เล่นไฮโลจีคลับ แยกตามภาคการใช้งานขั้นสุดท้าย:

เล่นไฮโลจีคลับ ทางอุตสาหกรรม
ยานยนต์
การก่อสร้าง
การบินและอวกาศและการป้องกัน
พลังงาน
มารีน
คนอื่น
ที่อยู่อาศัย
แยกตามภูมิภาค:

อเมริกาเหนือ
สหรัฐ
แคนาดา
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
จีน
ญี่ปุ่น
อินเดีย
เกาหลีใต้
ออสเตรเลีย
อินโดนีเซีย
คนอื่น
ยุโรป
เยอรมนี
ฝรั่งเศส
ประเทศอังกฤษ
อิตาลี
สเปน
2 ขอบเขตและวิธี

การ 3 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

4 บทนำ
4.1 ภาพรวม
4.2 แนวโน้มอุตสาหกรรมที่สำคัญ

5 ตลาดอุปกรณ์เสริมเครื่องมือไฟฟ้าทั่วโลก
5.1 ภาพรวม
ตลาด 5.2 ประสิทธิภาพของตลาด
5.3 ผลกระทบของ COVID-19
5.4 การคาดการณ์ของตลาด

6 การล่มสลายของตลาดตามประเภท
6.1 ดอกสว่าน
6.1.1 แนวโน้มตลาด
6.1.2 การคาดการณ์ ของตลาด
6.2 ไขควงบิต
6.2.1 แนวโน้ม
ตลาด 6.2.2 การพยากรณ์ตลาด
6.3 เราเตอร์บิต
6.3.1 แนวโน้มตลาด
6.3 2 การพยากรณ์ตลาด
6.4 ใบเลื่อยวงเดือน
6.4.1 แนวโน้มตลาด
6.4.2 การพยากรณ์ตลาด
6.5 ใบเลื่อยจิ๊ก
6.5.1 แนวโน้มตลาด
6.5.2 การพยากรณ์ตลาด
6.6 ใบเลื่อยสายพาน
6.6.1 แนวโน้ม
ตลาด 6.6.2 การพยากรณ์ตลาด
6.7 ล้อขัด
6.7 1 แนวโน้มตลาด
6.7.2 การคาดการณ์ของตลาด
6.8 ใบเลื่อยลูกสูบ
6.8.1 แนวโน้มตลาด
6.8.2 การพยากรณ์ตลาด
6.9 อื่นๆ
6.9.1 แนวโน้มตลาด
6.9.2 การพยากรณ์ตลาด

7 การแตกตัวของตลาดตามแอปพลิเคชัน
7.1 Milter Saw
7.1.1 แนวโน้มตลาด
7.1.2 การพยากรณ์ตลาด
7.2 เครื่องเจาะ
7.2.1 แนวโน้ม
ตลาด 7.2.2 การพยากรณ์ตลาด
7.3 ลูกสูบ เห็น
7.3.1 แนวโน้มตลาด
7.3.2 คาดการณ์ตลาด
7.4 เลื่อยหลุม
7.4.1 แนวโน้มตลาด
7.4.2 คาดการณ์ตลาด
7.5 อื่น ๆ
7.5.1 แนวโน้มตลาด
7.5.2 พยากรณ์

ตลาด 8 แบ่งตลาดตามกลุ่มการใช้งานปลายทาง
8.1 อุตสาหกรรม
8.1.1 ตลาด แนวโน้ม
8.1.2 ประเภทหลัก
8.1.2.1 ยานยนต์ 8.1.2.2
การก่อสร้าง
8.1.2.3 การบินและอวกาศและการป้องกัน
8.1.2.4 พลังงาน
8.1.2.5 ทางทะเล
8.1.2.6 อื่นๆ
8.1.3 การคาดการณ์ของตลาด
8.2 ที่อยู่อาศัย
8.2.1 แนวโน้มตลาด
8.2.2 การคาดการณ์

ของตลาด 9 การล่มสลายของตลาดตามภูมิภาค

10 การวิเคราะห์ SWOT

11 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า

12 Porters Five การ วิเคราะห์กองกำลัง

13 การวิเคราะห์ราคา

14 แนวการแข่งขัน
14.1 โครงสร้างตลาด
14.2 ผู้เล่นหลัก
14.3 โปรไฟล์ของผู้เล่นหลัก
14.3.1 Apex Tool Group LLC (Bain Capital Partners)
14.3.1.1 ภาพรวมบริษัท
14.3.1.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์
14.3.2 Atlas Copco AB
14.3.2.1 ภาพรวมบริษัท
14.3.2.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์
14.3.2.3 การเงิน
14.3.2.4 การวิเคราะห์ SWOT
14.3.3 Hilti Aktiengesellschaft
14.3.3.1 ภาพรวมบริษัท
14.3.3.2 ผลงานผลิตภัณฑ์
14.3.3.3 การวิเคราะห์ SWOT
14.3.4 Husqvarna Group
14.3.4.1 ภาพรวมบริษัท
14.3.4.2 ผลงานผลิตภัณฑ์
14.3.4.3 การเงิน
14.3.5 Ingersoll-Rand plc (Gardตลาดวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับห้องปลอดเชื้อจะทะลุ 14,474.8 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2571 ข้อมูลเชิงลึกของตลาดที่สอดคล้องกันกล่าวner Denver Holdings Inc.)
14.3.5.1 ภาพรวมบริษัท
14.3.5.2 ผลงานผลิตภัณฑ์
14.3.6 Klein Tools, Inc.
14.3.6.1 ภาพรวมบริษัท
14.3.6.2 ผลงานผลิตภัณฑ์
14.3.7 Koki Holdings Co Ltd. (KKR & Co. Inc. .)
14.3.7.1 ภาพรวมบริษัท
14.3.7.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์
14.3.7.3 การวิเคราะห์ SWOT
14.3.8 Makita Corporation
14.3.8.1 ภาพรวมบริษัท
14.3.8.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์
14.3.8.3 การเงิน
14.3.8.4 การวิเคราะห์ SWOT
14.3.9 Robert Bosch GmbH
14.3.9.1 ภาพรวมบริษัท
14.3.9.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์
14.3.9.3 การเงิน
14.3.9.4 การวิเคราะห์ SWOT
14.3.10 Snap-On Incorporated
14.3.10.1 บริษัท ภาพรวม
14.3.10.2 ผลงานผลิตภัณฑ์
14.3.10.3 การเงิน
14.3.10.4 การวิเคราะห์ SWOT
14.3.11 Stanley Black & Decker Inc.
14.3.11.1 ภาพรวมบริษัท
14.3.11.2 ผลงานผลิตภัณฑ์
14.3.11.3 การเงิน
14.3.11.4 การวิเคราะห์ SWOT
14.3.12 Techtronic Industries Company Limited
14.3.12.1 ภาพรวมบริษัท
14.3.12.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานนี้ โปรดไป
รัสเซีย
คนอื่น
ละตินอเมริกา
บราซิล
เม็กซิโก
คนอื่น
ตะวันออกกลางและแอฟริกา
แนวการแข่งขัน:

รายงานยังได้วิเคราะห์แนวการแข่งขันของตลาดด้วยผู้เล่นหลักบางส่วน ได้แก่ Apex Tool Group LLC (Bain Capital Partners), Atlas Copco AB, Hilti Aktiengesellschaft, Husqvarna Group, Ingersoll-Rand Plc (Gardner Denver Holdings Inc.) Klein Tools Inc., Koki Holdings Co. Ltd. (KKR & Co. Inc.), Makita Corporation, Robert Bosch GmbH, Snap-On Incorporated, Stanley Black & Decker Inc., Techtronic Industries Company Limited ฯลฯ

ตอบคำถามสำคัญใน รายงานนี้
1. การเติบโตของตลาดอุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้าทั่วโลกคืออะไร?
2. อะไรคือตัวขับเคลื่อนตลาดอุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้าทั่วโลก?
3. แนวโน้มอุตสาหกรรมที่สำคัญในตลาดอุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้าทั่วโลกมีอะไรบ้าง?
4. ผลกระทบของ COVID-19 ต่อตลาดอุปกรณ์เสริมเครื่องมือไฟฟ้าทั่วโลกคืออะไร?
5. การแบ่งตลาดอุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้าทั่วโลกตามประเภทคืออะไร?
6. การล่มสลายของตลาดอุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้าทั่วโลกตามการใช้งานเป็นอย่างไร?
7. อะไรคือการแบ่งตลาดอุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้าทั่วโลกโดยภาคส่วนปลาย?
8. ภูมิภาคหลักในตลาดอุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้าทั่วโลกมีอะไรบ้าง?
ซีแอ ตเทิล , 8 มีนาคม 2565 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — จากข้อมูลของCoherent Market Insights ระบุว่า ตลาดวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับคลี นรู มทั่วโลกมีมูลค่าประมาณ 9,754 เหรียญสหรัฐ 9 ล้าน ในปี 2564และคาดว่าจะแสดงCAGR 5.8%ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์(2021-2028)

แนวโน้มหลักและการวิเคราะห์ตลาดวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับห้องปลอดเชื้อทั่วโลก:

แนวโน้มตลาดที่สำคัญรวมถึงการให้ความสำคัญอย่างมากกับการพัฒนาและการอนุมัติวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับห้องปลอดเชื้อแบบใหม่ ซึ่งคาดว่าจะช่วยผลักดันการเติบโตของตลาดตลอดระยะเวลาที่คาดการณ์ ตัวอย่างเช่น ในเดือนกันยายน 2019 STERIS ผู้ให้บริการชั้นนำด้านการป้องกันการติดเชื้อและผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับขั้นตอนอื่นๆ ประกาศเปิดตัว Spor-Klenz Ready to Use Disinfectant Wipes ที่รวมผ้าเช็ดทำความสะอาดโพลีเอสเตอร์แบบทอที่บรรจุในกระเป๋าแยกภายในที่มี Spor-Klenz Ready เพื่อใช้สูตร

ขอสำเนารายงานนี้ @ https://www.coherentmarketinsights.com/insight/request-sample/4314

ประเด็นสำคัญของตลาด:

ตลาดวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับห้องปลอดเชื้อทั่วโลกคาดว่าจะแสดง CAGR 5.8% ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ อันเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาที่เพิ่มขึ้นของผู้เล่นในตลาด องค์กร และประเทศกำลังพัฒนา จากข้อมูลของสำนักสถิติแห่งชาติเดือนกุมภาพันธ์ 2018 ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ ของจีนเพิ่มขึ้น 11.6% ในปี 2560 จาก 10.6% ในปี 2559 แตะที่280 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2560

ในบรรดาประเภทผลิตภัณฑ์ ถุงมือคาดว่าจะครองตำแหน่งที่โดดเด่นในตลาดวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับห้องคลี นรูมทั่วโลก ในปี 2564 คาดว่าการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้นและจำนวนขั้นตอนการผ่าตัดจะผลักดันความต้องการถุงมือตลอดระยะเวลาที่คาดการณ์ จากข้อมูลของสถาบันสุขภาพและสวัสดิการแห่งออสเตรเลีย (AIHW) พบว่ามีผู้เข้ารับการรักษาฉุกเฉินประมาณ 352,000 รายที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด โดยในจำนวนนี้ 86% ของการผ่าตัดเกิดขึ้นในโรงพยาบาลของรัฐในปี 2560-2561 และสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดสามประการสำหรับการรับการผ่าตัดฉุกเฉิน ได้แก่ ไส้ติ่งอักเสบ กระดูกสะโพกหัก และหัวใจวายในออสเตรเลีย ปัจจัยเหล่านี้คาดว่าจะเพิ่มความต้องการถุงมือ

บนพื้นฐานของภูมิภาคอเมริกาเหนือมีส่วนแบ่งในตลาดวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับห้องปลอดเชื้อทั่วโลกมากที่สุดตลอดระยะเวลาคาดการณ์ ตัวอย่างเช่น ในเดือนเมษายน 2018บริษัท Ecolab Inc. ผู้ให้บริการระดับโลกด้านโซลูชันด้านน้ำ สุขอนามัย และการป้องกันการติดเชื้อ ได้เปิดตัวโครงการคลีนรูม Life Sciences ในอเมริกาเหนือ โปรแกรมดังกล่าวได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้ผลิตยา โดยบริษัทให้บริการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสำหรับการใช้งานทั้งแบบปลอดเชื้อและไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ และยังรวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมี Klercide และระบบจัดส่ง SteriShield ของบริษัทอีกด้วย

ผู้เล่นหลักที่ทำงานในตลาดวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับห้องปลอดเชื้อทั่วโลก ได้แก่Berkshire Corporation, Kimberly-Clark Corporation, Contec, Inc., DuPont, Ansell Ltd., Illinois Tool Works Inc., Thermo Fisher Scientific Inc., Valutek Inc., Steris, Avantor, Inc. ., และ KM ล้วนๆ

คำขอปรับแต่ง @ https://www.coherentmarketinsights.com/insight/request-customization/4314

การแบ่งส่วนโดยละเอียด:

ตลาดวัสดุสิ้นเปลืองคลีนรูมทั่วโลก ตามประเภทผลิตภัณฑ์:

เครื่องแต่งกายคลีนรูม
เสื้อคลุม
เสื้อคลุม
ผ้าคลุมรองเท้า
Bouffants
แขนเสื้อ
กางเกง
หน้ากาก
หมวก
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
ไม้ถูพื้นคลีนรูม
ถัง
ริงเกอร์ส
เคมีภัณฑ์ทำความสะอาด
อื่นๆ (Squeezes, Swabs การตรวจสอบ)
คลีนรูมเครื่องเขียน
เอกสาร
โน๊ตบุ๊ค
แผ่นกาว
เครื่องผูก
อื่นๆ (คลิปบอร์ด, ป้าย)
ที่ปัดน้ำฝน
แห้ง
เปียก
ถุงมือ
เสื่อกาว
ตลาดวัสดุสิ้นเปลืองคลีนรูมทั่วโลก โดยผู้ใช้ปลายทาง:

โรงพยาบาลและคลินิก
ห้องปฏิบัติการวิจัย
อุตสาหกรรมยา
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
คนอื่น
ตลาดวัสดุสิ้นเปลืองคลีนรูมทั่วโลก ตามภูมิภาค:

อเมริกาเหนือ
ตามประเทศ:
เรา
แคนาดา
ยุโรป
ตามประเทศ:
สหราชอาณาจักร
เยอรมนี
อิตาลี
ฝรั่งเศส
สเปน
รัสเซีย
ส่วนที่เหลือของยุโรป
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ตามประเทศ:
จีน
อินเดีย
ญี่ปุ่น
อาเซียน
ออสเตรเลีย
เกาหลีใต้
ส่วนที่เหลือของเอเชียแปซิฟิก
ละตินอเมริกา
ตามประเทศ:
บราซิล
เม็กซิโก
อาร์เจนตินาเมืองเทรน ตัน รัฐนิวเจอร์ซี , 8 มีนาคม 2022 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ –งานประชุม BioPartnering ประจำปีครั้งที่สิบสองของ BioNJซึ่งพัฒนาขึ้นร่วมกับ JP Morgan และ Johnson & Johnson Innovation จะจัดขึ้นใน วันที่ 9-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 การประชุมนานหนึ่งสัปดาห์จะเริ่มต้นด้วยการพบปะเครือข่ายแบบตัวต่อตัวที่ The Liberty House ในเจอร์ซีย์ซิตีในตอนเย็นของวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565ตามด้วยพันธมิตรแบบ 1:1 และโปรแกรมเสมือนจริงสองวันในวันอังคารที่พฤษภาคม วันพุธที่ 10และวันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565โดยมีการประชุมเต็มคณะแบบโต้ตอบ การสร้างเครือข่ายและการนำเสนอของบริษัทและเสนอขาย การเป็นพันธมิตรจะสามารถใช้ได้ตลอดทั้งสัปดาห์ คลิกที่นี่สำหรับวาระการประชุม

“การประชุม BioPartnering ของ BioNJ ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างโอกาสและส่งเสริมความร่วมมือที่มีประสิทธิผลตลอดจนขยายระบบนิเวศและส่งเสริมนวัตกรรมทางการแพทย์ มีสถานที่สำหรับบริษัทในทุกขั้นตอนของการพัฒนา” Debbie Hart ประธานและซีอีโอของ BioNJ กล่าว “การประชุมเมื่อปีที่แล้วเป็นการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตจาก 9 ประเทศและ 20 รัฐ รวมทั้งDistrict of Columbiaสำหรับสัปดาห์ที่แข็งแกร่งของความร่วมมือ การศึกษา และการสร้างเครือข่าย”

ในปีที่ผ่านมา การประชุมนี้คาดว่าจะรวบรวมผู้บริหารด้านชีวเภสัชภัณฑ์ นักลงทุน ผู้ทำงานร่วมกันทางวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจมากกว่า 500 คน

องค์ประกอบสำคัญของโครงการยังคงเป็นบริษัทและการนำเสนอแบบเสนอขาย ซึ่งประกอบด้วยบริษัทที่เพิ่งเริ่มต้นในระยะเริ่มต้นไปจนถึงบริษัทในระยะต่อมาและทุกๆ อย่างที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มสำหรับการสนทนาแบบไดนามิก การนำเสนอของบริษัทและเสนอขายจะถูกจัดส่งในห้องเสมือนจริงแบบโต้ตอบ ซึ่งนักลงทุนสามารถถามคำถามสดและพูดโดยตรงกับบริษัทและผู้นำเสนอในสนาม ขั้นตอนการสมัครเพื่อนำเสนอขณะนี้กำลังดำเนินการกับแอปพลิเคชันภายในไม่เกิน วันศุกร์ ที่18 มีนาคม คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

รายชื่อวิทยากรที่เพิ่มขึ้น ได้แก่
Gary Branning , MBA, ศาสตราจารย์, Pharmaceutical Management, Rutgers Business School & President, Managed Market Resources; Forough Ghahramani , EdD, MBA, MS, รองรองประธานฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และโครงการที่ได้รับการสนับสนุน, NJEdge; Jim Glassman , Ph.D., MBA, กรรมการผู้จัดการ, หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์, Commercial Banking, JP Morgan; Robbie Huffines , MBA, ประธานระดับโลก, Investment Banking, JP Morgan; Michael King , Ph.D., MHSc, ผู้อำนวยการอาวุโส, หัวหน้าโครงการเบาหวาน, ซาโนฟี่; Will Lewis , JD, MBA, ประธานและ CEO, Insmed; Lauren S. Litzinger, MS, กระบวนการ, มาตรฐานและหัวหน้ากลุ่มการตีความสัญญาณ, ไซต์ทั่วโลกและการดำเนินการศึกษา, ไฟเซอร์; Kathryn McDonoughกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าร่วมของ Healthcare, Commercial Banking, JP Morgan; John Michael O’Brien , PharmD, MPH, ประธานและซีอีโอ, สภาเภสัชกรรมแห่งชาติ; Darshak Sanghavi , MD, หัวหน้าเจ้าหน้าที่การแพทย์ระดับโลก, Babylon Health; Terri Shieh-Newtonปริญญาเอก สมาชิก Mintz; Craig Tendler , MD, หัวหน้าฝ่าย Global Head, Late Development, Diagnostics & Medical Affairs, Hematology, Oncology, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson; และJohn Whittaker , MBA, กรรมการผู้จัดการ JP Morgan

เซสชั่นเต็มสมบูรณ์รวมถึง:

ภาพรวมอุตสาหกรรม: สถิติ แนวโน้ม & เค้าโครงของแผ่นดิน
รัสเซีย , อัตราเงินเฟ้อ, อัตราในตลาด: สร้างความไม่สบายใจและความไม่แน่นอน
การขยายขอบเขตการอภิปรายในฐานนักลงทุน
ความหลากหลาย ความยุติธรรม และการรวม (DEI) ในแผงการทดลองทางคลินิก
การจัดการกับความไม่สมดุลของสิทธิบัตร: ผู้หญิงและสิทธิบัตร
ข้อเสนอนโยบายการกำหนดราคายาและอันตรายจากการระดมทุน นวัตกรรม และการเข้าถึงผู้ป่วย
จุดปวดในการทดลองทางคลินิก
ความสำเร็จของการแยกตัวของสถาบันการศึกษาการแพทย์
Next Generation Sequencing (NGS) และผลกระทบต่อการพัฒนายา
ขณะเดียวกัน ด้วยความสำคัญของความร่วมมือทางวิชาการและอุตสาหกรรมในการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการแพทย์ให้ก้าวไปข้างหน้า ผู้เข้าร่วมงานจะมีโอกาสได้พบกับ Columbia Technology Ventures, Coriell Institute for Medical Research, Hackensack Meridian Health, Johns Hopkins Technology Ventures, New Jersey Institute of เทคโนโลยี , มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก , มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน , มหาวิทยาลัย โรวัน , Rutgers-มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวเจอร์ซีย์ , มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียและสถาบัน Wistar

การ ลงทะเบียนคือ$325สำหรับสมาชิก BioNJ และ$ 395สำหรับสมาชิกในอนาคต โปรดติดต่อSamantha Bambergerที่SBamberger@BioNJ.org หาก มีคำถามใดๆ สำหรับโอกาสในการสนับสนุนโปรดติดต่อKim Mintonที่609-890-3185 หรือKMinton@BioNJ.org

*หมายเหตุ: ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนเพื่อเข้าร่วมการรับด้วยตนเองใน วัน ที่9 พฤษภาคม 2022

สื่อมวลชนติดต่อ:
ละตินอเมริกาที่เหลือ
ตะวันออกกลางและแอฟริกา
ตามประเทศ:
ประเทศ GCC
อิสราเอล
แอฟริกาใต้
ส่วนที่เหลือของตะวันออกกลางและแอฟริกา
ซื้อรายงานฉบับสมบูรณ์ตอนนี้ @ https://www.coherentmarketinsights.com/insight/buy-now/4314

เกี่ยวกับเรา:นิวยอร์ก , 8 มีนาคม 2022 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — Pier59 Studios ( www.pier59studios.com ) และ Art+Fashion Group ( www.artandfashiongroup.com ) ประกาศคว่ำบาตรโปรดักชั่นรัสเซียและผู้สนับสนุนปูติน โดยมีผลทันทีที่พื้นที่ 110,000 ตร.ว. คอมเพล็กซ์ถ่ายวิดีโอเท้าตั้งอยู่ที่ Chelsea Piers ในแมนฮัตตัน นิวยอร์กซิตี้

ในฐานะที่เป็นศูนย์รวมภาพถ่ายและวิดีโอที่ใหญ่ที่สุดในโลก Pier59 Studios ได้จัดโปรดักชั่นระดับไฮเอนด์มากมายสำหรับนิตยสารรัสเซีย เช่น Russian Vogue, Harper’s Bazaar Russia, Russian GQ, L’Officiel Russia, Allure Russia และอื่นๆ อีกมากมาย

Federico Pignatelli della Leonessa ผู้ก่อตั้งและประธานของ Pier59 Studios และ Art+Fashion Group เล่นไฮโลจีคลับ ให้ความเห็นว่า: “ฉันภูมิใจที่ได้ทำให้แน่ใจว่า Pier59 Studios และ Art+Fashion Group เปิดรับทุกคน และอยู่ในระดับแนวหน้าของโอกาสที่เท่าเทียมกันและจ่ายส่วนได้เสีย แต่จะไม่เข้าร่วม อย่างเกียจคร้านในขณะที่รัสเซียบุกรุกรัฐอธิปไตยของยูเครน ทางอาญาและไร้สติ ทำให้เกิดการเสียชีวิต การทำลายล้าง และความทุกข์ทรมานนับไม่ถ้วนสำหรับผู้คนนับล้าน

ดังนั้น ณ วันนี้ บริษัทของฉันจะคว่ำบาตรการผลิตของรัสเซียทั้งทางตรงและทางอ้อม จนกว่าอาชญากรอย่างปูติน (หรือสิ่งที่ชอบ) จะไม่อยู่ในอำนาจของสหพันธรัฐรัสเซียอีกต่อไป

การคว่ำบาตรนี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับนางแบบชาวรัสเซียและ/หรือบุคลากรรายอื่นๆ เว้นแต่พวกเขาจะสนับสนุนนโยบายปัจจุบันของปูตินอุตสาหกรรมการตรวจสอบความเครียดจากความร้อนทั่วโลกจนถึงปี 2026 – การบูรณาการเทคโนโลยีในการตรวจสอบความเครียดจากความร้อนนำเสนอโอกาส

เราขอให้ผู้ที่สนับสนุนนโยบายของเขาไม่เข้าร่วมและ/หรือทำงานในสถานประกอบการของเรา หากเราพบว่ามีบุคคลที่สนับสนุนหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนปูตินขณะอยู่ในสถานที่ พวกเขาจะถูกขอให้ออกจากสถานที่ทันทีและจะไม่กลับมาอีก

ทั้งการสนับสนุนส่วนตัวของฉันสำหรับยูเครนหรือรัฐอธิปไตยใดๆ และการสนับสนุนของบริษัทของฉันนั้นไม่มีเงื่อนไขของการรุกรานหรือการตอบโต้ใดๆ จากรัสเซียหรือประเทศอื่นใด เราต้องเคารพอธิปไตยและประชาธิปไตย!”

เกี่ยวกับ Pier59 Studios
ก่อตั้งขึ้นในปี 1995 โดยFederico Pignatelliและ Art and Fashion Group Corporation Pier59 Studios เป็นสตูดิโอมัลติมีเดียและการถ่ายภาพรอบปฐมทัศน์ขนาด 110,000 ตารางฟุต ตั้งอยู่ที่ Chelsea Piers ในแมนฮัตตัน นิวยอร์กเมือง. เนื่องจากเป็นสถานที่ถ่ายภาพและสตูดิโอมัลติมีเดียที่ใหญ่ที่สุดในโลก พื้นที่ดังกล่าวสามารถรองรับแคมเปญโฆษณาได้มากกว่า 2,500 แคมเปญต่อปี สตูดิโอมีการติดตั้งเทคโนโลยีล้ำสมัย รวมถึงสตูดิโอการผลิตสำหรับ AR และ VR เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงช่างถ่ายวิดีโอ ช่างภาพ นักออกแบบ เอเจนซี่โฆษณา และบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ Pier59 Studios มีพื้นที่สตูดิโอแบบไม่มีเสา 11 ห้อง รวมถึงเวทีเสียงขนาด 6,500 ตารางฟุตที่สร้างขึ้นสำหรับการแสดงสด งานพิเศษ วิดีโอ และโครงการเชิงพาณิชย์ สตูดิโอเก้าห้องมีแสงสว่างตามธรรมชาติและมีผนังที่หดได้ เพื่อให้สามารถแยกส่วนพื้นที่ได้อย่างเหนือชั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดส่งอีเมลถึงCasey Pooreที่casey@pier59.com

Coherent Market Insights เป็นองค์กรด้านการตลาดและให้คำปรึกษาระดับโลกที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือลูกค้าจำนวนมากของเราให้บรรลุการเติบโตเชิงการเปลี่ยนแปลงด้วยการช่วยให้พวกเขาตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญ เรามีสำนักงานใหญ่ในอินเดียมีสำนักงานขายอยู่ที่เมืองหลวงทางการเงินระดับโลกในสหรัฐอเมริกา และที่ปรึกษาการขายใน สห ราชอาณาจักรและญี่ปุ่น ฐานลูกค้าของเราประกอบด้วยผู้เล่นจากหลากหลายกลุ่มธุรกิจในกว่า 57 ประเทศทั่วโลก เราสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าผ่านรายงานที่น่าเชื่อถือและแม่นยำสูง นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะมีบทบาทสำคัญในการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกในภาคส่วนต่างๆ หลังโควิด-19 และยังคงส่งมอบผลลัพธ์ที่วัดผลได้และยั่งยืนให้กับลูกค้าของเราต่อไป
9. ใครคือบริษัท/ผู้เล่นหลักในตลาดอุปกรณ์เครื่อ
ดับลิน , 8 มีนาคม 2022 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — มีการเพิ่มรายงาน”อุตสาหกรรมการตรวจสอบความเครียดจากความร้อนทั่วโลก” ลงใน ข้อเสนอของ ResearchAndMarkets.com

ตลาดการตรวจสอบความเครียดจากความร้อนทั่วโลกคาดว่าจะอยู่ที่14.2 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2564 และคาดว่าจะถึง19.18 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2569 ซึ่งเติบโตที่ CAGR 6.20%

การเปลี่ยนแปลงของตลาด

ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนตลาดการตรวจสอบความเครียดจากความร้อนทั่วโลกคือการนำเครื่องวัดความเครียดจากความร้อนมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การทหาร การผลิต การขุด และกรีฑา ความตระหนักในด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและลูกจ้างที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยสำหรับการจัดการความเครียดจากความร้อนเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของตลาด ในทางกลับกัน ความเข้มงวดและการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศต่างๆ จะขัดขวางการเติบโตของตลาด

นอกเหนือจากนี้ การขาดการฝึกอบรม ความตระหนัก และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของอุปกรณ์ในการจัดการกับสภาวะการตรวจสอบความเครียดจากความร้อนที่เกี่ยวข้องกับการขาดพนักงานที่มีทักษะ เป็นความท้าทายที่อาจส่งผลเสียต่อตลาดในไม่ช้า

นอกจากนี้ การบูรณาการปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในกระบวนการตรวจสอบความเครียดจากความร้อนถือเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อุปกรณ์ตรวจสอบความเครียดจากความร้อนที่มีต้นทุนต่ำที่กำลังพัฒนาจะสร้างโอกาสสำหรับตลาดการตรวจสอบความเครียดจากความร้อนทั่วโลกที่จะเติบโตในช่วงเวลาที่คาดการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การแบ่งส่วนตลาด

ตลาดการตรวจสอบความเครียดจากความร้อนทั่วโลกมีการแบ่งส่วนเพิ่มเติมตามประเภทแอปพลิเคชัน ประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทข้อเสนอ ประเภทรูปแบบชีวิต ประเภทเทคโนโลยี ประเภทเซ็นเซอร์ และภูมิศาสตร์
ตามประเภทแอปพลิเคชัน ตลาดแบ่งออกเป็นเหมืองแร่และน้ำมันและก๊าซ โรงงานผลิต การทหาร กรีฑาและกีฬา และอื่นๆ
ตามประเภทผลิตภัณฑ์ ตลาดแบ่งออกเป็น Fix/Portable HSM และ Handled HSM
ตามประเภทการเสนอขาย ตลาดแบ่งออกเป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์และบริการ
ตามประเภทรูปแบบชีวิต ตลาดแบ่งออกเป็นมนุษย์และสัตว์ (โค)
ตามประเภทเทคโนโลยี ตลาดแบ่งออกเป็นกระเปาะเปียกธรรมชาติและไม่มีกระเปาะเปียก
ตามประเภทเซนเซอร์ ตลาดแบ่งออกเป็นหลอดแห้ง หลอดเปียกธรรมชาติ อุณหภูมิลูกโลกสีดำ ความชื้นสัมพัทธ์ และเซ็นเซอร์วัดการไหลของอากาศ
ตามภูมิศาสตร์ คาดว่าอเมริกาจะเป็นผู้นำตลาด
ประวัติบริษัท

บริษัทบางแห่งที่กล่าวถึงในรายงานนี้คือ Besantek Corporation, LSI Lastem srl, Nielsen-Kellerman, PCE Instruments UK Ltd, REED Instruments, Inc, Sper Scientific Ltd, Romteck Australia, Runrite Electronics, Sato Keiryoki Mfg Co Ltd และ Teledyne Technologies Incorporated , ฯลฯ

ประเทศที่เรียน

อเมริกา ( อาร์เจนตินา , บราซิล , แคนาดา , ชิลี , โคลอมเบีย , เม็กซิโก , เปรู , สหรัฐอเมริกา , ส่วนที่เหลือของอเมริกา)
ยุโรป ( ออสเตรียเบลเยียมเดนมาร์กฟินแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์โปแลนด์รัสเซียสเปนสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์สหราชอาณาจักรส่วนที่เหลือของยุโรป) _ _ _ _ _
ตะวันออกกลางและแอฟริกา ( อียิปต์อิสราเอลกาตาร์ซาอุดีอาระเบียแอฟริกาใต้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ส่วนที่เหลือของ MEA)
เอเชียแปซิฟิก ( ออสเตรเลีย , บังคลาเทศ , จีน , อินเดีย , อินโดนีเซีย , ญี่ปุ่น , มาเลเซีย , ฟิลิปปินส์ , สิงคโปร์ , เกาหลีใต้ , ศรีลังกา , ไทย , ไต้หวัน , ส่วนที่เหลือของเอเชียแปซิฟิก )
Quadrant การแข่งขัน

รายงานดังกล่าวประกอบด้วย Competitive Quadrant ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เป็นกรรมสิทธิ์ในการวิเคราะห์และประเมินตำแหน่งของบริษัทต่างๆ โดยพิจารณาจากคะแนนตำแหน่งในอุตสาหกรรมและคะแนนประสิทธิภาพของตลาด เครื่องมือนี้ใช้ปัจจัยต่างๆ ในการจัดประเภทผู้เล่นออกเป็นสี่ประเภท ปัจจัยเหล่านี้ที่พิจารณาเพื่อการวิเคราะห์ ได้แก่ ประสิทธิภาพทางการเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กลยุทธ์การเติบโต คะแนนนวัตกรรม การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ การลงทุน การเติบโตของส่วนแบ่งการตลาด ฯลฯ

ทำไมต้องซื้อรายงานนี้

รายงานนี้มีการประเมินที่ครอบคลุมของตลาดการตรวจสอบความเครียดจากความร้อนทั่วโลก รายงานประกอบด้วยการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเชิงลึก ข้อมูลที่ตรวจสอบได้จากแหล่งที่มาจริง และการคาดการณ์เกี่ยวกับขนาดตลาด การคาดการณ์คำนวณโดยใช้วิธีการวิจัยที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
รายงานได้รับการรวบรวมผ่านการวิจัยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่กว้างขวาง การวิจัยเบื้องต้นดำเนินการผ่านการสัมภาษณ์ การสำรวจ และการสังเกตบุคลากรที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรม
รายงานประกอบด้วยการวิเคราะห์ตลาดในเชิงลึกโดยใช้แบบจำลอง 5 กองกำลังของ Porter และ Ansoff Matrix นอกจากนี้ ผลกระทบของโควิด-19 ต่อตลาดก็แสดงให้เห็นในรายงานด้วย
รายงานยังรวมถึงสถานการณ์ด้านกฎระเบียบในอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างรอบรู้ รายงานดังกล่าวกล่าวถึงหน่วยงานกำกับดูแลหลักและกฎระเบียบและข้อบังคับที่สำคัญซึ่งบังคับใช้ในภาคส่วนนี้ทั่วทั้งภูมิภาคต่างๆ
รายงานยังประกอบด้วยการวิเคราะห์การแข่งขันโดยใช้ Positioning Quadrants ซึ่งเป็นเครื่องมือกำหนดตำแหน่งการแข่งขันของนักวิเคราะห์
หัวข้อสำคัญที่ครอบคลุม:

1 คำอธิบายรายงาน

2 ระเบียบวิธีวิจัย

3 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

4 ผู้มีอิทธิพลในตลาด
4.1 ตัว
ขับเคลื่อน 4.1.1 ความต้องการที่เพิ่มขึ้นและการยอมรับจากอุตสาหกรรมต่างๆ
4.1.2 กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยสำหรับการจัดการความเครียดจากความร้อน
4.1.3 การเพิ่มการรับรู้ถึงความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
4.2
ข้อจำกัด 4.2 1 ขาดการปฏิบัติตามอย่างเข้มงวดในอุตสาหกรรม
4.3 โอกาส
4.3.1 การบูรณาการทางเทคโนโลยีในการตรวจสอบความเครียดจากความร้อน
4.3.2 การพัฒนาเครื่องตรวจสอบความเครียดจากความร้อนต้นทุนต่ำ
4.4 ความท้าทาย
4.4.1 การขาดการฝึกอบรมสำหรับสภาวะความเครียดจากความร้อน
4.4.2 การขาดผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรม

5 การวิเคราะห์ตลาด
5.1 การวิเคราะห์กองกำลังทั้งห้าของ Porter
5.2 ผลกระทบของ COVID-19
5.3 การวิเคราะห์ Ansoff Matrix

6 ตลาดการตรวจสอบความเครียดจากความร้อนทั่วโลกตามประเภทแอปพลิเคชัน
6.1 บทนำ
6.2 การขุดและน้ำมันและก๊าซ
6.3 โรงงานผลิต
6.4 การทหาร
6.5 กรีฑาและกีฬา
6.6 อื่น ๆ

7 ตลาดการตรวจสอบความเครียดจากความร้อนทั่วโลก ตามประเภทผลิตภัณฑ์
7.1 บทนำ
7.2 Fix/Portable HSM
7.3 จัดการ HSM

8 ตลาดการตรวจสอบความเครียดจากความร้อนทั่วโลก โดยการนำเสนอประเภท
8.1 บทนำ
8.2 ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
8.3 บริการ

9 ตลาดการตรวจสอบความเครียดจากความร้อนทั่วโลก ตามรูปแบบชีวิต
9.1 บทนำ
9.2 มนุษย์
9.3 สัตว์ ( ปศุสัตว์)

10 ตลาดการตรวจสอบความเครียดจากความร้อนทั่วโลก ตามประเภทเทคโนโลยี
10.1 บทนำ
10.2 หลอดเปียกธรรมชาติ
10.3 ไม่มีกระเปาะเปียก

11 ตลาดการตรวจสอบความเครียดจากความร้อนทั่วโลก ตามประเภทเซ็นเซอร์
11.1 บทนำ
11.2 หลอดแห้ง
11.3 หลอดเปียกธรรมชาติ
11.4 อุณหภูมิลูกโลกสีดำ
11.5 เซ็นเซอร์ความชื้นสัมพัทธ์และการไหลของอากาศ

12 ตลาดการตรวจสอบความเครียดจากความร้อนทั่วโลก ตามภูมิศาสตร์
12.1 บทนำ
12.1 อเมริกา
12.1.1 อาร์เจนตินา
12.1.2 บราซิล
12.1.3 แคนาดา
12.1.4 ชิลี
12.1.5 โคลอมเบีย
12.1.6 เม็กซิโก
12.1.7 เปรู
12.1.8สหรัฐอเมริกา
12.1.9 ส่วนที่เหลือของอเมริกา
12.2 ยุโรป
12.2.1 ออสเตรีย
12.2.2 เบลเยียม
12.2.3 เดนมาร์ก
12.2.4 ฟินแลนด์
12.2.5 ฝรั่งเศส
12.2.6 เยอรมนี
12.2.7 อิตาลี
12.2.8 เนเธอร์แลนด์
12.2.9 นอร์เวย์
12.2.10 โปแลนด์
12.2.11 รัสเซีย
12.2.12 สเปน
12.2.13 สวีเดน
12.2.14 สวิตเซอร์แลนด์
12.2.15 สหราชอาณาจักร
12.2.16ส่วนที่เหลือของยุโรป
12.3 ตะวันออกกลางและแอฟริกา
12.3.1 อียิปต์
12.3.2 อิสราเอล
12.3.3 กาตาร์
12.3.4 ซาอุดีอาระเบีย
12.3.5 แอฟริกาใต้
12.3.6 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
12.3.7 ส่วนที่เหลือของ MEA
12.4 เอเชียแปซิฟิก
12.4.1 ออสเตรเลีย
12.4.2 บังคลาเทศ
12.4.3 จีน
12.4.4 อินเดีย
12.4.5 อินโดนีเซีย
12.4.6 ญี่ปุ่น
12.4.7 มาเลเซีย
12.4.8 ฟิลิปปินส์
12.4.9 สิงคโปร์
12.4.10 เกาหลีใต้
12.4.11 ศรีลังกา
12.4.12 ไทย
12.4.13 ไต้หวัน
12.4.14ส่วนที่เหลือของเอเชีย

13 แนวการ
แข่งขัน 13.1 กราฟการแข่งขัน
13.2 การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาด
13.3 การริเริ่มเชิงกลยุทธ์
13.3.1 การควบ รวมกิจการและการลงทุน
13.3.2 ความร่วมมือและความร่วมมือ
13.3.3 การพัฒนาและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

14 ข้อมูลบริษัท
14.1 Accutron Instruments, Inc
14.2 ทางอากาศ -Met Scientific Pty Ltd
14.3 AMETEK, Inc
14.4 Anaum International Electronics, LLCงมือไฟฟ้าระดับโลก?