร หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลิลลี่ โปรดเยี่ยมชมเราได้ที่lilly.comและlilly.com/newsroom P-LLY เกี่ยวกับ Incyte Incyte เป็น บริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ระดับโลกใน เมืองวิลมิงตัน รัฐเดลาแวร์ซึ่งมุ่งเน้นที่การค้นหาโซลูชันสำหรับความต้องการทางการแพทย์ที่ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างร้ายแรง ผ่านการค้นคว้า พัฒนา และจำหน่ายยารักษาโรคที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Incyte โปรดไปที่Incyte.comและติดตาม@Incyte OLUMIANT ®เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนซึ่งเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตโดย Eli Lilly and Company บริษัทสาขา หรือบริษัทในเครือ แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าของลิลลี่ ข่าวเผยแพร่นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า (ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538) เกี่ยวกับ OLUMIANT (baricitinib) ในการรักษาผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์และเป็นการรักษาที่เป็นไปได้สำหรับเงื่อนไขอื่น ๆ และสะท้อนถึง Lilly's และ Incyte's ความเชื่อและความคาดหวังในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ยาใดๆ มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมากมายในกระบวนการวิจัย การพัฒนา และการค้ายา เหนือสิ่งอื่นใด ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการศึกษาที่วางแผนไว้หรือที่กำลังดำเนินการอยู่จะแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ ผลการศึกษาในอนาคตจะสอดคล้องกับผลลัพธ์จนถึงปัจจุบัน และ OLUMIANT จะได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบเพิ่มเติม หรือประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ สำหรับการอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่นๆ เหล่านี้ โปรดดูที่ Lilly' s และการยื่นแบบฟอร์ม 10-K และแบบฟอร์ม 10-Q ล่าสุดของ Incyte กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ลิลลี่และ Incyte ไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อสะท้อนเหตุการณ์หลังจากวันที่ในข่าวเผยแพร่นี้ นิวพอร์ต บีชได้รับความสนใจจากการแสดงที่ได้รับรางวัล "On the Red Carpet After the Awards" หลังจากงานประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่94 ; การผสานรวมให้เกียรติประวัติภาพยนตร์ที่เล่าขานของ Destination นิวพอร์ต บีช, แคลิฟอร์เนีย , 26 มีนาคม 2022 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ -- Visit Newport Beachเอเจนซี่การตลาดปลายทางสำหรับเมืองนิวพอร์ตบีช เตรียม เปิดตัวในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม ที่ ABC7/KABC-TV Los Angeles' entertainment ตอนพิเศษ "บนพรมแดงหลังรางวัล" การรวมสื่อแบบใหม่นี้เฉลิมฉลองประวัติศาสตร์อันยาวนานของจุดหมายปลายทางกับฮอลลีวูด ความผูกพันในโรงภาพยนตร์ ของนิวพอร์ตบีชกลายเป็นศูนย์กลางในการผสานรวมหลายรายการสำหรับ "On the Red Carpet" ที่ได้รับรางวัลระหว่างรางวัลออสการ์ ®สัปดาห์. ผู้ชมจาก 51 ตลาดทั่วประเทศจะได้ชมรายการ "On the Red Carpet After the Awards" ของ ABC ภายหลังการแสดง Oscars® ในกรอบ เวลา ( 21:00-23:00 น. PDT ) ในขณะที่ผู้ชมทั่วประเทศกำลังชมการสรุปพิเศษจากนักข่าวบันเทิงที่จัดจาก ปาร์ตี้ ฮอลลีวูด ระดับ A สุดพิเศษ พวกเขายังจะได้สัมผัสกับสปอตโฆษณา 30 วินาทีที่สร้างขึ้นเองซึ่งจะเปิดหลายครั้งในแพ็คเกจล่วงหน้า 90 วินาทีบน- ส่วนวิดีโอสถานที่ โฆษณาบิลบอร์ด โปรโมชั่นและการสนับสนุน “ปีนี้ถือเป็นการมอบรางวัลออสการ์ประจำ ปี ครั้ง ที่ 94 และก่อนที่ออสการ์ครั้งแรกจะถูกมอบให้เมื่อเกือบ 100 ปีที่แล้วนิวพอร์ตบีชมีประวัติศาสตร์อันยาวนานกับฮอลลีวูดที่ทำหน้าที่เป็นฉากภาพยนตร์เงียบ เป็นที่พำนัก ของ ยุคทองของฮอลลีวูดนักแสดงและนักแสดงสู่เรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีวีและภาพยนตร์ในวันนี้” Gary Sherwinประธานและซีอีโอ Visit Newport Beach กล่าว “เราขอเชิญชวนผู้มาเยือนเดินทางมาทางใต้ของ Tinseltown หนึ่งชั่วโมงเพื่อเดินตาม ตำนาน ของฮอลลีวูดและรู้สึกเหมือนเป็น A-Lister เนื่องจากอุตสาหกรรมการบริการระดับโลกของเราเปิดตัวพรมแดงทุกวันตลอดทั้งปี” สปอตโฆษณาความยาว 30 วินาทีนี้สร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้ปรากฏใน คืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ของฮอลลีวูดระหว่าง"On The Red Carpet After the Awards" และบันทึกประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ที่มีสีสันของจุดหมายปลายทาง โดยนำเสนอภาพขาวดำในอดีตที่เคลื่อนไหวมาจนถึงยุคปัจจุบัน เพื่อแสดงฉากที่งดงามแบบเดียวกับที่ฮอลลีวูดได้รวบรวมมาหลายชั่วอายุคน ส่วนปลายทางที่บรรจุไว้ล่วงหน้าได้เปิดตัวพร้อมกับGary Sherwinประธานและซีอีโอของ Visit Newport Beach และJenelle Rileyรองบรรณาธิการรางวัลและคุณสมบัติของ Variety และถ่ายทำที่ Balboa Bay Resort ในขณะที่ปี 2022 ถือเป็นการ ปรากฏตัวครั้งแรกของนิวพอร์ต บีช ในงาน Oscars ® Sunday การพักครั้งใหญ่ของจุดหมายชายทะเลที่น่าทึ่งก็เกิดขึ้นในยุคภาพยนตร์เงียบตั้งแต่ "คลีโอพัตรา" ภาคแรกในปี 1917 และ "All Quiet on the Western Front" ในปี 1930 ไปจนถึงรายการทีวีสมัยใหม่ เช่น "The OC" และ "Arrested Development" ตำนานจากจอเงินทำให้นิวพอร์ตบีชเป็นสถานที่พักผ่อนริมชายฝั่งส่วนตัวตั้งแต่มิสนิวพอร์ตบีชแห่ง แรกของจุดหมายปลายทาง , เชอร์ลีย์เทมเปิลไปจนถึงโบการ์ตและความโรแมนติกของ Bacall ในทะเล นิวพอร์ต บีชยังคงเป็นสวรรค์ของฮอลลีวูดที่ซึ่งแขกจากทั่วโลกต่างหลบหนีไปพักผ่อนใน A-List เทศกาลภาพยนตร์ Newport Beach Film Festival สร้างขึ้นจากรากฐานการสร้างภาพยนตร์ของจุดหมายปลายทางที่สืบทอดมายาวนานในด้านความเป็นเลิศด้านภาพยนตร์ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นเทศกาลสุดหรูที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทางRegina Hall ได้ให้เกียรติเจ้าภาพออสการ์ในปี 2022 และเป็นเจ้าภาพการฉายภาพยนตร์ขั้นสูงของผู้เข้าชิงรางวัลออสการ์ เช่น "Power of the Dog" "The Lost Daughter" "Belfast" และอีกมากมาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประวัติการสร้างภาพยนตร์ ของนิวพอร์ตบีชโปรดไปที่ VisitNewportBeach.comและติดตาม @VisitNewportBeach บน Instagram, TikTok และ Facebook เกี่ยวกับนิวพอร์ตบีช & บริษัท/เยี่ยมชมนิวพอร์ตบีช : Newport Beach & Company ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2556เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานด้านการตลาดอย่างเป็นทางการของเมืองนิวพอร์ตบีช หน่วยงานรวบรวมหน่วยงานทางการตลาดทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับแบรนด์ Newport Beach และได้รับการออกแบบมาเพื่อดูแลหน่วยธุรกิจที่แยกจากกันซึ่งรวมถึง Visit Newport Beach, Celebrate Newport Beach, Enterprise Newport Beach และ Newport Beach TV สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ผู้นำโจทก์เข้าใกล้เส้นตาย: Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP ประกาศกำหนดเวลาในการฟ้องร้องคดีการฉ้อโกงด้านหลักทรัพย์ที่ยื่นฟ้อง Electric Last Mile Solutions, Inc. KTMC (PRNewsFoto/Kessler Topaz Meltzer & Check) ข่าวโดย เคสเลอร์บุษราคัม Meltzer & Check, LLP 26 มี.ค. 2022 13:30 น. ET แบ่งปันบทความนี้ RADNOR, Pa. , 26 มีนาคม 2565 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ -- สำนักงานกฎหมายของ Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP ( www.ktmc.com ) แจ้งนักลงทุนว่าได้ยื่นฟ้อง Electric Last Mile Solutions, Inc. . ("Electric Last Mile") (NASDAQ: ELMS ) f/k/a Forum Merger III Corp. (NASDAQ: FIII ) การดำเนินการดังกล่าวจะเรียกเก็บเงินจาก Electric Last Mile ด้วยการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง รวมถึงการละเว้นและการแสดงข้อความอันเป็นเท็จที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท อันเป็นผลมาจากคำกล่าวที่ทำให้เข้าใจผิดอย่างมีสาระสำคัญของ Electric Last Mile ต่อสาธารณะ นักลงทุน Electric Last Mile ประสบกับความสูญเสียครั้งใหญ่ เคสเลอร์บุษราคัมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของโลกในการปกป้องประชาชนจากการฉ้อโกงขององค์กรและการกระทำผิดอื่นๆ เว็บเล่นป๊อกเด้ง ผู้ฟ้องร้องคดีฉ้อโกงหลักทรัพย์ของเราได้รับการยอมรับอย่างสม่ำเสมอว่าเป็นผู้นำในสาขานั้นๆ และบริษัทของเราต่างก็เกรงกลัวและเป็นที่เคารพนับถือในหมู่แนวป้องกันและแถบการประกันภัย เราภูมิใจที่ได้กู้คืนเงินหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับลูกค้าและกลุ่มผู้ถือหุ้นที่เราเป็นตัวแทน

หากต้องการดูวิดีโอของเรา โปรดคลิกที่นี่

คลิกที่นี่ เพื่อส่งการสูญเสียไมล์สะสมไฟฟ้าของคุณครั้งสุดท้าย คุณยังสามารถคลิกลิงก์ต่อไปนี้หรือคัดลอกและวางในเบราว์เซอร์ของคุณ: https://www.ktmc.com/elms-class-action-lawsuit?utm_source=PR&utm_medium=link&utm_campaign=elms

กำหนดเวลาโจทก์นำ : 4 เมษายน 2022

ระยะเวลา เรียน: 31 มีนาคม 2564ถึง1 กุมภาพันธ์ 2565

ติดต่อทนายความเพื่อหารือเกี่ยวกับสิทธิของคุณ :
James Maro, Esq. (484) 270-1453 หรืออีเมล์ที่info@ktmc.com

ELECTRIC LAST MILE’s ALLEGED MISCONDUCT
Electric Last Mile เป็นบริษัทโซลูชั่นยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ที่มุ่งเน้นการออกแบบ วิศวกรรม การผลิต และการปรับแต่งยานพาหนะไฟฟ้าและยานพาหนะเอนกประสงค์

เมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565หลังจากช่วงเวลาซื้อขายปกติ Electric Last Mile เปิดเผยว่าไม่ควรเชื่อถืองบการเงินที่ออกก่อนหน้านี้อีกต่อไป เนื่องจากบริษัทจะปรับย้อนหลังงบการเงินที่ออกก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2020 (เริ่มก่อตั้ง) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม , 2020รวมถึงข้อความในใบแจ้งการจดทะเบียนของ Electric Last Mile Electric Last Mile ยังประกาศลาออกของจำเลยJames TaylorและJason Luoผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหารตามลำดับ ในการกล่าวถึงการลาออก Electric Last Mile เปิดเผยว่าหลังจากการสอบสวนของคณะกรรมการพิเศษของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ “การขายตราสารทุนบางส่วน” ที่ทำโดยและต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท Electric Last Mile ระบุว่าในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2020ผู้บริหารบางคนซื้อหุ้นในบริษัท “ด้วยส่วนลดจำนวนมากจนถึงมูลค่าตลาด” โดยไม่มีการประเมินมูลค่าโดยอิสระ

จากข่าวนี้ ราคาหุ้นของ Electric Last Mile ตกลง$2.88ต่อหุ้น หรือ 51% ปิดที่$2.71ต่อหุ้นใน วัน ที่2 กุมภาพันธ์ 2022

ฉันจะทำอย่างไร?
นักลงทุน Electric Last Mile อาจไม่ช้ากว่าวันที่ 4 เมษายน 2022 พยายามที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนโจทก์หลักของกลุ่มผ่านKessler Topaz Meltzer & Check, LLP หรือที่ปรึกษาอื่น ๆ หรืออาจเลือกที่จะไม่ทำอะไรเลยและยังคงเป็นสมาชิกกลุ่มที่ไม่อยู่ Kessler Topaz Meltzer & Check, LLPสนับสนุนให้นักลงทุน Electric Last Mile ที่ประสบความสูญเสียจำนวนมากติดต่อบริษัทโดยตรงเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนสำหรับกรณี

ใครสามารถเป็นโจทก์นำ?
โจทก์นำเป็นฝ่ายตัวแทนที่ดำเนินการในนามของสมาชิกกลุ่มทั้งหมดในการชี้นำการดำเนินคดี โจทก์นำมักจะเป็นนักลงทุนหรือนักลงทุนกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีผลประโยชน์ทางการเงินมากที่สุดและมีความเพียงพอและเป็นแบบอย่างของนักลงทุนกลุ่มที่เสนอ โจทก์หลักเลือกที่ปรึกษาเพื่อเป็นตัวแทนของโจทก์หลักและกลุ่มและทนายความเหล่านี้หากได้รับการอนุมัติจากศาลจะเป็นหัวหน้าหรือที่ปรึกษาระดับ ความสามารถของคุณในการมีส่วนร่วมในการกู้คืนใด ๆ จะไม่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจว่าจะทำหน้าที่เป็นโจทก์นำหรือไม่

เกี่ยวกับ KESSLER TOPAZ MELTZER & CHECK, LLP
Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP ดำเนินคดีแบบกลุ่มในศาลของรัฐและรัฐบาลกลางทั่วประเทศและทั่วโลก บริษัทได้พัฒนาชื่อเสียงระดับโลกในด้านความเป็นเลิศและได้กู้คืนเงินหลายพันล้านดอลลาร์สำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงและการประพฤติมิชอบขององค์กรอื่นๆ งานทั้งหมดของเราขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายร่วมกัน: เพื่อปกป้องนักลงทุน ผู้บริโภค พนักงาน และอื่นๆ จากการฉ้อโกง การละเมิด การประพฤติมิชอบ และความประมาทเลินเล่อของธุรกิจและผู้รับมอบอำนาจ ท้ายที่สุดแล้ว เราประสบความสำเร็จหากคนร้ายจ่ายเงิน และหากคุณกู้คืนทรัพย์สินของคุณ การร้องเรียนในการดำเนินการนี้ไม่ได้ยื่นโดย Kessler Topaz Meltzer & Check , LLP ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเคสเลอร์บุษราคัม Meltzer & Check, LLP กรุณาเยี่ยมชมwww.ktmc.comCenter for a Sustainable Future ซึ่งเป็นศูนย์นโยบายไม่แสวงหาผลกำไรในการประชุมสุดยอดประจำปี Doha Forum

ศูนย์แห่งใหม่นี้สร้างขึ้นบนมรดกของการทำงานเป็นเวลาหลายปีโดยมูลนิธิกาตาร์ (QF) ในด้านความยั่งยืน ศูนย์แห่งใหม่นี้จะนำระบบนิเวศด้านการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรมของ QF ไปสู่การสร้างโซลูชันที่ส่งเสริม บทบาทนโยบายความยั่งยืนระดับโลก ของกาตาร์ที่ประเทศมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และความสามารถ

ทุ่มเทให้กับความเป็นผู้นำทางความคิดในการกำหนดนโยบาย การจัดตั้งและส่งเสริมการจัดลำดับความสำคัญของนโยบาย การเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการศึกษา การวิจัย และอุตสาหกรรม และการขยายเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและระหว่างประเทศของมูลนิธิกาตาร์ Earthna จะมุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืนในสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง พลังงานที่ยั่งยืน และการเพิ่มสูงสุด วิทยาเขต Education City ของ QF เป็นเตียงทดสอบสำหรับเทคโนโลยีใหม่และการใช้งานอย่างยั่งยืน

การเปิดตัว Earthna ในการอภิปรายระดับสูงได้สำรวจวิธีการต่างๆ ในการทำให้เมืองต่างๆ เป็นจุดสนใจในการแก้ปัญหาระดับโลกที่ยั่งยืนสำหรับธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศ ผู้อภิปรายผู้เชี่ยวชาญซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกในการอภิปราย ได้แก่ ฯพณฯ Sheikh Dr. Faleh bin Nasser bin Ahmed bin Ali Al Thaniรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศกาตาร์ ; ผู้มีเกียรติที่ถูกต้อง Vincent Thomas Keaveny นายกเทศมนตรีแห่งลอนดอน; Jane Madgwick ซีอีโอของ Wetlands International; มานูเอล พูลการ์-วิดัลผู้นำด้านการปฏิบัติระดับโลกด้านสภาพภูมิอากาศและพลังงาน – ที่ WWF; และGonzalo Castro de la Mataกรรมการบริหารของ Earthna

“การเชื่อมต่อของเรากับธรรมชาติถือเป็นกุญแจสำคัญสู่อนาคตของเรา ในฐานะผู้นำด้านความยั่งยืน QF ได้สนับสนุนการจัดลำดับความสำคัญระดับประเทศ ตั้งแต่การให้ความรู้แก่ชุมชนของเราเกี่ยวกับความยั่งยืนไปจนถึงการสร้างโซลูชันสำหรับ ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่เร่งด่วนที่สุด ของกาตาร์การสร้าง Earthna ทำให้เราเชื่อมโยงการวิจัยและ จุดแข็งของชุมชนในการแก้ปัญหานโยบายใหม่” Sheikha Hind bint Hamad Al Thaniรองประธานและซีอีโอของมูลนิธิกาตาร์กล่าว

Earthna จะจัดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ รัฐบาล ผู้กำหนดนโยบายและผู้มีอำนาจตัดสินใจ ธุรกิจ สถาบันพหุภาคี และภาคประชาสังคมเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังจะรวมและสร้างองค์ประกอบสำคัญของงานในการปลูกฝังพฤติกรรม ความคิด และการกระทำที่ยั่งยืนซึ่งได้รับแรงผลักดันจากหน่วยงานของ QF

“Earthna มุ่งเน้นที่การพัฒนาเครื่องมือ โซลูชัน และนโยบายเพื่อปรับปรุงชีวิตของผู้คนในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เจริญรุ่งเรือง” นายเดอ ลา มาตากล่าว

” กาตาร์เป็นหัวใจสำคัญของความท้าทายระดับโลก ซึ่งทำให้เรามีโอกาสอย่างไม่น่าเชื่อในการเป็นผู้นำการเจรจาระดับโลกและส่งเสริมนโยบายที่ยั่งยืน Earthna จะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญระดับท้องถิ่นและระดับโลกเพื่อออกแบบและสนับสนุนโซลูชันที่มีผลกระทบระดับโลก”

ศูนย์ Earthna จะเน้นในด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน พลังงานที่ยั่งยืน การจัดการและความมั่นคงของทรัพยากร การปกป้องและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Earthna ได้ที่www.earthna.qa

มูลนิธิกาตาร์ – ปลดล็อกศักยภาพของมนุษย์

มูลนิธิกาตาร์เพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และการพัฒนาชุมชน (QF) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่สนับสนุนกาตาร์ในการเดินทางสู่การเป็นเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายและยั่งยืน QF มุ่งมั่นที่จะให้บริการประชาชนในกาตาร์และประเทศอื่นๆ ด้วยการจัดหาโปรแกรมเฉพาะทางทั่วทั้งระบบนิเวศที่เน้นนวัตกรรมในด้านการศึกษา การวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาชุมชน

QF ก่อตั้งขึ้นในปี 1995 โดย Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thaniคุณพ่ออาเมียร์ และ Sheikha Moza bint Nasser ผู้มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการให้การศึกษาที่มีคุณภาพ แก่ กาตาร์ ปัจจุบัน ระบบการศึกษาระดับโลกของ QF มอบโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่สมาชิกในชุมชนที่อายุน้อยกว่าหกเดือนถึงระดับปริญญาเอก ช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเติบโตในสภาพแวดล้อมระดับโลกและมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

QF กำลังสร้างศูนย์กลางนวัตกรรมสหสาขาวิชาชีพในกาตาร์ซึ่งนักวิจัยพื้นบ้านกำลังทำงานเพื่อจัดการกับความท้าทายระดับท้องถิ่นและระดับโลก ด้วยการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมผ่านโครงการต่างๆ ที่รวบรวมวัฒนธรรมกาตาร์ QF มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในท้องถิ่นและมีส่วนทำให้โลกดีขึ้นสำหรับทุกคน

สำหรับรายการโครงการและความคิดริเริ่มของ QF ฉบับสมบูรณ์ โปรดไปที่: www.qf.org.qa

ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับกิจกรรมโซเชียลมีเดียของเราได้ที่: Instagram , Facebook ,Earthna Center เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

Earthna เป็นศูนย์นโยบายที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่จัดตั้งขึ้นภายใต้มูลนิธิกาตาร์ (QF) เพื่อแจ้งและโน้มน้าวนโยบายความยั่งยืนระดับประเทศและระดับโลก

การเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและการวิจัยเข้ากับคำแนะนำด้านนโยบายและการสนับสนุน Earthna จะเรียกประชุมชุมชนที่กว้างขวางของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและการวิจัย รัฐบาล ผู้กำหนดนโยบายและผู้มีอำนาจตัดสินใจ ธุรกิจ สถาบันพหุภาคี และภาคประชาสังคมเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น